Ogłoszenia parafialne z dnia 31.03.2024 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich dniach swoją modlitwą i zaangażowaniem, pracą i wysiłkiem, a nade wszystko obecnością i świadectwem wiary budowali naszą Parafię w jej Roku Odpustowym. Dziękuję Kapłanom za wielogodzinną posługę w konfesjonale, podczas błogosławieństwa pokarmów i całego Triduum Paschalnego. Sistrom Zakrystiankom – Róży i Halinie – za nadzorowanie prac w zakrystii i w kościele, ks. Piotrowi – za czuwanie nad świąteczną asystą lektorów i ministrantów oraz towarzyszenie im w dystrybucji wody święconej. Wyrazy uznania kieruję pod adresem wszystkich osób świeckich i duchownych, Sióstr i Kapłanów, za przygotowanie dekoracji w Kaplicy Przechowania i w Grobie, a Siostrze organistce Felicycie, dyrygentce połączonych chórów Sióstr i Parafian, za ubogacanie liturgii wspaniałym, polifonicznym śpiewem. Dziękuję wszystkim Drogim Siostrom, Gościom i Parafianom za nieustającą adorację Jezusa w tych dniach. Raz jeszcze wszystkim: „Bóg zapłać!”
 2. Kontynuujemy Nowennę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Na wspólną modlitwę z tekstami objawień zapraszamy codziennie (do soboty 6 IV) na godz. 18.00.
 3. Kancelaria parafialna będzie czynna od wtorku (2 IV). Zapraszamy!
 4. W związku z Oktawą Wielkanocną w najbliższy I. piątek m-ca (5 IV) nie obowiązuje nakaz powstrzymania się od pokarmów mięsnych.
 5. Spowiedź w I. piątek od godz. 16.30. Msza św. I.-piątkowa dla dzieci o godz. 17.30, a w I. sobotę (6 IV) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy na I.-sobotni różaniec z rozważaniami!
 6. W I. sobotę od g. 10.00 kapłani udadzą się też z posługą do chorych.
 7. Za tydzień (w niedzielę) podczas Mszy św. o godz. 11.30, dzieci, które uczestniczyły w konkursie i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, otrzymają swoje nagrody.
 8. W niedzielę Miłosierdzia Bożego (7 IV) zapraszamy na dodatkową Mszę św. w godzinie miłosierdzia (o 15.00), która rozpocznie (inaczej niż zwykle) I.-niedzielne Spotkanie Kół Żywego Różańca. Po Mszy św. spotkanie będzie kontynuowane w Domu parafialnym.
 9. Dziękujemy za ofiary składane przy poświęceniu pokarmów w Wielką Sobotę. Dzięki nim będziemy mogli nadal pomagać potrzebującym w Parafii oraz zrealizować, zaakceptowany już przez Ks. Kard. Nycza, pomysł przebudowy jednego z lokali na plebanii na wewnętrzną kaplicę. Po ukończeniu prac będzie służyć jako miejsce adoracji Pana Jezusa dla kapłanów i małych grup oraz niewielka spowiednica.
 10. Jeszcze przez tydzień będziemy zbierać wypełnione deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, aby 8 IV (w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego) złożyć je w procesji, a na Święta Bożego Narodzenia, jak co roku, umieścić w szopce u stóp Dziecięcia.
 11. Mamy jeszcze sporo wolnych intencji w pierwszej połowie kwietnia. Zapraszamy do zakrystii lub kancelarii, gdzie intencje można też rezerwować telefonicznie.
 12. Wszystkim naszym Gościom, Sympatykom Parafii oraz Siostrom ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a szczególnie Drogim Parafianom składamy w tym dniu serdeczne życzenia: niech Chrystus Zmartwychwstały przemienia Waszą doczesność światłem swojego Zwycięstwa. Niech pomaga przekraczać codzienny trud nadzieją wieczności. Niech kochający i miłosierny Pan błogosławi Wam wszystkim poprzez to, co czyni pięknym, pełnym pokoju, dobrym i radosnym! Alleluja!