Sakrament namaszczenia chorych

Osoby w podeszłym wieku lub w poważnej chorobie odwiedzamy w domu na prośbę rodziny w celu udzielenia sakramentu spowiedzi, komunii i/lub namaszczenia chorych.

Do stałych osób księża udają się z posługą sakramentalną w I soboty miesiąca w godz. 10.00-13.00.

Prosimy o kontakt w kancelarii lub w kościele/zakrystii z księdzem w celu umówienia wizyty u chorego.