Intencje modlitwy Żywego Różańca

Październik 2019

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.
 • Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbogaciło nową wiosnę misyjną w Kościele.

 

 • Za papieża Franciszka, aby Duch Święty każdego dnia ożywiał w nim dary i charyzmaty, w które Go wyposażył.
 • Za Kościół Chrystusowy, aby był schronieniem dla każdego, a ubodzy i cierpiący na duszy i ciele znaleźli w nim pomoc i duchowe wsparcie.
 • Za studentów rozpoczynających rok akademicki, aby zdobywając wiedzę, przyczynili się do chwały Boga i Ojczyzny.
 • Za kobiety spodziewające się dziecka, aby przyjęły i wychowały je z miłością.
 • O to, by rodzice i opiekunowie podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci i potrafili przekazywać dzieciom Ewangelię.
 • O trwałość ludzkiej rodziny – związku mężczyzny i kobiety.
 • O potrzebną pomoc i nadzieję dla każdej osoby pokrzywdzonej przez przemoc fizyczną i seksualną.
 • O uwolnienie z sideł nałogów osób uzależnionych i zniewolonych używkami.
 • O pokój na świecie i w naszych sercach.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.
 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie powierzonym.
 • O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla sióstr Nazaretanek.
 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.
 • Intencje własne.