Intencje modlitwy Żywego Różańca

Intencje modlitwy Żywego Różańca

Październik 2023

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:

Papieskie intencje:

 

  ·     ·      Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu, jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

 ·      Za Papieża, wszystkich pasterzy Kościoła i osoby konsekrowane, by wiernie słuchali głosu Boga i swoim życiem naśladowali życie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

·      Za Kościół, aby jak Maryja kierował się miłością do Boga.

·      O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła.

·      O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

·      Za osoby konsekrowane, szczególnie za księży naszej parafii oraz siostry Nazaretanki, aby gorliwie i wytrwale szły drogą, którą wybrał dla nich Chrystus.

·      Za prześladowanych za wiarę, aby ich świadectwo przyczyniło się do nawrócenia prześladowców.

·      O pokój dla tych ludów, narodów i państw, w których najbardziej go brakuje, aby mogły budować swoją przyszłość.

·      Za polityków, przywódców państw i parlamentarzystów, aby odpowiedzialnie pracowali dla dobra kolejnych pokoleń.

·      O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, dając wszystkim narodom przykład żywej wiary w Chrystusa oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.

·      Za uczestniczących w nabożeństwach różańcowych, by w tajemnicach Różańca odczytywali zaproszenie do Królestwa Niebieskiego.

·      Za rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby pomagali dzieciom i młodzieży dojrzewać do mądrego życia.

·      Za studentów rozpoczynających rok akademicki, aby zdobywając wiedzę, przyczyniali się do chwały Boga i Ojczyzny.

·      Za ludzi bezrobotnych, aby znaleźli dobrą pracę i mogli zapewnić byt sobie i bliskim.

·      Za osoby starsze, by mogły cieszyć się obecnością i pomocą swoich bliskich.

·      Za chorych, cierpiących i uzależnionych, aby doznali uzdrowienia na ciele i duszy.

·      Za ludzi obojętnych religijnie i oschłych w wierze, by na nowo przyjęli łaskę wiary w Chrystusa.

·      Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.

·      O kanonizację błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

·      Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o kanonizację błogosławionej Pauliny Jaricot, a szczególnie o rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii, w tym o powstanie Róży dziecięcej.

·      W roku Złotego Jubileuszu naszej Parafii, modlimy się, aby parafianie byli hojni w oddawaniu Bogu czasu na modlitwę i służbę w Kościele.

·      Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli Bożego Miłosierdzia i chwały nieba.

·      Intencje własne.

TOP