Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Listopad 2021

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.
 • Ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.
 • Za Papieża, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby wytrwale siali ziarno Słowa Bożego, ufając w jego owocność, a ich życie było świadectwem wiary, miłości i nadziei dla ludzi, do których zostali posłani.
 • Za Kościół, aby z nowym zapałem głosił prawdę o zbawieniu człowieka w Chrystusie.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • Za wszystkich zmarłych, aby zostali przyjęci do wiecznego domu, gdzie Chrystus przygotował im miejsce.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za zatwardziałych grzeszników i niewierzących, aby modlitwa wspólnoty Kościoła wyjednała im łaskę wiary, skruchę i żal za grzechy.
 • Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z młodym pokoleniem.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla polityków i przywódców państw.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
 • O pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie.
 • O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.