Intencje modlitwy Żywego Różańca

Maj 2020

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.
 • Ewangelizacyjna: Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.
 • Za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O wygaszenie pandemii koronowirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii.
 • O to, by pogrążeni w żałobie i smutku otrzymali pociechę Ducha Świętego.
 • O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Wołamy do Ciebie w intencji osób niepełnosprawnych, ich godnego życia i rozwoju.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by w swych decyzjach kierowali się mądrością i należytą troską o dobro wspólne.
 • Za Polaków, aby szanowali polską flagę, historię i pamięć o bohaterach narodowych i na wzór Maryi byli wierni Bogu tak w wielkich, jak i w drobnych sprawach.
 • Za rodziny, aby stale umacniały się w jedności i miłości.
 • Za dzieci pierwszokomunijne, aby z radością szły za Chrystusem.
 • Za młodzież przygotowującą się do bierzmowania, aby dawała się formować Duchowi Świętemu oraz za maturzystów i ich życiowe wybory.
 • O potrzebne łaski dla rolników i hodowców oraz życiodajny deszcz.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Za nas samych, abyśmy pozwalali Duchowi Świętemu przemieniać nasze serca i promieniowali Bożym pokojem.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.