Ogłoszenia parafialne z dnia 20.06.2021r. 12 Niedziela zwykła

  1. Dzisiaj nasza Parafia przeżywa dzień szczególnej radości goszcząc Biskupa Pomocniczego naszej Archidiecezji Księdza dr Piotra Jareckiego, który przez cały dzień uczestniczy w naszej modlitwie,  finalizując rozpoczętą przed rokiem wizytację kanoniczną Parafii. Ks. Biskup na każdej Mszy św. przyjmuje relacje z działalności grup i wspólnot parafialnych za okres ostatnich 5 lat, a podczas Mszy św. o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Serdecznie witamy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w naszej Wspólnocie i prosimy o umocnienie nas w wierze, nadziei i miłości swoim świadectwem,  zanoszoną modlitwą i udzielanym błogosławieństwem.
  2. Od dziś, zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, znosi się na terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni.
  3. Od przyszłej niedzieli, po raz kolejny zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych uroczystościach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w nabożeństwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących, ale z uwzględnieniem otwartego zakonnego chóru. Zachowujemy obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Prosimy o realizację i dziękujemy za przestrzeganie nakazanych zaleceń.
  4. Wczoraj  cała nasza Wspólnota parafialna przeżywała radość z Uroczystości I. Komunii św., do której przystąpiło 70. dzieci, uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy Biały Tydzień. Do czwartku dzieci będą codziennie uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym według podanego wczoraj schematu. Jutro na godz. 17.30 przychodzą dzieci z klasy 3B Szkoły Podstawowej Nr 190 i potem uczestniczą w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa, a na 18.30 zapraszamy dzieci z obu klas 3 Nazaretu. Prosimy zapoznać się ze szczegółową informacją na ten temat przesłaną Rodzicom pocztą mailową oraz umieszczoną na stronie internetowej Parafii.
  5. Składamy również wielkie podziękowanie za dar komunijny Dzieci i Rodziców, którym jest nowa, okazała ambonka, doskonale uzupełniająca pozostałe meble prezbiterium, oraz uroczyste lektoria. Bóg zapłać!
  6. W najbliższy czwartek (24 VI) przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia przypada dzień imienin Ks. Jana Kuźniara, naszego rezydenta. Już dziś życzymy Czcigodnemu Solenizantowi Bożego pokoju i radości, spełnienia w całym kapłańskim posługiwaniu i wielu życzliwych ludzkich serc. Do modlitwy w intencji naszego Solenizanta zapraszamy szczególnie w czwartek podczas Mszy św. o godz. 8.00.
  7. Parafialny Zespół Caritas przypomina, że ostatnia przed wakacjami akcja dystrybucji paczek osobom chorym, ubogim i potrzebującym, objętym działalnością charytatywną naszej Parafii, odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00 do 11.00.
  8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej świątyni najstarszą Siostrę z miejscowej wspólnoty Sióstr Nazaretanek, wieloletnią zakrystiankę w naszym kościele, śp. Siostrę Malwinę Owczarek. Polecajmy ją wspólnie Bożemu miłosierdziu.
  9. To ostatnia niedziela roku szkolnego. Wszystkim Dzieciom i młodzieży życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Odpoczywajcie i wracajcie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły i naszego Kościoła. Spokojnych i Bożych wakacji i urlopów dla wszystkich! Szczęść Boże!