Ogłoszenia parafialne z dnia 24.09.2023 r. XXV. Niedziela zwykła

  1. Dzisiaj dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości odpustowej z ubiegłej niedzieli: Kapłanom z Dekanatu i Parafii, naszym Siostrom Nazaretankom, asyście liturgicznej, przedstawicielom grup, chórowi parafialnemu i Wam – drodzy Parafianie! Przypominamy, że decyzją Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie nasza świątynia otrzymała na cały rok status świątyni jubileuszowej, co umożliwia (każdorazowo) – za nawiedzenie naszej świątyni oraz przy spełnieniu pozostałych normalnych warunków – uzyskanie odpustu zupełnego (lub częściowego) dla siebie lub dla Zmarłych, za których ten odpust ma być ofiarowany. Wykorzystujmy ten szczególny czas łaski, nie czekając na lepszy, bardziej odpowiedni moment.
  2. Na stronie internetowej Parafii jest umieszczony zestaw informacji dla Rodziców, których dzieci mają przystąpić w tym roku do I. Komunii św. w naszej świątyni. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz o ich wypełnienie. Dokumenty zgłoszeniowe (ale tylko w komplecie) będą przyjmowane przez kapłanów w kancelarii parafialnej. Prosimy Rodziców dzieci o wcześniejszy kontakt poprzez kancelarię parafialną w celu ustalenia indywidulanego terminu spotkania kwalifikacyjnego, które będą się odbywać w kancelarii (od poniedziałku do piątku, między 2 a 27 X, w godz. 18-20). Kolejne spotkanie dla wszystkich Rodziców jest planowane we wtorek (10 X).
  3. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne pojutrze (we wtorek, 26 IX) na godz. 19.30 do domu parafialnego. Prowadzimy także zapisy (w kancelarii i w zakrystii) do nowej grupy Kandydatów z klas VIII naszej Parafii. Zapraszamy!
  4. Wspólnota „Legion Maryi” zachęca nas do udziału w specjalnej modlitwie określanej umownie mianem „na rogach ulic”. W ten czwartek (28 IX, o godz. 15.00) chcemy modlić się razem Koronką do Bożego Miłosierdzia u zbiegu ulic Czerniakowskiej i Nowosieleckiej (przed wejściem do Szkoły Sióstr Nazaretanek), z okazji rocznicy beatyfikacji bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy!
  5. W najbliższy piątek (29 IX) będziemy obchodzić święto trzech Bożych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Tego dnia swoją uroczystość imieninową, oprócz Księży Biskupów pomocniczych warszawskich [bp Rafała Markowskiego i bp Michała Janochy], będzie obchodzić też nasz wikariusz – ks. Rafał Bogdański. Drogiemu Solenizantowi złożymy życzenia podczas piątkowej Mszy św. o godz. 18.30, ale już dzisiaj prosimy potężnych Patronów ­– św. Stefana i Archanioła Rafała – by czuwali nad duchowym życiem, codziennymi zadaniami i trudem posługiwania naszego Ks. Rafała! Szczęść Boże na każdy dzień!
  6. Po wakacyjnej przerwie powracamy do zadań Parafialnego Zespołu Caritas. W sobotę (30 IX) w godz. od 10.00 do 11.00 każda osoba lub rodzina objęta pomocą naszego Zespołu Caritas będzie mogła odebrać paczkę żywnościową. Zachęcamy również nowe osoby do pomocy w przygotowaniu paczek, które jak zwykle odbywa się w przeddzień (czyli w piątek, 29 IX) wyjątkowo od godz. 18.00 w dużej sali Domu parafialnego. Pomagajmy potrzebującym, bo w nich przecież ukrywa się sam Chrystus!
  7. Nowa księga intencji (na pierwsze półrocze 2024 roku) będzie dostępna od przyszłej niedzieli (1 X). Już teraz można nabyć wyjątkowy, jubileuszowy informator z bogatą historią naszej Parafii i aktualnymi informacjami, wydany w pięknej szacie graficznej. Cena (10,- zł) to ofiara na pokrycie części kosztów składu i wydruku.
  8. Nasza Parafia organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową w sobotę (14 X, w godz. od 8 do 20) do Zuzeli (miejsca narodzin bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego), Loreto i Ostrówka (gdzie znajduje się dom, w którym posługiwała św. S. Faustyna). Koszt: 100,- zł. Zapisy są dostępne w kancelarii i w zakrystii.
  9. Dziś mamy w Parafii słodko-gorzki dzień pożegnań i powitań. Decyzją władz zakonnych, po 8 latach codziennego zaangażowania w zakrystii i wokół ołtarza, żegnamy S. Teresitę, która zmienia miejsce swojego posługiwania i zamieszkania. Dziękujemy za to wymowne świadectwo ducha radości, otwartości i życzliwości, których mógł doświadczyć każdy odwiedzający nasz kościół i spotykający Siostrę w zakrystii. Zmienia miejsce swojej posługi, choć nie pobytu, także Siostra Teresa, która pomagała w zakrystii i dbała o czystość świątyni i terenu wokół niej. Dziękujemy Siostrom za każdy trud i wszelkie owoce ich wysiłku, tak widoczne choćby w czystości kościoła czy kwiatowej dekoracji ołtarza. Bóg zapłać! Jednocześnie witamy też Siostry, które od kilku dni podejmują już regularnie obowiązki w roli zakrystianek. Dziękujemy Siostrze Prowincjalnej Wiesławie za skierowanie do tej trudnej posługi dwóch Sióstr: Róży oraz Haliny, które będą kontynuować w tym miejscu – wierzymy że równie owocnie i zgodnie z wolą władz zakonnych – swoje zaangażowanie na rzecz naszej parafialnej wspólnoty. Prosimy Boga o dary potrzebne wszystkim Siostrom w tej nowej sytuacji! Szczęść Boże!