WYPOMINKI ROCZNE 2022/2023

W naszej modlitwie polecamy Śp. Zmarłych, którzy zostali powierzeni pamięci naszej wspólnoty parafialnej:
 •   
 •  
 • Wypominki roczne AD 2022/2023

  Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy

  w Warszawie

        papieża Jana Pawła I

        Zmarłych biskupów warszawskich: Prymasa Kard. Józefa Glempa,
  bp Jerzego Modzelewskiego, bp Zygmunta Choromańskiego, bp Bronisława Dąbrowskiego,
  bp Władysława Miziołka, bp polowego Tadeusza Płoskiego, bp Mariana Dusia

        Zmarłych Duszpasterzy, Proboszczów, wikariuszy i przyjaciół naszej parafii: ks. Rektora Adama Tymienieckiego, ks. Proboszcza Stefana Gralaka oraz Kapłanów Archidiecezji Warszawskiej zmarłych w ostatnich latach:

        [w roku 2022] Księży: Józefa Olczaka, Henryka Zarzyckiego, Gienadija Kozlova, Henryka Boczka, Jerzego Sikorowskiego, Zenona Piskorskiego, Eugeniusza Dziedzica, Grzegorza Kalwarczyka, Bogdana Wosławskiego, Mariana Walencieja, Jana Świstaka, Henryka Trzaskowskiego

        [w roku 2021] Księży: Czesława Zdziarskiego, Hieronima Serżysko, Ryszarda Rabijewskiego, Lucjana Rutkowskiego, Mirosława Nowaka, Krzysztofa Kłosiewicza, Stanisława Kicmana, Zbigniewa Samborowskiego, Jana Górę, Jana Lubaczewskiego, Santiago Cabrera Maxsi, Tadeusza Kowalika, Mariana Rolę

        [w roku 2020]: Księży: Kazimierza Stolarka, Henryka Ciołkowskiego, Bogdana Jaworka, Dariusza Kruszewskiego, Jana Górnego, Piotra Pawlukiewicza, Stanisława Jurczuka, Mieczysława Łucyka, Jana Kaszyńskiego, Bronisława Piaseckiego, Ryszarda Płaszczyńskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Andrzeja Woronowicza, Norberta Kondeja, Tadeusza Wojdata, Lucjana Musielaka, Tadeusza Karolaka, Józefa Łazickiego, Jana Sudoła

        Elżbietę i Henryka Tomasików, Henrykę, Józefa, Zbigniewa, Jolantę i Pawła Osieckich, Janinę i Bolesława Tomasików, Władysławę Nowakowską, Eugeniusza Iwanickiego, Ryszarda Maja oraz Bartka

        Hannę Borowską, Bartka Łukaszewicza, Annę Sosnowską, Roberta Pożarskiego, Grażynę Odrobinę, Zygmunta Stępniewskiego, Mariannę
  i Tadeusza Mazurków, Zbigniewa Szymańskiego, Danutę Piłat, Piotra Woźniaka-Staraka

        Rafała, Jacka, Irenę i CR Wójcików, Stanisławę, Jerzego, Wojciecha, Ryszarda i CR Kurków, Zbigniewa i CR Lachów, Annę Szrajber-Kijewską

 •      Eugenię i Stanisława Wieczorek, Jana i Annę Miastkowskich, Józefa i Helenę Wieczorek, Jana i Zofię Kulma, Stefana Gołębiewskiego
  i Zm. z CR, Barbarę Dużyńską, Krystynę Morawską i jej mamę Helenę oraz CR Michalskich, Motylewskich, Smolińskich, Grądzielów, Szczepańskich, Zielińskich, Warpachowskich
  i Wielochowskich

        Stefanię i Józefa Marczak, Mariana Marczak, Agnieszkę i Michała Kucharskich

        Marię, Michała, Jerzego, Andrzeja, Marię, Alfreda, Bronisława, Grażynę

        Annę, Józefa i Adama Wrzosków, Andrzeja, Mariannę Majewskich, Sawickich, Ołtusków, Tarachów, Smołuchów, Andrzeja Skrzeszewskiego, dziadków, sąsiadów i wszystkich tych, którzy potrzebują naszej modlitwy

        CR Kustosz, Kapela, Zawistowskich, Zielińskich, Wróblewskich, Dorochowicz

        Zdzisławę, Aleksandrę, Józefa, Czesława
  i Tomasza Polkowskich, Annę i Stanisława Pomichowskich, Józefa i Marię Burych, Agnieszkę Kamińską

        Helenę i Stanisława, Helenę i Zbigniewa, Hannę, Marię, Witolda, Apolonię i Wacława, Wandę, Marię i Włodzimierza, Barbarę i Mieczysława, Józefa, Zenona, Janinę, Ewę Drzymulską, Marię Rozicką, Helenę, Eugeniusza, Piotra, Wandę, zmarłych księży i siostry

        Zm. z CR Kowalskich, Stanisława, Apolonię, Ryszarda, Janinę, Łukasza, Helenę, Antoniego, Ignacego,  Zm. z CR Zięcików, Ludwika, Józefa, Aleksandra, Mieczysława Soszka, Ryszarda i Dominika Moździszewskiego

        Irenę i Kazimierza Gadzieckich, Barbarę, Ryszarda, Macieja, Joannę, Władysławę i Antoniego Płocharskich, Walerię i Ludwika Wieczorek, Bronisławę Kleinę; Ryszarda, Grzegorza, Macieja Bortackich

        Bernarda, Stefanię, Antoniego, Mariana i Henryka Wolanowskich, Janinę, Witolda, Leokadię, Jakuba, Tadeusza, Jadwigę, Krzysztofa, Stanisławę i Elżbietę Chomicz, Jacka i Tomka Kruszewskich, Feliksa i Stefanię Kołodziejczyków, Natalię, Eugeniusza, Jerzego i Annę Wolskich, Michała Klimpela, Adama i Irenę Rawów, Krzysztofa Domżalskiego, zm. z rodz. Wajs

        Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Marka, Marię, Jana, Wandę, Aleksandra Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Anielę, Marię, Leona, Franciszka Majewskich, Wandę, Stanisława Bieńkowskich, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Bogusławę, Stefana Franczaków, Mariannę Krasowską, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Hannę, Sławomira Jaszczenko, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Ławcewicza, Marię, Andrzeja Kaliszewskich, Stefana Stachurę, Marię, Bronisława Poroszewskich, Janinę Pazulską

        Zm. z CR Urbanek, Stafa, Łomżyńskich, Górskich, Danków, Jarońskich, Piotrowskich, Jasków, Pręgowskich

        Jana, Michała, Bronisława, Dominika, Amelię, Weronikę, Katarzynę, Jadwigę, Zdzisława, Juliana z rodziny Halickich, Walerię, Antoniego, Andrzeja Samojlika, zmarłych z rodziny Szymańskich, Gertrudę, Stanisława, Szczepana, Ryszarda, Beatę
  i Jana

        Wojciecha, Annę, Eugeniusza, Antoninę i Józefa Czyżewskich, Janinę Szczepaniak

        Marię i Józefa Kucharek, ich dzieci, synową
  i zięcia, Mirosławę i Tadeusza Kucharek, ich rodziców, Leokadię i Bolesława Kucharek, Wandę
  i Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Weronikę i Jana Palęga i Zm. z CR, Hannę i Alfreda Świt, ks. Zygmunta Sajna, Wandę i Kazimierza Możdzonek, Izabelę i Józefa Kucharek

        Franciszka, Kazimierza, Ryszarda i Bronisławę Lewickich, Walentynę i Władysława Jandziszak, Stanisławę i Zygmunta Podgórskich

        Teresę, Józefa, Krzysztofa, Rajmunda, Marcina Rotuskich, Wandę, Jerzego i Witolda Ofierskich, Ludmiłę Wojtuń, Jana Kirilenko

        Zm. z rodz. Leszczyńskich, Włoniewskich, Krygierów, Olpaków, Wulertów; Zm. z CR Kępków, Hausmanów, Muszyńskich, Rogalów, Zegarowskich, Okrasów, Bożenę Chmielewską

        Zdzisława Zaborowskiego, Juliannę, Zofię i Władysława Cyngot, Jolantę Wojtusiak

        Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Franciszkę, Władysława, Eufemię Chojnackich, Jana Wodnickiego; Lucjana Bejma, Bronisławę, Piotra, Wierzbickich, Stefanię, Tadeusza Wdzięczkowskie

        Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława Bocian, Zofię, Mariana, Zdzisława, Jadwigę, Marka Gołębiowskich, Annę i Krzysztofa Lewandowskich

        Irenę i Danutę Sikorską, Józefa Szczygieł, Stanisława i Sabinę Bladosz

        Zm. z CR Grzybowskich i Rachubików

        Janinę Drozdowską, Elżbietę i Przemysława Hniedziewicz, Janinę i Olgę Kalbarczyk, Zofię Radziszewską, Radosława Wróblewskiego, Alicję Kajzer, Marka Wilczyńskiego

        Stanisławę Jagiełło, Zdzisława Habera, Halinę Giertner i Zm. z CR Krysiaków

        Stanisławę, Stefanię, Karola, Zygmunta, Genowefę, Tadeusza, Teresę Rogowskich i Teresę Arendarską

        Stefanię i zm. z rodz. Szlachetka, Kazimierza Zych, Janinę Wódke i Zm. z CR Wódków, Tadeusza Otrębskiego, Jadwigę i Jerzego Kilen, Barbarę Grochowską

        Mariannę i Stanisława Książek, Barbarę i Antoniego Banasiewicz, Celinę, Kazimierę, Jana, Zbigniewa, Romana, Janinę, Władysława, Stefana, Stanisławę, Stanisława, Mariannę i Stanisława Jabłońskich, dziadków Zapaśników, Książków, rodziców chrzestnych Mariannę, Wacława, Wacławę, Zofię i Józefa, Zm. z CR Książków, Zapaśników i Banasiewiczów

        Zofię i Henryka Dutkiewicz, Zm. z CR Syta

        Jacka Ignaczak z rodzicami, Irenę i Kazimierza Skowrońskich, Leokadię i Józefa Ciszewskich, Urszulę i Stanisława Kurzacz

        Zm. z CR Paluchów: Zofię, Michała, Marię, Teresę, Jadwigę, Mariannę, Janinę, Zygmunta Jurczaka, Mariannę Pluch, Witolda Aprelew, Helenę Bartnicką

        Zm. z CR Śliwowskich, Danutę Szostakowską

        Julię, Stanisława, Karolinę, Jana, Stanisława Wilk, Annę, Marcina Folda, Władysława Wąchalewskiego

        Honoratę, Jana, Witolda Berdychowskich, Beatę i Ryszarda Iwanowskich, Krystynę Filipiak, Władysława Kumor, Ks. Bolesława Kumora

        Antoniego, Stefanię, Henryka Fabjaniak, Stanisława, Stanisławę, Zenona, Czesławę Serek, Józefa i Apolonię Święckich, Halinę i Irenę Redłowską, ks. Józefa Kisły, Wacława, Wandę, Krystynę, Andrzeja Główków, Krystynę Gorczycę

        Antoninę, Zygmunta i Martę Bogusz i Zm. z CR, Janusza, Tomasza Wiszniewskich i Zm. z CR

        Zm. z CR Nosowiczów i Kalinowskich, Annę Szymka, Paulinę, Janinę, Piotra i Kazimierza Karwackich, Antoniego Baszczak

        Piotra, Adelę, Władysława, Janinę Izdebskich, Henryka Materskiego

        Antoniego, Janinę, Andrzeja, Michalinę, Albina Gawrysiak, Tadeusza, Katarzynę Zajezierskich, Tadeusza, Antoninę Kałuskich, Józefę Niewrzała, Józefa, Stanisławę Szydłowskich, Emilię Rymarską

        Danielę, Jerzego, Tadeusza Jędrachowicz, Piotra Stępniewskiego, Danielę Przybysz, Helenę, Zdzisława Jankowskich

        Henrykę Mitel, Zdzisławę Milczarską, Zm. z CR Pawłowskich, Skowrońskich, Staszewskich i Cygan

        Danutę i Władysława Widenka, Ewę Dodd, Marię i Jerzego Kozickich, Zm. z CR Skórskich, Adamczyków, Miazków, Staniaszek

        Grażynę, Stefana i Grzegorza Lize, Marię i Jerzego Tarnawskich, Zm. z CR Widenka, Warzeszka, Mazur, Stęchły, Wernik, Kohut, Tatarczyk, Gorzelnik, Bej

        ks. Stefana Gralaka, ks. Józefa Przybyło, ks. Bogusława Płatwę, Danutę Pawłowską, członków Legionu Maryi z naszej Parafii, zmarłych kolegów z pracy, Andrzeja Kohuta, Marię Magdalenę Sziltges, Zdzisławę Bernatowicz, Tomka Brzezińskiego, Marcina Piwowarskiego

        Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę Górskich, Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, Romana Pisarskich, Kwirynę, Tadeusza, Zofię Sobańskich, Alinę, Leona, Teresę Palarz

        Teresę, Zofię i Bolesława Skoczylas oraz Rozalię i Aleksandra Zawiejskich, Alicję Szulak i Zm. z CR Szulak i Orkiszów

        Władysława Karolaka, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta Mioduszewskich, Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę Sikorów

        Apolinarego, Mariannę Rutkowskich, Władysławę, Władysława Kozioł

        Krystynę, Franciszka, Beatę Czyżaków, Piotra, Elżbietę Rutkowskich, Aleksandra Jawora, Elżbietę, Stefana Góra, Barbarę, Celinę

        Janinę Kiersnowską, Antoninę i Józefa, Mariannę i Józefa, Helenę i Kazimierza, Jadwigę i Eugeniusza Kiersnowskich, Katarzynę, Zdzisława

        Marka Augustynowicza, Zofię, Stanisława Kamińskich, Halinę, Antoniego, Jana Terlikowskich, Stanisława Obrępalskiego, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę i Józefa Oknińskich, Pawła Piecyk, Teresę Matusik, Zm. z CR Rozwadowskich, Terlikowskich i Lipeckich, Pawła Piecyka, Marka Wieczoryńskiego, Marka Siudaka

        Wandę, Eugeniusza Ostrysz, Józefa, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zenona, Małgorzatę, Zygmunta, Józefa, Zenona, Ryszarda

        Zm. z CR Górnych, Czyżaków, Janików, Piechotów, Makowskich, Skibińskich, Szczepaników, Świniarskich, Pietrzaków, Jana, Jadwigę, Pawła Augustyniaków, Zofię, Wacka, Antoniego, Franciszka

        Janinę, Dorotę, Stanisława, Władysława, Eugeniusza Piekarskich, Antoninę, Andrzeja, Mariana, Franciszka Sucheckich, Teresę, Bernarda Bożewskich, Jadwigę, Leszka Gawinowskich, Krystynę, Stanisława Mirowskich, Krystynę, Eugeniusza Pilich

        Krystynę i Stanisława Kanafa, Marię i Jana Wiejacz, Macieja Busza, Zm. z CR Kanafów, Wiejaczów, Andrzeja Ciszka

        Stanisławę, Stanisława, Henrykę, Wacława, Huberta, Luisza, Barbarę, Adama oraz Zm. z CR Żmijewskich, Lubcińskich, Skoczków, Jarosiewiczów, Żmudczyńskich, Bieńkowskich, Kapłanów i Siostry posługujących w naszej Parafii

        Zofię, Jana Bartosik, Helenę, Józefa, Stanisława, Edmunda Niezgodę, Mariannę Krajewską, Jana, Danutę Staruch, Janinę, Władysława Łapińskich

        Piotra Zawistowskiego, Marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, Joannę Aleksowicz-Zawistowską, Feliksa Zawistowskiego, Antoninę Czarnecką i zm. z ich rodzin, Jana, Dariusza i Ninę Sadowskich, Weronikę Kowalczuk-Korzuń, Anitę Osytek

        Zofię i Pawła Hankiewicz, Stanisława, Antoniego, Jana, Lidię, Jolantę, Jadwigę, Juliana, Jadwigę, Krystynę, Zygmunta, Danutę, Celinę

        Michalinę i Stanisława, Czesławę, Tadeusza, Stefanię i Wacława, Weronikę z Wasilów, Czesława i Wacława Wojnarowicz, Annę, Edwarda Bożek, Barbarę i Stanisława Bożek, Kazimierę i Stanisława Kotarskich, ks. Leszka Daniela

        Jana, Marię Stanisława Korczyńskich, Jadwigę, Teresę, Barbarę, Mariana, Andrzeja Chodnickich

        Zofię, Wacława, Zygmunta, Wojciecha Ciężkowskich, Marię, Kazimierza, Wojciecha Korlak, Annę Rowińską

        Zenobię Wojciechowską, Piotra Szreniawskiego, Piotra Wojciechowskiego, Annę Szreniawską;

        Józefa i Józefę Klimas, Krystynę Filipecką, Marysię Cyran, Alicję i Kazimierza Cupryś, Katarzynę i Jana Młotek

        Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę z Korniluków, Piotra, Agnieszkę, Stefana, Krystynę
  z Korniluków, Władysława, Teofilę, Bronisława, Zygmunta, Franciszka z Jóźwiaków, Wiktora, Henryka, Jana z Korniluków, Weronikę, Konstantego, Mieczysława z Sacharczuków, Helenę, Kazimierza, Ignacego z Rudnickich, Marię i Jerzego Słojowskich, Piotra, Jana, Krzysztofa Kryńskich, Franciszka, Stefanię, Mirosława, Kazimierza, Wojciecha z Mierzejewskich

        Zm. z CR Wzorków, Zwierzchczewskich, Sokołów, Kozickich, Błaszczyków, Madejów,
  ks. Gwidona Pawelca, ks. Andrzeja Polaka, ks. Ryszarda Urbańskiego, ks. Stefana Księżopolskiego

        Franciszka i Franciszkę Frieda, Aleksandra
  i Aleksandrę Sławińskich, Zm. z CR Bombików, Gozdalików, Piesiewiczów, Budytów, Andrzeja Tronta, ks. Zygmunta Stolarczyka

        Wiktora Humięckiego, Zm. z CR Humięckich, Zowczaków, Lendorfów; 

        Józefa, Julię, Tadeusza, Danutę, Mariana, Józefa, Barbarę, Wandę, Kazimierza, Anielę, Zygmunta, Antoniego, Marię, Marka, Wojciecha, Pawła i Zm. z CR

        Janka, Helenę, Antoniego, Pilitowskich, Eugenię i Bolesława Szmitdów, Teresę i Jana Malechów, Mieczysławę Barańską i Zbyszka Rogalę

        Henryka Michalika, Franciszka i Władysławę Michalików, Mariana Jaworskiego, jego rodzeństwo i rodziców, Edwarda Kotlarskiego i jego rodziców, Alicję Zacharską

        Piotra Skolasińskiego, Mariannę, Wacława, Józefa Sęczkowskich, Zofię i Andrzeja Tutejskich, Annę i Henryka Wójcik, Stanisława Kutyłę i CR

        Sławoja Wiszniewskiego, Bożenę Mikulską, Henrykę i Jana Surdyka, Huberta Wiszniewskiego, Stanisława Zakrzewskiego, Janinę i Mieczysława Narewskich

        Antoniego Piskorzewskiego, Helenę, Józefa, Ryszarda, Czesławę Malinowskich

        Helenę, Czesława, Feliksa i Teresę Pruska, Bronisławę, Józefa i Zdzisława Samoraj, Krystynę, Aldonę i Janusza Wiśniewskich, Barbarę
  i Stanisława Burzyńskich, Edmunda i Ewę Wardawy, Elżbietę i Henryka Tomaszewskich, Zmarłe Siostry Nazaretanki

        Adelę, Teodora, Antoniego, Franciszka, Stanisława, Eugeniusza, Waleriana i Helenę Zielińskich

        Józefa, Rozalię i Helenę Strzeszewskich; Helenę, Ryszarda, Tadeusza, Józefa, Tadeusza i Irenę Kęsickich; Huberta, Zofię, Stefana, Czesława, Jana, Władysławę i Janinę Wiśniewskich, Waldemara Piechockiego

        Wiktora, Mariannę, Antoniego, Józefa, Franciszka, Franciszkę i Genowefę Ołdakowskich; Małgorzatę Dziurbasz, Feliksa i Jadwigę Jarosz, Halinę Piotrowicz, Marię i Tomasza Karolaków, Józefa Sikorę

        Wacława Majchra, Janinę i Antoniego Strzelec
  i Zm. z CR Strzelców, Stanisławskich, Masińskich, Sobczaków, Kowalskich, Chrościckich, Sackiewiczów, Maniszewskich, Lipińskich, Wejssów, Ulewiczów, Samociów, Prasałów, Mikiewiczów, Marmołowiczów, Widenków, Kazimierza i Janusza Pędzich, Władysława Owsikowskiego

        Andrzeja, Annę i Antoniego Wachników, Andrzeja i Zm. z CR Mirkowskich, Stanisława, Stefanię i Antoniego Pazio

        Mariannę i Jana Skoniecznych, Genowefę
  i Tadeusza Witkowskich, Edwarda Kura, Helenę
  i Wincentego Jajko

        Józefę i Józefa Dałek oraz Zm. z CR Dałków, Kożuchowskich, Wyrębowskich i Edmunda Sikorskiego; Zofię Kwiecień

        Feliksa i CR Kaniewskich, Czesławę i Stanisława Dymińskich i Zm. z ich Rodzin, Aleksandrę
  i Henryka Węclewskich

        Marię i Jana Lipskich, Zofię, Franciszka i Henryka Murawskich, Annę  i Stanisława Lipskich, Krystynę i Tadeusza Gawrychowskich, Irenę
  i Tadeusza Bielińskich, Irenę i Jana Jastrzębskich, Janinę i Andrzeja Latusek, Zm. z CR Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Siennickich

        Mariana, Stefanię i Józefa Marczaków, Agnieszkę i Michała Kucharskich, Annę i Józefa Lisiaków, Daniela i Leszka Juszczyków

        Jadwigę, Stefana, Henryka, Krystynę, Jana, Kazimierza i Zm. z CR Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, Stanisława i CR Wierzejskich, Stanisława, Lecha, Waldemara, Marię i Zm. z CR Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę i Zm. z CR Stefańskich, Teresę, Ryszarda i Zm. z CR Boruckich, Ks. Zygmunta, Ks. Andrzeja, Ks. Grzegorza, Kazimierę, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Janinę i Jerzego

        Jana, Józefę, Martę, Marię, Stefana, Rozalię, Halinę, Leona, Andzię, Martę, Józefa, Franciszka, Hannę, Grażynę, Krzysztofa, Wandę, Zbigniewa, Dariusza i Mariusza

        Joachima, Marię, Bronisława, Agnieszkę, Antoniego, Aleksandra, Jerzego, Sławomira, Krzysztofa, Magdalenę, Karola, Annę, Zm. z CR Kellerów, Wysockich i Sowa oraz Zm. Kapłanów
  i Siostry Nazaretanki

        Annę i Jana Zejdler-Zborowskich oraz Zm. z CR, Elżbietę, Jana i Ryszarda oraz Zm. z CR Nawrockich, Teresę i Zm. z CR Gąsiorowskich

        Józefa Kowalika, Czesławę, Tadeusza, Janinę
  i CR Kosudarskich,  Klimczewskich i Kowalików

        Helenę, Jana i Benedykta Kuzia, Mariannę
  i Kazimierza Orzoł, Jarosława Romaniuka

        Mieczysława i Janinę Karbownik, Stanisława, Kazimierę, Antoniego, Bronisławę, Renatę, Wojtka, Sławka, Romana, Marka, Zbyszka, Tomka, Kazimierza, Mariana, Leokadię, Emilię, Michała
  i Zm. z CR Karbowników, Liczbik, Madalińskich, Kulawiaków, Wychowałek, Biniek, Polewczyk, Zmarłych Księży, Siostry Zakonne i ginących
  w wypadkach

        Gertrudę, Jana, Henryka, Ryszarda i Zm. z CR Niemczyków i Gołąbków, Piotra, Rudolfa, Jana, Marię, Karola, Jadwigę oraz CR Rzepczyków
  i Niesłonych

        Jan, Józefę i Henryka Cwylów, Bogusławę, Irenę, Mirosława i CR Jabłonowskich, Tadeusza
  i CR Szyllingów, Falbanów, Napiórkowskich, Wichniaków, Zabielskich, Meszczyńskich, Korzep, Pietrzaków, Grutowskich, Bielnica, Wydra, Aderek, Piecychna, Kujawów, Czerwińskich, Chojnowskich, Kulmaczewskich, Młotkowskich, Bagińskich, Kurpiel, Stuchlińskich, Kornackich, Balcerek, Jana Poniatowskiego, S. Ziemowitę, S. Stellę oraz Zmarłych Kapłanów

         Jana i Janinę Pękalów, Piotra, Łucję, Mariana
  i Jadwigę Pękalów, Tadeusza i Halinę Kozłowskich, Józefa, Antoninę i Wiktora Nowakowskich, Apolonię, Wincentego i Józefa Kuplickich, Apolonię Jurkowską i Halinę Brzozowską

        Ignacego, Zofię, Andrzeja, Jerzego i Zm. z CR Antoników, Edwarda, Stanisława, Halinę, Leokadię, Józefa i Zm. z CR Czarkowskich

        Marka i Władysława Grygo, Czesławę, Mieczysława i Gabriela Olędzkich, Annę Laskowską i Apolonię Szamborską

        Emilię, Jana i Alicję Wójciaków, Leokadię
  i Daniela Gnatowskich, Marię Pońską, Irenę
  i Stanisława Dąbrowskich, Danutę i Janusza Kozyrów, Romana i Sławomira Świętochowskich, Stenię Dobrzyńską, dziadków Wójciaków
  i Ostrowskich

        Mirosława, Jadwigę i Tadeusza Giziewiczów, Paulinę i Stanisława Sodel, Zofię Olejnik, Sabinę
  i Stanisława Bartuszek, Janusza Maliszewskiego

        Zm. z CR Glinków i Wójcików

        Elżbietę, Jana, Mariannę, Franciszka i Henryka Walejewskich, Janinę i Antoniego Nowaków, Zbigniewa Sobczyńskiego, Janinę i Wojciecha Andrzejewskich, Jacka Schienke

        Feliksę, Antoniego, Jana, Irenę i Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa, Mieczysława i Stanisława Błazuckich

        Jarosława Węglarza, Krystynę i Jana Bogaczów, Stanisława Łazińskiego, Alicję i Józefa Perczak, Irenę, Mariana i Andrzeja Syryjczyk, Włodzimierza i Zm. z CR Stefaniaków, Peremickich, Zielińskich, Halinę Piekarz

        Pawła i Józefa Wijata, Kazimierza Maja, Marka, Szymona i Bogdana Misiura, Władysławę
  i Stanisława Błaszczyków, Kazimierza i Emilię Maj, Wojciecha i Mirka Sztyk, Helenę i Marię Błaszczyk, Kazimierza Grudniewskiego

        Zm. z CR Sobkowskich, Skrzosów, Wodzińskich, S. Reginę, Helenę, Zdzisławę, Wojciecha, Ryszarda i Janusza Dąbrowskiego; Zm. z CR Piórko, Jerka, Sierackich, Kulawińskich, Dziadosz i Kowalczyk

        Ryszarda, Janinę, Henryka i Stanisława Jakubowskich oraz Zm. z CR Jakubowskich
  i Grzejszczyków

        Antoninę, Karola, Hipolita, Antoniego, Annę, Bronisława, Bolesława, Bronisława, Antoniego, Stanisława, Edwarda, Romualda, Wiktora i Helenę

        Stanisławę i Władysława Jezior, Janinę Łytko, Eugeniusza i Władysławę Mortas, Adama i Helenę Durskich, Andrzeja Bartosiaka, Władysława
  i Bolesława Mortas, Helenę i Józefa Mosakowskich

        Zm. z CR Gaweckich, Pawlaków i Strojków, Krystynę i Stanisława Strojewskich, Reginę, Czesława i Władysława, Grażynę Janeczkę i Janinę Paczewską

        Pawła, Jadwigę, Katarzynę, Stanisława, Krystynę i Zm. z CR Kaszubskich i Maruszewskich, Tadeusza, Janusza, Józefa, Helenę, Magdę, Danutę i Stefana Szymczaków, Zm z CR Sęków, Stanisława,
  Władysława, Ludwika, Bronisława, Helenę, Kazimierę i Genowefę

        Janinę Sypułę i Andrzeja Feilera

        Józefa Krzysztofka i Rodziców Józefę i Stanisława, Stanisławę i Władysława, Stefana, Jana Odziemczyka, Jadwigę i Władysława Stokowiec, Mariannę i Zygmunta

        Szymona i Stanisławę Popis, Maksymiliana i Eugenię Drobieckich, Zofię i Wacława Sadowskich, Apolonię i Halinę Pugaczewskie

        Dawida, Celinę i Barbarę Kosaty, Zm. z CR Rewera, Monikę, Irenę i Stanisława Dulińskich, Wincentego i Władysławę Balcer, Radosława Dziczka, Marcina Murdzę, Dawida Wiśniewskiego, Dawida Ozdobę, Tatianę Karpińską, Franciszka Matelę, Michała Koniecznego, Piotra Wagnera, Mariusza Grobelnego, Kazimierza Matelskiego, Marię Ratajczak, Marię Murchę, Anusię i Irenę Chmurę, Błażeja Żerebeckiego, Idę Szydłowską, dusze Zmarłych prawników

        Stanisławę i Ryszarda Biernackich, Wiktorię, Aleksandra i Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Katarzynę, Ignacego i Teresę Ziemskich

        Michała i Zofię Żelazko, Józefa i Lucynę Hoszko, Józefa i Zofię Kosińskich, Eugeniusza i Zm. z CR Karczewskich, Piotra i Jana Mikulskich, Marię Belniak, Eugeniusza Wyszomirskiego, Antoniego Leśniewskiego, jego żonę i córkę

        Ignacego, Bolesława, Helenę, Mariannę, Karola, Modesta i Stefanię

        Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Sabinę i Edwarda Kajszczak oraz Zm. z ich Rodzin

        Mieczysława, Władysławę, Juliana, Antoninę, Teresę i Barbarę Mroczek, Józefa, Jakuba, Leszka, Eugeniusza i Marię Krawczyk, Zofię, Józefa, Aleksandrę, Franciszkę, Józefa, Andrzeja, Wiktorię, Zygmunta, Jana, Stanisława, Zdzisława
  i Wojciecha Mroczkowskich

        Barbarę, Jerzego i Zm. z CR Kowerdanów, Feliksę Noskiewicz oraz Zm. z CR Sienkiewiczów

        Władysława i Danutę Rączkowskich, Zbigniewa, Irenę, Marka i Włodzimierza Pietrzykowskich,  Hannę Lipka-Kasperską, Józefa, Jadwigę
  i Mieczysława Kasperskich

        Magdalenę Mroczek, Stefanię Krawczyk, Janinę Adamską, Irenę, Mariannę, Stanisława, Ryszarda, Barbarę, Krystynę, Daniela, Jana oraz Zm. z CR Gańko i Rozbickich

        Edwarda, Janinę i Lucjana Peryt, Władysława, Stanisławę i Zbigniewa Gawin, Czesława Olenderka

        Grzegorza Dworaka, Marka Januszewskiego i jego Rodziców, Marka Sieradzana, Bożenę Kamińską, Bogdana i Krystynę Łagodzińskich, Kamila Andruszkiewicza, Stanisława Bienia

        Martę, Ernesta i Norberta Janys, Romana, Antoniego, Barbarę, Franciszka, Józefa, Karola, Piotra i Marię Kandzia, Wilhelma i Gertrudę Barteczko, Alicję i Gertrudę Zuzel, Piotra Cygala, Krystiana, Marię, Roberta, Martę, Jerzego oraz Zm. z CR Glomb i Lippok, Emmę, Franciszka, Józefa i Norberta Koza

        Wszystkie ofiary konfliktów zbrojnych pośród cywilów i żołnierzy, wojny na Ukrainie, zamachów terrorystycznych, przemocy, prześladowań, ludzkiej nienawiści i głupoty; wszystkie ofiary katastrof i klęsk żywiołowych: powodzi, trzęsień ziemi, huraganów, suszy i głodu, wypadków komunikacyjnych (samochodowych, morskich, kolejowych i lotniczych), dzieci nienarodzone oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

TOP