Intencje modlitwy Żywego Różańca Listopad 2018

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał nad językiem oręża.
 • Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń
  z Panem i braćmi.

 

 • O dar poznania i wypełniania woli Bożej w codzienności dla wszystkich wierzących w Chrystusa.
 • O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • O to, by rodzice i opiekunowie podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci.
 • O trwałość ludzkiej rodziny – związku mężczyzny i kobiety.
 • O pokój na świecie i w naszych sercach.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.
 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze
  i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie powierzonym.
 • O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla sióstr Nazaretanek.
 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się
  o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.
 • Intencje własne.