Intencje modlitwy Żywego Różańca

Grudzień 2023

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się

do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 

 

    ·      ·      Modlimy się za osoby niepełnosprawne, aby znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a  instytucje oferowały program , które zwiększą ich aktywność.

·      O Boże błogosławieństwo i pokrzepienie dla papieża Franciszka.

·      Za Kościół w czasie Adwentu, by szczególnie wskazywał na moc płynącą z sakramentów
i odnawiał w całym ludzie Bożym pragnienie życia zgodnego z Dekalogiem.

·      O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła.

·      O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

·      Za osoby konsekrowane, szczególnie za księży naszej parafii oraz siostry Nazaretanki,
aby gorliwie i wytrwale szły drogą, którą wybrał dla nich Chrystus.

·      Za głoszących rekolekcje, aby czerpali z Bożej mądrości i za posługujących w konfesjonale, aby ich serca i umysły były oświecane łaską Bożego Ducha.

·      O pokój dla tych ludów, narodów i państw, w których najbardziej go brakuje, zwłaszcza
na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie,
aby mogły budować swoją przyszłość.

·      Za sprawujących władzę w naszym kraju, aby świadomi odpowiedzialności za losy Polski, szukali dobra dla narodu.

·      O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, dając wszystkim narodom przykład żywej wiary w Chrystusa oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.

·      Za młode pokolenie, aby otoczone mądrą troska dorosłych, nie ulegało wpływom niewiary
i demoralizacji.

·      Za biednych, bezdomnych, bezrobotnych, a także za osoby starsze i samotne, aby miłość płynąca z groty Betlejemskiej wypełniła domy, rodziny i miejsca przebywania osób cierpiących.

·      Za górników i ludzi wykonujących pracę w trudnych i niebezpiecznych warunkach, aby mogli się cieszyć uznaniem społeczeństwa i owocami swojej pracy.

·      Aby moc Dobrej Nowiny dotarła do serc ludzi jeszcze jej nieznających.

·      Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.

·      W roku Złotego Jubileuszu naszej Parafii, modlimy się, aby parafianie byli hojni
w oddawaniu Bogu czasu na modlitwę i służbę w Kościele.

·      O kanonizację błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

·      Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o kanonizację błogosławionej Pauliny Jaricot, a szczególnie o rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii, w tym
o powstanie Róży dziecięcej.

·      Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli Bożego Miłosierdzia i chwały nieba.

·      Intencje własne.

TOP