Przygotowanie do I Komunii św. – kalendarium

Do końca września 2020 r. udostępniamy dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do przygotowania i przyjęcia I. Komunii św. w naszym kościele. Prosimy o odbiór dokumentów w zakrystii albo w kancelarii parafialnej, bądź od Sióstr katechetek i dostarczenie ich w komplecie po wypełnieniu do końca września. I. spotkanie dzieci i rodziców jest przewidziane w II niedzielę października.