LEGION MARYI

Wspólnota Legionu Maryi w naszej parafii istnieje od 29 lat. Grupa legionowa powstała z inicjatywy śp. ks. Stefana Gralaka, proboszcza parafii, 16 lipca 1987 roku i przyjęła nazwę prezydium Matki Bożej z Góry Karmel. Potem pracowała w parafii za zgodą księży proboszczów ks. Stanisława Stradomskiego i ks. Mirosława Jaworskiego. Naszym opiekunem jest obecnie ks. Rafał Bogdański.

Legion Maryi to międzynarodowy ruch apostolstwa świeckich, który powstał w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 roku. Jego charyzmatem jest apostolstwo bezpośrednie, czyli ewangelizacja. Ponadto ma służyć w parafii we wszystkich dziełach stosownych dla osób świeckich, za wyjątkiem udzielania pomocy materialnej – powinna raczej skupić się na wsparciu duchowym.

Patronką LM jest Maryja Niepokalana, a codzienne modlitwy legionowe obejmują różaniec oraz Magnificat. Duchowość maryjna podkreślana jest też podczas formacji,  która odbywa się na cotygodniowych spotkaniach w poniedziałki o godz. 18:15 w salce parafialnej. Grupa nasza liczy 10 członkiń aktywnych, a członkowie wspomagający to ok. 25 osób. Prowadzimy dla nich systematyczne spotkania raz w miesiącu

Legioniści aktywni  podejmują co tydzień pracę na rzecz wspólnoty parafialnej. Jest to m.in. regularne odwiedzanie chorych, systematyczna pomoc dla dwóch osób niepełnosprawnych, oraz włączanie się w życie parafii. Prowadzimy czasem apostolat Cudownego Medalika, np. kilkukrotnie przy jadłodajni dla ubogich na ul. Podchorążych
Nasza grupa redaguje także ogólnopolskie kwartalne wydawnictwo „Legio Mariae”, biuletyn wydawany w nakładzie 5,500 egz. Uczestniczymy w diecezjalnych strukturach Legionu Maryi, oraz włączamy się w spotkania Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej.

Serdecznie zapraszamy osoby, które zechciałyby dołączyć do naszej grupy.

TOP