Przygotowanie do chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy w niedziele zazwyczaj na Mszy św. o godz. 13.00.

Aby zarezerwować termin chrztu dziecka należy przynieść do kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka /odpis/
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych / imiona i nazwiska, adres zamieszkania/
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Przed udzieleniem sakramentu zapraszamy rodziców i chrzestnych na umówioną wcześniej konferencję w wybrany piątek o godz. 19.30 w kancelarii parafialnej.