Ogłoszenia PRZECZYTAJ GRUPY PARAFIALNE O NAS PRZYGOTOWANIE
DO PIERWSZEJ KOMUNII
ZAPOZNAJ SIĘ

WESPRZYJ PARAFIĘ

KONTO: 61 1160 2202 0000 0000 9159 1568

  • in Ogłoszenia

    Ogłoszenia parafialne z dnia 21.07.2024 16. niedziela zwykła

    Do końca wakacji obowiązuje letni porządek nabożeństw. W dni powszednie Msze św. odprawiamy o godz. 7.00 i 18.30, a w niedziele o tradycyjnych porach, z wyjątkiem godz. 17.00, której nie będzie w wakacyjnym rozkładzie celebracji. Aktualny porządek nabożeństw jest dostępny na stro...

O PARAFII

Historia Parafii św. Stefana Króla w Warszawie nie jest zbyt długa. Powstała ona w marcu roku 1973 na mocy dekretu Błogosławionego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i miała do tej pory czterech proboszczów: Ks. Stefan Gralak (1973 – 1987); Ks. Stanisław Stradomski (1987 – 2007); Ks. Mirosław Jaworski (2007 – 2020).

Wcześniej, przez 10 lat (od roku 1963), kaplica pełniła rolę kościoła rektorskiego, a miejscowym duszpasterzem był ks. Adam Tymieniecki.

Aktualny proboszcz – Ks. Robert Tomasik – kieruje wspólnotą od końca czerwca 2020 roku.

LITURGIA NA DZIŚ

Iz 49, 3. 5-6
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».
Ps 40 
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
1 Kor 1, 1-3
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!
J 1, 29-34
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

PROBOSZCZ

ks. Robert Tomasik
proboszcz@swstefan.pl

KANCELARIA (podczas wakacji)

w poniedziałki - środy - piątki

17.00 – 18.00

we wtorki i czwartki

09.00 – 10.00

tel: (22) 841 18 18

Wejście od ul. Nowosieleckiej

KANCELARIA (w ciągu roku)

Od poniedziałku do piątku:

09.00 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00

W soboty:

09.00 – 10.00

tel: (22) 841 18 18

Wejście od ul. Nowosieleckiej

KONTO PARAFIALNE

61 1160 2202 0000 0000 9159 1568

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TOP