Intencje Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 28 XI

6.30      + Antoniego (m) (20 r. śm.)

8.00      + Hannę BOROWSKĄ (greg 10)

8.00      Dziękczynna w 50 rocz. urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata

17.30     + Henryka (m) BETA (greg 26)

18.30    + Marię, Mieczysława (m), Barbarę, Adama, Juliana (m)  GORCZYCA, ich Rodziców oraz za zm. z rodzin GIERCZAKÓW, GORCZYCÓW, KNOROWSKICH, SAPIŃSKICH i ORZESZKÓW

18.30    + Henrykę (k) ŚWIĘTOCHOWSKĄ (2 r. śm.), Annę i  Franciszka ŚWIĘTOCHOWSKICH oraz Henryka (m), Marię i Lucynę KOŁODZIEJSKICH

WTOREK 29 XI 

6.30      + Jana SZYMANIAKA, brata S. Letycji

8.00      + Hannę BOROWSKĄ (greg 11)

8.00      + Eugeniusza, Józefa (m) i Mariannę TWORKOWSKICH

17.30     + Henryka (m) BETA (greg 27)

18.30    + Janusza MALISZEWSKIEGO ( 1 r. śm)

18.30    + Władysławę (k), Jana, Mariannę, Józefę (k) i zm. z rodziny KORNILUKÓW

ŚRODA 30 XI

6.30      W intencji Andrzeja KOWERDANA (z okazji imienin)

6.30      O potrzebne łaski w rodzinie Marioli

8.00      + Barbarę i Andrzeja FOŁUJANÓW

8.00      + Hannę BOROWSKĄ (greg 12)

17.30     + Henryka  (m) BETA (greg 28)

18.30    MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MBNP

•             W intencji Panu Bogu wiadomej

•             O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefa, Zbigniewa, Krzysztofa i Marleny

•             O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana w 13 rocz. urodzin

•             + za Ryszarda i Danutę GALEWSKICH

•             + Alicję i Józefa IDŹKOWSKICH

•             O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja, opiekę Matki Bożej i Świętego Patrona

•             + Wilgę (k) HERMAN, Joannę ENGELART i Mariusza KOPAŁA

CZWARTEK 1 XII

6.30      Za dobrodziejów Sióstr Nazaretanek

8.00      O Boże błogosławieństwo dla Barbary z okazji imienin

8.00      + Hannę BOROWSKĄ (greg 13)

17.30     + Henryka (m)  BETA (greg 29)

18.30    + Annę JELENIEWSKĄ (greg 1)

18.30    + Marię BUDA, Rozalię NOWAK, Józefę (k) i Stanisława (m) MILEWSKICH oraz za zm. z rodziny ROSŁOŃCÓW i STRZEŚNIEWSKICH             

PIĄTEK 2 XII

6.30      + Józefa LAZAROWICZA (1 r. śm.)

8.00      W intencji Ewy KIRKOR ( 72 rocz. urodzin) i za jej bliskich

8.00      + Hannę BOROWSKĄ (greg 14)

17.30     + Annę JELENIEWSKĄ  (greg 2)

18.30    + Augustyna (m) LISZKA (22 r. śm)

18.30      + Henryka  (m) BETA (greg 30)

SOBOTA 3 XI

6.30      + Barbarę KOWERDAN – SIENKIEWICZ i Jerzego KOWERDANA

8.00      W intencji wynagradzającej

8.00      + Annę JELENIEWSKĄ (greg 3)

17.30     + Hannę BOROWSKĄ (greg 15)

17.30     + Michalinę, Henryka (m), Andrzeja, Marię i Mieczysława (m)

18.30    + Irenę PIONTEK i je córkę + Hannę IWAŃCZYK

NIEDZIELA  4 XII 2. Niedziela Adwentu

7.00      + Wandę OSTRYSZ

8.30      + Krystynę PIŁAT (18 r. śm.)

10.00    ZA PARAFIAN

11.30     + Barbarę RULSKĄ

11.30     + Hannę BOROWSKĄ (greg 16)

13.00    W intencji Mikołaja KAMIŃSKIEGO z okazji urodzin i imienin i za jego bliskich

17.00     KŻR

19.00    + Annę JELENIEWSKĄ (greg 4)