Przygotowanie do I Komunii św. – kalendarium

W piątek, 14 maja o 19.30 zapraszamy osoby z tzw. „3-komunijnej” na spotkanie całego Zespołu odpowiedzialnych do dużej Sali Domu parafialnego.

+ J M J

Drodzy Rodzice Dzieci I.-komunijnych.

Wraz z ogłoszonymi przedwczoraj nowymi zasadami łagodzenia obostrzeń sanitarnych w całym kraju, chcemy powrócić do procesu formacyjnego Dzieci i Rodziców, który został zatrzymany na czas III fali pandemii.

Poniżej znajdziecie Państwo proponowane nowe terminy spotkań dla Dzieci, do których chcemy powrócić od najbliższego wtorku 04 maja 2021 roku (równocześnie z pełnym powrotem dzieci klas III do Szkół).

Jednocześnie pragnę zaprosić na spotkanie formacyjne dla wszystkich Rodziców w czwartek, 13 maja 2021 r. o godz. 19.30. W programie pół godzinna adoracja oraz konferencja.

Z Bogiem

xpr 

Spotkania – I Komunia św. 2021 Parafia św. Stefana w Warszawie

Wtorki – godz. 16.00: katecheza w kościele

04.05.2021 – 3 b SP 190

11.05.2021 – 3 c SP 190

18.05.2021 – 3 a Nazaret

25.05.2021 – 3 b Nazaret

01.06.2021 – 3 a SP 190

08.06.2021 – 3 b SP 190

Niedziele – godz. 15.00: Msza św. w kościele oraz nabożeństwo majowe/czerwcowe

09.05.2021 – 3 a SP 190

16.05.2021 – 3 b SP 190

23.05.2021 – 3 c SP 190

30.05.2021 – 3 a Nazaret

06.06.2021 – 3 b Nazaret

Terminy spowiedzi dla dzieci i rodziców oraz prób (po spowiedzi)  

Poniedziałek, 14.06.2021 o godz. 16.00 – 3 b SP 190

Wtorek, 15.06.2021 o godz. 16.00 – 3 a SP 190

Środa, 16.06.2021 o godz. 16.00 – 3 c SP 190

Czwartek, 17.06.2021 o godz. 16.00 – 3 a/b Nazaret 

Terminy uroczystości I. Komunii świętej:

Sobota – 19 czerwca 2021 roku

godz. 9.00 – Klasa 3 B

godz. 10.30 – Klasa 3 A

godz. 12.00 – Klasa 3 C

godz. 13.30 – Nazaret Klasa 3 B

godz. 15.00 – Nazaret Klasa 3 A

Biały Tydzień:

W Białym Tygodniu dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki, kopertki misyjne i książeczki I – piątkowe. Każda klasa będzie uczestniczyć dwukrotnie na Mszy świętej w następującym porządku:

GodzinaPoniedziałek 21.06.21Wtorek 22.06.21Środa 23.06.21Czwartek 24.06.21
16.003 b SP 1903 a SP 1903 c SP 1903 Nazaret
18.303 Nazaret3 c SP 1903 a SP 1903 b SP 190

I. Obowiązki wspólne Dzieci i Rodziców (dla wszystkich szkół):

  1. Msza św. niedzielna (oprócz Mszy św. inicjacyjnych, możliwość udziału w swojej parafii)
  2. Niedzielna Msza św. inicjacyjna DLA DZIECI w parafii św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY w Warszawie o godz. 15.00 w terminach podanych w powyższej tabelce.
  3. Niedzielna konferencja DLA RODZICÓW w poszczególne dni zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Katecheza w szkole – według programu realizowanego przez katechetów.
  5. Wspólna lektura Pisma św. Nowego Testamentu (w domu – według propozycji).
  6. Świadectwo życie religijnego w rodzinie – modlitwa z dzieckiem rano i wieczorem.
  7. Sumienne uczestnictwo w nabożeństwach specjalnych:

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY!

Komplet dokumentów potrzebnych, aby zgłosić dziecko do przygotowania do udziału w Uroczystości I. Komunii św. w parafii św. Stefana Króla wyznawcy w Warszawie w roku szkolnym AD 2020/2021 (formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub z Siostrami katechetkami):

1. Deklaracja zgłoszeniowa dziecka (wypełniona i podpisana przez Rodziców lub Opiekunów dziecka) ‒ jest dostępna wraz z tym zestawieniem.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dokument RODO) w trakcie przygotowania.

3. Metryka chrztu dziecka (dokument, nie faks, z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone; jeśli chrzest odbył się w naszej parafii [św. Stefana w Warszawie], nie ma potrzeby, aby ją fizycznie przedstawiać – wystarczy podać numer aktu chrztu, który można sprawdzić w kancelarii parafialnej).

4. W przypadku, gdy do I. Komunii św. w naszym kościele przystępuje dziecko zamieszkałe na terenie innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie oraz przystąpienie do I. Komunii św. w parafii św. Stefana w Warszawie.

5. Składka w wysokości 100,- zł (przeznaczona na zakup wszystkich pomocy, które będą przekazywane dzieciom w trakcie całego przygotowania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią).

[6. Opinia katechety będzie potrzebna dopiero w kwietniu 2021 roku (tylko w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole zlokalizowanej poza! terenem naszej Parafii).]