DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół 

Gałąź małżeńsko-rodzinna Ruchu Światło-Życie została w Polsce założona przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987) oraz dzięki pomocy i zaangażowaniu s. Jadwigi Skudro (1914-2009). Ksiądz Blachnicki widział szczególną potrzebę duchowego formowania się małżeństw, pragnął, aby były one trwałe, dbały o jedność małżeńską, a wreszcie tworzyły silne rodziny, w których wychowywane będą kolejne pokolenia zdolne pielęgnować i przekazywać żywą wiarę. Zaczerpnięty z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich  Equipes Notre Dame charyzmat  na gruncie polskim przyjął się bardzo dobrze. Pierwsze rekolekcje oazowe zorganizowane w 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem (dziś miejscowość ta stanowi kolebkę Ruchu) były zaczynem pierwszych kręgów. W roku 2023 wspólnota Domowego Kościoła obchodzi jubileusz 50-lecia, a liczba jego członków wynosi ponad 41 tysięcy. 

Katolickie małżeństwa sakramentalne dążą do przybliżania sią do Boga w jedności ze współmałżonkiem, co z kolei stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Pomoc stanowią elementy formacyjne, zwane zobowiązaniami Domowego Kościoła. Są to:  modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna i indywidualna. Ponadto istotny jest comiesięczny Dialog Małżeński, który małżonkowie przeprowadzają, zapraszając do niego Boga. Starają się wówczas w najlepszy sposób rozeznać wolę Bożą w ich małżeństwie i ją realizować. Owocem dialogu jest reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą.

Do innych zobowiązań miesięcznej pracy, zwanych również “przywilejami” czy też “darami” są: stały Namiot Spotkania (indywidualna rozmowa z Bogiem), także regularne czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Ponadto  udział w rekolekcjach (krótszych - śródrocznych, a także dłuższych - wakacyjnych), które pomagają przybliżać się do Boga, jak również stanowią istotny grunt budowania wspólnoty z innymi członkami Ruchu. Są bez wątpienia wspaniałym czasem pochylenia się nad relacjami we własnych  małżeństwach i rodzinach.

Podsumowanie miesięcznej pracy członków Domowego Kościoła odbywa się na spotkaniach kilku małżeństw zwanych kręgami.

W parafii św. Stefana Króla Wyznawcy istnieją 2 kręgi Domowego Kościoła (od 2014 i 2017 roku), które skupiają łącznie 8 małżeństw. Warto zauważyć, że w obu kręgach jest 27 dzieci. Opiekę nad kręgami sprawują ks. Piotr Strakowski i ks. Rafał Bogdański.

Comiesięczne spotkania w mieszkaniach/domach  (czy w wyjątkowych sytuacjach online) przy obecności księdza opiekuna  budują poczucie wspólnoty, stanowią istotne wsparcie, zwłaszcza dla tych, których korzenie rodzinne sięgają daleko poza Warszawę. Rodziny Domowego Kościoła są gotowe sobie wzajemnie pomagać, czy to poprzez modlitwę czy choćby poprzez konkretne działania, których dana sytuacja wymaga. Wspólne niedługie wyjazdy również są okazją do pogłębiania formacji i pogodnego umacniania wzajemnych więzi. W miarę możliwości członkowie Ruchu starają się angażować w życie parafii poprzez uczestnictwo w stałych nabożeństwach i animowanie ich lub przez pomoc w przedsięwzięciach  w parafii (Boże Ciało, parafialny piknik rodzinny, zbiórki żywności itd.). 

Co jednak najważniejsze - w codzienności członkowie Domowego Kościoła zabiegają o pielęgnowanie rytuału domowego, czyli we własnych rodzinach celebrują święta, uroczystości wynikające z roku liturgicznego. Nade wszystko zaś starają się dawać świadectwo swoim przykładem wierności, miłości i jedności małżeńskiej, otwartości na życie i radości mimo życiowych wyzwań. 

TOP