Ogłoszenia parafialne, 25.07.2021 r.

  1. W lipcu i w sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św., które sprawujemy w dni powszednie tylko o godz. 7.00 i 18.30. Zaś w kolejne niedziele, w wakacyjnym porządku dnia, jedyne Msze popołudniowe są sprawowane o godz. 13.00 i 19.00.
  2. Podczas wakacji zmieniły się godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej, która jest dostępna po południu w poniedziałki, środy i piątki (od 17.00 do 18.00), a rano: we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do 10.00).
  3. Kontynuujemy nasze prace przygotowawcze w związku z planowanym remontem dachu. Wykonaliśmy już potrzebne badania mykologiczne, dokonaliśmy  niezbędnych pomiarów obiektu i stanu więźby dachowej. Przygotowujemy się obecnie do złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie prac remontowych w biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Już teraz gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania swoją modlitwą i materialną ofiarą. Bóg zapłać!
  4. Za tydzień (w niedzielę 1 VIII) przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszamy na modlitwę w intencji za Zmarłych Powstańców, naszch obrońców i bohaterów, oraz za całą eksterminowaną ludność Warszawy podczas Mszy św. o godz. 8.30. Tego dnia wyjątkowo, pomimo wakacyjnego porządku, zapraszamy też na Mszę św. o godz. 17.00 zamówioną w intencji poległych i pomordowanych Żołnierzy I. Dywizjonu Artylerii Konnej i Zgrupowania Armii Krajowej im. Józefa Bema. Będziemy się modlić wraz z ich Spadkobiercami i Rodzinami.
  5. Wszystkim urlopowiczom korzystającym z letnich wyjazdów i wakacji życzymy Bożego, radosnego, zdrowego i błogosławionego  wypoczynku. Pamiętajcie też o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Wracajcie szczęśliwie do swoich domów, do bliskich i do naszej wspólnoty parafialnej! Szczęść Boże!
  6. Pomimo wciąż wzrastającej liczby zaszczepionych i kolejnych ozdrowieńców jednak w przestrzeni świątyni jesteśmy stale zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Dziękujemy za przestrzeganie tych zaleceń.
  7. Dzisiaj (25 VII) przypada dzień imienin naszego rezydenta Księdza Krzysztofa Kołakowskiego. Z tej okazji składamy mu najserdeczniejsze życzenia, aby w swoim kapłańskim posługiwaniu nieustannie naśladował Jezusa dobrego Pasterza, a sam wzrastał w coraz większej komunii ze Zbawicielem. Życzymy wielu sił, zapału, uśmiechu i apostolskiej żarliwości w codziennym trudzie głoszenia Chrystusa swoim słowem i życiem Szczęść Boże!
  8. W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski, Archidiecezja Warszawska włącza się w pomoc poszkodowanym w nawałnicach i powodziach w Europie. Decyzją naszego metropolity, Ks. Kard. Kazimierza Nycza, dziś po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz powodzian z Polski, Belgii, Niemiec i Holandii. Dziękujemy za okazane wsparcie!