Ogłoszenia parafialne z dnia 30.10.2022r. XXXI Niedziela zwykła

 1. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych ku czci naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy swoją modlitwą i posługą uświetnili nasz parafialny odpust: Księdzu Biskupowi Michałowi, Pani Ambasador Węgier Orsolyi Kovács i towarzyszącym jej Gościom, przybyłym Kapłanom i naszym Księżom, Siostrom Nazaretankom, szczególnie Siostrom Zakrystiankom i Organistce wraz z członkami chóru „Credo”, całej asyście liturgicznej, przedstawicielom Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wszystkich grup formacyjnych, osobom zaangażowanym w piękne przygotowanie liturgii oraz spotkania ze Wspólnotą Węgierską i ks. Biskupem na plebanii. Serdeczne „Bóg zapłać!” Niech Pan wszystkim wynagrodzi ich trud i oddanie!
 2. We wtorek (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. Na godz. 18.00 zapraszamy w ten wtorek na nabożeństwo wypominkowe ze specjalną procesję pokutną z pięcioma stacjami. Będziemy modlić się zwłaszcza za wszystkie osoby powierzone naszej modlitewnej pamięci w wypominkach jednorazowych na ten rok.
 3. Z racji na radosną Uroczystość Wszystkich Świętych pierwsza z 12 Mszy św. tzw. rocznicowych, za Zmarłych, którzy zostali poleceni w ostatnich dniach modlitwie wstawienniczej naszej wspólnoty (w tej formie) zostanie wyjątkowo odprawiona w II. wtorek miesiąca (czyli 8 XI) o godz. 18.30.
 4. W środę, w Dzień Zaduszny (2 XI) zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 9.00 połączoną z procesją za Zmarłych do trzech stacji.
 5. Od 2 do 8 listopada, codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na specjalną modlitwę za Zmarłych połączoną z różańcem, zaś wypominki roczne będą odczytywane tak jak do tej pory, w każdą niedzielę o 9.30. Przypominamy, że w tych dniach można także uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza (przy spełnieniu pozostałych, normalnych warunków).
 6. Dziś i jutro ostatnie nabożeństwa październikowe o godz. 18.00. Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego z nagrodami dla dzieci odbędzie się w niedzielę (6 XI) po Mszy św. o godz. 11.30. Prosimy dzieci o oddawanie swoich konkursowych planszy katechetom lub pozostawienie ich w zakrystii czy kancelarii do czwartku (3 XI).
  Z otrzymanych i podpisanych prac chcemy przygotować specjalną wystawę w świątyni.
 7. W kościele są wyłożone kartki, które mogą  posłużyć do zgłoszenia naszych bliskich Zmarłych w ramach wspólnej modlitwy wypominkowej na cały nadchodzący rok. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji!
 8. Wczoraj wydawaliśmy paczki żywnościowe osobom objętym pomocą naszej parafialnej CARITAS. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ich piątkowym przygotowaniu i sobotniej dystrybucji. Bóg zapłać!
 9. W tym tygodniu przypada też I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w I. piątek (4 XI) od godziny 16.30. Msza św. I.-piątkowa dla wszystkich dzieci o godz. 17.30.
 10. W I. sobotę (5 XI) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy na I.-sobotni różaniec z rozważaniami.
 11. W I. sobotę (5 XI) kapłani udadzą się też z comiesięczną posługą sakramentalną do chorych. Początek wizyty od godz. 10.00.
 12. Kancelaria parafialna nie będzie czynna w dniach 1 i 2 XI, ani 5 XI (w I. sobotę). A w I. piątek zapraszamy tylko przed południem.
 13. W przyszłą niedzielę (6 XI) odbędzie się kolejne spotkanie członków Kół Żywego Różańca: początek o godz. 16.00 w Domu parafialnym, a Msza św. całej wspólnoty o godz. 17.00 w kościele.
 14. Najbliższe spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej odbędzie się we wtorek (8 XI) na plebanii. Rada dysponuje już własnym adresem mailowym (rada@swstefan.pl) i zachęca do kontaktu szczególnie te osoby, które chcą aktywnie włączyć się w przygotowania do przyszłorocznego Jubileuszu 50-lecia naszej Parafii.
 15. Trwają zapisy do nowej grupy Kandydatów z klas ósmych szkoły podstawowej i pierwszych szkoły średniej, którzy będą przygotowywać się do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Regularne spotkania rozpoczną się we wtorek (15 XI) w salce Domu parafialnego.
 16. To ostatnie dni naszej akcji „Grosiki dla Afryki!” Dziękujemy tym, którzy przekazują swoje ofiary na rzecz naszych małych przyjaciół w Kamerunie!

Ogłoszenia parafialne z dnia 23.10.2022r. NIEDZIELA ODPUSTU PARAFIALNEGO ŚW. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY [XXX Niedziela zwykła]

 1. Kościół Powszechny obchodzi dziś Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną. Zbiórka na tacę w całej Polsce jest przeznaczona na cele misyjne. Bóg zapłać za składane ofiary!
 2.  Dzisiaj obchodzimy w Parafii nasze doroczne Święto – odpust św. Stefana Węgierskiego Króla Wyznawcy. Towarzyszą mu w tym roku trzy wydarzenia. W Eucharystii o godz. 10.00 weźmie/wzięła udział Wspólnota Węgierska z Panią Ambasador Orsulyą Kovacs w dniu Narodowego Święta Węgier – pamiątki pamiętnego powstania przeciw reżimowi komunistycznemu, które wybuchło dokładnie przed 66 laty i szybko zostało stłumione przez Armię Sowiecką. Po Mszy św. P. Ambasador złoży znicze w miejscu pamięci w ogrodzie szkolnym Sióstr Nazaretanek, a potem spotka się w Domu parafialnym z przedstawicielami Parafii i Kapłanami.
 3. Podczas Mszy św. o godz. 13.00 swoją rocznicę I. Komunii będą obchodzić Dzieci, które pierwszy raz przyjęły ją przed rokiem. Na zakończenie Mszy św. rocznicowej poświęcimy też nowy relikwiarz, w którym umieścimy przeznaczone do publicznego kultu relikwie beatyfikowanego rok temu bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 4. Główną Mszę św. odpustową o godz. 17.00 odprawi dla nas Ks. Biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, który udzieli także Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży naszej Parafii. Gorąco zapraszamy na nasze odpustowe celebracje i zachęcamy, aby poprzez spowiedź i Komunię św. podjąć duchowe owoce i łaski Odpustu.
 5. Do końca października (codziennie, także w niedziele) sprawujemy nabożeństwa różańcowe o godz. 18.00.
 6. W kościele zostały wyłożone nowe kartki wypominkowe, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do wspólnej modlitwy:
  w czasie 12 Mszy św. rocznicowych (w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30), bądź w wypominkach jednorazowych lub rocznych, które odczytujemy w niedziele. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary!
 7. W ostatnią sobotę miesiąca (29 X) zapraszamy jak zwykle, w godz. od 10.00 do 11.00, po odbiór paczek żywnościowych wszystkie osoby objęte pomocą naszej parafialnej CARITAS. Przygotowanie paczek – w przeddzień wieczorem w Domu parafialnym.
 8. Przypominamy, że za tydzień (w niedzielę, 30 X) powrócimy do czasu zimowego, a zatem przestawimy zegary z godz. 3.00 na 2.00. Uczyńmy to zawczasu, aby w Dzień Pański uczestniczyć w celebracjach o właściwej porze.
 9. Do końca października, w zakrystii lub w kancelarii, trwają zapisy do nowej grupy Kandydatów przygotowujących się do Bierzmowania.
 10. Cały najbliższy Tydzień jest przeżywany w kontekście misji w Kościele katolickim. U nas trwa w tym czasie akcja „Grosiki dla Afryki i nie tylko!” Dziękujemy tym, którzy przekazują drobne monety na rzecz zaprzyjaźnionej Parafii w Kamerunie! A teraz wystąpią ci, dla których prowadzimy naszą akcję. [relacja video]

Ogłoszenia parafialne z dnia 16.10.2022r. XXIX Niedziela zwykła NIEDZIELA PAPIESKA

 1. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi 44. rocznicę wyboru Kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed kościołami, w całym kraju, prowadzona jest zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zapewnia stypendia dla młodzieży licealnej i studenckiej z ubogich rodzin i środowisk. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami oraz modlitwą wspierają tę najbardziej utalentowaną i stale  potrzebującą pomocy polską młodzież. Bóg zapłać!
 2. Za tydzień nasza Parafia będzie obchodzić swoje doroczne Święto – odpust św. Stefana Węgierskiego Króla Wyznawcy. Uświetnią go w tym roku trzy wydarzenia. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy gościć Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsulyą Kovacs. To dzień Narodowego Święta Węgier – pamiątka węgierskiego powstania przeciw reżimowi komunistycznemu, które wybuchło dokładnie 23 X 1956 roku i zostało stłumione po 20 dniach przez Armię Radziecką.
  Po Mszy św. Wspólnota węgierska złoży znicze w miejscu pamięci w ogrodzie szkolnym Sióstr Nazaretanek, a potem spotka się w Domu parafialnym z kapłanami i przedstawicielami Parafii.
 3. Za tydzień będziemy też obchodzić rocznicę I. Komunii św. Dzieci, które przed rokiem po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Ofierze Eucharystycznej. Podczas Mszy św. rocznicowej o godz. 13.00 nastąpi również poświęcenie relikwiarza i wprowadzenie do publicznego kultu relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 4. Wreszcie – kulminacyjnym momentem naszego Odpustu – będzie udzielenie Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Całej Uroczystości będzie przewodniczyć Ks. Biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski. Ta główna Msza św. odpustowa rozpocznie się o godz. 17.00. Gorąco zapraszamy na nasze odpustowe celebracje i zachęcamy, aby poprzez spowiedź i Komunię św. podjąć duchowe owoce i łaski Odpustu.
 5. Dziś Dzieci rocznicowe uczestniczą we Mszy św. o godz. 11.30, a po niej w specjalnej próbie swojej Uroczystości. Dzieci i Rodziców, także Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na nabożeństwo pokutne w najbliższy piątek (21 X) na godz. 16.30.
 6. Pojutrze, we wtorek (18 X) zapraszamy na zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na godz. 19.15 do refektarza na plebanii.
 7. W tym tygodniu przypada także 38. rocznica męczeńskiej śmierci patrona Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczysta Msza św. z modlitwą o kanonizację Ks. Jerzego zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 19 X br. o godz. 18.00. W przeddzień żoliborska parafia zaprasza na „Wieczór świadków” – spotkanie z żyjącymi uczestnikami życia i posługi bł. Ks. Jerzego (o godz. 19.00 w Domu Amicus.)
 8. Przez cały październik (codziennie, także w niedziele) sprawujemy nabożeństwa różańcowe o godz. 18.00.
 9. Trwa akcja „Grosiki dla Afryki i nie tylko!” Dziękujemy tym, którzy przekazują drobne monety na rzecz Parafii w Kamerunie. Nasza zbiórka pomoże im w prowadzeniu m.in. działalności charytatywnej!
 10. W kościele zostały wyłożone nowe kartki wypominkowe, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do wspólnej modlitwy:
  w czasie 12 Mszy św. rocznicowych (w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30), bądź w wypominkach jednorazowych lub rocznych, które odczytujemy w niedziele. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary!
 11. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w  pielgrzymce do Ziemi Świętej w terminie od 11 do 19 XI br. Cena: 1600 zł + 450 USD / na osobę. Bliższe informacje u ks. Proboszcza.
 12. Już teraz uprzedzamy, że w niedzielę (30 X) powrócimy do czasu zimowego, a zatem za 2 tygodnie będziemy spać o godzinę dłużej. Może dziś będzie łatwiej zapamiętać tę ważną informację, jeszcze bez  natłoku odpustowych radości i celebracji.

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (próba) odbędzie się 17 i 18 października o 19.15 w kościele.

Ogłoszenia parafialne z dnia 09.10.2022r. XXVIII Niedziela zwykła

 1. Dzieci rocznicowe uczestniczą dziś we Mszy św. o godz. 11.30 oraz w  spotkaniu bezpośrednio po niej w kościele. Uroczystości rocznicowe odbędą się za 2 tygodnie, podczas Odpustu parafialnego, w czasie Mszy św. o godz. 13.00.
 2. Dziś zapraszamy wszystkie dzieci, które rozpoczęły przygotowanie do I. Komunii św. na Mszę św. inicjacyjną, wraz z Rodzicami, na godz. 14.30, podczas której poświęcimy komunijne różańce. Zachęcamy do udziału w konkursie różańcowym. Na wszystkie dzieci oczekujemy szczególnie we wtorki i czwartki o godz. 17.00.
 3. Rodzicom (tym razem bez Dzieci I.-komunijnych) przypominamy o spotkaniu w ten wtorek (11 X) o godz. 19.30 w kościele.
 4. Kontynuujemy zapisy młodzieży do grupy kandydatów, którzy będą przygotowywać się przez cały rok do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkania nowej grupy rozpoczną się pod koniec października.
 5. Także we wtorek (11 X) na godz. 19.15 zapraszamy do domu parafialnego tych, którzy za 2 tygodnie przyjmą Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Nasz Odpust (23 X) zaszczyci swoją obecnością Ks. Biskup Michał Janocha, który podczas głównej Mszy odpustowej  o godz. 17.00 udzieli bierzmowania naszej młodzieży.
 6. Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostało przesunięte z przyczyn niezależnych na następny wtorek (18 X). Godzina bez zmian.
 7. W tym tygodniu (w czwartek, 13 X) przypada 105 rocznica objawień w Fatimie. Po ostatniej Mszy (ok. godz. 19.00) wyruszymy z tradycyjną procesją ze światłami. W drodze, idąc za figurą Matki Bożej Fatimskiej, wspólnie odmówimy tajemnice światła. Zapraszamy do kościoła ze świecami.
 8. Przez cały październik (codziennie, także w niedziele) sprawujemy nabożeństwa różańcowe o godz. 18.00.
 9. Trwa akcja „Grosiki dla Afryki i nie tylko!” Dziękujemy tym, którzy przekazują drobne monety na rzecz Parafii w Kamerunie. Nasza zbiórka pomoże im w prowadzeniu m.in. działalności charytatywnej!
 10. Niedziela (16 X) będzie kolejnym Dniem Papieskim. Z pomocą młodych przedstawicieli Fundacji, będziemy ponownie zbierać ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga finansować stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Już za tydzień! Prosimy o wsparcie!
 11. W kościele zostały wyłożone nowe kartki wypominkowe, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do wspólnej modlitwy:
  w czasie 12 Mszy św. rocznicowych (w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30), bądź w wypominkach jednorazowych lub rocznych, które odczytujemy w niedziele. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary!
 12. Dwie informacje pielgrzymkowe. W najbliższą sobotę (15 X) ks. Piotr organizuje pielgrzymkę dla dzieci i młodzieży do Lasek. Szczegóły i zapisy u ks. Piotra. Otrzymaliśmy też zaproszenie do udziału w  pielgrzymce do Ziemi Świętej w terminie od 11 do 19 XI br. Cena: 1600 zł + 450 USD / na osobę. Bliższe informacje u ks. Proboszcza.
 13. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich i naszej parafialnej gazetki. W podajniku znajdziemy też kolejny fragment Katechizmu dla Dorosłych.

Ogłoszenia parafialne z dnia 02.10.2022r. XXVII Niedziela zwykła

 1. Dziś formalnie (2 X) rozpoczynamy przygotowania do I. Komunii św. Dzieci po Mszy św. o godz. 11.30 dzieci odbiorą/odebrały swoje legitymacje uczestnika tegorocznej formacji. Za tydzień zapraszamy  dzieci wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną na godz. 14.30, podczas której poświęcimy komunijne różańce. Już dziś zapraszamy dzieci także we wtorki i czwartki na wspólną modlitwę różańcową o godz. 17.00 i zachęcamy do udziału w październikowym konkursie – dla najwytrwalszych uczestników szykujemy specjalne nagrody!
 2. Dzieciom rocznicowym przypominamy o Mszy św. w kolejne niedziele (9 oraz 16 X o godz. 11.30) i spotkaniu bezpośrednio po Mszy w kościele. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Dniu Odpustu (23 X) podczas Eucharystii o godz. 13.00.
 3. W poniedziałek (3 X) o godz. 18.30 odprawimy Mszę św. zbiorową według intencji składanych Bogu za pośrednictwem błog. Założycielki Zgromadzenia Franciszki Siedliskiej. Zapraszamy!
 4. We wtorek (4 X) odprawimy kolejną Mszę rocznicową o godz. 18.30, w której powierzamy Bogu wszystkich poleconych modlitwie wypominkowej w naszej wspólnocie parafialnej na cały obecny rok. Zapraszamy!
 5. W ten wtorek (4 X) przypada niezwykły jubileusz XXXV-lecia posługi ks. Stanisława Stradomskiego w naszej Parafii. Zapraszamy z tej okazji na jubileuszową Mszę św., którą wraz z Ks. Jubilatem odprawimy we wtorek o godz. 18.30. Dziękując za wszystkie lata niezmordowanej posługi Ks. Kanonika życzymy nieustannej opieki Maryi, Matki Kapłanów oraz wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże!
 6. Kontynuujemy zapisy młodzieży do grupy kandydatów, którzy będą przygotowywać się przez cały rok do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkania nowej grupy rozpoczną się pod koniec października. W ten wtorek (4 X) na godz. 19.15 zapraszamy tych Kandydatów, którzy za 3 tygodnie mają być bierzmowani w naszej świątyni w dniu Odpustu parafialnego.
 7. Także we wtorek odbędzie się kolejne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Początek spotkania o godz. 19.15 na plebanii.
 8. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy, swoimi bezpośrednimi ofiarami czy wpłatami na konto parafialne, wspierają konieczne remonty wyposażenia naszej świątyni. Jak widać i słychać – sprzęt działa ponownie bez zarzutu.
 9. W tym tygodniu (7 X) przypada I. piątek miesiąca. Zapraszamy na spowiedź od godz. 16.30, zwłaszcza dzieci rocznicowe. Msza św. I.-piątkowa dla dzieci o godz. 17.30. W piątek po południu kancelaria będzie nieczynna.
 10. Przypominamy: nabożeństwa różańcowe sprawujemy codziennie, także w niedziele, o godz. 18.00. Zapraszamy nieustająco!
 11. Dziś powracamy też do naszej ubiegłorocznej akcji „Grosiki dla Afryki i nie tylko!” Przez cały miesiąc będziemy zbierać drobne monety, żeby zebraną sumę przekazać afrykańskiej Parafii ks. Michała w Essiengbot w Kamerunie. Prowadził u nas ostatnie rekolekcje adwentowe, a teraz zbiera środki na remont swojego kościoła. Nasza zbiórka może mu w tym bardzo pomóc! Zachęcamy!
 12. Dysponujemy już nową Księgą intencji na I. półrocze 2023 roku. Tych, którzy planują zarezerwować termin Mszy św., prosimy o kontakt w zakrystii lub w kancelarii.