KAPLICZKA PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 42

Krótka historia kapliczki przy ulicy Czerniakowskiej 42

Kapliczka została ufundowana przez Panią Adamską w 1942 roku, która mieszkała w kamienicy przy ul. Czerniakowskiej 44 i postawiła kapliczkę jako wotum wdzięczności za ocalenie synów z wojny. Podczas aktualnie prowadzonej renowacji w podstawie dotychczasowej kapliczki odkryta została tablica z napisem:

„Matko opiekuj się nami. 27 września 1942 r., R. Adamska”

Na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku, w związku z poszerzeniem ulicy Czerniakowskiej i skasowaniem linii tramwajowej, kapliczka została przeniesiona w głąb osiedla.

Ponowny remont kapliczki został przeprowadzony w 2001 roku przez parafian Parafii św. Stefana Króla z ich własnych środków oraz z pomocą i za zgodą Administracji Osiedla „Sielce”. Nowa figura Matki Bożej autorstwa rzeźbiarki prof. Zofii Dąbrowskiej została ufundowana przez parafiankę – Annę Michalską. Jest to miniatura dużej, ponad 2-metrowej rzeźby, która stoi w Dólsku k. Świecia nad Wisłą jako Niepokalana Matka Kościoła. Drugą taką miniaturkę wręczył ks. Andrzej Piesik wraz z rzeźbiarką Papieżowi Janowi Pawłowi II w Watykanie. W podstawie figurki znajdującej się w naszej kapliczce została w 2001 roku umieszczona kartka z prośbą o ratunek i opiekę nad Warszawą, Kościołem, Rządem, Ojczyzną, mediami, harcerstwem, wojskiem i młodzieżą polską. Zgodnie z życzeniem ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, który na prośbę ówczesnego ks. Proboszcza Stanisława Stradomskiego dokonał jesienią 2001 roku uroczystego poświęcenia kapliczki, jest ona pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej Królowej Kościoła.

Opracowane na podstawie pisemnej informacji Zofii Suchcickiej, Anny Michalskiej, Heleny Prus

TOP