Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Termin ślubu można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii.

Kurs przedmałżeński w parafii św. Stefana.

Kurs od 17 kwietnia do 26 czerwca 2020. Kurs tradycyjny. Spotkania w każdy piątek o 19.00 (oprócz 1 maja) w salce parafialnej. Wejście od ul. Nowosieleckiej. Zapisy telefoniczne. Tel. (22) 841 18 18

Wykaz dokumentów do załatwienia formalności przedślubnych:

  • aktualne, tj. z datą 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny