Ogłoszenia parafialne z dnia 16.10.2022r. XXIX Niedziela zwykła NIEDZIELA PAPIESKA

 1. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi 44. rocznicę wyboru Kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed kościołami, w całym kraju, prowadzona jest zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zapewnia stypendia dla młodzieży licealnej i studenckiej z ubogich rodzin i środowisk. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami oraz modlitwą wspierają tę najbardziej utalentowaną i stale  potrzebującą pomocy polską młodzież. Bóg zapłać!
 2. Za tydzień nasza Parafia będzie obchodzić swoje doroczne Święto – odpust św. Stefana Węgierskiego Króla Wyznawcy. Uświetnią go w tym roku trzy wydarzenia. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy gościć Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsulyą Kovacs. To dzień Narodowego Święta Węgier – pamiątka węgierskiego powstania przeciw reżimowi komunistycznemu, które wybuchło dokładnie 23 X 1956 roku i zostało stłumione po 20 dniach przez Armię Radziecką.
  Po Mszy św. Wspólnota węgierska złoży znicze w miejscu pamięci w ogrodzie szkolnym Sióstr Nazaretanek, a potem spotka się w Domu parafialnym z kapłanami i przedstawicielami Parafii.
 3. Za tydzień będziemy też obchodzić rocznicę I. Komunii św. Dzieci, które przed rokiem po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Ofierze Eucharystycznej. Podczas Mszy św. rocznicowej o godz. 13.00 nastąpi również poświęcenie relikwiarza i wprowadzenie do publicznego kultu relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 4. Wreszcie – kulminacyjnym momentem naszego Odpustu – będzie udzielenie Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Całej Uroczystości będzie przewodniczyć Ks. Biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski. Ta główna Msza św. odpustowa rozpocznie się o godz. 17.00. Gorąco zapraszamy na nasze odpustowe celebracje i zachęcamy, aby poprzez spowiedź i Komunię św. podjąć duchowe owoce i łaski Odpustu.
 5. Dziś Dzieci rocznicowe uczestniczą we Mszy św. o godz. 11.30, a po niej w specjalnej próbie swojej Uroczystości. Dzieci i Rodziców, także Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na nabożeństwo pokutne w najbliższy piątek (21 X) na godz. 16.30.
 6. Pojutrze, we wtorek (18 X) zapraszamy na zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na godz. 19.15 do refektarza na plebanii.
 7. W tym tygodniu przypada także 38. rocznica męczeńskiej śmierci patrona Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczysta Msza św. z modlitwą o kanonizację Ks. Jerzego zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 19 X br. o godz. 18.00. W przeddzień żoliborska parafia zaprasza na „Wieczór świadków” – spotkanie z żyjącymi uczestnikami życia i posługi bł. Ks. Jerzego (o godz. 19.00 w Domu Amicus.)
 8. Przez cały październik (codziennie, także w niedziele) sprawujemy nabożeństwa różańcowe o godz. 18.00.
 9. Trwa akcja „Grosiki dla Afryki i nie tylko!” Dziękujemy tym, którzy przekazują drobne monety na rzecz Parafii w Kamerunie. Nasza zbiórka pomoże im w prowadzeniu m.in. działalności charytatywnej!
 10. W kościele zostały wyłożone nowe kartki wypominkowe, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do wspólnej modlitwy:
  w czasie 12 Mszy św. rocznicowych (w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30), bądź w wypominkach jednorazowych lub rocznych, które odczytujemy w niedziele. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary!
 11. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w  pielgrzymce do Ziemi Świętej w terminie od 11 do 19 XI br. Cena: 1600 zł + 450 USD / na osobę. Bliższe informacje u ks. Proboszcza.
 12. Już teraz uprzedzamy, że w niedzielę (30 X) powrócimy do czasu zimowego, a zatem za 2 tygodnie będziemy spać o godzinę dłużej. Może dziś będzie łatwiej zapamiętać tę ważną informację, jeszcze bez  natłoku odpustowych radości i celebracji.

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (próba) odbędzie się 17 i 18 października o 19.15 w kościele.