UWAGA !

W NOCY Z SOBOTY (30 X) NA NIEDZIELĘ NASTĄPI ZMIANA CZASU. PRZESTAWIAMY ZEGARKI Z GODZINY 3.00 NA 2.00.

Ogłoszenia parafialne z dnia 24.10.2021r. Odpust parafialny św. Stefana Króla Wyznawcy (30 Niedziela zwykła)

 1. Dziś świętujemy uroczystość odpustową naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego. Podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą Kovacs na czele, w związku z 65. rocznicą rewolucji węgierskiej, która rozpoczęła się 23 października jako odpowiedź na wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. Uroczystą Mszę św. odpustową w intencji wszystkich Parafian o godz. 13.00 z litanią do naszego Patrona i błogosławieństwem jego relikwiami odprawi Ojciec Waldemar Borzyszkowski, Proboszcz parafii OO. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli i dziekan dekanatu mokotowskiego. Zachęcamy też do wyjątkowego, duchowego przeżycia całej uroczystości poprzez możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub naszych bliskich Zmarłych w dniu parafialnego Święta.
 2. Pod obrazem naszego Patrona i jego relikwiami jest ustawiony koszyk, do którego można składać intencje modlitwy za pośrednictwem św. Stefana, które zostaną odczytane dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 18.00. Prosimy o czytelny zapis i formułowanie intencji.
 3. Dzień parafialnego odpustu jest stosowną okazją, by podziękować Wam wszystkim, Drodzy Parafianie i Szacowni Goście, za Waszą życzliwość, zaangażowanie w rozmaite formy współdziałania z Parafią w liturgii czy grupach formacyjnych, modlitewnych, charytatywnych, których aktywną obecność we wspólnocie mogliśmy w pełni unaocznić przy okazji czerwcowej wizytacji. Dziękujemy za Waszą modlitwę i wsparcie, zwłaszcza animatorom grup. Naszą wdzięczność kierujemy na ręce Przełożonej Generalnej Siostry Angeli Marie (obecnej dzisiaj z nami) oraz Siostry Prowincjalnej Teofanii za posługiwanie wszystkich Sióstr Nazaretanek, które są bezpośrednio zaangażowane w codzienne prace w Parafii: Siostrom Zakrystiankom, Katechetkom, Organistce i Kancelistce, także posługującym przy niedzielnych posiłkach księży. Wasza modlitwa i świadectwo, uśmiech, śpiew czy dekoracje znajdują wielkie uznanie w oczach Parafian i Kapłanów. Także tym ostatnim należą się w dniu dzisiejszym szczególne słowa wdzięczności. Dziękuję osobiście za klimat współpracy, więzi i życzliwości, jaki tworzy nasza kapłańska wspólnota. Wszystkim raz jeszcze, duchownym i świeckim, składam z serca płynące podziękowania! Bóg zapłać!
 4. Dzień skupienia Kół Żywego Różańca odbędzie się za miesiąc w Parafii na Siekierkach (w sobotę, 13 XI). Chcemy podzielić się też radosną wieścią, że udało się utworzyć kolejne, siódme już Parafialne Koło Różańcowe, tym razem złożone z samych panów, które będzie działać pod patronatem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. To nowe Koło rozpocznie swoją regularną, codzienną modlitwę od dnia 1 listopada, o czym jeszcze będzie przypominał jego Zelator, P. Tomasz. Dziękujemy i już dziś zapraszamy na listopadowy dzień skupienia, także tych, którzy chcą dołączyć do Wspólnoty Żywego Różańca.
 5. Msza św. inicjacyjna dla Dziewcząt z klasy 3A Nazaretu i Rodziców
  rozpocznie się spotkaniem w kościele o godz. 14.30 – już dzisiaj.
 6. Cały Kościół obchodzi dziś niedzielę misyjną. My z racji parafialnego odpustu, zapraszamy dzieci i dorosłych na ostatni tydzień nabożeństw różańcowych w tygodniu misyjnym, które chcemy wspólnie ofiarować w intencji misji i misjonarzy. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do rodzinnego odmawiania różańca w domu.
 7. W najbliższą sobotę (30 X) planujemy kolejną akcję wydawania paczek dla ubogich i potrzebujących objętych działalnością parafialnej Caritas. Oczekujemy w domu parafialnym w godz. od 10.00 do 11.00.
 8. W kościele zostały wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać za ofiary wypominkowe składane przy tej okazji!
 9. Po złożeniu dokumentów w Biurze Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, otrzymaliśmy zapowiadany wstępny kosztorys prac remontowych na dachu i przy więźbie kościoła. Według wykonanych przez rzeczoznawcę obliczeń, koszt całej inwestycji został wyceniony na 840 tys. zł, według cen aktualnie obowiązujących na rynku. Bez zewnętrznych dotacji nie będzie nas stać na wykonanie tego zadania. Dziękujemy za wszelkie wsparcie!
 10. Przy wejściu do świątyni zamontowaliśmy działające na podczerwień dwa, bezdotykowe dyspensery. Zgodnie z napisami: ten nad kropielnicą (przy głównych drzwiach) jest przeznaczony na wodę święconą, zaś ten umieszczony bliżej bocznych drzwi zawiera płyn do dezynfekcji rąk. Wystarczy podstawić dłoń, by odpowiedni płyn został rozpylony na rękę. Prosimy o stosowne użycie według potrzeb.
 11. W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok, także te misyjne, wydane przez Siostry Nazaretanki posługujące w Ghanie.

Ogłoszenia parafialne z dnia 17.10.2021r. 29 Niedziela zwykła

 1. Wszystkim naszym drogim Gościom i Parafianom przypominamy, że doroczną uroczystość odpustową, przeniesioną z okresu wakacji, będziemy obchodzić już za tydzień – w niedzielę (24 X). Uroczystą Mszę św. odpustową w intencji wszystkich Parafian o godz. 13.00 z litanią do św. Stefana Króla Wyznawcy i błogosławieństwem jego relikwiami odprawi Ojciec Waldemar Borzyszkowski, Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli i dziekan dekanatu mokotowskiego. Zachęcamy też do wyjątkowego, duchowego przeżycia całej uroczystości poprzez możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub naszych bliskich Zmarłych w dniu parafialnego Święta.
 2. Za tydzień, jak przed rokiem, podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy też gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą Kovacs na czele, w związku z 55. rocznicą powstania węgierskiego. Już dziś zapraszamy na te ważne uroczystości i prosimy o modlitwę za oba narody – polski i węgierski – tak bardzo sobie bliskie, a jednocześnie doświadczane szczególnymi wydarzeniami, także we współczesnej Europie.
 3. Pod obrazem naszego Patrona i jego relikwiami jest ustawiony koszyk, do którego można składać intencje modlitwy za pośrednictwem św. Stefana, które zostaną odczytane podczas nabożeństwa różańcowego w dniu odpustu (24 X) o godz. 18.00. Prosimy o ich czytelny zapis i formułowanie.
 4. Dzień skupienia całej Wspólnoty Kół Żywego Różańca w Parafii na Siekierkach odbędzie się za miesiąc (w sobotę 13 XI). Mamy nadzieję, że będziemy już wtedy w poszerzonym składzie, z nowym, męskim Kołem Różańcowym pw. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy tym panom, którzy zgłosili się przed tygodniem. Nowe osoby wciąż są mile widziane, także podczas dnia skupienia.
 5. Dziś kończą się zgłoszenia dzieci z klas III na przygotowanie do I. Komunii św. Specjalne Msze św. inicjacyjne dla Dzieci i Rodziców odprawiamy w kolejne niedziele. Dziś na g. 14.30 zapraszamy Dzieci i Rodziców z klasy 3C i 3D ze Szkoły Podstawowej Nr 190. Za tydzień, także na godz. 14.30, zapraszamy dziewczęta z klasy 3A Nazaretu.
 6. Wszystkie dzieci, nie tylko te I.-komunijne, zachęcamy do wspólnej, dziecięcej modlitwy różańcowej przez cały październik we wtorki i czwartki o godz. 17.00. W specjalnym konkursie różańcowym dla dzieci są przewidziane atrakcyjne nagrody.
 7. Również dorosłych zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które przez cały miesiąc odprawiamy o godz. 18.00 (pomiędzy Mszami wieczornymi), także w niedzielę. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domu.
 8. We wtorek (19 X) zapraszamy na kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Początek spotkania w domu parafialnym o godz. 19.15.
 9. W kościele zostały wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać za ofiary wypominkowe składane przy tej okazji!
 10. Dziękujemy za wsparcie finansowe przekazywane na rzecz remontu dachu kościoła, czy bezpośrednio, czy przez Internet. W minionym tygodniu w Biurze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożyliśmy pakiet dokumentów niezbędnych do otrzymania zgody na remont i ubieganie się o finansową dotację dla tego przedsięwzięcia. Na dniach ma być sporządzony wstępny kosztorys planowanych prac. Udostępnimy go zaraz po otrzymaniu.
 11. Dziękujemy za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.
 12. W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok.
 13. Przed tygodniem świętowaliśmy niedzielę papieską. W całej Polsce składano ofiary do puszek. W naszej Parafii zebraliśmy w sumie 3810 zł i 7 gr, które zostaną przekazane na stypendia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za złożone ofiary. Bóg zapłać!
 14. Dziś w Archikatedrze Warszawskiej rozpoczyna się diecezjalny etap Synodu, który Papież Franciszek zainicjował uroczyście w Rzymie przed tygodniem. Za chwilę zwrócimy się do Boga ze specjalną modlitwą w intencji Synodu, która towarzyszy nam dziś przez cały dzień. Prośmy Pana, aby ta szczególna synodalna droga Kościoła przyniosła mu spodziewane owoce służące lepszej ewangelizacji współczesnego świata oraz pogłębieniu więzi miłości i komunii pomiędzy wszystkimi, którzy dzisiejszy Kościół tworzą.

https://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/synod-czyli-nasza-wspolna-droga/

Ogłoszenia parafialne z dnia 10.10.2021r. Niedziela papieska (28 zwykła)

1. Wszystkich naszych drogich Parafian i Gości informujemy, że doroczną uroczystość odpustową, przeniesioną z okresu wakacji, będziemy obchodzić za 2 tygodnie – w niedzielę (24 X). Uroczystą Mszę św. odpustową o godz. 13.00 odprawi Ojciec Waldemar Borzyszkowski, Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli i dziekan naszego, mokotowskiego dekanatu. Tego dnia, tak jak w poprzednim roku, podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy też gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą Kovacs na czele, w związku z 55. rocznicą powstania węgierskiego. Już dziś zapraszamy na te uroczystości i prosimy o modlitwę za oba nasze bratnie narody – polski i węgierski – tak bardzo sobie bliskie, a jednocześnie doświadczane szczególnymi wydarzeniami, także we współczesnej, Europie.

2. Zapowiadaliśmy przed tygodniem dzień skupienia całej Wspólnoty Kół Żywego Różańca planowany w połowie października w parafii na Siekierkach. Ostatecznie to spotkanie odbędzie się jednak za miesiąc, (w sobotę 13 XI). Być może będziemy już wtedy w pełnym składzie, łącznie z nowym, męskim Kołem Różańcowym pw. Błog. Kard. Stefana Wyszyńskiego, które ma być owocem beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Poszukujemy jeszcze tylko 10 mężczyzn, którzy mogą codziennie, w dowolnym miejscu i czasie, odmówić jedną dziesiątkę różańca w ramach modlitwy tego Koła. Wciąż przyjmujemy zapisy –w zakrystii lub w kancelarii.

3. Do przyszłej niedzieli (17 X) trwają także zgłoszenia dzieci z klas III na przygotowanie do I. Komunii św. Specjalne Msze św. inicjacyjne dla Dzieci i Rodziców będziemy odprawiać w kolejne niedziele. Dziś zapraszamy uczniów z klasy 3A i 3B ze Szkoły Podstawowej Nr 190. Początek Mszy św. o godz. 15.00. Za tydzień [uwaga! na godz. 14.30] zapraszamy Dzieci i Rodziców z klasy 3C i 3D z tej samej Szkoły.

4. Wszystkie dzieci, nie tylko te I.-komunijne, zachęcamy do wspólnej, dziecięcej modlitwy różańcowej przez cały październik we wtorki i czwartki o godz. 17.00. W specjalnym konkursie różańcowym dla dzieci są przewidziane atrakcyjne nagrody. Bliższe informacje można uzyskać od Ks. Piotra.

5. Również dorosłych zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które przez cały miesiąc odprawiamy o godz. 18.00 (pomiędzy Mszami wieczornymi), także w niedzielę. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domu.

6. W środę (13 X) przypada kolejny Dzień Fatimski. Wieczorem połączymy intencje modlitwy do MB Nieustającej Pomocy z Mszą św. zbiorową do Matki Bożej Fatimskiej o godz. 18.30. Wcześniej, podczas różańca, będziemy rozważać treść orędzia Matki Bożej skierowanego w ostatnim dniu objawień (dokładnie 13 X 1917 r.) do Dzieci z Fatimy, a przez nie – do całego świata.

7. W kościele zostały wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok.

8. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na rzecz remontu dachu kościoła, bezpośrednio lub przez Internet. Bóg zapłać!

9. Dziękujemy też za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.

10. W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok.

11. Dziś celebrujemy Niedzielę papieską. Przed tygodniem mogliśmy usłyszeć zapowiedź tego wydarzenia. Przed kościołami w całej Polsce zbierane są ofiary do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która finansuje stypendia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za złożone dziś ofiary. Bóg zapłać!

12. Pamiętajmy też o przypadającej w sobotę (16 X) kolejnej, 43. rocznicy wyboru Kard. Karola Wojtyły na papieża. To, co uczynił dla Polski, dla Kościoła i dla całego świata, jest przecież wciąż niedocenionym dziełem jego posługi i świętości. Nie ustawajmy w naszym dziękczynieniu za to, czego Bóg dla nas przez jego życie dokonał.

Ogłoszenia parafialne z dnia 03.10.2021r. 27 Niedziela zwykła

 1. Dziś przypada I. niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 10.00 zapraszamy na krótką Adorację Najświętszego Sakramentu.
 2. Dzisiaj odbędzie się też spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.00 w Domu Parafialnym, a Msza św. całej Wspólnoty KŻR rozpocznie się o godz. 17. Dzień skupienia planowany jest na sobotę (16 X) w parafii na Siekierkach. Ponawiamy zaproszenie dla panów z naszej Parafii do utworzenia nowego, męskiego Koła Różańcowego pw. Błog. Kard. Stefana Wyszyńskiego które chcemy uczynić trwałym owocem tej beatyfikacji. Poszukujemy jeszcze 14 mężczyzn, którzy mogą codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca, czyli poświęcić 3 minuty na wypełnienie zobowiązania do codziennej modlitwy. Zapisy przyjmujemy nadal w zakrystii i w kancelarii.
 3. Spotkanie nowej grupy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się we wtorek (5 X) o godz. 19.15 w Domu parafialnym.
 4. Do niedzieli (17 X) przyjmujemy także zapisy dzieci z klas III na przygotowanie do I. Komunii św. Zestawienie niezbędnych dokumentów można odebrać w zakrystii, w kancelarii, u Sióstr katechetek lub pobrać na stronie parafialnej. Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30, wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w przygotowaniu do I. Komunii św. w naszej Parafii, otrzymają swoje uroczyście poświęcone, nowe różańce. Zapraszamy wraz z Rodzicami!
 5. Samych zaś Rodziców oczekujemy w najbliższy czwartek (7 X) o godz. 19.30. Będzie to I. spotkanie formacyjne w comiesięcznym cyklu, który pozwala na głębsze, duchowe przygotowanie Rodziców do udziału w uroczystościach komunijnych swoich dzieci. Obecność obowiązkowa!
 6. Wszystkie dzieci, nie tylko te I.-komunijne, zapraszamy na wspólną, dziecięcą modlitwę różańcową przez cały październik we wtorki i czwartki na godz. 17.00. W specjalnym konkursie różańcowym dla dzieci są przewidziane atrakcyjne nagrody. Bliższe informacje można uzyskać od Ks. Piotra.
 7. Również dorosłych zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które przez cały miesiąc odprawiamy o godz. 18.00 (pomiędzy wieczornymi Mszami), także w niedzielę. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domu.
 8. Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, o godz. 18.30 odprawimy Mszę św. według intencji powierzanych błog. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, S. Franciszce Siedliskiej. Intencje można składać do koszyka przed ołtarzem z relikwiami Błog. Założycielki Sióstr Nazaretanek.
 9. We wtorek (5 X) zapraszamy na godz. 18.30 na ostatnią Mszę św. tzw. +rocznicową za Śp. Zmarłych poleconych modlitwie naszej wspólnoty w mijającym roku. W kościele zostały też wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na kolejny rok.
 10. W przyszłą niedzielę (10 X) powracamy do spotkań z Dziećmi, które przygotowują się do I. Komunii św. Na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy za tydzień wraz z Rodzicami dzieci z klasy 3A i 3B ze Szkoły Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego.
 11. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na rzecz remontu dachu kościoła, bezpośrednio lub przez Internet. Bóg zapłać!
 12. Dziękujemy też za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.
 13. W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok.

Ogłoszenia parafialne z dnia 26.09.2021r. 26 Niedziela zwykła

1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziękujmy wszystkim, którzy przed 3 tygodniami uczestniczyli w zbiórce środków materialnych na rzecz uchodźców z Afganistanu, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Zebraliśmy wtedy pokaźną kwotę2495 zł i 22 gr. Bóg zapłać!

2. Za tydzień (3 X) zapraszamy na spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.00 w Domu Parafialnym, a Msza św. całej Wspólnoty KŻR o godz. 17.00. Dzień skupienia planowany jest na sobotę (16 X) w parafii na Siekierkach. Wciąż zapraszamy panów, naszych Parafian, do nowego, wyłącznie męskiego Koła Różańcowego p.w. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, które chcemy uczynić trwałym owocem jego beatyfikacji. Poszukujemy 20 mężczyzn, którzy mogą codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca, czyli poświęcić 3 minuty na współtworzenie tego nowego Koła. Zgłosili się już pierwsi Panowie, ale nadal brakuje jeszcze kilkunastu. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Zapraszamy!

3. W tę środę (29 IX), w dniu ŚwiętychArchaniołów Michała, Gabriela i Rafała, swoje uroczystości patronalne będą obchodzić dwaj biskupi pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej: Rafał Markowski i Michał Janocha oraz nasz wikariusz – Ks. Rafał Bogdański. Czcigodnym Solenizantom składamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych w sprawowanej posłudze, a do modlitwy w intencji wszystkich objętych opieką Świętych Archaniołów zapraszamy podczas środowej Mszy św. zbiorowej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30. Niech Bóg błogosławi dostojnym Solenizantom!

4. Dla pewności przypominamy, że w piątek (01 X) swoje imieniny obchodzą także obie nasze Zakrystianki – S. Teresita i S. Teresa. Czcigodnym Siostrom również życzymy, aby w swojej patronce odnajdywały cudowny przykład życia w pełnym zawierzeniu Bogu – Jego woli, opatrzności i miłości. Szczęść Boże!

 5. Do końca września trwają zaś zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów z kl. VIII (nie tylko z naszej Parafii). Prosimy o pilne zgłoszenia Kandydatów.

6. Do niedzieli (17 X) przyjmujemy także zapisy dzieci z klas III na przygotowanie do I. Komunii św. Zestawienie dokumentów, które są niezbędne w celu zgłoszenia dziecka do grupy komunijnej oraz same dokumenty można odebrać w zakrystii, kancelarii, u Sióstr katechetek lub pobrać na stronie parafialnej. W przyszłą niedzielę (3 X), podczas Mszy św. o godz. 11.30, wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w przygotowaniu do I. Komunii św. w naszej Parafii, otrzymają swoje uroczyście poświęcone, nowe różańce. Zapraszamy wraz z Rodzicami!

7. W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w I. piątek (1 X) od godziny 16.30. Msza św. I.-piątkowa dla wszystkich dzieci ze Szkół i Przedszkoli, szczególnie dla tych, które w czerwcu przystąpiły do I. Komunii św., o godz. 17.30.

8. W piątek rozpoczynamy też nabożeństwa różańcowe, które przez cały miesiąc będziemy odprawiać o godz. 18.00 (pomiędzy wieczornymi Mszami). Zapraszamy wszystkie dzieci, zwłaszcza te, które będą przygotowywać się do I. Komunii św., do wspólnego odmawiania różańca w kościele. 

9. W I. sobotę (02 X) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy na wspólny, I.-sobotni różaniec z rozważaniami.

10. W I. sobotę (02 X) kapłani udadzą się z comiesięczną posługą sakramentalną dochorych. Początek wizyty od godz. 10.00.

11. Otrzymaliśmy w tych dniach wyniki badań mykologicznych oraz dwa projekty (konstrukcyjny i architektoniczny) planowanego kompleksowego remontu dachu i więźby kościoła. Za ostatnio wykonane badania i projekty zapłaciliśmy blisko 15 tys. złotych. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, jakie otrzymujemy w celu kontynuacji prac remontowych. Bóg zapłać!

12. Dziękujemy też za przestrzeganie zaleceńsanitarnych związanych z Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.

13. W zakrystii są już do nabycia kalendarze na nowy 2022 rok.

14. Władze Dzielnicy Mokotów przypominają, że mamy jeszcze 5 dni na dokonanie samospisuw Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Dla osób nie posiadających komputera ani dostępu do niego z pomocą innych osób, stanowisko do samospisu internetowego jest udostępnione mieszkańcom w głównym budynku urzędu, przy ul. Rakowieckiej 25/27, na parterze w sali obsługi A.

15. Organizujemy wyjście do kina na film o nowym błogosławionym pt.: „Wyszyński. Zemsta, czy przebaczenie”. Zbiórka przed kościołem we wtorek (28 IX) o godz. 9.15. Zapraszamy.