Intencje modlitwy Żywego Różańca Październik 2017

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

 • Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości

 • Modlimy się, aby rodzice podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci

 • O trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.

 • O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 • O pokój na świecie i w naszych sercach.

 • O Polskę, Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.

 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze
  i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powierzonym.

 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się
  o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii, a także dobre owoce dzieła „Różaniec do granic”.

 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

 • Intencje własne.