Intencje modlitwy Żywego Różańca

Październik 2020

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowieka.
 • Ewangelizacyjna: Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączeni w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
 • Za Papieża, aby ciesząc się wstawiennictwem Maryi, z całym Kościołem głosił Bożą chwałę światu.
 • Za Kościół, aby głosił wszystkim ludziom radość płynącą z wiary w Boga żywego.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 • O mądrość, pracowitość i odwagę dla studentów, wykładowców i duszpasterzy akademickich.
 • Za wszystkie dzieci Kościoła, aby rozważając tajemnice Różańca, coraz lepiej poznawały Jezusa i coraz żarliwiej Go kochały.
 • O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Za dzieci niechciane i porzucone, aby spotkały ludzi, którzy obdarzą je mądrą miłością i pokażą, jak pięknie żyć.
 • Boże sprawiedliwy, ratuj z zaślepienia ludzi świadomie trwających w grzechu.
 • W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
 • Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by byli ludźmi wprowadzającymi pokój i sprawiedliwość.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
 • Intencje własne.