Intencje modlitwy Żywego Różańca Marzec 2017

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Marzec 2017

Za wstawiennictwem Maryi módlmy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy spychani na margines, spotkali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie
  w naszych wspólnotach.

 • Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

 • Módlmy się , aby okres Wielkiego Postu był czasem nawrócenia dla wszystkich parafian , powrotu do Jezusa , który jest drogą , prawdą
  i życiem.
 • Módlmy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • O pokój na świecie i w naszych sercach.

 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców
  i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie
  w Ojczyźnie.

 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze
  i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powierzonym.

 • O trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.

 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się
  o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.

 • Intencje własne.