Intencje modlitwy Żywego Różańca

Kwiecień 2020

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.
 • Ewangelizacyjna: Za Kościół w Chinach, aby zachował wierność Ewangelii
  i wzrastał w jedności.
 • Za Papieża Franciszka, aby wsłuchując się w Słowo Boże, utwierdzał braci
  w wierze, a czas Wielkiego Postu był żywą przemianą serc dla całego Kościoła.
 • Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby napełnieni mocą Ducha Świętego, głosili słowo, które wyda owoce w ludzkich sercach.
 • O wygaszenie pandemii koronowirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali
  w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii.
 • O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy,
  by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia.
 • O wierność i świętość dla małżonków oraz pomoc Ducha Świętego w wychowaniu potomstwa.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Wołamy do Ciebie w intencji osób niepełnosprawnych, ich godnego życia
  i rozwoju.
 • Panie, bądź nadzieją dla wszystkich cierpiących i kuszonych do rozpaczy.
 • Panie, bądź otuchą dla zatroskanych, przepracowanych i przygniecionych ciężarem życia.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • Za nas i naszych parafian, abyśmy zachowali wdzięczność w naszych sercach
  i z radością służyli Panu.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by w swych decyzjach kierowali się mądrością
  i należytą troską o dobro wspólne.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca,
  aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.