SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania)
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

POTRZEBNE DOKUMENTY (LINKI DO POBRANIA):

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW:

Terminarz przygotowania Dzieci do uroczystości I. Komunii św. AD 2022/2023

Termin uroczystości I. Komunii św.: sobota, 13 maja AD 2023.

Godziny rozpoczęcia uroczystości dla poszczególnych trzech grup (po 2 klasy) do ustalenia.

I. Spowiedź święta: 9/10/11 majaAD 2023 (wtorek/środa/czwartek) – godz. 16.00

I. spotkanie organizacyjne: po ukonstytuowaniu się tzw. „Trójki komunijnej”.

Odnowienie przyrzeczeń chrztu św.: podczas Mszy św. 12 marcu 2023 r. o 14.30.

Biały tydzień: 14-19 majaAD 2023 (od niedzieli do piątku)

Uroczystość Bożego Ciała: czwartek – 8 czerwca AD 2023 o godz. 11.30.

I. Obowiązki wspólne Dzieci i Rodziców (ze wszystkich szkół):

1.Msza św. niedzielna: z wyjątkiem Mszy inicjacyjnych w drugie niedziele miesiąca (schemat poniżej), zapraszamy co tydzień wszystkie dzieci na Msze św. o 11.30 w parafii św. Stefana.

2.Niedzielna MSZA ŚW. INICJACYJNA dla DZIECI (ale z udziałem przynajmniej jednego z Rodziców) w parafii św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY w Warszawie
o godz. 14.30
w następujących terminach:
– w roku2022: 9 października / 13 listopada / 11 grudnia
– w roku2023: 8 stycznia / 12 lutego / 12 marca / 9 kwietnia

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają we wrześniu książeczki, które będą mobilizowały do cotygodniowego uczestnictwa we Mszach świętych. Prosimy o potwierdzenie obecności w niedzielnej modlitwie przez podpis księdza, lub innej osoby z parafii w poszczególnych okienkach tabelki.

3.Konferencja DLA RODZICÓWw parafii św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY
w Warszawie
w II. wtorki miesiąca – godz. 19.30 (11 X 2022, 8 XI 2022, 13 XII 2022, 10 I 2023, 14 II 2023, 14 III 2023, 11 IV 2023)

4.Katecheza w szkole – według programu realizowanego przez katechetów.

5.Wspólna lektura Pisma św. Nowego Testamentu (w domu – według propozycji).

6.Świadectwo życia religijnego w rodzinie – modlitwa z dzieckiem rano i wieczorem.

7.Sumienne uczestnictwo w nabożeństwach specjalnych (wymienione poniżej):

Nabożeństwa październikowe

Raz w tygodniu

nabożeństwa są odprawiane dla dzieci przez cały październik we wtorki
i czwartki o godz. 17.00
/ dla dorosłych codziennie o godz. 18.00

Adwentowe Roraty

Jeden z wybranych dni powszednich o godz. 6.30 (28 XI - 24 XII 2022).

Środa popielcowa

Środa – 22 II 2023 r. – Msza św. o godz. 18.00 – dzieci składają swoje wielkopostne postanowienia

Droga Krzyżowa

Jeden z wybranych dni: Piątek – 24 II, 3 III, 10 III, 17 III, 24 III, 31 III 2023 r. / godz. 17.00

Wielki Czwartek

Czwartek – 6 kwietnia 2022 r. / godz. 18.30 – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej

Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe białego tygodnia (14-19 maja 2023 r.)

II. Obrzędy poświecenia i rozdanie (różańców, świec, Biblii, medalików, modlitewników) będą organizowane w wybrane niedziele podczas Mszy św. o godz. lub 14.30

 

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY !!!

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • W przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA:

Najbliższe spotkanie odbędzie się 05.02.2023 o 18.00 w salce parafialnej.

 

Nabożeństwo październikowe, majowe i nabożeństwo czerwcowe – minimum raz w miesiącu.

Niedzielne Msze św. w każdym tygodniu.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Aktualne, tj. z datą 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Termin ślubu można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii.

Kurs przedmałżeński w parafii św. Stefana.

Kurs od 17 kwietnia do 26 czerwca 2020. Kurs tradycyjny. Spotkania w każdy piątek o 19.00 (oprócz 1 maja) w salce parafialnej. Wejście od ul. Nowosieleckiej. Zapisy telefoniczne. Tel. (22) 841 18 18

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Akt zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
TOP