Przygotowanie do I Komunii św. – kalendarium

Terminy spowiedzi dla dzieci i rodziców:

Poniedziałek, 14.06.2021 o godz. 16.00 – 3 b SP 190

Wtorek, 15.06.2021 o godz. 16.30 – 3 a SP 190

Środa, 16.06.2021 o godz. 16.00 – 3 c SP 190

Czwartek, 17.06.2021 o godz. 16.00 – 3 a/b Nazaret 

Terminy uroczystości I. Komunii świętej:

Sobota – 19 czerwca 2021 roku

godz. 9.00 – Klasa 3 B

godz. 10.30 – Klasa 3 A

godz. 12.00 – Klasa 3 C

godz. 13.30 – Nazaret Klasa 3 B

godz. 15.00 – Nazaret Klasa 3 A

Biały Tydzień:

W Białym Tygodniu dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki, kopertki misyjne i książeczki I – piątkowe. Każda klasa będzie uczestniczyć trzykrotnie na Mszy świętej w następującym porządku:

W niedzielę, 20 czerwca zapraszamy poszczególne klasy na Mszę św. rozpoczynającą Biały Tydzień.

Klasa 3B ze Szkoły Podstawowej Nr 190 o godz. 10.00.

Klasy 3A i 3B ze Szkoły Podstawowej Nazaretu o godz. 11.30.

Klasa 3C ze Szkoły Podstawowej Nr 190 o godz. 13.00.

Klasa 3A ze Szkoły Podstawowej Nr 190 o godz. 17.00.

Natomiast program na kolejne dni wygląda następująco:

GodzinaPoniedziałek 21.06.21Wtorek 22.06.21Środa 23.06.21Czwartek 24.06.21
17.303 b SP 1903 Nazaret3 c SP 1903 a SP 190
18.303 Nazaret3 c SP 1903 a SP 1903 b SP 190

I. Obowiązki wspólne Dzieci i Rodziców (dla wszystkich szkół):

  1. Msza św. niedzielna (oprócz Mszy św. inicjacyjnych, możliwość udziału w swojej parafii)
  2. Niedzielna Msza św. inicjacyjna DLA DZIECI w parafii św. STEFANA KRÓLA WYZNAWCY w Warszawie o godz. 15.00 w terminach podanych w powyższej tabelce.
  3. Niedzielna konferencja DLA RODZICÓW w poszczególne dni zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Katecheza w szkole – według programu realizowanego przez katechetów.
  5. Wspólna lektura Pisma św. Nowego Testamentu (w domu – według propozycji).
  6. Świadectwo życie religijnego w rodzinie – modlitwa z dzieckiem rano i wieczorem.
  7. Sumienne uczestnictwo w nabożeństwach specjalnych:

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST OBOWIĄZKOWY!

Komplet dokumentów potrzebnych, aby zgłosić dziecko do przygotowania do udziału w Uroczystości I. Komunii św. w parafii św. Stefana Króla wyznawcy w Warszawie w roku szkolnym AD 2020/2021 (formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub z Siostrami katechetkami):

1. Deklaracja zgłoszeniowa dziecka (wypełniona i podpisana przez Rodziców lub Opiekunów dziecka) ‒ jest dostępna wraz z tym zestawieniem.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dokument RODO) w trakcie przygotowania.

3. Metryka chrztu dziecka (dokument, nie faks, z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone; jeśli chrzest odbył się w naszej parafii [św. Stefana w Warszawie], nie ma potrzeby, aby ją fizycznie przedstawiać – wystarczy podać numer aktu chrztu, który można sprawdzić w kancelarii parafialnej).

4. W przypadku, gdy do I. Komunii św. w naszym kościele przystępuje dziecko zamieszkałe na terenie innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie oraz przystąpienie do I. Komunii św. w parafii św. Stefana w Warszawie.

5. Składka w wysokości 100,- zł (przeznaczona na zakup wszystkich pomocy, które będą przekazywane dzieciom w trakcie całego przygotowania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią).

[6. Opinia katechety będzie potrzebna dopiero w kwietniu 2021 roku (tylko w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole zlokalizowanej poza! terenem naszej Parafii).]