Parafialny zespół Caritas

Parafialny zespół Caritas – jest to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza Proboszcza jest zaangażowana w działalność charytatywną w parafii. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Kim są członkowie PZC? Są to przede wszystkim wolontariusze, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas by pomagać innym. Są też także osoby, które nie mają możliwości, by ofiarować swój czas, ale systematycznie wspierają działania PZC poprzez wsparcie finansowe.

Nasz Parafialny Zespół Caritas liczy 6 członków. Zajmujemy się m.in.

  • Dwa razy w miesiącu wydajemy paczki i odzież dla 61 rodzin, w tym 5 rodzin wielodzietnych, dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.
  • Opieką swoją otaczamy osoby chore i starsze z naszej parafii oraz wychodzimy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba by zanieść innym miłość i miłosierdzie.
  • Dwa razy w roku w okresie adwentu i wielkiego postu rozprowadzamy świece Caritasu oraz w Kościele trwa zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących.
  • Z pomocą młodzieży ze szkoły zanosimy życzenia świąteczne do osób chorych i samotnych
  • Organizujemy z pomocą Sióstr Nazaretanek wigilię dla osób samotnych z naszej parafii

Caritas – znaczy miłość bezinteresowna, miłość wspierająca, miłość udzielająca pomocy.

DZIĘKUJEMY wszystkim parafianom oraz tym, którzy wspierają naszą posługę.

Zapraszamy do wspierania tego dzieła, aby pomnażać miłość Caritas.