Ogłoszenia parafialne z dnia 18.10.2020r. 29 Niedziela zwykła

 1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna cały tydzień modlitw w intencji misji w Kościele katolickim. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na misje.
 2. Przed tygodniem obchodziliśmy w całej Polsce XX Dzień Papieski zbierając fundusze na stypendia dla młodych ludzi, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. Na ten piękny cel zebraliśmy w naszej Parafii pokaźną sumę aż 3682 zł. Bóg zapłać za okazane serce i udzieloną pomoc!
 3. W sobotę (24 X) miała się odbyć nasza parafialna akcja modlitwy ‒ „Różaniec do granic Parafii”. Decyzją władz Warszawa znalazła się jednak w tzw. czerwonej strefie pandemicznej, z nowymi obostrzeniami sanitarnymi. Dlatego przenosimy zapowiedzianą już modlitewną akcję na czas, kiedy będzie można bezpiecznie ją przeprowadzić. Zachęcamy do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza o ustanie pandemii i dary potrzebne tym, którzy na co dzień z nią walczą.
 4. W nowych zaleceniach sanitarnych dla strefy czerwonej w kościele może przebywać równocześnie 1 osoba na 7 m2 powierzchni, co oznacza (dla naszej świątyni) 50 osób podczas każdego nabożeństwa. Przy głównym wejściu do kościoła (w jednym miejscu) będą wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczą dostępność wnętrza dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym pojemniku dla kolejnych przychodzących.
 5. Informujemy o udzielonej przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza dyspensie od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Pozostanie w domu w tym przypadku nie pociąga za sobą żadnego grzechu i jest jednym ze sposobów zapobiegania chorobie, czyli realizacji troski o bliźniego, a nie tylko okazywaniem posłuszeństwa zarządzeniom władz świeckich i duchownych. Jednocześnie sugerujemy skorzystanie z bogatej propozycji transmisji nabożeństw liturgicznych dostępnych w środkach społecznego przekazu, których listę publikujemy na naszej stronie internetowej.
 6. W tym tygodniu przypadają liturgiczne wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (jutro, 19 X) oraz św. Jana Pawła II (we czwartek, 22 X). Prośmy tych świętych kapłanów o dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 7. Wszystkim przypominamy o czerwonej strefie pandemicznej i znanych nam dobrze zaleceniach, co oznacza obowiązek stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, dezynfekujemy ręce przy wejściu, zachowujemy odpowiedni dystans i przyjmujemy Komunię św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w określony sposób. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za przestrzeganie tych reguł.
 8. Pomimo pandemii trwają nabożeństwa różańcowe, które prowadzą  wspólnoty działające przy naszej Parafii. Odprawiamy je codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego roku.
 9. Do czasu zmiany sytuacji i nowych zaleceń epidemicznych odwołujemy specjalną modlitwę różańcową dla dzieci we wtorki i czwartki o 17.00 oraz spotkania ministrantów i kandydatów, które odbywały się w soboty. Zawieszamy również spotkania dla Rodziców i Dzieci I.-komunijnych oraz spotkania Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Termin Bierzmowania na razie pozostaje bez zmian, ale jest zależny od rozwoju sytuacji. Spotkania pozostałych grup parafialnych będą się odbywać po konsultacji z Kapłanami, opiekunami grup.
 10. We wtorek (20 X) zapraszamy na godz. 10.15 przedstawicieli parafialnego Zespołu Caritas. W nowej sytuacji musimy określić nowe zasady prowadzenia akcji charytatywnych na terenie naszej Parafii. Spotkanie odbędzie się w domu parafialnym.
 11. Przyjmujemy już ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada, zaś roczne są odprawiane w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 12. Za tydzień w niedzielę (25 X) podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, którzy modlą się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, w rocznicę swojego powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy naszych Parafian do modlitwy w tej intencji.
 13. W zakrystii są już dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.