Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu Świętym ELIASZ

Zaprasza na spotkania modlitewne, które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:45 w Domu Parafialnym.

Opiekunem grupy jest ks. Rafał Bogdański

Odnowa to doświadczenie  Ducha Świętego Trzeciej Osoby Boskiej, po to by Kościół stawał się żywy, a każdy wierny doświadczył osobistej relacji  z kochającym Bogiem.
Kolejnym przejawem łaski Odnowy jest podjęcie świadomej decyzji poddania całego naszego życia Jezusowi jako Panu.
Każde spotkanie rozpoczynamy, prośbą do Ducha Świętego, aby przyszedł, oświecał nas, umacniał swoimi darami, prowadził, uczył się modlić.

Wielbimy Boga śpiewem, spontaniczną modlitwą, dziękujemy Mu, słuchamy Jego słowa, przepraszamy i prosimy w naszych intencjach, w intencjach nam poleconych, w intencjach parafii i Kościoła.

Praktykujemy również dzielenie się Słowem Bożym, tym jak Pan działa w naszym życiu.
W lepszym rozumieniu nauki zawartej w Piśmie Świętym pomagają nam komentarze naszego duszpasterza, ks. Rafała Bogdańskiego.   

Oprócz formacji jaką otrzymujemy podczas naszych spotkań, staramy się w życiu codziennym pogłębiać komunię z Bogiem zwłaszcza poprzez udział w Eucharystii, osobistą modlitwę, udział w różnych rekolekcjach i poszerzanie wiedzy religijnej.
Wobec tak wielkiego obdarowania jakim nas zaskakuje Pan, pragniemy Mu dziękować:

  • za łaskę powołania naszej wspólnoty w parafii
  • za to, że co poniedziałek gromadzi nas w swoje Imię
  • za to, że we wspólnocie możemy wzajemnie się ubogacać, wzrastać w wierze
  • za to, że Bóg nieustannie nad nami czuwa, szczególnie poprzez naszych księży opiekunów
  • Dziękujemy za ich dostępność dla nas również poza czasem spotkań wspólnoty, za możliwość korzystania z rozmów indywidualnych i Spowiedzi św.
  • Dziękujemy za wszystkich nowych członków wspólnoty, za tych, których Pan jeszcze do nas przyprowadzi, za tych, którzy zagościli u nas tylko przez pewien czas.

Pragniemy prosić Pana o Jego błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla nas wszystkich,  a w sposób szczególny dla naszego kapłana, ks. Rafała. Prosimy o lepsze poznanie Woli Bożej wobec nas i naszej wspólnoty. również prosimy o wstawiennictwo Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego, która najdoskonalej potrafiła rozpoznać, przyjąć i wypełnić swym życiem zamysł Najwyższego.

Dane grupy:
miejscowość: Warszawa, Czerniaków
parafia: Św. Stefana Króla
dzień i godzina spotkań: poniedziałek, godz.19:45
miejsce spotkań: dom parafialny 6
liczba uczesników: 6
rok powstania: 2007
ksiądz opiekun: Rafał Bogdański
świecki odpowiedzialny: Krystyna Zawitkowska