Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego RóżańcaCzerwiec 2021

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządem w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.
 • Ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni , wierni i cierpliwi.
 • Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy o odważne głoszenie Bożej prawdy.
 • Za wspólnotę Kościoła, aby wzrastała ku Bożej chwale.
 • O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za wątpiących i zagubionych, aby pobudzeni do wiary poznali Bożą dobroć.
 • Za starszych, samotnych i chorych, aby Bóg otaczał ich swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Aby Bóg, który kieruje losami świata, prowadził nas drogami pokoju oraz nauczył mądrze rozwiązywać spory i konflikty interesów.
 • Za młodych ludzi przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, aby byli otwarci na działanie Ducha Świętego.
 • W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby służyli społeczeństwu w duchu odpowiedzialności.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.