Kolęda 5-10 luty

Poniedziałek 5 luty

Czerniakowska 54 m 3-51 ks. Piotr

m 53-102 ks. Dominik

m 105-139 ks. Proboszcz

Wterel 6 luty

Czerniakowska 56 m 1-73 ks Proboszcz

m 74-159 ks. Dominik

Czerniakowska 139 ks. Piotr

Środa 7 luty

Czerniakowska 131; 141; 143; 143a; 145 ks. Dominik

Czerniakowska 147 i 149 ks. Piotr

Czwartek 8 luty

Czerniakowska 36a m 2-38 ks. Piotr

m 41-79 ks. Dominik

Piątek 9 luty

Zwierzyniecka 7 i 9 m 3-27 ks. Dominik

m 28-65 ks. Piotr

Sobota 10 luty

Czerniakowska 38a – ks. Proboszcz

Zwierzyniecka 9 ks. Dominik

Zwierzyniecka 15 ks. Piotr

Kolęda 29.01 – 3.02

 

Poniedziałek 29 stycznia

Czerniakowska 42 m 4-63 ks. Proboszcz

m 68-124 ks. Rafał

m 126 – 152 ks. Dominik

Czerniakowska 46 – ks. Dominik

Czerniakowska 95\97 – ks. Piotr

Wtorek 30 stycznia

Czerniakowska 99\101 – ks. Rafał

Czerniakowska 48 m 1-41 – ks. Proboszcz

m 44-95 -ks. Dominik

m 96-140 – ks. Piotr

Środa 31 stycznia

Czerniakowska 103\105 – ks. Piotr

Czerniakowska 50 m 1-50 – ks. Proboszcz

m 52-99 – ks. Rafał

m 103-140 ks. Dominik

Czwartek 1 luty

Czerniakowska 107 – ks. Rafał

Czerniakowska 52 m 4-51 ks. Proboszcz

m 54-96 ks. Dominik

m 98-140 ks. Piotr

Sobota 3 luty

Czerniakowska 127 m 1-104 – ks. Rafał

m 106-207a – ks. Piotr

Zwierzyniecka 1 – ks. Dominik

Zwierzyniecka 3 – ks. Proboszcz

Kolęda 22 – 27 styczeń 2018

Poniedziałek 22 styczeń

Szwoleżerów 3 i 5c – ks. Dominik

Szwoleżerów 7 – ks. Piotr

Czerska 21 – ks. Rafał

Wtorek 23 stycznia

Łużycka 10 – ks. Rafał

Łużycka 2 i Lubkowska 7\9 – ks. Piotr

Czerska 26\28 – ks. Dominik

Środa 24 stycznia

Czerniakowska 36 m 1-59 ks. Dominik

m 61-98 ks. Piotr

m 100-139 ks. Rafał

Czwartek 25 stycznia

Czerniakowska 38 m 1-37 ks. Rafał

m 39-87 ks. Dominik

m 90-142 ks. Piotr

Piątek 26 stycznia

Czerniakowska 40 m 2-45 ks. Rafał

m 46-93 ks. Dominik

m 96-142 ks. Piotr

Sobota 27 stycznia

29 Listopada 3 i 3c ks. Dominik

29 Listopada 3d ks. Rafał

29 Listopada 10a; 12; 14; 16 ks. Piotr

Kolęda 15 – 20 stycznia

Poniedziałek 15 stycznia

Gagarina 10a – ks. Rafał

Gagarina 12 – ks. Proboszcz

Gagarina 16 – ks. Dominik

Wtorek 16 stycznia

Gagarina 18; 20; 26; 32 – ks. Rafał

Gagarina 30; 30a; 32a – ks. Proboszcz

Podchorążych  27\29 – ks. Dominik

Środa 17 stycznia

Hołówki -ks. Proboszcz i ks. Dominik

Suligowskiego 3\5; 7; 9 – ks. Rafał

Czwartek 18 stycznia

Suligowskiego 11\15 – ks. Rafał i ks. Dominik

Suligowskiego 17 – ks. Proboszcz

Piątek 19 stycznia

Szwoleżerów 7a – ks. Rafał

29 Listopada 18 i 18a – ks. Dominik

Sobota 20 stycznia

Łużycka 4 – ks. Dominik

Czerniakowska 155 – ks. Rafał

Niedziela Św. Rodziny

 

1. Zapraszamy na Mszę św. na przełomie roku o godz. 24:00.

2. W Nowy Rok nie ma Mszy św. O godz. 7:00

3. W najbliższy wtorek modlimy się za naszych zmarłych powierzonych modlitwom naszego Kościoła o godz. 18:00. Po Mszy św. Rocznicowej odśpiewamy Koronkę w intencji zmarłych. 

4. Od 2 do 13 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 17.30 w dni powszednie. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiadamy rano i po południu.

6. W sobotę 6 stycznia przypada Uroczystość Trzech Króli. Zbiórka do puszek tej niedzieli jest przeznaczona na misje.

7. Wizyta duszpasterska:

Wtorek 2 stycznia 2018

Sielecka 48, 50, 52

Środa 3 stycznia 2018

Sielecka 55, 57, 59\63

Czwartek 4 stycznia 2018

Sielecka 67\69

Iwicka 36, 36a, 38, 42

Piątek 5 stycznia 2018

Iwicka 47, 47a, 47b, 53\55

Intencje modlitwy Żywego Różańca Styczeń 2018

 

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

 • Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności .

 • Aby Nowy Rok owocował w nas wzrostem wiary, nadziei i miłości do bliźniego.

 • O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 • O trwałość ludzkiej rodziny – związku mężczyzny i kobiety.

 • Aby rodzice podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci.

 • O pokój na świecie i w naszych sercach.

 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.

 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie powierzonym.

 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.

 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

 • Intencje własne.

Kolęda 8-12 styczeń

Poniedziałek 8 stycznia

Iwicka 49 ks. Rafał

Iwicka 51 m 1-20 ks. Piotr

m 28-56 ks. Dominik

Podchorążych 4; 6; 8 ks.Jan

Podchorążych 16 i 18 ks. Proboszcz

 

Wtorek 9 stycznia

Podchorążych 15\19 m 1-28 ks. Proboszcz

m 30-62 ks. Jan

Podchorążych 22; 23a; 24; 25; ks. Dominik

Podchorążych 26 i 37 ks. Rafał

Podchorążych 35 ks. Piotr

 

Środa 10 styczeń

Podchorążych 39a ks. Piotr

Podchorążych 43\45 i 47a ks. Rafał

Podchorążych 39 ks. Jan

Podchorążych 41 m 2-44 ks. Dominik

m 45-68 ks. Proboszcz

 

Czwartek 11 styczeń

Podchorążych 47 ks. Piotr

Podchorążych 63\67; 69a; 71 ks. Proboszcz

Podchorążych 73 ks. Dominik

Podchorążych 79; 81; 85 ks. Rafał

Podchorążych 87 ks. Jan

 

Piątek 12 styczeń

Gagarina 2 i 4 ks. Piotr

Gagarina 10 ks. Proboszcz

Gagarina 6 i 8 m 74-125 ks. Dominik

m 126-158 ks. Jan

Iwicka 40 ks. Rafał

 

 

Kolęda 2-5 stycznia 2018

 

Wtorek 2 stycznia

Sielecka 48 m 3-43 – ks. Piotr

m 48-84 – ks. Jan

Sielecka 50 – ks. Dominik

Sielecka 52 m 1-74 – ks. Proboszcz

m 85-178 – ks. Rafał

 

Środa 3 stycznia

Sielecka 55 m 1-49 ks. Rafał

m 50-87 ks. Proboszcz

Sielecka 57 m 2-46 ks. Piotr

m 50-87 ks. Dominik

Sielecka 59\63 ks. Jan

 

Czwartek 4 stycznia

Sielecka 67\69 ks.Jan

Iwicka 36 m 4-59 ks. Proboszcz

m 62-104 ks. Rafał

Iwicka 36a i 42 ok 19:00 ks. Piotr

Iwicka 38 ks. Dominik

 

Piątek 5 stycznia

Iwicka 47 i 53\55 ok 19:00 ks. Rafał

Iwicka 47a m 1-62 ks. Proboszcz

m 65-117 ks. Piotr

Iwicka 47b m 2-34 ks. Jan

m 38-70 ks. Dominik

Niedziela, 24 grudnia 2017

 

1. Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Wezgaj za ofiarowanie choinek do kościoła, Panu Konradowi Kowarzyk za żywienie dzieci po roratach i Panom, którzy dekorowali kościół pomagając siostrom.

2. Pasterka w naszym kościele jest o godz. 24:00. Dzieci zapraszamy w strojach pasterzy lub aniołów. Wigilia przypada w tym roku w niedzielę a niedziela znosi post. Tym niemniej zachęcamy do zachowania postnego charakteru Wigilii.

3. Przed wejściem do Kościoła można nabyć wigilijne świece rozprowadzane przez Caritas. Ta płonąca świeca na świątecznym stole uważana jest m.in. za nasz znak solidarności z ubogimi, zwłaszcza z dziećmi z rodzin potrzebujących.

4. Dnia 24 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się w domu parafialnym wigilia dla osób samotnych. Wszystkich chętnych pragnących wziąć udział prosimy o zgłaszanie się do kancelarii lub zakrystii.

5. Po świętach rozpoczynamy  wizytę duszpasterską czyli kolędę. Odwiedziny rozpoczynamy od godz. 16:30, a w sobotę od godz. 10:00. Przyjęcie księdza po kolędzie jest jedną z form przynależności do Kościoła. Pan Jezus powiedział „Kto wami gardzi Mną gardzi.” Odwiedzamy tych wiernych, którzy figurują w naszej kartotece. Osoby nowe w naszej parafii oraz dotychczas nie przyjmujące kolędy prosimy o indywidualne zaproszenie bezpośrednio albo za pośrednictwem sąsiadów. Na kolędę przygotowujemy wodę święconą, krzyż,  świecę oraz kropidełko. Bardzo prosimy aby brak ofiary nie był powodem zamykania drzwi przed księdzem. W tym roku odwiedziny w blokach zaczynamy od pierwszego piętra.

6. Przy szopce znajduje się Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to płomień z Groty Narodzenia Pańskiego, który harcerze rozprowadzają po całej Europie, aby mogło zapłonąć na stole przy wieczerzy wigilijnej. Dziś za pomocą własnej świecy można je zanieść do swoich domów i dla swoich sąsiadów.

Kolęda 28 -30 grudnia 2017

 

Czwartek 28. 12

Stępińska 39, 41, 41a, 43, 43a – ks. Rafał

Stępińska 48\58 – ks. Dominik

Stępińska 49a, 51, 60 ks. – ks. Proboszcz od 19:00

Stępińska 53 ks. Piotr od 19:00

 

Piątek 29.12

Nowosielecka 14a – ks. Piotr

Nowosielewcka 16 i 18 ks. Dominik

Nowosielecka 12 – ks. Proboszcz od 19:00

Nowosielecka 14 – ks. Rafał od 19:00

 

Sobota 30.12

Stępińska 36/46 ks. Rafał

Stępińska 47\49 – ks. Proboszcz

Stępińska 45 – ks. Piotr

Nowosielecka 20 i 22 – ks. Dominik

 

Kolęda od 16:30 a w Sobotę od 10:00