SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania)
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

POTRZEBNE DOKUMENTY (LINKI DO POBRANIA):

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW:

Próby w kościele o godz. 19.15:

25.04.2024 - klasy 3A i 3B SP 190

26.04.2024 - klasy 3C i 3D SP 190

06.05.2024 - klasy 3A i 3B SP 190

07.05.2024 - klasy 3C i 3D SP 190

 

Terminarz przygotowania Dzieci do uroczystości I. Komunii św. AD 2023/2024

Termin uroczystości I. Komunii św.: sobota, 11 maja AD 2024.

Informacje dla Rodziców I.-komunijnych

 

 

Terminarz przygotowania Dzieci do Uroczystości I. Komunii św. AD 2023/2024

w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie

 

Termin uroczystości I. Komunii św.: SOBOTA – DNIA 11 MAJA AD 2024

Godz. 9.30 - 3c i 3d Sp 190

Godz. 11.30 - Nazaret

Godz. 13.30 - 3a i 3b Sp 190

I. spowiedź święta: 8/9 maja AD 2024 (środa/czwartek) – Nabożeństwo godz. 19.15

Odnowienie przyrzeczeń chrztu św.: podczas Mszy św. inicjacyjnej 14 kwietnia 2024 r. o 11.30.

Biały tydzień: 12-17 maja AD 2024 (Niedziela o godz. 11.30 i od poniedziałku do piątku o godz. 18.30) [Nazaret przesunięty]

Uroczystość Bożego Ciała (czwartek): 30 maja AD 2024 – udział dzieci (w strojach komunijnych) we Mszy św. z procesją do 4-ech ołtarzy o godz. 11.30 w parafii św. Stefana.

Rocznica I Komunii św. - 30.05.2024 o 11.30 dla obecnych klas 4 SP.

I. Wspólne zobowiązania Dzieci i Rodziców (ze wszystkich szkół):         

1.   MSZA ŚW. NIEDZIELNA: (z wyjątkiem Mszy św. inicjacyjnych) [schemat poniżej] – zapraszamy wszystkie dzieci co tydzień na Mszę św. o godz. 11.30 w naszej Parafii –
św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie. 

2.   NIEDZIELNA MSZA ŚW. INICJACYJNA (z reguły w III. niedzielę miesiąca)
dla DZIECI (z udziałem przynajmniej jednego z Rodziców) ZAWSZE w Parafii
św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY
w Warszawie o godz. 14.30 w terminach:
AD 2023: 15 października / 19 listopada / 17 grudnia
AD 2024: 7 stycznia / 18 lutego / 17 marca / 21 kwietnia

3.   Konferencje DLA RODZICÓW w Parafii św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY
w Warszawie, zasadniczo w II. wtorek miesiąca – o godz. 19.30 [w kościele] w dniach:
(AD 2023: 10 X / 14 XI / 12 XII /// oraz /// AD 2024: 9 I / 13 II / 12 III / 9 IV)

4.   Katecheza w szkole – według programu realizowanego przez katechetów.

5.   Wspólna lektura Pisma św. Nowego Testamentu (w domu – według propozycji ze spotkań).

6.   Świadectwo życia religijnego w rodzinie – modlitwa (w domu) z dzieckiem (dziećmi) przynajmniej rano i wieczorem.

7.   Sumienne uczestnictwo w nabożeństwach specjalnych (wymienione poniżej).

Nabożeństwa październikowe

Udział raz w tygodniu – nabożeństwa są odprawiane dla dzieci w każdym tygodniu października we wtorki i czwartki o godz. 17.00
/dla dorosłych przez cały miesiąc o godz. 18.00/

Adwentowe Roraty

Jeden z dni powszednich w okresie Adwentu (4 XII ÷ 23 XII 2023 r.) – Msza św. o godz. 6.30 (w środy Msza św. roratnia jest w języku łacińskim)

Środa Popielcowa

Środa – dnia 14 II 2024 r. – udział we Mszy św. o dowolnej godzinie

Droga Krzyżowa

Jeden z wybranych (wielkopostnych) piątków w 2024 roku – 16 II / 23 II / 1 III / 8 III / 15 III / 22 III – nabożeństwo dla dzieci o godz. 17.00

Postanowienia wielkopostne

Msza św. w I. niedzielę Wielkiego Postu (18 II 2024 r.) – dzieci składają swoje wielkopostne postanowienia w naszej Parafii

Wielki Czwartek

Czwartek – 28 marca 2024 r. – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej (ustanowienia Eucharystii) o godz. 18.30 (w naszej Parafii)

Nabożeństwa majowe

Wszystkie nabożeństwa majowe białego tygodnia  (12÷17 maja 2024 r.) [od niedzieli do piątku] {Sz. P. Nazaret od 19 do 24 V}

II. Obrzędy poświecenia i przekazania (różańców, świec, Biblii, medalików, modlitewników) będą organizowane w wybrane niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.30 lub 14.30

 

UDZIAŁ W ZAPLANOWANYCH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY !!!

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • W przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA:

Najbliższe spotkanie odbędzie się 28.11.2023 o 19.30 w salce parafialnej.

Jest już ostateczny termin bierzmowania, który zostanie udzielony przez Bp. Rafała Markowskiego w środę, 20 grudnia 2023 o godz. 18.30.
 

Nabożeństwo październikowe, majowe i nabożeństwo czerwcowe – minimum raz w miesiącu.

Niedzielne Msze św. w każdym tygodniu.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Aktualne, tj. z datą 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Termin ślubu można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii.

Kurs przedmałżeński w parafii św. Stefana.

Kurs od 17 kwietnia do 26 czerwca 2020. Kurs tradycyjny. Spotkania w każdy piątek o 19.00 (oprócz 1 maja) w salce parafialnej. Wejście od ul. Nowosieleckiej. Zapisy telefoniczne. Tel. (22) 841 18 18

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Akt zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
TOP