Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu Świętym ELIASZ

Zaprasza na spotkania modlitewne , które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:45 w Domu Parafialnym.

Opiekunem grupy jest ks. Rafał Bogdański

Odnowa to doświadczenie  Ducha Świętego Trzeciej Osoby Boskiej, po to by Kościół stawał się żywy, a każdy wierny doświadczył osobistej relacji  z kochającym Bogiem.
Kolejnym przejawem łaski Odnowy jest podjęcie świadomej decyzji poddania całego naszego życia Jezusowi jako Panu.
Każde spotkanie rozpoczynamy , prośbą do Ducha Świętego, aby przyszedł, oświecał nas, umacniał swoimi darami, prowadził, uczył się modlić.

Wielbimy Boga śpiewem, spontaniczną modlitwą, dziękujemy  Mu, słuchamy Jego słowa, przepraszamy i prosimy w naszych intencjach, w intencjach nam poleconych, w intencjach parafii i Kościoła.

Praktykujemy również dzielenie się Słowem Bożym, tym jak Pan działa w naszym życiu.
W lepszym rozumieniu nauki zawartej w Piśmie Świętym pomagają nam komentarze naszego duszpasterza, ks. Rafała Bogdańskiego.   

Oprócz formacji jaką otrzymujemy podczas naszych spotkań, staramy się w życiu codziennym pogłębiać komunię z Bogiem zwłaszcza poprzez udział w Eucharystii, osobistą modlitwę, udział w różnych rekolekcjach i poszerzanie wiedzy religijnej.
Wobec tak wielkiego obdarowania jakim nas zaskakuje Pan, pragniemy Mu dziękować:

  • za łaskę powołania naszej wspólnoty w parafii
  • za to, że co poniedziałek gromadzi nas w swoje Imię
  • za to, że we wspólnocie możemy wzajemnie się ubogacać, wzrastać w wierze
  • za to, że Bóg nieustannie nad nami czuwa, szczególnie poprzez naszych księży opiekunów
  • Dziękujemy za ich dostępność dla nas również poza czasem spotkań wspólnoty, za możliwość korzystania z rozmów indywidualnych i Spowiedzi św.
  • Dziękujemy za wszystkich nowych członków wspólnoty, za tych, których Pan jeszcze do nas przyprowadzi, za tych, którzy zagościli u nas tylko przez pewien czas.

Pragniemy prosić Pana o Jego błogosławieństwo i  światło Ducha Świętego dla nas wszystkich,  a w sposób szczególny dla naszego kapłana,  ks. .Rafała. Prosimy o lepsze poznanie Woli Bożej wobec nas i naszej wspólnoty. również prosimy o wstawiennictwo Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego, która najdoskonalej potrafiła rozpoznać, przyjąć i wypełnić swym życiem zamysł Najwyższego.

Dane grupy:
miejscowość: Warszawa, Czerniaków
parafia: Św. Stefana Króla
dzień i godzina spotkań: poniedziałek, godz.19:45
miejsce spotkań: dom parafialny 6
liczba uczesników: 6
rok powstania: 2007
ksiądz opiekun: Rafał Bogdański
świecki odpowiedzialny: Krystyna Zawitkowska
e-mail, telefon, kontakt w sprawie rekolekcji (r): h.miscicka@op.pl 694 118 351, zawitkowska.krystyna@wp.pl 665-55-55-71