Ogłoszenia z dnia Odpustu parafialnego – 16 sierpnia AD 2020

  1. Dziś obchodzimy nasz doroczny odpust św. Stefana. Uroczystej Mszy św. o godz. 13.00 będzie przewodniczył Ks. prałat dr Jarosław Piłat, dyrektor Szkoły dla dzieci z autyzmem działającej na Ursynowie. Po Mszy św. i litanii do naszego Patrona wszyscy otrzymają błogosławieństwo relikwiami św. Stefana. Naszych Parafian, Przyjaciół i Gości gorąco zapraszamy do skorzystania z łaski odpustu. Aby go otrzymać pod zwykłymi warunkami należy: nawiedzić naszą świątynię w dniu dzisiejszym, być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św. w tej intencji, odmówić modlitwę Ojcze naszWierzę w Boga, pomodlić się według intencji Ojca św. i wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego. Można ten odpust ofiarować za siebie lub za zmarłych.
  2. Przypominamy, że dzisiaj jest także prowadzona zbiórka do puszek, ogłoszona w całej Archidiecezji Warszawskiej, na pomoc dla Libanu, doświadczonego ostatnio ogromną tragedią wybuchu w bejruckim porcie. W imieniu wszystkich poszkodowanych
    i obdarowanych – z góry dziękujemy!
  3. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich, którzy w ciągu całego roku wspierają naszą Parafię swoją modlitwą i ofiarami przekazywanymi na tacę, bądź bezpośrednio na konto parafialne. Dziękujemy za okazywane w ten sposób serce – troskliwe, pomocne i gotowe do współpracy. Bóg zapłać!
  4. Wszystkim naszym Parafianom, członkom wspólnot i grup działających przy naszej Parafii, całemu Zgromadzeniu Sióstr  Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z prowadzonymi przez Siostry szkołami oraz internatem w dniu odpustu życzymy nieustannego i odważnego przybliżania się do Chrystusa i Maryi, a wszystkich naszych Gości i Sympatyków zapraszamy nieustannie do wspólnej modlitwy w naszej świątyni i ciągłego duchowego wzrastania za wstawiennictwem naszego Patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy. Szczęść Boże!