17 września AD 2023

XXIV. Niedziela zwykła

Odpust PARAFIALNY

7.00

W intencjach s. Estery - imieninowa

8.30

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 17) 

10.00

+ Piotra IZDEBSKIEGO

11.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 17) 

13.00

ZA PARAFIAN – GŁÓWNA MSZA ODPUSTOWA  

 

 

17.00

+ Jana GAJEWSKIEGO w 5 rocz. śm.

19.00

+ Stanisława KUTYŁĘ w 8 rocz. śm.

 

Poniedziałek – 18  IX AD 2023

 

6.30

O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

8.00

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 18) 

8.00

+ Helenę, Stanisława, Aleksandra, Eugenię, Władysława, Wincentego, Marię i Halinę

17.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 18) 

18.30

O Boże błogosławieństwo dla Księdza Kanonika Stanisława Stradomskiego z okazji imienin

18.30

+Bartosza ŁUKASZEWICZA

 

 

Wtorek – 19 IX AD 2023

 Wspomnienie św. Januarego

6.30

W intencjach Sióstr Nowicjuszek

8.00

+ Mieczysława DĄBROSKIEGO w miesiąc po pogrzebie

8.00

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 19) 

17.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 19) 

18.30

O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii DUBIEL

18.30

+ Henryka BETA w 1 rocz. śm. oraz zm. z rodz. BETÓW, KAMIŃSKICH, WIECZORKÓW i WOŁOWCÓW

 

 

Środa – 20 IX AD 2023

Wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy

6.30

+ Marię, Karola, Jadwigę i zm. z rodz. RZEPCZYK i NIESŁONY

8.00

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 20) 

8.00

+ Mariannę GÓRSKĄ (od rodziny GAIKÓW)

17.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 20) 

18.30

INTENCJE Mszy św. zbiorowej do MB Nieustającej Pomocy:

v W intencji Bogu wiadomej

Bogusława, Jana i Stefanię KAROLKOWSKICH

+ Sylwestra KOZERA w 5 rocz. śm. i Jarosława KOZERA w 12 rocz. śm.   

 Czwartek – 21 IX AD 2023

Święto Św. Mateusza Ap. i Ew.

 6.30

+ Zofię GÓRSKĄ (mamę s. Marleny)

8.00

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 21) 

8.00

+ Agnieszkę, Zofię, Stanisława, Barbarę, Adama i Joannę GORCZYCA, ich Rodziców oraz zm. z Rodzin: GAJÓW, GORCZYCÓW, GIERCZAKÓW, KNOROWSKICH, SAPIŃSKICH, ORZESZKÓW i SIEKIERKÓW

17.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 21) 

18.30

Ku czci Ducha Świętego: dziękczynna za otrzymane łaski dla Parafian w Roku Jubileuszowym

 

 

 

Piątek – 22 IX AD 2023

 6.30

+ Lidię RZEPCZYK

8.00

W intencji Bogu wiadomej

8.00

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 22) 

17.30

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 22) 

18.30

+ Józefę i Ignacego NOWACKICH

 


Sobota – 23 IX AD 2023

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

6.30

+ zm. z Rodzin KIONKA, WOJTYNEK, LENTNER i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

+ Kazimierę i Jadwigę RAWSKIE i zm. z rodz.

8.00

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 23) 

17.30

+ Kazimierę SITAREK, Rozalię i Antoniego SITAREK, Kazimierza i Janinę WIĘCŁAWSKICH

18.30

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 23)  

 

 

 

 

 

24 września AD 2023

XXV. Niedziela zwykła

7.00

+Halinę PŁODZIK w 100-lecie urodzin

8.30

+ Zygmunta RYCZKA (Greg. 24) 

10.00

+ Mateusza GOŁĘBIEWSKIEO

11.30

O Boże błogosławieństwo  dla Klary z okazji 12 rocz. urodzin

11.30

 

13.00

+ Wacławę CZESZEJKO (Greg. 24) 

 

 

17.00

+ Mariusza i Piotra MARCZEWSKICH w 5 rocz. śm. i zm. z rodz. KUŚPIELÓW

19.00

+ Stanisława TYCZYŃSKIEGO  

 

 

TOP