Wypominki roczne 2020/2021

Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Elżbietę i Henryka Tomasików, Danutę i Wiesława Widenka, Ewę Dodd, Marię i Jerzego Kozickich, z rodz. Skórskich, Adamczyk, Tomczuk, Marię Magdalenę Sziltges, z rodz. Lize, Stęchły, Tatarczyk, Warzeszka, Widenka, Gorzelnik, Miazek, Staniaszek, Cyran, Życzyńskich, Bej, Mazur, Kohut, Stanisławskich, ks. Stefana Gralaka, ks. Józefa Przybyło, ks. Bogusława Płatwę, członków Legionu Maryi z parafii, dziadków Widenka, Litarowicz, Marcina Piwowarskiego, Marię Miziarską, kolegów z Ambasady Kanady, Konrada Dąbrowskiego, Stanisława Kostrzewę, Włodka Woronieckiego, z rodziny Kozickich, Zdzisławę Bernatowicz, Józefa i Janinę Urbanek, Kazimierza, Jana i Marię Urbanek, Jana Górskiego, Stanisława Pikul, Irenę Jarońską, Mieczysława Pręgowskiego, Piotra Skolasińskiego, Marjannę, Wacława i Józefa Sęczkowskich, Cecylię Stawiasz, Lidię Sałasińską, Kazimierę, Maciusia, Marię Płodzik, Krzysztofa Lewandowskiego

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

z rodz. Paradów, Dolnych i Młynków, Józefa i Walerię, Józefa, Józefę i Marię, Czesława, Stanisławę, Zdzisławę Polkowską, Annę Pomichowską, Aleksandrę Polkowską, Stanisława Pomichowskiego, Józefa, Marię Bury, Tomasz Polkowskiego, Józefa, Czesława Polkowskiego, Agnieszkę Kamińską, Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, zm. z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich, Daniela i Leszka Juszczyk, Annę i Józefa Lisiak, Daniela, Jerzego i Tadeusza Jędrachowicz, Piotrusia Stępniewskiego, Daniela Przybysz, Helenę i Zdzisława Jankowskich, Olgę i Wacława Kalbarczyk, Janinę i Henryka Drozdowskich, Elę i Przemka Hniedziewicz, Alicję Kajzer, Halinę Zając, Radosława Wróblewskiego, Halinę Władysiuk, Lucynę Gileta, Marię i Stanisława Kucharek ich dzieci, synowe i zięcia, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Wandę i Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Hannę Świt, Mariannę, Józefa, Leona i Wiesława Bocian, Zofię, Mariana, Jadwigę, Zdzisława, Marka, Annę Gołębiowskich

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Mieczysława, Władysława, Juliana, Antoniego, Teresę, Barbarę, Zdzisława Mroczek, Józefa, Jakuba, Leszka, Stefana, Eugeniusza, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa Pestomie, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Zygmunta, Wiktorię, Jana, Stanisława, Zdzisława, Franciszkę, Wojciecha Mroczkowskich, Janinę Adamską, Stefanję, Józefa, Mariana Marczak, Agnieszkę i Michała Kucharskich, Kazimierza Kucharskiego, rodzinę Pawłowskich, Antoniego i Wacławę, rodzinę Skowrońskich, Staszewskich, Mariana Staszewskiego, Annę i Jana Zajdler Zborowskich, Ryszarda, Elżbietę i Jana Nawrockich, Teresę Gąsiorowską, Stanisława, Józefę, Stanisławę, Władysława, Wincentego, Janinę, Zygmunta, Mariannę, Zdzisława i Janinę Muszałkowskich, Wojciecha Solina, Irenę Czernik, Danutę Wardyńską, Mirosława i Jadwigę Kołakowskich, Marię i Mieczysława Martin, Roberta i Barbarę Weczerka, Irenę i Zbigniewa Martin, Dorotę Turek, Zofię Brusikiewicz, Mieczysława Dziurę, Józefa i Stanisława Bartyńskich

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Jana, Janinę, Tadeusza, Stanisława Dominiaków, Stanisława, Hannę-Mariannę, Janusza Wronków, Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Franciszkę, Władysława, Eufemię Chojnackich, Jana Wodnickiego, Antoniego, Stefanię, Henryka, Gabrysię Fabianiakowie, Stanisława, Stanisławę Jenon, Czesława Senk, Antoninę, Arkadiusza, Jerzego Aleksinowie, Apolonię, Józefa Święccy, ks. Józefa Kisły, Zofię Czerna, Annę i Bolesława, Katarzynę i Antoniego Drewniak, Marię i Józefa Chmiel, Franciszkę, Franciszka Frieda, zm. z rodz. Marców, Tywonków, Buchtów, Lurańców, Błaszczakiewiczów, Bogdańskich, Aleksandrę, Aleksandra Sławińskich, Zofię, Wiesława, Pawła Bąbik, Andrzeja Tronta, Mirosławę Motykę, Kazimierza, Józefa, Julię, Kazimierza, Anielę, Tadeusza, Danutę, Mariana, Piotra, Antoniego, Zygmunta, Andrzeja Szymańskiego, Mariannę Durmaj, Anne, Krzysztofa i Bernarda Krupka, Halinę i Józefa Prószyńskich, Stanisławę, Stanisława, Zbigniewa Obzejta i wszystkich z rodziny, Apolonię i Stanisława Jakubczak i wszystkich z rodziny Pebczak i Świjerskich, Augustyna Liszka, Kazimierza, Janinę, Edmunda, Mariana Florczuk, Stanisława Bajor, Zofię Bojar, Barbarę Kozłowską, Janinę Chmielewską, Agnieszkę i Antoniego Chmielewskich, Antoniego i Jerzego Bąk, Zdzisława Kop, Stefanię Chmielewską, Jadwigę Łach, Alfreda Filipowicz,

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Stanisława Gontarczyk, Ryszarda, Janinę, Henryka Stanisława Jakubowskich, i zm. z rodz. Grzejszczyków i Jakubowskich, Feliksa i Genowefę Kabala, Edwarda i Zofię Rosołowskich, Eugeniusza, Józefa z rodz. Tworkowskich, Zalewskich i Stypułkowskich, Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda, Marcina Rotuskich, Mariannę, Wacława, Tadeusza i zm. z rodz. Jóźwików, Białowąsów, Ciulkinów, Bartoszuków, Jabłońskich, s. Katarzynę Rzymowską, s. Rafaelę Wielgut, zm. siostry Nazaretanki, Norbertę i Jana Zając, Jadwigę Bajuk i zm. z rodz. Antoninę Bielińską, Roberta Pawlika, Łukasza i Stanisława Mietiulka, Zofię, Jana Dziub, zm. z rodz. Dziub, Tadeusza Mateję, zm. z rodz. Mateja, Rzeźniczak, Brodnych, Bedarek, Włóka, Ościłowskich, Andrzeja Karpińskiego, Tadeusza Dymek, Ludmiłę Borek, Stanisławę Bińczak, Mariana Ferenca, Bronisławę Dymek, Franciszka Złotnika, Władysława Tarkowskiego, Klarę i Augustyna, Mariannę i Władysława, Józefa, Marię, Helenę, Stanisława, Edmunda, Teresę, Brunona, Irenę, Czesława, Jana,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Zygmunta z rodz. Kobielów, Pek, Ruszkowskich, Treder, zm. z rodz. Breza, Zielińskich, Małek, Potulskich, Kleist, Gradulewskich, Dysarz, Kropidłowskich, Plichta, Furman, Leik, Demuth, Borzyszkowskich, Hinca, Płotka, Dawidowskich, Kazimierza, Katarzynę i  Stanisława, zm. z rodz. Jarzębskich, Juszczaków, Maciulewicz, Barbarę Woźniak, Lucynę Kornacką, ks. Piotra Pietrzyka, Janinę, Augustyna Borowiec, Jana Jurka, Barbarę Borowiec, Genowefę i Andrzeja Pękalę, Tadeusza Gila, Janinę i Augustyna Borowiec, Jana Jurka, Genowefę i Andrzeja Pękalę, Barbarę Borowiec, Tadeusza Gila, Józefa i Stanisława Bartyńskich, Annę, Franciszka, Jana, Anielę, Feliksa, Stefanię, Katarzynę, Konstantego, Ewę, Józefa, Elżbietę, Zofię, Marię Miller, Jana, S.  Helen z USA, Adama, Mieczysława, Stanisława, Anielę, Adama, Bronisława, Jana, Zofię, Kingę, Józefa Leśniak, Władysława, Mariusza i Zofię Leśniak, Eugeniusza, Konstantego, ks. Jareckiego, ks. Zygmunta, Fryzowicza, Józefa, Zofię, Franciszka Przybys, Joannę i Jana, Winkę Przybys, Józefa Frączek, Jana, Alfreda, Kingę Cugło, Staszka, Jana, Czesława, Bronisława, Franka, Jana, Marię, Zofię, Konstantego, Stanisława Łatka, Józefa Matyjaszek, Stanisława i Bronisławę Urbanek, Józefa i Wiktorię Stafa, Genowefę i Stefanię Stafa, Zygmunta i Zofię Łomżyńskich, Bronisława, Helenę Danek,

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię Leona Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Ławcewicza, Feliksa, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa, Mietka Bryczkowskich, zmarłych z rodziny Błazuckich, Łucję, Bronisława, Jana Fetraś, zmarłych z rodziny Fetraś, Zielińskich, Kowalczyk, Piorun, z rodz. Ciborowskich, Malinowskich, Traczyk, Alicję i Kazimierza Cupryś, Katarzynę Młotek, Teresę i Stefana Kowalczyk Zofię, Hannę, Jadwigę, Małgorzatę, Zygmunta, Franciszka Kowalskich,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Wandę, Jankę, Antoniego, Bogdana, Zbigniewa Kotyli, Józefa, Aleksandra, Edwarda Niebieszczańskich, Hannę i Kazimierza Siemińskich, Andrzeja Rehlisa, Władysława Mariana Refermat, Alicję Dąbrowską, Eleonorę, Mariana, Leonarda Kaczmarek, Andrzeja, Helenę, Feliksa Zielińskich, Elżbietę Graczykowską, Irenę i Henryka Orlikowskich, Leokadię, Antoniego, Romualda i Bożenę Pietrzak, Danutę i Piotra Jednoral, Ryszarda, Bogdana Nowakowskich, Franciszka i Mariannę Górskich, z rodz. Górskich i Modzelewskich, Piotra i Juliannę Szczukę, zm. z rodz. Szczuków i Wysockich, Lucjana Bejm, Piotra i Bronisławę Wierzbickich, Stefanię Wdzięczkowską, zm. z rodz. Ciborowskich, Malinowskich, Traczyk, Łucję, Bronisława, Jana Fetraś, z rodz. Fetraś, Zielińskich, Kowalczyk, Piorun, Feliksa, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa Bryczkowskich, zmarłych z rodziny Błazuckich, Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię Leona Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bolesława Skoczylas, Rozalię i Aleksandra Zawiejskich,

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Ławcewicza, Adama Iwańskiego, Genowefę i Stefana Iwańskich, Józefę i Stanisława Woźniaków, Krystynę i Władysława Kopka, Zbigniewa Kopka, Marka Sapija, Halinę, Marię, Paulinę, Tadeusza, Kozłowskich, Tomasza Nowakowskiego, Janinę, Jana, Pękala, Jadwigę, Bogdana Cholewa, Ewę Kręć, Tomasza Nowakowskiego, Barbarę Kowalską, Stanisławę Bogusławską, Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny, Annę i Stanisława Wiśniewskich oraz wszystkich z rodz. Wiśniewskich, Mieczysława Domagała i zm. z rodz. Domagałów, Mariannę Domagałę, Antoninę Kmieć, Jóżefa i Stanisława Kmieć oraz zm. z rodziny Kmieć, Juliana i Mateusza Gera, zm z rodz. Gera, Annę Broszko, Włodzimierza Adamczyk,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Marka Augustynowicza, Halinę, Antoniego, Tomasza, Czesława, Antoniego Terlikowskich, Stanisława Obrępalskiego, Zofię, Stanisława Kamińskich, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę i Józefa Oknińskich, Pawła Piecyk, Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Czesławę i Andrzeja Witkowskich, Stefanię, Jana Szlachetka, Janinę, Ludwika Wódke, Teresę Kuta, Halinę, Zygmunta Filipek, Tadeusza Otrębskiego, Teresę i Henryka Kurdej, Teresę Wojtkowską, Halinę i Zygmunta Filipek, Kazimierza Zych, Stefanię Szlachetka, Teresę Kuta, Teresę Wojtowską, Jana i Wiktorię Szlachetka, Urszulę, Jerzego, Annę, Feliksa Migowskich, Anielę, Henryka Becker, Gerarda Żygowskiego, zmarłych z rodziny Becker, Migowskich, Żygowskich, Sierputowskich, Roda, Hieronima Buckiego, zmarłych Kapłanów, zmarłe Siostry Nazaretanki, Zygmunta Nagórskiego, Wande, Eugeniusza Ostrysz, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zygmunta, ks. Eugeniusza Walo, o. Czesława Kozłowskiego, Janinę Kiersnowską, Antoninę, Józefa, Mariannę, Jadwigę, Eugeniusza, Kazimierza z rodz. Kiersnowskich i Olszewskich, Jadwigę, Stefana, Henryka, Krystynę, Jana, Kazimierza i z rodz. Kubisiaków, Walentynę, Franciszka i z rodz. Wierzejskich, Teresę, Zofię,

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Zygmunta Obidzińskiego, Zofię i Marcelego Obidzińskich, Annę i Jadwigę Zawłockich, Piotra Zawistowskiego, Marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, , Jana, Michała, Bronisława, Dominika, Amelię, Weronikę, Katarzyne, Jadwigę, zmarłych z rodziny Halickich, Walerię, Antoniego, Andrzeja Samojlika, zmarłych z rodziny Szymańskich, Annę, Juliana, Stanisława, Gertrudę, Jana, Henryka, Gertrudę, Karola, Piotra, zmarłych z rodziny Niemczyk, Gołombek, Jana, Marka, Karola, Jadwigę, zmarłych z rodziny Rzepczyk, Niesłony, Martę, Jerzego, Marię, Roberta, zmarłych z rodziny Lippok, Glomb, Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę, Henryka z Korniluków, Jacka, Krzysztofa Kryńskich, Weronikę, Konstantego,  Mieczysława z Sacharczyków, Stefanię, Franciszka, Filomenę, Mirosława z Mierzejewskich, Marię i Jerzego Stojowskich, Helenę i Kazimierza Rudnickich, Bronisława Radziejowskiego, Agnieszkę, Piotra, Krystynę, Stefana z Korniluków,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Stanisława Lehr, Waldemara i z rodz. Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę i z rodz. Stefańskich, Teresę, Ryszarda i z rodz. Boruckich, ks. Zygmunta Oklińskiego, ks. Andrzeja, Kazimierza, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Janinę, Jerzego i z rodz. Kalińskich, Mariannę i Stanisława książek, Barbarę i Antoniego Banasiewicza, Marię i Wacława, Józefa i Zofię, Jana, Celinę, Kazimierę, Zbigniewa, Danutę, Mariannę i Franciszka, Jana i Mariannę, Adelę, Stefana, Stanisławę, Romana, Janinę, Czesława, Helenę, Feliksa, Teresę, Pruskich, Juliana, Krygier, Józefa, Bronisławę, Zdzisława Samoraj, Krystynę, Janusza Wiśniewskich, Jadwigę Wojdak, Ewę, Stanisława, Barbarę Burzyńskich, Marię, Tomasza, Janusza Gajewskich, Zdzisława Fedorowicza, Barbarę Żukowską, Hannę Maćkowiak, Irenę Fronczak, zmarłe siostry nazaretanki, siostrę Dyr. Amabilis oraz dusze w czyśćcu cierpiące, Helenę, Bolesława Walo, Edmunda, Zygmunta, Józefa,  Wandę, Eugeniusza, Małgorzatę, Zenona, Helenę, Marię, Józefa, Helenę, Barbarę Buerger, Pelagię i Władysława Szeszuła, Władysława i Jana Buerger, z rodz. Buergerów, Szeszułów, Duszyńskich, ks. Jana Twardego, ks. Romana Kosteckiego, Małgorzatę i Zenona Wilczyńskich, Józefa, Marię Rozicką, Eugeniusza, Helenę, Bolesława, Wandę, o. Edmunda, Bronisława Bodziony, Jakuba, Marię, Władysława, Eugeniusza, Tomasza Łatka, Józefa, Agnieszkę Łatka, Jana Szyszko, Józefa, Marię Maciuszek, ks. Młynarczyka i ks. Bazana oraz wszystkich księży i siostry posługujące w par. św. Stefana,

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Elżbietę i Henryka, Bolesława i Janinę Tomasików; Henrykę i Józefa, Jolantę, Zbigniewa i Pawła Osieckich, Władysławę Nowakowską

Eugeniusza Iwanickiego, Ryszarda Maja, Hannę Borowską, Annę Sosnowską, Zygmunta Stępniewskiego, Piotra Woźniaka-Staraka

Piotra Szreniawskiego, Zenobię i Piotra Wojciechowskich, Marysię Cyran, Krystynę Filipecką, Pelagię Dzienniak, Józefa i Józefę Klimas

Zm. z CR Gawęckich, Pawlaków, Strojków, Strojewskich, Jadwigę Paczewską, Jerzego Dymeckiego

Julię, Stanisława, Jana, Stanisława, Karolinę i Jana Wilków, Marcina, Annę, Franciszka Folda, Władysława Wącholewskiego, Honoratę, Jana i Janinę Berdychowskich, Krystynę Filipiak, ks. Bolesława Kumora, Ryszarda Iwanowskiego, Danutę Szostakowską

Józefa, Mariannę i Sylwestra Saławiłów, Stanisława i Zofię Furmanów, Jana, Helenę, Michała i Anielę Januszów, Józefa, Katarzynę i Stefana Górzkowskich, Marię Sasiak, Genowefę Kopytek

Zbigniewa, Wojciecha i Kazimierę Jasińskich, Halinę i zm. z CR Chrościckich, Sackiewiczów, Kowalskich, Wejssów, Ulewiczów i Samociów

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Kazimierza, Władysławę i Józefa Stanisławskich, Michalinę, Kazimierza, Józefa i Stanisława Sobczaków, Zm. z CR Rzepczyńskich, Knasiaków, Majów, Ostrowskich, Prasałów, Jarmołowiczów, Janiszewskich, Ewę Dodd

Kacpra i Marcjannę, Jana, Annę, Andrzeja i Weronikę, Rozalię i Franciszka, Ignacego i Franciszkę, zmarłe ich dzieci i wnuki, Zm. z CR Krzyżaków, Wirkusów i Kiedrowskich, dusze w czyśćcu cierpiące

Helenę i Antoniego oraz Zm. z CR Calskich, Śniegów, Wysmułków, Arominiaków, Bińkowskich, Romanowskich, Czesławę Karniło, zmarłych Księży, Siostry zakonne, sąsiadów i nauczycieli

Barbarę, Jerzego, Feliksę i Zm. z CR Sienkiewiczów i Kowerdanów

Jadwigę, Edmunda, Janinę, Aleksandra, Małgorzatę, Aleksandra, Bogumiła, Bernadetę, Janinę, Gabriela i Kazimierza Koput, Mariannę, Mariana i Andrzeja Wlazło

Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta, Luizę, Barbarę, Adama oraz Zm. z CR Żmijewskich, Lubcińskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich, Bieńkowskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, zmarłych Kapłanów i Siostry posługujących w naszej Parafii

Jerzego Kawkę, Irenę i Edwarda Matysiaków, Jadwigę Koszel, Helenę i Adama Kawków, Brygidę i Jana Płatkowskich

Módlmy się za śp. zmarłych:

Marię, Zbigniewa i Waldemara Klimkowskich, Wiesława Bila

Emilię i Józefa Gierackich, Władysławę i Adolfa Zygułów, Wandę Manowską, Różę Kowalczyk, Ryszarda Plutę oraz wszystkie dusze czyśćcowe

Emilię, Jana i Alicję Wójciak, Leokadię i Daniela Gnatowskich, Stanisława Dolewskiego, Romana i Sławka Świętochowskich, Marię Pońską, Irenę i Stanisława Dąbrowskich, dziadków Ostrowskich i Wójciaków, Danutę i Janusza Kozyrów, Helenę i Irenę Siek, Bronisławę Stańczak, Zofię Ostrowską,

Józefa Malinowskiego, Waldemara Doleckiego, Władysława Cygana, Annę Gałecką, Wiktora Chumięckiego,