Wypominki roczne 2020/2021

Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Papieża Jana Pawła I, kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupów i Biskupów warszawskich, Kapłanów naszej Archidiecezji: Adama Tymienieckiego, Stanisława Laudy, Jana Sochala, Jana Twardowskiego, dusze wszystkich zmarłych Kapłanów, Zakonników i Sióstr Zakonnych. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie za poległych w Powstaniu Warszawskim, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Za Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, za wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, za wszystkich którzy zginęli tragicznie, za ofiary wypadków, ataków terorystycznych, za tych za których nikt się nie modli, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Danutę i Wiesława Widenka, Ewę Dodd, Marię i Jerzego Kozickich, z rodz. Skórskich, Adamczyk, Tomczuk, Marię Magdalenę Sziltges, z rodz. Lize, Stęchły, Tatarczyk, Warzeszka, Widenka, Gorzelnik, Miazek, Staniaszek, Cyran, Życzyńskich, Bej, Mazur, Kohut, Stanisławskich, ks. Stefana Gralaka, ks. Józefa Przybyło, ks. Bogusława Płatwę, członków Legionu Maryi z parafii, dziadków Widenka, Litarowicz, Marcina Piwowarskiego, Marię Miziarską, kolegów z Ambasady Kanady, Konrada Dąbrowskiego, Stanisława Kostrzewę, Włodka Woronieckiego, z rodziny Kozickich, Zdzisławę Bernatowicz

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

z rodz. Paradów, Dolnych i Młynków, Józefa i Walerię, Józefa, Józefę i Marię, Czesława, Stanisławę, Zdzisławę Polkowską, Annę Pomichowską, Aleksandrę Polkowską, Stanisława Pomichowskiego, Józefa, Marię Bury, Tomasz Polkowskiego, Józefa, Czesława Polkowskiego, Agnieszkę Kamińską, Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, zm. z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich, Daniela i Leszka Juszczyk, Annę i Józefa Lisiak, Daniela, Jerzego i Tadeusza Jędrachowicz, Piotrusia Stępniewskiego, Daniela Przybysz, Helenę i Zdzisława Jankowskich, Olgę i Wacława Kalbarczyk, Janinę i Henryka Drozdowskich, Elę i Przemka Hniedziewicz, Alicję Kajzer, Halinę Zając, Radosława Wróblewskiego, Halinę Władysiuk, Lucynę Gileta, Marię i Stanisława Kucharek ich dzieci, synowe i zięcia, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Wandę i Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Hannę Świt, Mariannę, Józefa, Leona i Wiesława Bocian, Zofię, Maraiana, Jadwigę, Zdzisława, Marka, Annę Gołębiowskich, Krzysztofa Lewandowskiego

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Mieczysława, Władysława, Juliana, Antoniego, Teresę, Barbarę, Zdzisława Mroczek, Józefa, Jakuba,, Leszka, Stefana, Eugeniusza, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa Pestomie, Aleksandra, Jóżefa, Andrzeja, Zygmunta, Wiktorię, Jana, Stanisława, Zdzisława, Franciszkę, Wojciecha Mroczkowskich, Janinę Adamską, Stefanję, Józefa, Mariana Marczak, Agnieszkę i Michała Kucharskich, Kazimierza Kucharskiego, rodzinę Pawłowskich, Antoniego i Wacławę, rodzinę Skowrońskich, Staszewskich, Mariana Staszewskiego, Annę i Jana Zajdler Zborowskich, Ryszarda, Elżbietę i Jana Nawrockich, Teresę Gąsiorowską, Stanisława, Józefę, Stanisławę, Władysława, Wincentego, Janinę, Zygmunta, Mariannę, Zdzisława i Janinę Muszałkowskich, Wojciecha Solina, Irenę Czernik, Danutę Wardyńską, Mirosława i Jadwigę Kołakowskich, Marię i Mieczysława Martin, Roberta i Barbarę Weczerka, Irenę i Zbigniewa Martin, Dorotę Turek, Zofię Brusikiewicz,

Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Jana, Janinę, Tadeusza, Stanisława Dominiaków, Stanisława, Hannę-Mariannę, Janusza Wronków, Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Franciszkę, Władysława, Eufemię Chojnackich, Jana Wodnickiego, Antoniego, Stefanię, Henryka, Gabrysię Fabianiakowie, Stanisława, Stanisławę Jenon, Czesława Senk, Antoninę, Arkadiusza, Jerzego Aleksinowie, Apolonię, Józefa Święccy, ks. Józefa Kisły, Zofię Czerna, Annę i Bolesława, Katarzynę i Antoniego Drewniak, Marię i Józefa Chmiel