Wypominki roczne 2021/2022

Wypominki roczne 2021/2022

Modlitwom polecamy śp. zmarłych –

 • Zofię Hutkowską i zm. z rodz.
 • Emilię, Jana i Alicję Wójciak, Leokadię i Daniela Gnatowskich, Stanisława Dolewskiego, Romana i Sławka Świętochowskich, Marię Pońską, Irenę i Stanisława Dąbrowskich, dziadków Ostrowskich i Wójciaków, Danutę i Janusza Kozyrów, Helenę i Irenę Siek, Bronisławę Stańczak, Zofię Ostrowską, Stenię Dobrzyńską
 • Jadwigę, Edmunda, Janinę, Aleksandra, Kazimierza, Małgorzatę, Patryka i Mariana
 • Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Czesławę i Andrzeja Witkowskich
 • Franciszka, Kazimierza i Bronisławę Lewickich, Walentynę i Władysława Jandziszak, Aleksandra, Stanisławę i Zygmunta Podgórskich
 • Mariannę Domagała i zm. z rodz. Kmieć
 • Juliannę, Mateusza i zm. z rodz. Giera
 • Mieczysława i zm. z rodz. Domagała
 • Stanisława, Annę i zm. z rodz. Wiśniewskich
 • Mieczysława, Władysława, Juliana, Antoniego, Teresę, Barbarę, Zdzisława Mroczek, Józefa, Jakuba, Leszka, Stefana, Eugeniusza, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa Pestomie, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Zygmunta, Wiktorię, Jana, Stanisława, Zdzisława, Franciszkę, Wojciecha Mroczkowskich, Janinę Adamską,
 • Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, zm. z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich, Daniela
 • Zdzisławę i Eugeniusza Mazur oraz Józefę i Stanisława Kozłowskich
 • Tomasza i Florentynę Kuplicką, Apolonię Jurkowską, Stanisława Relidzyńskiego, Wojciecha, Jana i Stanisława Kuplickich, Paulinę Kozłowską
 • Zdzisława Biały, Bogdana Cholewa, Ewę Troć, Jerzego i Lucynę Pękala, Andrzeja Kalinowskiego, Marię Kozłowską i Antoniego Nowakowskiego
 • Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny
 • Janinę, Antoniego, Władysława, Jana, Henryka, Strzelec, Mariannę, Wieczorkowską i Wacława Majcher
 • Konstantego, Helenę, Stanisława Nowak, Kazimierza, Izabelę i Andrzeja Biegaj, Bronisława i Marię Łukasiewicz, Franciszka i Apolonię Nowak
 • Paulinę i Stanisława Sodel, Mirosława, Jadwigę i Tadeusza Giziewicz, Bogdana Piekarskiego i zm z rodz. Młyników
 • Annę Szymka, Paulinę, Janinę, Piotra i Kazimierza Karwackich, Antoniego Baszczak
 • rodzinę Pawłowskich, Antoniego i Wacławę, rodzinę Skowrońskich, Staszewskich, Mariana Staszewskiego
 • zm. z rodz. Majewskich, Wrzosków, Sawickich, Ołtusków, Tarachów, Smołuchów, Chrząszczów, Andrzeja Skrzeszewskiego,
 • Zbigniewa, Wila, Ryszarda, Kazimierza, Janinę, Józefa, Tadeusza, Teresę, Jadwigę i Zbigniewa Nasiłowskich, Elżbietę i Feliksa
 • Marka Augustynowicza, Zofię, Stanisława Kamińskich, Halinę, Antoniego, Jana Terlikowskich, Stanisława Obrępalskiego, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę i Józefa Oknińskich, Pawła Piecyk, Teresę Matusik, zm. z rodz. Rozwadowskich, Terlikowskich i Lipeckich
 • Antoninę, Piotra, Janinę, Gabrielę i Kazimierza Koput, Julię, Ludwika, Mariannę, Mariana i Andrzeja Wlazło, Paulinę i Stanisława Kalita, Stefana i Stefanię Nycz, Gabriela Celińskiego
 • Edwarda, Lucjana i Janinę Peryt, Stanisławę, Władysława, Zbigniewa Gawin, Czesława i Zdzisława Olenderek
 • Feliksa, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa Bryczkowskich, zmarłych z rodziny Błazuckich
 • Stanisława, Zofię, Jana Bartosik, Hellenę, Józefa, Stanisława, Edmunda Niezgodę
 • Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta, Luizę, Barbarę, Adama oraz Zm. z CR Żmijewskich, Lubcińskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich, Bieńkowskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, zmarłych Kapłanów i Siostry posługujących w naszej Parafii
 • Jadwigę, Stefana, Henryka, Krystynę, Jana, Kazimierza i z rodz. Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, Stanisława i z rodz. Wierzejskich, Stanisława Lehr, Waldemara i z rodz. Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę i z rodz. Stefańskich, Teresę, Ryszarda i z rodz. Boruckich, ks. Zygmunta Oklińskiego, ks. Andrzeja, Kazimierza, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Janinę, Jerzego i z rodz. Kalińskich
 • Michalinę i Stanisława Wasil, Czesławę, Tadeusza, Stefanię i Wacława Wojnarowicz, Stanisława Hankiewicza, rodziców i rodzeństwo, chrzestnych i teściów, Annę, Edwarda Bożek, Barbarę i Stanisława Bożek
 • Edwarda i Zofię Rosołowskich, Feliksa i Genowefę Kabala
 • Helenę, Jana Kuzia, Mariannę i Kazimierza Orzoł, Benedykta Kuzia, Sylwestra Żyznowskiego, Urszulę Dębowską, Włodzimierza Kalickiego, Jarosława Romaniuka
 • Danutę i Władysława Rączkowskich, Hannę Kasperską-Lipka, Mirę Drożyńską, Włodzimierza, Irenę, Zbigniewa, Marka Pietrzykowskich, Jadwigę i Józefa Kasperskich,
 • Waldemara Doleckiego i Annę Gałecką
 • Piotra Zawistowskiego, Marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, Joannę Aleksowicz-Zawistowską, Feliksa Zawistowskiego, Antoninę Czarnecką
 • Zofię i Stanisława, Jurka Nowakowskich, Kazimierza, Wiktora, Franka Kopytników, Antoniego Kulawiaka i Katarzynę Wojakowską oraz zm. z rodz. Kulawiaków i Wojakowskich
 • Stanisława i Jadwigę Kanigowskich, Andrzeja Pręgowskiego, Adama Peczyńskiego, Krystynę i Eugeniusza Kalinowskich oraz Zofię i Adama Pietrasik
 • zm. z rodz. Kowalskich, Stanisława, Apolonię, Ryszarda, Janinę, Łukasza, Helenę, Filipa, zm. z rodz. Zięcików, Ludwika, Józefa, Aleksandra, Mieczysława Soszka, Ryszarda Moździszewskiego
 • Barbarę, Ryszarda, Marka Kustosz i zm z rodz. Kustosz, Kapela, Feliksa, Mariannę Kapela, zm. z rodz. Zielińskich, Olborskich, Wróblewskich, Dorochowicz,
 • Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię, Leona, Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Ławcewicza, Marię, Andrzeja Kaliszewskich, Stefana Stachurę, Marię, Bronisława Poroszewskich, Janinę Pazulską
 • Aleksandra, Mikołaja, zm. z rodz. Sobkowskich, Skrzosów
 • Jacka Ignaczak z rodzicami, Irenę i Kazimierza Skowrońskich, Leokadię i Józefa Ciszewskich, Leokadię Romańską
 • Michała i Zofię Żelazko, Józefa i Lucynę Hoszko, Józefa i Zofię Kosińskich, Eugeniusza i zm. z rodz. Karczewskich, Piotra i Jana Mikulskich, Marię Belniak, Eugeniusza Wyszomirskiego, Antoniego Leśniewskiego
 • Grzegorza Dworak, Marka Janiszewskiego, Marka Sieradzana, Bożenę Kamińską, Bogdana Łagodzińskiego
 • Janinę, Władysława Glinka, Kazimierza, Stanisława Wójcik, Anielę Perzanowską, Marka Dźwigała, Stanisławę Wojciechowską, Irenę Nowakowską, Teresę Rybak
 • Alicję i Kazimierza Cupryś, Katarzynę Młotek
 • Wandę, Eugeniusza Ostrysz, Józefa, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zenona, Małgorzatę, Zygmunta, ks. Eugeniusza Walo
 • Antoninę, Karola, Annę, Bronisława
 • Krystynę i Stanisława Kanafa, Marię i Jana Wiejacz, Macieja Busza, zm. z rodz. Kanafów, Schubertów, Wiejaczów, Misztalów
 • Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę z Korniluków, Piotra, Agnieszkę, Stefana, Krystynę z Korniluków, Władysława, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Franciszka z Jóźwiaków, Wiktora, Henryka, Jana z Korniluków, Weronikę, Konstantego, Mieczysława z Sacharczuków, Helenę, Kazimierza Rudnickich, Marię i Jerzego Słojowskich, Piotra, Jana, Krzysztofa Kryńskich, Franciszka, Stefanię, Mirosława z Mierzejewskich
 • Władysława Rusinowskiego, Bronisława, Wiesława, Grzegorza Świeczków, Józefa, Halinę, Leonarda, Jana Gruszczyńskich
 • Zm. z rodz. Depczyńskich, Majów, Prasałów, Jarmołowiczów, Ostrowskich, Kobiałków, Chrościckich, Widenków, Wemsów
 • Zm. z rodz. Stanisławskich, Sobczaków, Knasiaków, Skoraczewskich, Kułagowskich, Masińskich, Kowalskich
 • Franciszka i Franciszkę Frieda, Aleksandra i Aleksandrę Sławińskich, Alinę i Józefa Kulesza, Zofię i Pawła Bąbik, Wiesława Bąbik, Andrzeja Tronta
 • Józefa, Julię, Tadeusza, Danutę, Mariana, Józefa, Barbarę, Wandę, Kazimierza, Anielę, Zygmunta, Antoniego, Marię, Marka, Wojciecha, zm. z rodz. Błaszczakiewicz, Buchta, Kościuk, Kopeć, Bogdańskich
 • Zdzisława Zaborowskiego
 • Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Teresę, Katarzynę, Ignacego Ziemskich,
 • Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Franciszkę, Władysława, Eufemię Chojnackich, Jana Wodnickiego,
 • Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę Górskich, Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, Romana Pisarskich, Kwirynę, Tadeusza, Zofię Sobańskich, Alinę, Leona, Teresę Palarz
 • Zm. z rodz. Kowerdanów i Sienkiewiczów
 • Krystynę, Franciszka, Beatę Czyżaków, Piotra, Elżbietę Rutkowskich, Aleksandra Jawora, Elżbietę, Stefana Góra, Barbarę
 • Władysława Karolaka, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta Mioduszewskich, Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę Sikorów, Apolinarego, Mariannę Rutkowskich, Władysławę, Władysława Kozioł
 • Henryka i Stanisława, Marię Górską, Leokadię, Jerzego Oliwka, Krystynę, Teresę, Ryszarda Lenarczyków, Halinę i Irenę Redłowską, ks. Józefa Kisły
 • Jana, Michała, Bronisława, Dominika, Amelię, Weronikę, Katarzynę, Jadwigę, zmarłych z rodziny Halickich, Walerię, Antoniego, Andrzeja Samojlika, zmarłych z rodziny Szymańskich
 • Eugenię i Stanisława Wieczorek, Helenę i Józefa Wieczorek, Annę i Jana Miastkowskich, Zofię, Jana Kulma
 • Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława Bocian
 • Zofię, Mariana, Zdzisława, Jadwigę, Marka Gołębiowskich, Annę i Krzysztofa Lewandowskich
 • Lucjana Bejm, Bronisławę, Piotra, Wierzbickich, Stefanię, Jolantę Wdzięczkowskie
 • Marię i Józefa Kucharek i ich dzieci, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Leokadię i Bolesława Kucharek, Wandę i Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Weronikę i Jana Palęga i zm. z ich rodzin
 • Danielę, Jerzego, Tadeusza Jędrachowicz, Piotra Stępniewskiego, Danielę Przybysz, Helenę, Zdzisława Jankowskich
 • Karolinę, Stanisława, Ireneusza Milewskich, Martę, Kazimierza Kopczyńskich, zmarłych z rodziny Kowalskich, Milewskich, Karolinę i Wiesława Kucharskich
 • zmarłych z rodziny Kawerdanów, Sienkiewiczów, Barbarę i Jerzego Kowerdan, Feliksę Noskiewicz
 • Andrzeja Szymańskiego, Mariannę Durmaj, Annę i Krzysztofa Krupka, Halinę i Józefa Prószyńskich
 • Zenobię Wojciechowską, Piotra Szreniawskiego, Piotra Wojciechowskiego, Marię Cyran, Krystynę i Mariana Filipeckich, Annę i Marcina Boryń
 • Marię i Mieczysława Martin, Roberta i Barbarę Weczerka
 • Janinę Kiersnowską, rodziców obojga stron, Jadwigę i Eugeniusza Kiersnowskich
 • Wawrzyńca, Annę, Tadeusza, Krzysztofa Trzewik, Józefa, Mariannę, Wiktora, Mariana, Tadeusza Pieńkowskich, Andrzeja, Monikę Kosowskich, Agnieszkę, Mariana, Zygmunta i Henryka Gadomskich, zm. z rodz. Mundatów i Jagielaków
 • Augustyna Liszka
 • Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda, Marcina Rotuskich
 • Zm. z rodz. Paluchów, Zofię, Michała, Teresę, Jadwigę, Mariannę, Janinę, Zygmunta Jurczak, Bronisława Pluch, Witolda Aprelew, Tomasza Rejmer
 • Elżbietę, Jana, Mariannę i Franciszka Walejewskich, Janinę i Antoninę Nowak, Zbigniewa Sobczyńskiego
 • Zm. z rodz. Gawęckich, Pawlaków, Strojków, Grażynę, Janeczkę, Barbarę, Jadwigę, Reginę, Czesława Kilańskich
 • Zm. z rodz. Żywickich, Bednarowskich, Lechmanów, Flisiaków, Otylię, Katarzynę, Józefa, Zbigniewa Lita, Witolda, Tadeusza
 • Krzysztofa Baczyńskiego, Edmunda Mikulaszka, nauczycielki: Jokielową, Mannową, Pucek, Ks. Grzegorza Grabowskiego

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…