Intencje Żywego Różańca na sierpień

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Sierpień 2017

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.
 • Ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

 

 • Modlimy się, aby rodzice podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci
 • Modlimy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • O pokój na świecie i w naszych sercach.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców
  i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie
  w Ojczyźnie.
 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze
  i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powierzonym.
 • O trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.
 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się
  o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Intencje własne.