GRUPA RODZIN

GRUPA RODZIN działająca przy parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie

CEL:  uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Nasza Grupa istnieje w Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy od września 2020 roku. Jest najmłodszą z grup kościelnych działających przy Parafii. Powstała wkrótce po zmianie na stanowisku proboszcza i podjęciu funkcji duszpasterskich przez księdza Roberta Tomasika, obecnego proboszcza Parafii, który jest duchowym opiekunem grupy. Jesteśmy jedyną, nową grupą formacyjną powstałą przy Parafii w trudnym okresie pandemii. W czasie zwiększania obostrzeń związanych ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid−19 spotkania zostały zawieszone na okres blisko pięciu miesięcy. Poprawa sytuacji epidemiologicznej umożliwiła powrót do wspólnych spotkań członków grupy od kwietnia 2021 roku.
  2. Spotkania Grupy odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki) w Domu parafialnym. Rozpoczynamy zawsze od udziału w parafialnej Mszy św. o godz. 18.30, często później odnosząc się do wysłuchanych czytań oraz kapłańskiej homilii. Dalsza część duchowej formacji ma miejsce w salce Domu parafialnego i wraz z Eucharystią tworzy maksymalnie dwugodzinny program każdego spotkania.
  3. Animatorem świeckim prowadzącym spotkania jest Agnieszka Łukaszewicz.
  4. Grupa ma zmienną liczbę uczestników, w minionym roku wprost zależną od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. W spotkaniach uczestniczyło w tym trudnym czasie około 10 osób. Zazwyczaj spotkamy się w gronie 6-8 uczestników. Członkami naszej Grupy są Parafianie, jak również osoby spoza Parafii św. Stefana, mające silną potrzebę pogłębiania swojej wiary.
  5. Charakter spotkań jest zawsze otwarty dla wszystkich zainteresowanych życiem wewnętrznym, zarówno dla małżeństw, jak i osób samotnych, żyjących w rodzinach niepełnych, w stanie wolnym, a czasami po stracie współmałżonka. Naszym pragnieniem jest, aby w spotkaniach formacyjnych uczestniczyli oboje małżonkowie, ale z różnych względów nie zawsze jest to zawsze możliwe, choćby z powodu konieczności opieki nad dziećmi.
  6. Na spotkaniach rozważamy fragmenty Pisma Świętego, teksty wystąpień i wypowiedzi Papieży – św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka. Korzystamy także z materiałów dostępnych w bibliotece Ojców Kościoła, pism świętych i błogosławionych. Poznajemy przesłanie wielkich postaci Kościoła naszych czasów: błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Abp Fultona Sheena czy księdza Dolindo Ruotolo. Naszymi przewodnikami na drogach wiary są również współcześni teologowie, świeccy i duchowni, jak choćby Kardynał diakon, ojciec Raniero Cantalamessa, obecny kaznodzieja Domu Papieskiego.

 

SRTUKTURA SPOTKAŃ

Spotkania formacyjne mają swój ustalony, jednolity porządek zawsze rozpoczynamy je krótką modlitwą prowadzoną przez animatora lub kapłana. Następnie przechodzimy do wspólnej lektury fragmentu tekstu z przygotowanego na każdy miesiąc (z wyjątkiem czasu letnich wakacji) materiału formacyjnego, obejmującego właściwy okres liturgiczny, według przebiegu roku kościelnego. Lekturę uzupełniają przygotowane przez animatora pytania, które mają ułatwić przypomnienie i podjęcie głównych tematów zawartych w tekstach ostatniego tygodnia. Krótka, własna refleksja pozwala uwewnętrznić przeczytane treści, a osobiste wypowiedzi członków grupy z komentarzem podsumowującym kapłana, naszego opiekuna, pozwalają zaktualizować, ubogacić i pogłębić duchowe rozumienie przesłania. Kończymy zawsze wspólną modlitwą, uwzględniając aktualne potrzeby Parafii, Kościoła, intencje papieskie bądź samych uczestników spotkań, które finalizuje kapłańskie błogosławieństwo.

 

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁANIA

  1. Członkowie grupy biorą czynny udział w nabożeństwach odprawianych na terenie Parafii. I tak: w październiku grupa przygotowała i prowadziła rozważania tajemnic różańcowych w oparciu o duchowość św. Jana od Krzyża i św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Kilkukrotnie prowadziliśmy parafialny różaniec. W Wielkim Poście członkowie grupy uczestniczyli i przewodniczyli rozważaniom podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w oparciu o teksty Alicji Lenczewskiej.
  2. Planujemy także wspólne wyjazdy wakacyjne w postaci rekolekcji dla uczestników całorocznych spotkań oraz innych osób, chętnych do spędzenia części wakacji w formule łączącej trzy aspekty: życie wspólnotowe i rodzinne z aktywnym wypoczynkiem i duchową formacją. Wyjazdy te, organizowane od wielu lat przez zespół animatorów świeckich i duchownych, integrują środowisko osób poszukujących większej wewnętrznej więzi z Bogiem i ludźmi. Ostatnie rekolekcje odbyły się w Kaczynie koło Kilelc. W codziennym programie centralne miejsce zawsze zajmuje Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Ważnym elementem są konferencje przygotowywane przez kapłanów dla różnych grup wiekowych uczestników, wspólna modlitwa brewiarzowa, posiłki spożywane razem w całej wspólnocie, a także możliwość zwiedzania ciekawych obiektów zabytkowych i turystycznych w okolicy. Wieczory zazwyczaj wypełniają spotkania w atrakcyjnej oprawie artystycznej, zwłaszcza dzień 1 VIII upamiętniający Powstanie Warszawskie, który często znajduje się w programie naszych wakacyjnych wspólnych wyjazdów.
  3. Członkowie grupy uczestniczyli też w przedświątecznych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, organizowanych w różnych parafiach. Takie rekolekcje odbyły się również w Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy. Doroczne spotkanie opłatkowe i nocne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego niestety zostały w tym roku odwołane z powodu pandemii.
  4. Oprócz tworzenia naszej własnej grupy, angażujemy się także w inne duszpasterskie działania realizowane w parafii św. Stefana. Członkowie grupy regularnie biorą udział w pracach Zespołu Caritas, włączają się w posługę modlitewną w Kołach Żywego Różańca, w pomoc ubogim poprzez dobrowolne ofiary, w utrzymanie porządku w Domu parafialnym, w razie potrzeby wykonują prace porządkowe i kuchenne na plebanii.
TOP