Intencje modlitwy Żywego Różańca

Lipiec/Sierpień 2020

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje: Ogólna: Za rodziny, aby były otoczone miłością i szacunkiem oraz wspierane radą/Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny. Ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.

 • Za Papieża, aby ciesząc się wstawiennictwem Maryi, z całym Kościołem głosił Bożą chwałę światu.
 • Za biskupów i prezbiterów, aby byli gorliwymi pasterzami i wyznawcami żywej wiary.
 • W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby przez ich posługę Chrystus mógł dotrzeć do każdego człowieka.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży z naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
 • O wygaszenie pandemii koronowirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
 • O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia oraz by służąc ludziom, odkrywali drogę do osobistej świętości.
 • Aby Kościół pociągał do światła prawdy tych, którzy nie znają Chrystusa.
 • Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
 • Za dzieci niechciane i porzucone, aby w życiu napotkały świadków Chrystusowej miłości gotowych do bezinteresownego poświęcenia.
 • W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
 • Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
 • Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by w swych decyzjach kierowali się mądrością i należytą troską o dobro wspólne, byśmy nie zmarnowali odzyskanej wolności.
 • Za przebywających na wakacjach, aby odpoczywając, w pięknie przyrody znajdowali Stwórcę.
 • O potrzebne łaski dla rolników i hodowców.
 • O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.