Podsumowanie prac Zespołu Synodalnego w Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy AD 2021/2022