Intencje modlitwy Żywego Różańca Wrzesień 2017

 

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

 • Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości

 • Prosimy o potrzebne łaski Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym – aby ich praca przyniosła dobre owoce.

 • Modlimy się, aby rodzice podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci

 • Modlimy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 • O trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.

 • O pokój na świecie i w naszych sercach.

 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców
  i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie
  w Ojczyźnie.

 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze
  i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powierzonym.

 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się
  o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.

 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, a szczególnie poległych w walce
  o niepodległość naszej Ojczyzny i wszystkich ofiar II wojny światowej.

 • Intencje własne.