WYPOMINKI ROCZNE AD 2023/2024

 •   
 •  
 • Wypominki roczne AD 2023/2024

  Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy

  w Warszawie

 •  
 • W naszej modlitwie polecamy Śp. Zmarłych, którzy zostali powierzeni pamięci naszej wspólnoty parafialnej
  i co niedzielę polecamy w tej modlitwie (przez cały rok do listopda 2024 roku):
 •  
 •  

        papieża Jana Pawła I

        Zmarłych biskupów warszawskich: Prymasa Kard. Józefa Glempa, bp Jerzego Modzelewskiego, bp Zygmunta Choromańskiego, bp Bronisława Dąbrowskiego, bp Władysława Miziołka, bp polowego Tadeusza Płoskiego, bp Mariana Dusia

        Zmarłych Duszpasterzy, Proboszczów, wikariuszy i przyjaciół naszej parafii: ks. Rektora Adama Tymienieckiego, ks. Proboszcza Stefana Gralaka oraz Kapłanów Archidiecezji Warszawskiej zmarłych w ostatnich latach:

        [w roku 2023] Księży:  Tomasza Króla, Marka Łukomskiego, Kazimierza Kalinowskiego

        [w roku 2022] Księży: Józefa Olczaka, Henryka Zarzyckiego, Gienadija Kozlova, Henryka Boczka, Jerzego Sikorowskiego, Zenona Piskorskiego, Eugeniusza Dziedzica, Grzegorza Kalwarczyka, Bogdana Wosławskiego, Mariana Walencieja, Jana Świstaka, Henryka Trzaskowskiego, Pawła Bekusa, Józefa Jędrzejewskiego, Józef Nowackiego, Antoniego Kieniewicza

        [w roku 2021] Księży: Czesława Zdziarskiego, Hieronima Serżysko, Ryszarda Rabijewskiego, Lucjana Rutkowskiego, Mirosława Nowaka, Krzysztofa Kłosiewicza, Stanisława Kicmana, Zbigniewa Samborowskiego, Jana Górę, Jana Lubaczewskiego, Santiago Cabrera Maxsi, Tadeusza Kowalika, Mariana Rolę

        Elżbietę i Henryka Tomasików, Henrykę, Józefa, Zbigniewa, Jolantę i Pawła Osieckich, Janinę i Bolesława Tomasików, Władysławę Nowakowską, Eugeniusza Iwanickiego, Ryszarda Maja oraz Bartka

        Hannę Borowską, Bartka Łukaszewicza, Annę Sosnowską, Roberta Pożarskiego, Grażynę Odrobinę, Zygmunta Stępniewskiego, Mariannę i Tadeusza Mazurków, Zbigniewa Szymańskiego, Danutę Piłat, Piotra Woźniaka-Staraka, Jana i Mariannę Kołakowskich

 •  
 •       Bartosza Łukaszewicza, Lidię i Mirosława Miaszkiewiczów, Jolante i Jerzego Szafrańskich, Mery Wadecką, Ryszarda i Marię Chłopek, Władysława Kolińskiego
 •  

        Rafała, Eugenię, Romualda, Jacka, Irenę, Olimpię i CR Wójcików, Stanisławę, Jerzego, Wojciecha, Ryszarda i CR Kurków

        Elżbietę Wygonowską, Krystynę Morawską i jej mamę Helenę, Zbigniewa oraz CR Lachów i Grądzielów, Marię i Edwarda Szczepańskich, Annę Kijewską i Barbarę Szrajber, Mirosława Faklera i CR Michalskich, Smolińskich, Motylewskich

        Joannę Bogucką-Hagmajer, Michała, Jana i CR Gralińskich, Barbarę Dużyńską

        Dariusza, Zofię i Jerzego Kisielnickich, Franciszka i Teofilę Hernik oraz CR Czarnotów i Wojtachniów, Nosowiczów i Kalinowskich

        Danutę i Irenę Sikorskie, Józefa Szczygieł, Jana, Stanisława i Sabinę Bladoszów, Sabinę i Jana Klinowskich, Kazimierę Piątek, Wojciecha, Annę i Eugeniusza Czyżewskich, Janinę Szczepaniak

        Franciszkę, Stanisława i Jana Domagałów, Krystynę Szczerba, Mariannę, Adama, Władysławę i Władysława Wontorów

        Ryszarda i CR Grendlów, Aleksandra i CR Wyszyńskich, Eleonorę i Zygmunta Jabłońskich

        Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta, Luisza, Barbarę, Adama i CR Żmijewskich, Lubańskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich i Bieńkowskich, krewnych, sąsiadów i znajomych

        Franciszkę, Bronisławę, Kazimierza i Ryszarda Lewickich, Walentynę i Władysława Jandziszaków, Stanisławę i Zygmunta Podgórskich

        Ks. Józefa Przybyło, Ks. Stefana Gralaka, Ks. Bogusława Płatwę. Ks. Adama Tymienieckiego, CR Flisowskich, S. Dionizję, Danutę Pawłowską, Zmarłych członków chóru parafialnego

        CR Stanisławskich, Tatarczyków, Stęchłych, Koloska, Wikarjaków, Kubickich, Miazków, Tarnawskich, Gorzelników, Zmarłych opiekunów i członków Legionu Maryi, Aleksandrę Grzybowską

        Ewę Dodd, Danutę i Władysława Widenka, Marię i Jerzego Kozickich, dziadków Widenka i Litarowicz, Marię Magdalenę, CR Skórskich, Adamczyków, Lize, Widenka, Kozickich, Cyranów, Warzeszka, Kohut, Weremczuków, Życzyńskich, Litarowiczów, Mazurów

        Feliksę, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana i CR Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa, Mieczysława, Stanisława i CR Bryczkowskich i Błazuckich

        Michała, Katarzynę, Jana, Amelię, Jadwigę, Weronikę, Zdzisława, Bronisława, Romę Halickich, Antoniego, Walerię, Andrzeja Samojlików, Annę, Józefa, Ryszarda, Jana, Beatę, Stanisława Szymańskich

        Zofię, Wacława, Zygmunta i Wojciecha Ciężkowskich, Kazimierza, Marię i Wojciecha Korlaków, Annę Rowińską

        Ryszarda, Czesławę, Józefa i Helenę Malinowskich, Antoniego Piskorzewskiego

        Zofię, Jadwigę, Mariana, Zdzisława i Marka Gołębiowskich, Annę i Krzysztofa Lewandowskich

        Marka i Henrykę Augustynowiczów, Antoniego, Halinę i Jana Terlikowskich, Ewę i Stanisława Niebrzydowskich, Teresę i Józefa Oknińskich, Teresę Matusik, Teresę i Stanisława Kamińskich, Jana i Albinę Rozwadowskich, Stanisława Obrępalskiego, Marka Siudaka, Pawła Piecyka

        Marię, Waldemara i Zbigniewa Klimkowskich, Zofię i Wiesława Bil

        Halinę i Zdzisława Haber, Stanisława Jagiełło, CR Krysiaków, Tadeusza i Ryszarda Skotnickich

        Janinę i Henryka Drozdowskich, Elżbietę i Przemysława Hniedziewiczów, Olgę i Stanisławę Kalbarczyk, Zofię Radziszewską, Alicję Kajzer

        Kazimierę Maj, Pawła Wijatę, Marka i Szymona Misiura, Leona Fludera, Helenę Błaszczyk, Danutę Dziewirz, Mirosława Sztyka

        Stanisławę i Władysława Jeziorów, Janinę,  Eugeniusza i Władysławę Martasów, Adama i Helenę Durskich, Leszka Frydrycha

        Marię i Mieczysław Martin, Barbarę i Roberta Weczerka

        Mariannę Górską, Zofię Suchcicką, Barbarę Dyrkacz, Jadwigę Zielińską

        Mariannę, Józefa, Leona i Wiesława Bocianów, Zofię i Aleksandra Jansów, Krystynę i Włodzimierza Szczerba, Jana, Franciszkę, Stanisława Domagałów, Władysławę, Władysława, Mariannę i Adama Wontorów

        Annę, Józefa i Adama Wrzosków, Mariannę i Andrzeja Majewskich, Elżbietę, Jadwigę i Zenona Sawickich, Józefa i Stanisława Ołtusków, Andrzeja Skrzeszewskiego, Tadeusza i Anastazję Tarachów, Stefanię i Mieczysława Chrząszczów, Stefanię i Antoniego Smołuchów, dziadków i sąsiadów

        Zdzisławę i Aleksandrę Polkowskie, Annę i Stanisława Pomichrowskiech, Tomasza, Józefa i Czesława Polkowskich, CR Zalewskich, Józefa, Marię i Konstantego Bury, Agnieszkę Kamińską

        Danielę, Jerzego i Tadeusza Jędrachowiczów, Helenę i Zdzisława Jankowskich, Danielę Przybysz, Piotrusia Stępniewskiego; Piotra, Adelę, Janinę i Władysława Izdebskich, Henryka Materskiego

        Alicję i Piotra Koneckich, Franciszkę, Małgorzatę, Adama, Jana i Kazimierza, Lindę Sonström, Mariannę i Marię Garstka

        Zofię, Michała, Janinę, Teresę, Jadwigę, Mariannę i CR Paluchów, Zygmunta Jurczaka

        Eugenię i Stanisława Wieczorków, Zofię i Jana Kulmów, Stefana Gołębiewskiego

        Feliksa i CR Kaniewskich, Czesławę i Stanisława Dymińskich, Aleksandrę i Henryka Węclewskich

        Emilię, Stanisława, Mariannę i Mikołaja Wiśniewskich, Mariannę i Mikołaja Brodzińskich

        Janusza Maliszewskiego, Sabinę i Stanisława Bartuszek

        Zofię, Stanisława i Jerzego Nowakowskich, Henryka i Wiktora, Franciszka Kopytiuka

        Zofię i Andrzeja Tutejskich, Annę i Henryka Wójcików, Stanisławę i CR Kutyła

        Józefę, Józefa i CR Dałków, Kożuchowskich, Wyrembowskich oraz Edmunda Sikorskiego

        CR Gawęckich, Pawlaków i Strojków, Barbarę Przybylską, Krystynę i Stanisława Strojewskich, Reginę, Czesława i Władysława, Janinę Jaworską

        Za naszych Parafian, których żegnaliśmy w naszej świątyni w ubiegłym [2023] roku: Dominika Kutę, Norberta Sokółkę, Jana i Mariannę Kołakowskich, Alicję Leszczyńską, Romana Krucińskiego, Małgorzatę Figiel, Barbarę Dyrkacz, Dariusza Kisielnickiego, Piotra Sobczyka, Halinę Haber, Mieczysława Dąbrowskiego, Mariannę Górską, Mieczysława Roszkowskiego, Jadwigę Boroń, Stefanię Różowicz, Ryszarda Szperę

        Wszystkie ofiary konfliktów zbrojnych pośród cywilów i żołnierzy, wojny na Ukrainie, zamachów terrorystycznych, przemocy, prześladowań, ludzkiej nienawiści i głupoty; wszystkie ofiary katastrof i klęsk żywiołowych: powodzi, trzęsień ziemi, huraganów, suszy i głodu, wypadków komunikacyjnych (samochodowych, morskich, kolejowych i lotniczych), dzieci nienarodzone oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 •  
 • + Marię Rozicką, Zenona Wilczyńskiego, Józefa Panahażysza, ks. Jana Sochalę, o. Czesława Kozłowskiego, o. Ryszarda, o. Grobelnego, zmarłych księży i siostry nazaretanki

 •  
 •  

  + o. Piotra Deczewskiego, Jana, Henryka, Pawła, Anielę, zm. z rodz. Deczewskich, Jana, Aleksandrę, Barbarę, Zofię, Genowefę, i zm. z rodz. Lempowskich i Masnych

   

 •  
 • + ks. Kazimierza, ks. Jarosława, ks. Tomasza, ks. Bp. Wacława Skomoruchę, ks. Józefa Wadakela, ks. Jerzego, ks. Ryszarda, ks. Franciszka

   

 •  
 • + Eugeniusza, Stanisławę, Jana, Andrzeja, Kazimierza, Mariannę, Franciszka Lipków

   

 • + Zofię, Stanisława i Krzysztofa Salus, Danutę i Tadeusza Turzańskich, Hanię i Jerzego Witkowskich, Józefę i Andrzeja Przybysz
 •  
 • + zm. z rodz. Słobodzian, Kawalec, Wysockich, Skoczylas, Wasiak, Ziółek, Górskich, Gaweł
 •  

 •  
 • + Józefę i Franciszka, Katarzynę i Jana, Stanisławę i Stanisława, Stanisławę i Jana, Janinę i Stanisława, Jadwigę i Adama, Wandę i Jana, Tadeusza, Artura i Agnieszkę

   

 •  
 • + Katarzynę, Annę, Anielę, Zofię, Marię, Antoninę, Wiktorię, Renatę, Ewę, Józefa, Konstantego, Adama, Franciszka, Bronisława, Jana, Zdzisława, Janusza, Zygmunta, Antoniego, Wacława, Mieczysława, Emanuela i dusze w czyśćcu cierpiące

   

 •  
 • + Kazimierza Jarosz, Stanisława, Franciszkę i zm. z rodz., Henryka, Janinę, Leonarda, Zbigniewa Zagórskiego, Marię Lewczuk, Barbarę, Joannę, ks. Leszka, ks. Piotra

   

 •  
 • + Eugeniusza, Józefa, Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Franciszkę Jarosz, Henryka, Janinę, Leonarda Bobel

   

 •  
 • + zm. z rodz. Kasaków, Strzelczyków, Wołków, Gronków, Burkackich, Chełchowskich, Gresztów

   

 •  
 • + Mariana Kowalczyka, Jana, Mariannę, Adama, Mariannę, Zofię, Kazimjerza, Halinę, Jana, Cecylię, Władysława, Adama, Wiesława, Jerzego, Halinę, Teresę
 •  
 •  
 • + Ewę, Wincentego, Eugeniusza, Tadeusza, Jana Pietrzak, Jadwigę, Ignacego, ks. Józefa, ks. Jana, ks. Dyderskiego, Franciszka, Antoniego, Wacka, ks. Janusza

   

 •  
 • + Juliana, Annę, Jadwigę, Mariannę, Czesławę, Stanisława i Leokadię Prusik

   

 •  
 • + Barbarę i Waldemara Buerger, Pelagię, Władysława i Ewę Szeszuła, Władysława Buerger, ks. Grzegorza Radziszewskiego, zm. z rodz. Buergerów, Szeszułów, Kurzawów, Duszyńskich, Jungów

   

 •  
 • + Stanisławę, Franciszka, Kazimierza, Mariannę, Władysława, Halinę i Jana Kardaś

   

 •  
 • + Teresę Hyzińską i zm. z rodz. Hyzińskich i Baranowiczów, Annę i Jana Papież, zm. z rodz. Papież, Mirka, Maliszewskich i Romańskich

   

 •  
 • + Helenę i Stanisława, Teresę, Agnieszkę, Jana, Wiktorię, Jana, Rozalię i zm. z rodz. Porowskich i Ołtarzewskich

   

 •  
 • + Wandę, Eugeniusza, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Zenona, Ryszarda Ostrysz, Bolesława, Helenę, Edmunda, Zygmunta Walo

   

 •  
 • + Augienija, Arme, Marie Danute, Aleksande, Walentine, Sergiej, Daniła, Romualda

   

 •  
 • + Mieczysława, Janinę Karbownik, Antoniego i Bronisławę, Stanisława i Kazimierę, Renatę, Wojtka, Marka, Zbyszka, Tomasza, Tadeusza, Romana, Sylwestra, Witolda, Leokadię, Stanisławę, Mariana, zm. z rodzin Karbownik, Liczbik, Madalińskich, Madalińskich, Januszewskich, Kulawiak, Polewczyk, dusze w czyśćcu cierpiące

   

 •  
 • + Leszka, Czesława, Rozalię, Tomasza, Janinę, Władysława, Annę, Pelagię, Kazimierza, Waleriana, Mariannę, Tadeusza, zm. z rodz. Teodorczyk, Pilarskich, Krzeszewskich, Krzyżaniak

   

 •  
 • + Janinę, Andrzeja i Augustyna Borowiec, Jana Jurka, Genowefę i Andrzeja Pękalę, Tadeusza Baran i zm. z rodz. Baran

   

 •  
 • + zm. z rodz. Achmietowy, Popowiczenko, Kowalczuk, Romanowskich, Areszka, Kuriłowy, Łazarowicz, Żurawliowy

   

   

 •  
 • + Stanisławę i Jana oraz Eugeniusza Pietrzak, Stefanię Besińską, ks. Andrzeja Dragona, Halinę Sekuła

   

 •  
 • + Antoniego, Marię, Joachima, Agnieszkę, Bronisława, Józefa, Marię, Antoniego, Jerzego, Magdalenę, Annę, Karola, Joachima, Danutę, Krzysztofa, Sławomira, Jerzego, Piotra, Sebastiana, Aleksandra, Bronisława oraz zm. z rodz. Keller, Feluks, Wysockich, Sowa

   

 •  
 • + zm. z rodz. Chojnackich, Zarychta, Żak, Natalię, Stanisława, Józefa, Helenę, Jana, Józefa Matysiak, Helenę, Tadeusza, Mariannę, Wacława Kostrzewa, Franciszka i Bronisławę Dzikowskich

   

 •  
 • + Alinę i Mariana Żabińskich, Mariannę, Janinę i Helenę Pawlickie, Katarzynę i Józefa Żabińskich, Mariannę, Aleksandra, Leszka, Zbyszka Żabińskich, Zofię i Kazimierza Ołowskich, Janinę, Górską, Helenę i Małgorzatę Ziółkowskie, Kazimierza, Piotra, Jana Korowickich, Iwonę Kosim

   

 •  
 • + Zofię Bartosik

   

 •  
 • + zm. z rodz. Leszczyńskich, Głażewskich, Krygierów, Olpetrów, Wulertów

   

 •  
 • + Janinę Sypuła, Andrzeja Feiler

   

 •  
 • + Jana, Józefa, Henryka Cwyl, Bogusława, Irenę, Mirosława Jabłonowskich, i zm. z rodz. Jabłonowskich, Lichtensztein, Tadeusza Szylling i zm. z rodz. Szylling

   

 •  
 • + Gertrudę, Jana, Henryka, Karola, Gertrudę, Piotra Ryszarda i zm. z rodz. Niemczyk i Gołąbek, Krystiana, Marię, Roberta, Martę, Jerzego i zm. z rodz. Glombów, Lippok

   

 •  
 • + Piotra Cygala, Emmę, Franciszka, Norberta i zm. z Koza, Piotra, Rudolfa, Jana, Lidię, Marię, Karola, Jadwigę, Felicję, Gertrudę i Zm. z rodz. Rzepczyków i Niesłonych

   

 •  
 • + Franciszka, Józefa, Florentynę i zm. z rodz. Ginglas, Antoniego, Romana, Magdalenę i zm. z rodz. Janek, Flak, Grabulus, Kionka, Batur, Wojtynek, Lentner, Tarlińskich

   

 •  
 • + zm. z rodz. Małeckich, Wszołków, Wojczuków, Lubelczyków, Jędrzejczyków, Kowalczyków, Fidrychów, Adrian, ks. Jana, ks. Stefana, ks. Gustawa, ks. Kazimierza, ks. Jacka, ks. Stanisława, ks. Franciszka, ks. Czarnego, Janusza Boruckiego, Marię, Annę, Zbigniewa, Bronisława, Ewę, Annę, Jacka, Stanisławę Jarosz, Witę Szulc

   

 •  
 • + Janinę Kiersnowską, Antoninę i Józefa, Mariannę i Józefa, Helenę i Kazimierza, Jadwigę i Eugeniusza z rodz. Kiersnowskich, Katarzynę, Zdzisława

   

 •  
 • + Jadwigę, Stanisława, Katarzynę, Jadwigę, Jana, Władysława, Mariana, Józefa Klimek, Józefa, Józefę, Jana, Stefana, Aleksandra, Mirosława, Wandę Kaczmarek, Andrzeja, Stanisławę Milczarek

   

 •  
 • + Wiktorię, Zofię Korchaszewskich, Jana, Marię Krakówka, Piotra Ika, zm. z rodz. Pawłowskich, Franciszka Krakówka

   

 •  
 • + zm. z rodz. Suszków, Wasilów, Bożek, Wojnarowicz, Hankiewicz, Skubikowskich, Pietraszewskich, Michalaków, ks. Lecha Daniela

   

 •  
 • + Monikę i Bolesława Karnoszewskich, Marię i Stanisława Mierzejewskich, Teresę i Stefana Pawłowskich

   

 •  
 • + Elżbietę, Jana, Mariannę, Franciszka, Henryka Walejewskiech, Janinę, Antoniego Nowak, Janinę Andrzejewską

   

 •  
 • + Alicję i Kazimierza Cupryś, Katarzynę i Jana Młotek

   

 •  
 • + Krystynę i Stanisława Kanafa, Marię i Jana Wiejacz, Macieja Busza, zm. z rodz. Kanafów, Schubertów, Wiejaczów, Misztalów

   

 •  
 • + zm. z rodz. Roszkowskich, Filipczyńskich, Niemyjskich, Kuleszy, Świderskich, Szkodo, Grochowskich, Rudomino

   

 •  
 • + Kazimierę i Czesława Graczyków, Jana Lisa i Zm. z CR Graczyków

   

 •  
 • + Józefa Kowalik i zm. z rodz. Kowalik, Czesława, Tadeusza i zm. z rodz. Kosudarskich, Jadwigę Szych,

   

 •  
 • + Zofię i Henryka Dudkiewicz, Teofilę i Feliksa Wiśniewskich

   

 •  
 • + Stanisława, Władysława, Józefa, Stanisława, Irenę, Mariana, Józefa, Marka

   

 •  
 • + Józefę, Aleksandra, Olesia, Teodora, Marię, Marcelinę, Janinę, Jana, Anielę, Alinę, Hanię, Zbigniewa, Irenę, Elżbietę Krasiejków

   

 •  
 • + Janinę, Władysława Glinka, Kazimierza, Stanisława Wójcik, Anielę Perzanowską, Stanisławę Wojciechowską

   

 •  
 • + Piotra i Romana Skolasińskich, Mariannę, Wacława i Józefa Sęczkowskich

   

 •  
 • + Jadwigę, Edmunda, Janinę, Aleksandra, Kazimierza,

  Małgorzatę, Patryka i Mariana

   

 •  
 • + Janinę, Władysławę, Franciszka, Henryka Michalików, Edwarda, Józefa, Władysława, Michała Kotlarskich, Annę, Bronisława, Tadeusza, Jadwigę, Zofię, Mariana Jaworskich

   

 •  
 • + Ryszarda, Grzegorza, Macieja, Marię Bortackich, Irenę, Jana, Tadeusza Smolińskich

   

 •  
 • + Dariusza, Daniela, Józefa, Stanisławę, Leona, Janusza Chrzanowskich, Zdzisława Madzio, Sylwestra Cholewińskiego

   

 •  
 • + Piotra Wojciechowskiego, Zenobię, Piotra i Annę Szreniawskich, Piotra Wojciechowskiego, Józefę Szreniawską, Józefa i Józefę Klimas, Marcina Boryń, Marię i Lucjana Cyran, Piotra Wałek, Krystynę i Mariana Filipeckich

   

 •  
 • + Bernarda, Stefanię, Antoniego, Mariana i Henryka Wolanowskich, Janinę, Witolda, Leokadię, Jakuba, Tadeusza, Jadwigę, Krzysztofa, Stanisławę i Elżbietę Chomicz, Jacka i Tomka, Stanisławę, Zenona Kruszewskich, Feliksa i Stefanię Kołodziejczyków, Natalię, Eugeniusza, Eugeniusza, Natalię, Jerzego i Annę Wolskich, Michała Klimpela, Adama i Irenę Rawów, Krystynę, Tadeusza, Małgorzatę Jasińskich

   

 •  
 • + Grzegorza Dworak, Marka Januszewskiego, Marka Sieradzana, Bożenę i Janusza Kamińskich, Bogdana, Krystynę Łagodzińskich, Kamila Andruszkiewicz, Annę i Stanisława Bień, Waldemara, Macieja, Krzysztofa Mazurek

   

 •  
 • + Michała i Zofię Żelazko, Józefa i Lucynę Hoszko, Józefa i Zofię Kosińskich, Eugeniusza i zm. z rodz. Karczewskich, Piotra i Jana Mikulskich, Marię Belniak, Eugeniusza Wyszomirskiego, Antoniego Leśniewskiego

   

 •  
 • + Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Czesławę i Andrzeja Witkowskich

   

 •  
 • + Stanisława i Mariannę Pastuszka, Ryszarda Makaruk, Władysława Bakowskiego, Halinę Byk, Halinę Banaczkowską, Władysława Pastuszka, Adama Bykowskiego

   

 •  
 • + Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię, Leona, Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Mieczysława Ławcewicza, Marię, Andrzeja Kaliszewskich, Stefana Stachurę, Marię, Halinę Gallus, Bronisława Poroszewskich, Janinę Pazulską

   

 •  
 • + Jadwigę i Jana Pastuszka, Danielę, Włodzimierza, i Andrzeja Kowalskich, Wojciecha Niewiadomskiego, Władysławę Kowalską, Zuzię Korczak

   

 •  
 • + Janinę, Piotra, Bogdana Rosiuk

   

 •  
 • + Jadwigę, Henryka, Mariannę, Stanisława, Franciszka Kobryniak i zm. z rodz., Barbarę, Jana, Mieczysława, Irenę, Hieronima Piotrowskich i zm. z rodz., Kazimierza, Bolesława Kiełbasa, Martę, Jerzego Woryńskich, Irenę Małyszczuk, Antoninę Lemańską, Bolesława Gładysza, Barbarę, Irenę, Anielę, Teresę i dusze w czyśćcu cierpiące

   

 •  
 • + zm. z rodz. Kustosz, Kapela, Zielińskich, Olborskich, Wróblewskich, Dobrowolskich, Zawistowskich

   

 •  
 • + Aleksandra, Mikołaja, Krystynę, Ryszarda i zm. z rodz. Sobkowskich, Skrzosów, Wodzińskich, Wiktorię, Barbarę, Martę, Zdzisławę, Ryszarda, Helenę, Janusza, Wojciecha

   

 •  
 • + Małgorzatę i Jana Kierlańczyk, Zofię, Stanisława, Grzegorza Sapa, Annę, Franciszka, Jana Wojewódka, Janinę, Eugeniusza Brzuszek, Zofię, Franciszka, Hildygarda Szostak, Tadeusza Kierlańczyk, Bronisława, Piotra Obłój

   

 •  
 • + Jadwigę, Stefana, Henryka, Krystynę, Jana, Kazimierza, Walentynę, Franciszka, Stanisława i z rodz. Wierzejskich, Stanisława, Waldemara, Jerzego, Teresę, Iwonę, Teresę, Ryszarda, ks. Zygmunta, ks. Andrzeja, Kazimierza, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Janinę, Jerzego

   

 •  
 • + Marię i Włodzimierza, Wandę, Stanisławę i Tadeusza, Wiesława, Elżbietę i Jana, Barbarę, Wiesława, Józefę, Czesławę

   

 •  
 • + Piotra, Andrzeja, Kazimierza, Genowefę, Zdzisława, Helenę, Kazimierza, Jarosława Łamejko, Emilię Płodzik-Hadowską, Joannę Romanowską, Adama Głowackiego, Grażynę Dąbrowską

   

 •  
 • + Zbigniewa Kępczyk, Jarosława Czapskiego, Marię i Stanisława Toczek, Bogdana i Remigiusza, Urszulę, Annę i Joannę, Wiesława Sadowskiego, Adama i Henryka Przytulskich, Tadeusza Kontraktowicza

   

 •  
 • + Barbarę, Aleksandra, Walerię i Józefa Ćwil, Wandę i Stanisława Ścisłowskich

   

 •  
 • + Tadeusza, Halinę, Wojciecha, Jerzego, Marka, Irenę, Antoniego i całą rodzinę Bednarowicz, Zielińskich i Kucharskich

   

 •  
 • + Rodziców Ziemowita i Felicję, braci Antoniego i Kazimierza, Przemysława i całą rodz. Bednarowicz i Kołakowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

   

 •  
 • + Tadeusza, Aleksandrę, Irenę, Bogdana, Wincentego, Władysławę, Władysława, Stanisława, Paulinę, Marcina, Konstantego, Bogusława, Jadwigę i Łukasza

   

 •  
 • + Annę i Jana Zejdler-Zborowskich i Zm. z CR, Elżbietę, Jana i Ryszarda Nawrockich i Zm. z CR, Teresę Gąsiorowską i Ewę Zielińską

   

 •  
 • + Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda i Marcina Dołuskich

   

 •  
 • + zm. z rodz. Kępków, Hausmanów, Muszyńskich, Rogali, Okrasów, Chmielewskich, Zegarowskich

   

 •  
 • + Zdzisława, Józefa, Mariannę Zaborowskich, Juliannę, Zofię i Władysława Cyngot

   

 •  
 • + Wojciecha i Piotra Grabowskich

   

 •  
 • + Annę i Józefa Lisiaków, Daniela i Leszka Juszczyków

   

 •  
 • + Józefę Sitek, Władysławę Lachowicz, Antoniego Nowakowskiego, Bronisława Nowakowskiego, Stefanię Klle, Janusza Cholewa, Tadeusza Kalinowskiego, Teresę Dulemba

   

 •  
 • + Jana Kozłowskiego, Stanisława i Halinę Hunke, Jana, Stanisława i Józefa Kuplickich, Stanisława i Kacpra Relidzyńskich

   

 •  
 • + Antoniego, Janinę, Andrzeja, Michalinę, Albina Gawrysiak, Tadeusza, Katarzynę Zajezierskich, Tadeusza, Antoninę Kałuskich, Józefę Niewrzała, Emilię Rymarską

   

 •  
 • + zm. z rodz. Ofierskich, Kirilenko, Baścików, Wojtuniów

   

 •  
 • + Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny

   

 •  
 • + Julię Folda-Wilk, Stanisława Wilk, Jana, Honoratę, Witolda, Berdychowskich, Beatę i Ryszarda Iwanowskich

   

 •  
 • + Annę, Stefana i Lecha Grygielskich, Marię, Jana i Wojciecha Kazimierczak, Jolantę Wojtusiak, Rozalię, Jana, Celinę, Eugenię, Marię, Tomasza Radomskich, Tadeusza Golis, Ewę i Zofię Chrapków

   

 •  
 • + Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Teresę, Katarzynę, Ignacego Ziemskich

   

 •  
 • + Franciszka i Franciszkę Frieda, Aleksandra i Aleksandrę Sławińskich, Alinę i Józefa Kulesza, Zofię i Pawła Bąbik, Wiesława Bąbik, Andrzeja Tronta

   

 •  
 • + Stanisława, Zofię, Jana Bartosik, Helenę, Józefa, Stanisława, Edmunda Niezgodę, Balbinę Sochaczewską

   

 •  
 • + Zofię, Stanisława, Józefę, Romana Pender, Annę i Jana Buczko

   

 •  
 • + Annę Szymka, Paulinę, Janinę, Piotra i Kazimierza Karwackich, Antoniego Baszczak oraz zm. z rodziny

   

 •  
 • + Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę z Korniluków, Piotra, Agnieszkę, Stefana, Krystynę z Korniluków, Władysława, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Franciszka z Jóźwiaków, Wiktora, Henryka, Jana z Korniluków, Weronikę, Konstantego, Mieczysława z Sacharczuków, Helenę, Kazimierza, Ignacego Rudnickich, Marię i Jerzego Słojowskich, Piotra, Jana, Krzysztofa Kryńskich, Franciszka, Stefanię, Mirosława, Kazimierza, Wojciecha z Mierzejewskich

   

 •  
 • + Stanisława, Michalinę, Mieczysława, Helenę, Romana, Annę, Adama, Salomeę, Stanisława i Reginę

   

 •  
 • + Marię i Stanisława Kucharek i ich dzieci, synowe i zięcia, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Wandę i Edwarda Gawinkowskich

   

 •  
 • + Andrzeja Sokolińskiego, Justynę Nowakowską, Zofię i Jana, Annę Gajniak, Aleksandrę i Piotra Galata, Walerię i Tadeusza, Danutę Sokolińskich

   

 •  
 • + zmarłych z rodziny Kowerdanów, Sienkiewiczów, Barbarę i Jerzego Kowerdan, Feliksę Noskiewicz

   

 •  
 • + Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, zm. z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich

   

 •  
 • + Konstantego, Helenę, Stanisława Nowak, Kazimierza, Izabelę i Andrzeja Biegaj, Bronisława i Marię Łukasiewicz,

   

 •  
 • + Stefanię i zmarłych z rodziny Czarneckich, Adama, Stefanię, Władysława, Anitę i zm. z rodz. Osytków, Zawistowskich, Kowalczyków, Czarneckich, Piotra, Feliksa, Joannę Zawistowskich, Marka, Irenę i Andrzeja Kowalczuk, Ninę, Weronikę, Dariusza, Jana Sadowskich i zm. z rodz. Tadeusza Grabowskiego i zm. z rodz. Grabowskich, Tomasza Kamińskiego

   

 •  
 • + Irenę, Kazimierza Gadzieckich, Macieja Płocharskiego

   

 •  
 • + Lucjana Bejm, Bronisławę, Piotra, Wierzbickich, Stefanię, Jolantę Wdzięczkowskie

   

 •  
 • + Barbarę, Joannę, Ryszarda Płocharskich i Bronisławę Klejna

   

 •  
 • + Jana Jędrzejewskiego, Annę Krusińską, Krzysztofa Minge, Malinę Napnatek, Jacka Szymańskiego, zm. z rodz. Szymańskich

   

 •  
 • + Juliana, Feliksa, Jerzego Edmunda, Mariana, Teresę, Zygmunta, Antoniego, Zofię, Dariusza, Jana i Stanisława Terleckich, Tomasza, Stanisławę, Eugeniusza, Jana, Weronikę, Feliksa, Stanisława, Józefa i Franciszka Rudko, Dezyderiusza Leśniewskiego, Wiktorię, Edwarda, Marię Mazurek, Stanisława, Hannę i Józefa Bychawskich, Jerzego i Krystynę Dziewulak, Antoniego i Józefa Wrońskich, Edmunda i Barbarę Szałkowicz, Walerego i annę Jurkiewicz, Franciszka Kulawiec, Henryka, Ludwika i Marię Nowak

   

 •  
 • +Zm. z rodz. Stanisławskich, Wejssów, Sobczaków, Knasiaków, Kowalskich, Skoraczewskich, Jasińskich, Chrościckich, Sackiewiczów

   

 •  
 • + zm. z rodz. Kowalskich, Stanisława, Apolonię, Ryszarda, Ignacego, Łukasza, Helenę, Filipa, zm. z rodz. Zięcików, Ludwika, Józefa, Aleksandra, Dominika i Ryszarda Moździszewskiego

   

 •  
 • + zm. z rodz. Stafów, Urbanków, Łomżyńskich, Danków, Górskich, Pikulów, Piotrowskich, Jasków, Szafranów, Jarońskich, Wrzosków, Pręgowskich, Nawrockich i Wiesława Jelenia

   

 •  
 • + ks. Stefana Gralaka, ks. Józefa Kisłego, ks. Adama Tymienieckiego, Kard. Józefa Glempa, członków aktywnych i pomocniczych Legionu Maryi

   

 •  
 • + Marka i Władysława Grygo, Mieczysława, Czesławę i Gabriela Olędzkich, Annę  i Mieczysława Laskowskich, Apolonię i Józefa Szambroskich, Annę Ciupa

   

 •  
 • + Zofię Czerna, Annę i Bolesława Drewniaków

   

 •  
 • + Jana Krysińskiego, zm. z rodz. Samborów i Krysińskich

   

 •  
 • + Bronisława, Helenę, Ignacego, Eleonorę, Piotra, Petronelę, Jadwigę, Anielę, Jadwigę, Jana, Czesława, Wincentego, Stanisława

   

 •  
 • +  Mieczysława, Władysława, Magdalenę, Juliana, Antoniego, Teresę, Barbarę, Zdzisława Mroczek, Józefa, Jakuba, Leszka, Stefana, Eugeniusza, Mariannę Krawczyk, Zofię, Józefa Pestomie, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Zygmunta, Wiktorię, Jana, Stanisława, Zdzisława, Franciszkę, Wojciecha Mroczkowskich, Janinę Adamską,

   

 •  
 • + Piotra i Romana Skolasińskich, Mariannę, Wacława Sęczkowskich

   

 •  
 • + Mariannę i Zygmunta Stradomskich

   

 •  
 • + Janusza i Kazimierza Pędzich, Władysława-Jana Owsikowskiego

   

 •  
 • + Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę Górskich, Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, Romana Pisarskich, Kwirynę, Tadeusza, Zofię Sobańskich, Alinę, Leona, Teresę Palarz, Krystynę, Franciszka, Beatę Czyżaków, Piotra, Elżbietę, Mariannę i Apolinarego Rutkowskich, Aleksandra Jawora, Elżbietę, Stefana Górów, Celinę, Barbarę, Władysława i Halinę Korlak, Władysława i Władysławę Kozłów, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta, Mioduszewskich; Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę Sikorów

   

 •  
 • + Wacława Majchra, Janinę i Antoniego, Mariannę, Henryka, Jana i Władysława, Edwarda

   

 •  
 • + Czesława Gieraka, ks. Jana Pietrusa, Kazimierza Mizera, Dorotę

   

 •  
 • + Zuzannę Markiewicz, Jadwigę i Zenona Bechcickich i zm. z rodz. Bachcickich, Annę Mętrak, Michała Szewczyk, Krzysztofa Lancman, Rafała Zapendowskiego

   

 •  
 • + Zofię i Bogusława Zając, Radosława, Janinę i Zdzisława Brejrzak, Emilę Lisowską, Marię Zamojda, Mariana Sawickiego

   

 •  
 • + Ireneusza, Leokadię Sawickich, Henryka Adamkiewicz, Jerzego Garnier, Leokadię Kamińską

   

 •  
 • + Zbigniewa, Elżbietę i Juliannę Sobieskich, Jana, Adama, Mariannę, Janinę i Andrzeja Sobieskich

   

 •  
 • +Bronisławę, Henryka i Małgorzatę Sulek, Janinę i Zygmunta Pac-Pomarnackich

   

 •  
 • +Eugenię i Stanisława Kozickich, Eugenię, Piotra, Stanisława, Edwarda Wzorek, Ks. Gwidona Pawelca,

 • Ks. Ryszarda Urbańskiego, Janinę, Stanisława, Annę Zwierzchaczewskich

 •  
 • + Stefanię, Jana, Edwarda Szlachetka, Kazimierza Zych, Janinę, Ludwika, Zofię Wódke, Halinę, Zygmunta,

 •  
 • + Krzysztofa Filipek, Tadeusza Otrębskiego, Teresę Wojtowską, Teresę i Henryka Kurdej, Barbarę Grochowską

 • + Irenę i Kazimierza Skowrońskich, Jacka Ignaczaka i jego rodziców, Urszulę i Stanisława Kurzacz, Leokadię i Józefa Ciszewskich, i ich dzieci, Leokadię Romańską

  +Stanisława Banasiewicza, Mariannę, Stanisława, Barbarę, Antoniego, Kazimierę, Jana, Celinę, Janinę, Romana, Władysława, Stefana, Stanisławę, Stanisława, Helenę, Józefa, Wandę, Jadwigę, Marię, Henrykę

 •  
 •  

TOP