Wypominki roczne 2019/2020

Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Papieża Jana Pawła I, kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupów i Biskupów warszawskich, Kapłanów naszej Archidiecezji: Adama Tymienieckiego, Stanisława Laudy, Jana Sochala, Jana Twardowskiego, dusze wszystkich zmarłych Kapłanów, Zakonników i Sióstr Zakonnych. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie za poległych w Powstaniu Warszawskim, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Za Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, za wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, za wszystkich którzy zginęli tragicznie, za ofiary wypadków, ataków terorystycznych, za tych za których nikt się nie modli, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny Jaworskich, za śp. rodziców Janinę i Hipolita Jaworskich, Wiktora, Janinę, Sylwestra, Janinę, Wandę Kaszyńską, Zofię Zawadzką, Wiktora, Anielę Litwin, Romana, za wszystkich zmarłych z rodziny Litwinów, Styków, Tomczyków, Frydrychów, Piotra Skolasińskiego, Marię, Wacława, Józefa Sęczkowskich, Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Eufemię, Franciszkę, Władysława Chojnackich, Mariana Pieńko, Annę Wójcik, Jana Wodnickiego, Longinę, Henryka Tynieckich, Janusza Kordela, Kazimierza Dudek, Izabelę Staniszewską, Martę, Jerzego, Marię, Roberta, Piotra Cygal, Janinę, Jana Michalskich, Adolfa Targa, Wandę Makarską, Bożenę Mołczyńską, zmarłych z rodziny Lippok, Glomp, Władysława, Władysławę Koziołów, Eugeniusza, Zygmunta, Sabinę Mioduszewskich, Elżbietę Rutkowską, Barbarę, Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę Sikorów, Apolinarego, Mariannę Rutkowskich, Krystynę, Beatę, Franciszka Czyżaków, Aleksandra Jawora, Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Halinę, Mieczysława Górskich, Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, Romana Pisarskich, Kwirynę, Tadeusza, Zofię Sobańskich, Alinę, Leona, Teresę Palarz, Władysława Karolaka, Zofię kwiecień, zmarłych z rodziny Kowerdanów, Sienkiewiczów, Marię, Franciszka, Henryka Groń, Antoninę, Marię, Kazimierza, Andrzeja, Jerzego Szyszka, Elżbietę Mundał, Adama, Marię Różowicz, Annę, Ignacego, Jerzego Zakrzewskich

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Bolesławę, Mieczysława, Annę, Pawła, Aleksandrę, Mieczysława, Janinę, Piotra, Jadwigę, Irminę, Wiesława, Helenę,  zmarłych z rodziny Ranachowskich, Sauerów, Wilkońskich, Lendzionów, Wiśniewskich, Skarbków, Mrówków, Lidię, Tadeusza, Józefa, Rajmunda, Alfonsa, Helenę, Wandę, Jadwigę, Zenona, Cecylię, Stanisława, Helenę, Zofię, Franciszka, Benona, Ludmiłę, Kazimierza, zmarłych z rodziny Maćkiewiczów, Mikołajewiczów, Elżbietę, Andrzeja, Łukasza, Iwonę, Wojciecha Żyśko, Zofię, Wacława, Elżbietę, Antoniego, Marię, Czesława,  Piotra Krajewskiego, Grażynę Szołtun, Urszulę Mazanowską, ks. Henryka Błaszkiewicza, ks. Bronisława Porzycha, ks. Piotra Konieczkę, Wandę, Kazimierza Bienieckich, Wandę Kubiak, Witolda Lubińskiego, Gabrielę Przytarską, Łucję, Bronisławę, Stanisława Gadomskich, Bożenę Witkowską, Franciszkę, Bronisławę, Kazimierza, Ryszarda Lewickich, Stanisławę, Zygmunta, Aleksandra Podgórskich, Krzysztofa Woźnickiego, Elżbietę, Zdzisława, Jana, Kasię, Maciusia Szych, Monikę Głużewską, Apolonię, Stanisława, Agatę Dębowiak, Henryka Bednarczyk, Iwonę, Rafała Pietkiewicza, Bogdana Oleszkiewicza, Dariusza Bednarczyka, Hannę Rudzińską, Genowefę, Kazimierza Szerszeń, za dusze w czyśćcu cierpiące, Halinę, Janinę, Eugeniusza Lambrecht, Bogusławę, Mariana Kucharczyk, Łucję, Bronisława, Jana, Barbarę, Józefę, Jana, Zofię, Andrzeja, zmarłych z rodzin Fetraś, Zielińskich, Kowalczyków, Piorunów, Stępniów, Wandę, Jerzego, Witolda Ofierskich, Mariannę, Jana Skoniecznych, Edwarda Kur, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Stanisławę Jagiełło, Halinę Giertner, Helenę, Tadeusza Krysiak, Stefanię, Jana, Edwarda Szlachetkę, Janinę, Ludwika, Zofię Wódke, Halinę, Zygmunta Filipek, rodziców Mariannę, Stanisława Książek, Antoniego, Barbarę, Jana, Kazimierę, Mariannę, Wacława, Romana, Janinę, Władysława, Halinę, Stefana, Stanisławę, Władysława Książek, Jadwigę, Jana, Krzysztofa, Marię, Józefa Banasiewiczów, Henrykę, Tadeusza, Pawła, Danutę, Witolda, Jana, Zuzannę, Stefana, Andrzeja, Barbarę, Elżbietę, Osińskich, Zbigniewa Kowalskiego, Jerzego Kutrowskiego, Stanisławę, Władysława Affek, Irenę, Ewę, Zdzisława Latawiec, Stefana, Ryszarda Trawińskich, Pawła, Jadwigę, Katarzynę, Stanisława Kaszubskich, Józefa Szymczaka, Andrzeja, Stanisławę Rosiak, Jacka Ignaczaka, Irenę, Kazimierza Skowrońskich, Leokadię, Józefa Ciszewskich, zmarłych z rodziny Grendzów, Wyszyńskich, Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, Aleksandra, Mikołaja, Antoniego, Sabinę, Barbarę, Wiktorię, Helenę, Marię, Jana, Ryszarda, Feliksa, zmarłych z rodziny Sobkowskich, Skrzosów, Helenę, Wojciecha, Janusza, s. Reginę, Adama, Genowefę, Stefana Iwańskich, Józefę, Stanisława Woźniaków, Krystynę, Władysława, Zbigniewa Kopków, Zofię, Jerzego Paprzyckich

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: z rodziny Kmieć, Domagałów, Mariannę, Mieczysława Domagałę, Mariannę, Kazimierza Orzoł, Helenę, Jana, Benedykta Kuziów, Jarosława Romaniuka, Sylwestra Zyznowskiego, Mieczysława, Henryka, Stanisława Zyra, Zdzisława Prusik, Jana Lisa, rodziców i zmarłych z rodziny Graczyków, Jadwigę, Stefana, Henrykę, Kazimierza, Krystynę, Jana, zmarłych z rodziny Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, zmarłych z rodziny Wierzejskich, Stanisława Lehr, Mariusza, Waldemara, zmarłych z rodziny Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę, zmarłych z rodziny Stefańskich, Teresę, Ryszarda, zmarłych z rodziny Boruckich, o. Zygmunta Oklińskiego, ks. Andrzeja, Kazimierę, Andrzeja, Romualda, Antoniego, Michalinę, Mariusza, Janinę, zmarłych z rodziny Gawrysiaków, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Michalinę, Albina, zmarłych z rodziny Zajezierskich, Tadeusza, Katarzynę, zmarłych z rodziny Kałuskich, Tadeusza, Antoninę, Józefa Niewrzała, Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę, Henryka z Korniluków, Jacka, Krzysztofa Kryńskich, Weronikę, Konstantego, Mieczysława Sacharczuków, Stefanię, Franciszka, Filomenę, Mirosława Mierzejewskich, Marię, Jerzego Stojowskich, Helenę, Kazimierza Rudnickich, ppłk. Bronisława Radziejowskiego, Agnieszkę, Piotra, Krystynę, Stefana Korniluków, Feliksa Kaniewskiego, zmarłych z rodziny Kaniewskich, Czesławę, Stanisława Dymińskich, zmarłych z rodziny Dymińskich, Aleksandrę, Henryka Węclewskich, Zofię, Wacława Żuchowskich, Halinę Kłakowicz, Jana, Stanisławę Rosłaniec, Jana Kukiełka, Marię, Stanisława Godlewskich, Bogdana Pikacz, Zdzisława Banaszek, zmarłych z rodziny Łyskowskich, Feliksa, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana, zmarłych z rodziny Bryczkowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa, Mieczysława, zmarłych z rodziny Błazuckich, Barbarę, Ryszarda, Joannę, Władysławę, Antoniego, Maciusia  Płocharskich, Bronisławę Klejną, Helenę, Janinę Cerazy, Irenę, Kazimierza Gadzieckich, Walerię, Ludwika, Feliksa Wieczorek, Zofię Bogus, Lusię Rajecką

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: z rodziny Antonik, Ignacego, Zofię, Andrzeja, Jerzego, zmarłych z rodziny Czarkowskich, Edwarda, Halinę, Stanisława, Leokadię, Janinę, Władysława, Anielę, Marka, Kazimierę, Stanisława, Stanisławę, Irenę, Emilię, Edwarda Jędrzejczak, Krystynę, Wacława Cholewińskich, Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta Luisza, Barbarę, Adama, zmarłych z rodziny Żmijewskich, Lubańskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich, Bieńkowskich, zmarłych krewnych, znajomych, sąsiadów, zmarłych kapłanów, zmarłe Siostry, które posługiwały w naszej Parafii, Marię, Waldemara, Zbigniewa, Zofię, Józefa, Stefana, Anielę, Aleksandra, Alicję, Tadeusza, Janinę Piłatowicz, Józefa, Helenę Obarskich, Lidię Dobrenko, Wacławę, Antoniego Pawłowskich, zmarłych z rodziny Pawłowskich, Kowrońskich, Mariana Staszewskiego, zmarłych z rodziny Staszewskich, Krzysztofa Zielińskiego, Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Aleksandra, Marka, Marię, Jana, Wandę Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Franciszka, Leona, Marię, Anielę Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkuńskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę, Lucjana Krasowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Galus, Mieczysława Łacewicza, Władysława, Stanisławę Dziekońskich, zmarłych z rodziny Dziekońskich, Korpyszów, Banachów, Bolesławę Zielińską, Henryka, Kazimierę Annę, Stanisława, Feliksa, Janinę, Monikę, Bolesława, Grzegorza, Joannę, Helenę, Józefa, Eugeniusza, Małgorzatę, zmarłych z rodziny Kondraszuków, Kaliszuków, Jamrozów, Dmitruków, Teresę, Zofię, Bolesława Skoczylas, Rozalię, Aleksandra Zawiejskich, Edwarda Mikosz, Wincentego Hreśka, Franciszka Woźniczka, Helenę Mikosz, Jana Błoniaża, Wincentego, Ewę, Eugeniusza, Ignacego, Janusza, Jana, ks. Dyderskiego, Józefa, Jana, Leona, s. Annę Dominikę, zmarłe Siostry Nazaretanki, zmarłych Kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, Zofię, Antoniego, Kazimierza, Andrzeja

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Bronisławę, Tadeusza, Seweryna Kłosowskich, Zuzannę, Józefa, Jerzego Wichniaków, Marcjannę, Antoniego, Stanisława Woźniaków, Olgę Kolbarczyk, Elżbietę, Przemysława Hniedziewicz, Janinę, Henryka Drozdowskich, Alicję Kajzer, Radosława Wróblewskiego, Halinę Zając, Lucynę Gileta, Edwarda Dąbrowskiego, Mieczysława, Władysławę, Juliana, Antoninę, Teresę, Barbarę Mroczek, Józefę, Jakuba, Eugeniusza, Leszka, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa, Aleksandrę, Andrzeja, Zygmunta, Jana, Wiktorię, Stanisława, Zdzisława, Franciszka Mroczków, Janinę Adamską, Jana, Annę Zajdler – Zborowskich, zmarłych z rodziny Zajdler – Zborowskich, Ryszarda, Jana, Elżbietę Nawrockich, zmarłych z rodziny Nawrockich, Teresę Gąsiorowską i jej bliskich, Marka Augustynowicz, Antoniego, Halinę Terlikowskich, Ewę, Pawła Niebrzydowskich, Teresę, Józefa Oknińskich, Stanisława Obrępalskiego, Zofię, Stanisława Kamińskich, Pawła Piecyk, Marka Siudak, Albinę, Jana Rozwadowskich, Danielę, Jerzego, Tadeusza,  Jędrachowiczów, Helenę, Zdzisława Jankowskich, Piotra Stępniewskiego, Danielę Przybysz, za dusze w czyśćcu cierpiące, Marię, Józefa Kucharków, ich rodziców, dzieci, synowe i zięcia, Mirosławę, Tadeusza Kucharków, ich rodziców, Melanie, Zbigniewa Zań, Wandę, Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, zmarłych z rodziny Kucharków i Sajnów, Annę, Jerzego, Jana, Czesława Chaberskich, Stanisława, Władysławę Gadzała, Michalinę, Jana Kozdra, Wiesława, Bogumiłę Schań, ks. Grzegorza, Roberta Niewola, zmarłe Siostry Nazaretanki, zmarłych z rodziny Kowalskich, Apolonię, Stanisława, Ryszrda, Łukasza, Janinę, Ignacego, z rodziny Zięcików, Aleksandra, Ludwikę, Józefa, z rodziny Galińskich, Antoniego, Helenę, Dominika, Ryszarda Morzdziżewskiego, Marię, Jana, Annę, Stanisława  Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskiech, Krystynę, Tadeusza Gawrychowskich, Irenę, Tadeusza Bielińskich, Irenę, Jana Jastrzębskich, Janinę, Andrzeja Latusek, zmarłych z rodziny Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Stefanię, Józefa, Mariana Marczak, Agnieszkę, Michała, Kazimierza Kucharskich, Annę Lebioda, Mieczysławę Barańską, Adama Lewandowskiego, Danutę Pieńkowską, Józefę, Wacława Tomaszewskich, Tadeusza Grabowskiego, Henryka Suchcickiego, Edwarda, Jadwigę Białas, zmarłych z rodziny Minurskich, Litke, Sasów, Langier, Dorodzkich, Sabała, Izabelę, Jana, Borysława, Natalię, Władysława, Zygmunta, Marię, Andrzeja, Irenę, Beatę, Ignacego, Danutę, Annę, Zdzisława, Zofię, Danutę, Henryka, Teresę, Dominika, Józefa, Jerzego, Anastazję, Józefa, Edwarda, Barbarę, Jerzego Kowerdan, Feliksę Noskiewiczową, zmarłych z rodziny Sienkiewiczów i Kowerdanów, Karolinę, Stanisława, Ireneusza Milewskich, Martę, Kazimierza Kopczyńskich, zmarłych z rodziny Kowalskich, Milewskich, Karolinę, Wiesława, Pelagię, Antoniego, Wacława Mjcher, Janinę, Antoniego, Władysława, Henryka, Jana Strzelców, Mariannę Wieczorkowską, Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda, Marcina Rotuskich, Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Katarzynę, Ignacego, Teresę Ziemskich, Juliannę, Zofię, Władysława Cyngot, Mariannę, Józefa Zaborowskich, Tadeusza Gudz, Stanisławę, Stefana Nowińskich, Jadwigę, Alfreda Sołasińskich, Martę, Aleksandra Luty, Izabelę, Kazimierza, Andrzeja Biegaj, Helenę, Konstantego, Apolonię, Franciszka Nowak, Marię, Bronisława Łukasiewicz, Barbarę, Leonida, Celinę Kosaty, Stanisława, Monikę, Irenę Ducińskich, Dawida, Wincentego Władysławę Balcer, Marcina Murchę, zmarłych z rodziny Reweka, Franciszka Matelę, Michała Koniecznego, Piotra Wagnera, zmarłych z rodziny Halickich, Jana, Michała, Weronikę, Bronisława, Amelię, Katarzynę, Jadwigę, zmarłych z rodziny samojlik, Antoniego, Walerię, Andrzeja, Wacława Bagnowskiego, Piotra Skolasińskiego, zmarłych z rodziny Szymańskich, Gertrudę, Jana, Szczepana, Stanisława

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Janinę, Tadeusza, Halinę, Jadwigę, Teresę, Wojciecha, Jana, Mariana, Marię, Bogdana, Andrzeja, Jerzego, Stanisławę, Jakuba, Florentynę, zmarłych z rodziny Pruskich, Czesława, Helenę, Feliksa, Teresę, Jadwigę Wojdak, zmarłych z rodziny Wiśniewskich, Janusza, Krystynę, Aldonę, Juliana Krygiel, Marię, Stanisława, Józefa Samoraj, Bronisławę, Zdzisława Brzyńskich, Stanisława, Barbarę, Adama Dudek, Barbarę Żukowską, Janusza Tomas, Irenę Wysocką, Marię Kanigowską, Edmunda Wardawy, Ewę, wszystkie śp. Siostry Nazaretanki, za tych, którzy zginęli w czasie wojny, za dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych z rodziny Grygielskich, Annę, Stefana Marię, Ryszarda, Leszka, Jana, Marię Kazimierczak, Rozalię, Cecylię, Eugenię, Jana, Tomasza, Marię Radomskich, Zofię, Ewę, Leona Chrapkowskich, Wiekiera, Tadeusza Golis, zmarłych z rodziny Bocian, Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława, Zofie, Mariana, Zdzisława, Marka Gołębiowskich, Annę, Krzysztofa Lewandowskich, zmarłych z rodziny Węgrzeckich, Bolkowskich, Olsztów, Roberta Sieruga, Stefana, Tadeusza Kacperskich, Janinę, Kazimierza Krajewskich, Beniaminę, Henryka Strzeleckich i ich rodziców, zmarłych z rodziny Gawęckich, Pawlaków, Strojków, Reginę, Władysława, Czesława, Krystynę, Stanisława, Barbarę, Zbigniewa, Wacława, Barbarę Przybylską, Janinę Paczewską, Janinę Jaworską, Józefa, Józefę Dałek, zmarłych z rodziny Dałków, Kożuchowskich, Wyrembowskich, Edmunda Sikorskiego, Jana, Marię, Karola, Jadwigę, zmarłych z rodziny Rzepczyk, Niesłony, Gertrudę, Jana, Henryka, Karola, Piotra, Gertrudę, zmarłych z rodziny Niemczyk, Gołombek, Barbarę Gerutto, Mariannę, Wacława, Tadeusza, zmarłych z rodziny Jóźwików, Jabłońskich, Jadwigę, Zygmunta, zmarłych z rodziny Ciulkinów, Bartoszków, Białowąsów, Kurowickich, zmarłe siostry Nazaretanki, Helenę, Józefa, Edmunda Niezgoda, Zofię, Jana, Stanisława Bartosik, Edmunda, Tomasza, Halinę, Marię, Stefana Czerniak, Bożenę Stachurę, Stanisława, Mariannę, Stefana, Kazimierę, Edmunda, Jana Majchrzak, Katarzynę, Józefa Jasiczek, Seweryna, Helenę, Leszka, Andrzeja Foterek, Władysławę, Alojzego Grzeszczak, Helenę, Tadeusza Walendowskich, Helenę, Franciszka Mikołajczak, Barbarę, Zdzisława, Jana Kardaś, Jana, Martę, Henryka Sałyga, Tadeusza, Władysława, Zbigniewa Kotylak, Pelagię, Władysława, Jana, Władysława, zmarłych z rodziny Buerger, Szeszuła, Kurzawa, Duszyńskich, ks. Jana Twardy, ks. Romana Kosteckiego

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Leszka, Czesława, Rozalię, Tomasza, Katarzynę, Waleriana, Mariannę, Tadeusza, Pelagię, Kazimierza, Janinę, Władysława, s. Annę, s. Ilonę, s. Monikę, s. Zdzisławę, s. Wiktorię, s. Katarzynę, s. Rafaelę, za zmarłych z rodziny, Katarzynę, Konstantego, Franciszka, Anielę, Annę, Franciszka, Mieczysława, Adama, Bronisława, Janusza, Eleonorę, Stefanię, Feliksa, Ewę, Józefa, Marię, Mariana, Annę, Zdzisława, Antoniego, Zygmunta, Zofię, Elżbietę, dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych z rodziny Kobielów, Pek, Hinca, Lademan, Zielińskich, Ruszkowskich, Treder, dera, Małek, Potulskich, Kleist, dywan, Gołobów, Kropidkowskich, Gradulewskich, Dysarz, Czerwonka, Kapcewicz, Ciecholewskich, Wendt, Sobisz, Cylkowskich, Rybakowskich, Niemczyk, zmarłych z rodziny Pietrzak, Falbów, Aderek, Kujawów, Bieleniców, Napiórkowskich, Piecychna, Zabielskich, Wiekniak, Antczak, Młotkowskich, Wydra, Konep, Meszczyńskich, grutowskich, Chojnowskich, Czerwińskich, Czaplickich, Kleszczyńskich, Wierzbickich, Brzostek, z rodziny Osowskich, Zielińskich, Hinca, Lewandowskich, Bałachowskich, Brzezińskich, Maszka, Myszkier, Leik, Borzyszkowskich, Posańskich, Milewskich, Trzebiatowskich, Płotka, Dąbrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, Sławomira Borkowskiego, Krystynę, Józefa, Zdzisława Szpejewskich, Barbarę, Mariana Komadów, Hannę Czajka, Annę Serafin, Władysława, Władysławę Wróblewskich, Gretę, Leona Krefft, Helenę, Barbarę Wenta, Jana, ks. Tadeusza, ks. Ryszarda, Tomasza, Karola, Lucynę, za dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych z rodziny Drabik, Wydra, Kornackich, Mańczuk, Kulmaczewskich, Gałązka, Kijewskich, Nerlo, Brodziak, Rączek, Powałka, Poniatowskich, Zdzisławę Pietraszek, s. Stellę, s. Tadeuszę, s.Ziemowitę, s. Janinę, s. Lucynę, s. Joannę, zmarłych Kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, Wandę, Eugeniusza Ostrysz, Helenę, Bolesława, Zygmunta, Edmunda, Marię, Helenę, Piotra, Zygmunta, Edmunda, Irenę, Marię, Janinę, Szymona, Ryszarda, Józefa, Zenona, Zofię, Stefana Wojtowicz, Marię Adamczyk, Jadwigę, Antoniego, Helenę, Józefa, Teresę, Ignacego, Stanisława, Zofię, Zbigniewa, Tadeusza, Hannę, Ryszarda, Adama, Kazimierza, Jerzego, zmarłych z rodziny Wojtowicz, Terpiłowskich, Reszotnik, Barms, Jankowskich, Stępniów, Gulbinowicz, o. Gerarda, o. Stanisława, o. Krzysztofa, o. Edwarda, ks. Krzysztofa, ks.Kazimierza, s. Kazimierę, s. Rafaelę, s. Lucynę, s. Katarzynę, s. Pawłę, s. Weronikę, za dusze w czyśćcu cierpiące, Kazimierza, Władysławę, Józefa, zmarłych z rodziny  Stanisławskich, Sobczaków, Knasiaków, Pepczyńskich, Ostrowskich, Majów, Prosałów, Janiszewskich, Jarmołowiczów, Ulewiczów, Wejssów

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Romana, Grzegorza, Henrykę, Bronisława, Franciszkę Wasilewskich, Teresę Stawską, Ryszarda Dominiak, Jacka Ziezio, zmarłych z rodziny Wasilewskich, Stawskich, Nowakowskich, Dominiak, Kicińskich, Świerczyńskich, Łyskawów, Kejnichów, Pawlików, Ziołów, Smolarzy, Sitarzy, Tadeusza, za tych, którzy odeszli nagle bez przygotowania, za wszystkich cierpiących w czyśćcu, ks. Jana Sochalę, o. Czesława Kozłowskiego, s. Witosławę, s. Tadeuszę, s. Ziemowitę, s. Rozalię, s. Boromeę, wszystkie zmarłe siostry i Księży, Jerzego, Urszulę Migowskich, Anielę, Henryka Becker, Annę Mańczak, Gerarda Żygowskiego, Hieronima Buckiego, Izabelę Lipka, Jana Wiśniewskiego, ks. Romana Wesołowskiego, ks. Andrzeja Rabija, zmarłych z rodziny Migowskich, Becker, Żygowskich, Roda, Buckich, Lipke, Brzozowskich, Sierputowskich, zmarłe Siostry, zmarłych Kapłanów, Mariannę, Mieczysława, Marię, Władysława Szykuła, Marię, Wawrzyńca Rut, Antoniego, Helenę Korczak, Jerzego, Czesława, Gabrielę Filipowiczów, Tadeusza, Mariannę, Pawła Jakubiak, Krystynę Ostrowską, zmarłych z rodziny Warzechów, Korczaków, Danutę, Władysława Rączkowskich, Zbigniewa, Irenę, Marka, Włodzimierza Pietrzykowskich, Mirę Drożyńską, Ryszarda, Janinę, Henryka, Stanisława Jakubowskich, zmarłych z rodziny Jakubowskich, Grzejszczyków, Henryka, Sabinę, Martę, Romę Marszał, Zofię, zmarłych z rodziny Zgutczyńskich, Eugeniusza, Zofię, Antoniego, Hannę Łuczywek, Jadwigę, Stanisławę, Zenona, Mariannę, Michała, Tadeusza, Konstantego, Jana, Wojciecha, Stanisławy, Heleny, Antoniego, Jerzego, Józefy, Anny, Jana, Marianny, Ludwika, zmarłych z rodziny Celińskich, Winków, Korczaków, Kasperowiczów, Matejuków, Andrusiuków, Piękusów, Dębowskich, Gołębiów, Danutę, Władysława, Marię, Jerzego, zmarłych z rodziny Widenka, Kozickich, Życzyńskich, Litarowicz, Dodd, Stanisławskich, Tomczuk, Gorzelnik, Lize, Miazek, Staniszek, Czesławę, Józefa, Janusza Adamczyk, Romana, Małgorzatę, Genowefę Skórskich, Marię, Magdalenę, Jana Litarowicz, Janinę Janicką, zmarłych kapłanów, zmarłych członków Legionu Maryi, ks. Stefana Gralaka, zmarłych z rodziny Gralaków, Marię Miziarską, Andrzeja Wernik, Janusza Marianiuk, Wojciecha Kowalczyk, zmarłych z rodziny Stęchły, Cyran, Mazur, Andrzeja Kohut, dziadków Widenka, zmarłych z rodziny Sozańskich, Matuszewskich, kamińskich, Majaków, Stanisława, Tadeusza, Irenę, Bogdana, Aleksandrę, Władysława, Władysławę, Wincentego, Paulinę, Marcelego, Zofię Czerna, Annę, Katarzynę, Antoniego Drewniaków, Jerzego Wróbel, Alojzego, Helenę, Janusza Meck, Józefa, Krystynę Wróblewskich, Henryka Dull, Michała, Piotra, Marię Domejko, Sebastiana Bartkowiaka, Stanisława, Wiktorię, Józefa, Wandę, Marię, Władysława Kępińskich, Zenonę, Piotra, Wojciechowskich, Piotra, Józefę Szreniawskich, Marię Cyran, Józefę, Józefa Klimas, Marcina Boryń, Teodorę, Mariana Wypyszyńskich, zmarłych z rodziny Gendajów, Błaszczaków, Balcerzaków, Lawenda, Eugeniusza Poredę, Weronikę, Hieronima, Martę, Blandynę, Edwarda, Leszka, Józefa, Wiesławę, Zdzisława, Bożenę, Bronisławę, Jana, Tadeusza, Władysławę, Mariana, Stanisławę, zmarłych z rodziny Łopacińskich, Wojciechowskich, Wonworek, Szydłowskich, Heinrich, Stencel, Ceregro, Koleczko, Majewskich, Brodnickich, Pietrucha, Kępa, Leydo, Pasierbskich,  Kazimierza, Wiktora, Franciszka Kopytinka, Stanisława, Zofię  Nowakowskich

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: zmarłych z rodziny Zielińskich, Adelę, Teodora, Stanisława, Józefa, Janinę, Jerzego, Antoniego, Franciszka, Stanisławę, Eugeniusza, Walerianę, Helenę, z rodziny Strzeszewskich, Józefa, Rozalię, Helenę, zmarłych z  rodziny Kęsickich, Helenę, Ryszarda, Tadeusza, Józefa, Irenę, Tadeusza, zmarłych rodziny Wiśniewskich, Huberta, Zofię, Stefana, Czesława, Jana, Władysławę, Janinę, zmarłych z rodziny Ołdakowskich, Wiktora, Mariannę, Antoniego, Marię, Leona, Franciszkę, Józefa, Franciszka, Genowefę, Małgorzatę Dziurbacz, Halinę Piotrowicz, Marię, Tomasza Karolak, Waldemara Piechockiego, Józefa Sikorę, Józefa, Mariannę, Sylwestra Saławiłów, Józefa, Franciszkę, Stefana, Górzkowskich, Jana, Helenę Michała, Anielę Januszów, Marię Sasiak, Zofię, Stanisława Furmanów, Stefana, Annę, Mirosława Jasiówków, Genowefę Kopytek, Franciszkę, Franciszka Frieda, zmarłych z rodziny Marców, Tywonków, Buchtów, Lurańców, Błaszczakiewiczów, Bogdańskich, Aleksandrę, Aleksandra Sławińskich, Zofię, Wiesława, Pawła Bąbik, Andrzeja Tronta, Mirosława Motykę, Kazimierza, Józefa, Julię, Kazimierza, Anielę, Tadeusza, Danutę, Mariana, Piotra, Antoniego, Zygmunta, Bronisławę, Stanisława, Marię, Jana, Józefa, Janinę, Kazimierza Urbanek, Józefa, Wiktorię, Stefanię, Czesława, Genowefę Stafa, Zofię, Zygmunta Łomżyńskich, Helenę, Bronisława Danek, Henryka Piotrowskiego, Jana Górskiego, Mieczysława Pręgowskiego, Irenę, Andrzeja Jarosińskich, Janinę, Wincentego Świstowskich, Stanisława, Eugenię Santus, Łucję, Hieronima Winiarczyk, Kazimierza Śliwińskiego, Piotra, Joannę, Feliksa Zawistowskich, Marka Kowalczuka, Stefanię, Władysława, Adama, Anitę Osytków, Antoninę Czarnecką, Ninę, Dariusza, Jana Sadowskich, Wiesławę Korzyńską, zmarłych z rodziny Kowalczuków, Jana, Stanisławę, Wiesława Rosołowskich, Kazimierę, Jerzego Walaszek, Piotra, Rozalię Harasim, Wandę Rejniak, Janinę Więtrzak, Stanisławę, Władysława, Jadwigę, Marię, Janinę, Stanisława Rosołowskich, Tamarę Brodę, Zofię, Andrzeja Tutejskich, Annę, Henryka Wójcik, Stanisława Kutyłę, zmarłych z rodziny, Emilię, Jana, Alicję Wójciak, Helenę, Irenę Siek, Marię Pońską, Bronisławę Stańczak, Stanisława Dolewskiego, Romana, Sławomira Świętochowskich, Danutę, Janusza Kozyrów, dziadków Wojciaków, Ostrowskich, daniela, Leokadię Gnatowskich, Zofię Ostrowską, Zbigniewa, Kazimierę, Wojciecha, zmarłych z rodziny Jasińskich, Kowalskich, sackiewiczów, Chrościckich, Helenę, Augustyna, Jadwigę, Antoniego Cofała, Annę, Jana Cebrat, Jana Żupa, Anielę, Kazimierza Fuchs, Magdalenę Saternus, Agnieszkę Lisowską, ks. Józefa Garusa, ks. Adama Zowadę, zmarłych z rodziny Kędzior

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Małgorzatę, Mariannę, Jana, Henryka Chmielewskich, zmarłych z rodziny Chmielewskich, Jana, Wincentego, Helenę, Bronisława lipka, zmarłych z rodziny Lipka, Eugenie, Jana Sobierjaskich, Bogdana Zagalskiego, Zofię Stuszewską, ks. Marszała, katechetkę Helenę, zmarłych z rodziny Chrząszczów, Smołuchów, Majewskich, Wrzosków, Sawickich, Tarachów, Ołtusków, Andrzeja Skrzeszewskiego, zmarłych sąsiadów, Hannę, Jadwigę, Zofię, Małgorzatę, Teresę,  Zygmunta, Franciszka, Zdzisława, Wiesława, Kowalskich, Zofię, Wandę, Janinę, Antoniego, Zbigniewa, Bogdana Kotyli, Eleonorę, Mariana, Leonarda Kaczmarek, Leokadię, Antoniego, Romualda, Bożenę Pietrzak, Andrzeja, Helenę, Feliksa, Macieja, Julię Zielińskich, Krystynę, Mieczysława Jurków, Józefa Ołdakowskiego, Zbigniewa Korpowskiego, Ryszarda, Bogdana Nowakowskich, Mirosława Erwińskiego, Józefa Szaniawskiego, Ryszarda Kuklińskiego, Kornela Morawieckiego, Marię, Adolfa, Jerzego, Gąseckich, Andrzeja, Ireneusza, Tadeusza Dąbrowskich, Hannę Kowalską, Zbigniewa, Aleksandrę Niebieszczańskich, Władysławę, Mariana Refermat, Andrzeja Rehlis, Kazimierza Siemińskiego, Janusza Hankiewicz, Teresę, Stefana Kowalczyków,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Mariannę, Józefa, Tadeusza, Marka, Mieczysława, Tadeusza Frąckiewicz, Karolinę, Krystynę, Czesława Piwowar, Zofię, Antoniego Chojnowskich, Eugenię, Tadeusza Kowalczyk, Antoniego Arłukiewicz, Jadwigę, Józefa, Wojciecha Bujak, Kazimierza Pędziak, Władysława Owsikowskiego, Grace Peter, Ennas Peter, Edwarda Peter, Zofię, Wacława, Zygmunta, Wojciecha Ciężkowskich, Annę Rowińską, Kazimierza, Marię, Wojciecha Korlaków, Ryszarda, Jana, Emilię Florczak, Helenę i Henryka Izydorek, Hannę Łysejko, Bogusława Wojland, Szymona Belka, Ryszarda Brzozowskiego, Mieczysława, Wacława i Bronisławę Brzozowskich.