Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Sierpień 2021

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

 • Ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.
 • Ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
 • Za Papieża, biskupów i cały Kościół pielgrzymujący, aby odważnie głosił światu Ewangelię.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za pielgrzymujących do tronu Maryi na Jasnej Górze, aby podjęty przez nich trud przyniósł obfite owoce.
 • Za pracujących na roli, aby mogli się cieszyć dobrymi zbiorami.
 • Za dzieci, młodzież i wszystkich wypoczywających na wakacjach, aby kontakt z przyrodą odbudował ich siły i chęci do nauki i pracy.
 • Za wątpiących i poszukujących, aby Chrystus dał im się poznać i obdarzył łaską wiary.
 • Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z młodym pokoleniem.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Za poległych w czasie Powstania Warszawskiego, aby otrzymali nagrodę życia wiecznego w niebie, a ich ofiara nie została nigdy zapomniana, zaś postawa miłości do ojczyzny stanowiła wzór dla współczesnych pokoleń.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby w trosce o dobro wspólne potrafili przekraczać podziały i budowali mosty jedności.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.