Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Listopad 2022

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Modlimy się, aby dzieci które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.
 • Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, misjonarzy i cały Kościół o odwagę
  i męstwo w głoszeniu słowa Bożego wszystkim narodom.
 • Za Kościół Chrystusowy, aby budował i umacniał królestwo Boże w sercach ludzi,
 • O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • Za kraje ogarnięte wojnami, konfliktami i zniszczeniem, w tym szczególnie
  za Ukrainę, by mogły żyć i budować swą przyszłość w pokoju.
 • O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla polityków
  i przywódców państw.
 • Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
 • Za młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, aby wzrastali w wierze
  i przyjaźni z Jezusem Chrystusem.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za osoby starsze, samotne, chore, bezdomne i głodujące na całym świecie, aby Bóg otaczał je swoją troską i by zawsze mogły liczyć na pomoc od wyznawców Chrystusa.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o owoce beatyfikacji Błogosławionej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy różańcowej w naszej parafii.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na Ukrainie,
  a także za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.