Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Kwiecień 2022

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Za służby medyczne.

Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.

 • Za Papieża Franciszka, aby posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, wiernie prowadził Kościół ku zbawieniu.
 • Za Kościół, aby dobrze przygotował się do obchodów świąt Wielkiej Nocy, a rekolekcjoniści i misjonarze, umocnieni nakazem Jezusa zmartwychwstałego, głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
 • O dobre owoce Synodu dla całego Kościoła.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O dar sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie i na świecie.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
 • O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla polityków i przywódców państw.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, aby stały się gorliwymi wyznawcami Chrystusa
 • Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z młodym pokoleniem.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Za błądzących w wierze, aby doświadczyli łaski poznania Chrystusa.
 • O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za poległych w czasie wojny na Ukrainie, za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.