Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego RóżańcaKwiecień 2021

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.
 • Ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania, tak aby na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego
 • Za Papieża, prezbiterów i wszystkich w Kościele powołanych do głoszenia słowa Bożego, aby byli wciąż napełniani Duchem Świętym.
 • Za powołanych w Kościele do głoszenia dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa, aby Bóg napełniał ich odwagą oraz odsłaniał przed nimi środki i sposoby posługi.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za zatwardziałych grzeszników, aby przyjęli nowinę o Zmartwychwstaniu oraz łaskę trwałego nawrócenia.
 • Za przygniecionych trudnościami, depresją i rozpaczą, aby w Bogu złożyli ufność i nie doznali wstydu.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
 • Za narody, aby uznały, że losy świata są w ręku Boga i ufały Mu w trudnych czasach.
 • Za dzieci i młodzież, aby ich serca zostały napełnione przez Ducha Świętego żywą wiarą w Chrystusa.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby kompetentnie i ze szczerą troską dbali o wszystkich obywateli.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.