Intencje modlitwy Żywego Różańca (poprzedni miesiąc)

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 • Ogólna: Za lekarzy i pracowników akcji humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.
 • Ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane .

 

 • Za papieża Franciszka, aby otrzymał nowe łaski potrzebne dla kierowania łodzią Kościoła.
 • O gorliwość wypływającą z ducha wielkopostnej pokuty dla wszystkich członków Kościoła.
 • Za rekolekcjonistów, aby z niezachwianą gorliwością głosili Słowo Boże.
 • O odnowę życia i porzucenie grzechu dla żyjących z dala od Boga.
 • Aby życie Maryi było dla nas wzorem macierzyństwa i wiary.
 • O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • O to, by rodzice i opiekunowie podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci.
 • O trwałość ludzkiej rodziny – związku mężczyzny i kobiety.
 • O pokój na świecie i w naszych sercach.
 • O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.
 • O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie powierzonym.
 • O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem.
 • O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla sióstr Nazaretanek.
 • O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
 • O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
 • O dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.
 • Intencje własne.