Intencje modlitwy Żywego Różańca

Kwiecień 2024

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się

do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

·   Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

 

Stałe intencje Wielkiej Nowenny Różańcowej 2018-2026:

·      O wzrost w wierze, nadziei i miłości.

·      O rozwój wspólnot Żywego Różańca.

·      O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła.

·      O pokój na świecie i pokój w rodzinach.

·      O kanonizację bł. Pauliny Jaricot.

 Intencje wspólnotowe:

·      O otwartość na natchnienia Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla papieża Franciszka.

·      Za Kościół, aby trwał w mocnej wierze i radości zmartwychwstania i za Kościoły prześladowane, aby świadectwo ich posługi i męczeństwa owocowało wieloma nawróceniami.

·      Za osoby konsekrowane, szczególnie za księży naszej parafii oraz siostry Nazaretanki, aby gorliwie i wytrwale szły drogą, którą wybrał dla nich Chrystus.

·      Za duszpasterzy, rekolekcjonistów i spowiedników, aby z pomocą Ducha Świętego kształtowali w ludziach prawe sumienia.

·      Za narody udręczone wojnami, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, aby zaznały sprawiedliwego pokoju.

·      Za niewierzących i zatwardziałych grzeszników, aby dzięki Bożej miłości doświadczyli skruchy serca.

·      Za ludzi sprawujących władzę, aby Bóg obdarzył ich duchem służby.

·      O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, dając wszystkim narodom przykład żywej wiary w Chrystusa oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.

·      O pokój i pojednanie w naszym kraju.

·      Za dzieci, które niebawem przystąpią do pierwszej Komunii świętej, by przygotowały w swych sercach miejsce dla Jezusa.

·      Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.

·      Za chorych na depresję , aby znaleźli zrozumienie otoczenia i specjalistyczną pomoc.

·      W roku Złotego Jubileuszu naszej Parafii, modlimy się, aby parafianie byli hojni w oddawaniu Bogu czasu na modlitwę i służbę w Kościele.

·      Za nas samych, aby każdy z nas owocował łaską czerpania z męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

·      O kanonizację błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

·      Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli Bożego Miłosierdzia i chwały Nieba.

 

·      Intencje własne.

TOP