Parafia Świętego Stefana w Warszawie
Historia parafii
Historia parafii
Historia parafii
Historia parafii
Historia parafii
Historia parafii
DZIEJE KOŚCIOŁA

Kościół przy ul. Czerniakowskiej 137 został zbudowany jako własnościowa kaplica szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w latach 1922-26 według projektu arch. prof. Jankowskiego. Dnia 24 grudnia 1926 r. Abp Antoni Szlagowski dokonał poświęcenia nowej świątyni. W roku 1936 wykończono całość budynku. W 1944 wojsko węgierskie urządziło tu szpital. W czasie powstania w świątyni i wokół niej od 27 do 30 sierpnia toczyły się zacięte walki.

Dnia 1 stycznia 1963 r. powstał przy kaplicy sióstr Nazaretanek rektorat z samodzielnym duszpasterstwem, a 10 lat później 1 marca 1973 r. dekretem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, została erygowana tutaj Parafia Świętego Stefana.

Kościół jest budowlą współczesną, jednonawową, zwieńczoną latarnią-sygnaturką od ulicy. Do wejścia prowadzą dwutraktowe schody. Sufit stanowi sklepienie kryształowe, rzadko występujące w Polsce. Wystrój wewnętrzny został unowocześniony w latach 1971-1974 / marmur i metaloplastyka.

Wymalowany od 18 czerwca do 10 sierpnia 2001 roku z ofiarności parafian, a staraniem obecnego proboszcza ks. kan. Stanisława Stradomskiego

ŚWĘTY STEFAN, KRÓL, 969 - 1038

Urodził się w Ostrzychomiu w 969 r. w ówczesnej stolicy Węgier, nad pięknym Dunajem, 35 km na północ od Budapesztu. Był synem czwartego księcia Węgrów Gezy i jego żony Adelajdy, z d. Piastówny, prawdopodobnie siostry Bolesława Chrobrego. Książe Geza sprowadził Benedyktynów, którzy stali się wychowawcami młodego królewicza Stefana. Stefan przyjął chrzest w wieku 5 lat i dojrzewał w klimacie autentycznego chrześcijaństwa. Sakramentu Bierzmowania udzielił mu prawdopodobnie Św. Wojciech, który w 995 r. przybył na Węgry. W tym roku poślubił Gizelę, siostrę Henryka II, cesarza Niemiec.

Na tron królewski wstąpił w 997 r. i panował 41 lat. 25 grudnia 1000 r. został koronowany na pierwszego króla Węgier. Od papieża Sylwestra II otrzymał tytuł \'króla apostolskiego\', przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannohalma i cztery inne, za zezwoleniem Papieża metropolię w Ostrzychomiu, drugą metropolię w Kalotsa, opactwo na Górze Panońskiej i kilka innych klasztorów. Sprowadzał na Węgry kapłanów i zakonników, zakładał ośrodki duszpasterskie. Wydał dekrety królewskie. Podzielił państwo na okręgi / komitaty /. W 1030 r. musiał prowadzić wojnę z cesarzem niemieckim Konradem II, który chciał uzależnić politycznie Węgry od siebie. W 1031 r. umarł jego ukochany syn Emeryk, z powodu ran odniesionych w czasie polowania. Król miał nabożeństwo do Matki Bożej, którą zwykł nazywać \"Wielką Panią Węgrów\".

Zmarł 15 sierpnia 1038, w Święto Wniebowzięcia Matki Bożej i hagiografowie piszą, że zasłużył sobie na śmierć w tak pięknym dniu. Relikwie Św. Stefana spoczęły w katedrze w Szekesfehervar, która wystawił. Insignia krolewskie - korona, berło i jabłko doznają dzisiaj narodowej czci. Wywiezione z Węgier do USA w 1945 r., zostały zwrócone w 1978. Poczta węgierska wybiła znaczki z tej okazji. Jest kanonizowany w 1083 r. wraz z synem Emerykiem, który doznaje czci jako patron katolickiej młodzieży węgierskiej.

Początkowo Wegrzy 20 sierpnia obchodzili doroczne wspomnienie Św. Stefana. Było to narodowe święto Węgier. W 1686 r. przeniósł ten dzień Papież Innocenty XI na 2 września, na pamiątkę oswobodzenia Budapesztu z rąk tureckich, przypisywane orędownictwu Św. Stefana. Reforma z r. 1969 przeniosła ten dzień na 16 sierpnia, jako najbliższy śmierci. Imię to spotykamy w Polsce nie tylko u mężczyzn, lecz i u kobiet. A topografia Polska zna 113 miejscowości, wywodzących swoja nazwę od imienia Św. Stefana.

Historiografia nadała mu przydomek Wielki.
projekt: ROCKA® - Outsourcing IT