Wypominki roczne 2017/2018

Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Papieża Jana Pawła I, kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupów i biskupów warszawskich, Kapłanów naszej Archidiecezji: Adama Tymienieckiego, Stanisława Laudy, Jana Sochala, Jana Twardowskiego, dusze wszystkich zmarłych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie w Powstaniu Warszawskim, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Za Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, za wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Za zmarłych z rodziny Jaworskich: za śp. rodziców: Janinę i Hipolita Jaworskich, Wiktora, Janinę, Sylwestra, Janinę, Wandę Kaszyńską, Zofię, Wiktora, Anielę Litwin, za wszystkich zmarłych z rodziny Jaworskich, Litwinów, Styków, Tomczyków, Frydrychów, za naszych Bliskich i Przyjaciół, za tych, którzy zginęli w wypadkach, za zmarłych bez sakramentów świętych, za dusze w czyśćcu cierpiące, Mariannę, Zygmunta i Franciszka Stradomskich, Bronisławę, Jana i Teofila Gapińskich, Antoninę Kibildis, Cecylię, Zbigniewa i Franciszka Pietrzyk, s. Eleonorę Skoradzką,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Józefa, Jana, Marię, Antoninę, Władysława, Mariannę, Klarę, Tadeusza, Romana, Emmę, Franciszka, Norberta, Józefa, zmarłych z rodziny Koza, Martę, Jerzego Lipok, Marię, Roberta Glomb, Piotra Cygal, Marię, Karola, Jadwigę, zmarłych z rodzin Rzepczyk, Niesłony, Gertrudę, Jana, Henryka, Gertrudę, zmarłych z rodzin Niemczyk, Gołombek, Barbarę, Jerzego, Feliksa, zmarłych z rodzin Sienkiewiczów, Kowerdanów, Helenę i Zdzisława Jankowskich, Danielę i Tadeusza Jędrachowicz, Piotrusia Stępniewskiego, Danielę Przybysz, Jerzego Jędrachowicz, Helenę Sierputowską, Stanisławę Adamczak, Marię Kowalik, Halinę Celińską, Halinę Terlikowską, Helenę Pawłowską, Janinę Bętkowską, Helenę Gil, Jadwigę Janiszewską, Annę Lebioda, Danutę i Władysława Widenka, Mariannę Górską, Mieczysławę Barańską, Stanisława Zgieb, Reginę Barzan, Danutę Gemel, zmarłych z rodziny Gemel i Kańkowskich, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Michalinę, Albina Gawrysiak, Tadeusza, Katarzynę Zajezierskich, Tadeusza, Antoninę Kauskich, Józefę Niewrzała, Józefa, Stanisławę Szydłowskich, Janinę, Jana Michalskich, Adolfa Targa, Wandę Makarską, Anielę Petryla, Piotra, Józefę Jakubowskich,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Juliannę, Piotra, Antoniego, Stanisława Szczuka, Mariannę Pieńkowską, Pawła Kossakowskiego, Wandę, Helenę Zdzisława, Antoniego, Stanisława Górskich, ks, Jana Sochala, ks. Ireneusza Hanzewniaka, ks. Henryka Karwowskiego, Witolda Męczkowskiego, Marka Augustynowicza, Halinę, Antoniego, Tomasza, Czesława, Władysławę Terlikowskich, Albinę, Jana Rozwadowskich, Stanisława Obrępalskiego, Zofię, Zofię, Stanisława Kamińskich, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę Oknińską, Grażynę, Michała, Mariannę, Henryka, Florentynę, Józefa, Mariannę, Adama, Janusza, Jana, Mieczysława, Kazimierę, Halinę, Jana, ks. Romana, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Zofię, Feliksa Białkowskich, Andrzeja Rembalskiego, Jana Zielińskiego, Kazimierza Lizakowskiego, Kamilę Tyską, Romana Olszewskiego, Hilarego Szpajdę, zmarłych z rodziny Matuszewskich, Sozańskich, Majaków, Władysława, Albinę, Jerzego Grendel, Aleksandra, Mariannę, Teodora, Edwarda, Zygmunta, Stanisława Wyszyńskich, Wacława i zmarłych z rodziny Majcher, za rodziców Janinę i Antoniego, braci Henryka i Władysława Stnelee, siostrę Mariannę, Karolinę, Stanisława, Ireneusza, Stefana, Kazimierza, Martę, Karolinę, Wiesława, Emilię, Jana, Pelagię, Antoniego, Zenona, zmarłych z rodziny Milewskich i Kowalskich, Stanisława, Władysławę Affek, Ewę, Irenę, Zdzisława Latawiec, Stefana, Ryszarda, Mariannę, Józefa Trawińskich, Bronisławę, Romana Harajda,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Mikołaja, Aleksandra, Antoniego, Sabinę, Barbarę, Wiktorię, Helenę, Marię, Jana, Feliksa, Ryszarda, Józefa, Eleonorę, Wojciecha, Janusza, Marię, Tadeusza, Helenę, Mieczysława, Władysławę, Juliana, Antoninę, Teresę, Barbarę, Zdzisława, Grażynę, Józefę, Jakuba, Eugeniusza, Leszka, Mariannę, Stanisława, Henryka, Zofię, Józefa, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Jana, Zygmunta, Wiktorię, Zdzisława, Franciszkę, Stanisława Mroczkowskich, Genowefę i Feliksa Kabala, Zofię i Edwarda Rosołowskich, Kazimierę i Czesława Graczyków, Jana Lisa, za zmarłych z rodziny Graczyków i Lisów, Izabelę, Kazimierza, Andrzeja Biegaj, Konstantego, Apolonię, Franciszka Nowaków, Marię, Bronisława Łukasiewicz, Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny, Helenę, Franciszka, Wiktora, Ignacego, Anastazję, Stefana, Helenę, Zofię Pilśniak, Elżbietę, Lucjana, Piotra, Bronisławę, Stefanię, Jolantę, Danutę, Janinę, Józefa, Annę, Jadwigę, Zofię, Marcelego, Leona, Zofię i Władysława Olejnik, Stanisławę, Stanisława, Bolesława Kosińskich, Czesławę, Jana, Czesława Wawrzyniak, Bożenę Jackiewicz, Jana i Stanisławę Rosłaniec, Jana i Tadeusza Kukiełka, Marię i Stanisława Godlewskich, Adama Barcz, Marię Kobierka, Antoniego, Antoninę, Kystynę, Mieczysława, Władysławę, Józefa, Józefę, Annę,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Marię, Stanisława Kucharek, za ich zmarłe dzieci i synowe, zmarłych z rodziny Kucharków, Sajnów, Wandę, Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Hannę Świt, Jadwigę, Alfreda Sałasińskich, Martę Luty, Krystynę, Halinę, Piotra Ambrożak, Irenę, Jana, Leder, Stefanię, Władysława Lewandowskich, Tadeusza, Aleksandrę, Irenę, Bogdana, Wincentego, Władysławę, Władysława, Stanisława, Paulinę, Marcina, Władysława, Stanisławę, Jana i zmarłych z rodziny Dziekońskich, Bolesławę Zielińską, Marię, Jana, Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę, Stanisława Lipskich, Krystynę, Tadeusza Gawrzychowskich, Irenę, Tadeusza Bielińskich, Irenę, Henryka Boguckich, Janinę Zawada, zmarłych z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Boguckich, Siennickich, Łucję, Bronisława, Barbarę, Jana, Marię, Romana, zmarłych z rodzin: Fetraś, Kowalczyków, Piorunów, Plisieckich, Zielińskich, Stanisławę, Władysława, Józefę, Stanisława, Irenę, Stanisława, Mariannę, Wincentego, Stefanię, Józefa Mroczków, Mariana Marczaka, Agnieszkę, Michała, Kazimierza Kucharskich, Stefana, Adama, Apolonię, Henryka, Danutę, Stefanię, Krystynę, Bronisławę, Ewę, Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława Bocian, Zofię, Mariana, Zdzisława, Marka Gołębiowskich,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jadwigę, Stefana, Krystynę, Jana, Kazimierza, zmarłych z rodziny Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, zmarłych z rodziny Wierzejskich, Henrykę, Stanisława Lehr, Waldemara, zmarłych z rodziny Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę, zmarłych z rodziny Stefańskich, Teresę, Ryszarda, Kazimierę, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Zygmunta, Hannę, Zofię, Zygmunta Rzuchowskich, Barbarę, Kazimierza Tomczak, Zofię, Zygmunta, Tadeusza, Stokowskich, Tadeusza, Wacława, Urszulę, Józefa, Edwarda, Stanisława, Felicję, Józefa, Jana, zmarłych z rodziny Jóźwików, Białowąsów, Ciulkinów, Marka Kruszewskiego, Józefa, Jana, Józefę, Otylię, Stanisława, Mariannę, Stanisława, Mieczysława, Stanisławę, Jadwigę, Wincentego, Genowefę, Mieczysława, Barbarę, Witolda, Irenę, Ryszarda, za zmarłych z rodziny Banachów, Korpyszów, Dziekońskich, Stefana Kowalczyka, Anielę, Kazimierza Perzyńskich, Lidię Mieloch, Jerzego, Kazimierę, Adama Tarnowskich, Stanisławę, Zdzisława Różyckich, Kazimierę, Józefa Szymańskich, Jerzego, Bogdana Tarnawskich, Stefanię, Romana Żółkowskich, Jadwigę, Eugenię, Kamę Moczulskie, Stanisławę Weber, Danutę, Stanisława Gajdów, Sylwestra Ficek, Władysławę, Zbigniewa Krupińskich, Barbarę, Marię Piwko,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Antoniego, Mariana, Wandę, Jerzego, Teresę Kalkucińskich, Zofię, Antoniego Pietrzyk, Barbarę, Mieczysława Dymeckich, Marię Woźniak, Piotra Fila, Waldemara Fiuk, Lucynę, Ryszarda, Mariolę Koryckich, za dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa, Emilię Gierackich, Julię Lenard, Władysławę, Adolfa Zyguła, Ryszarda Plutę, Wandę Manorską, Luizę Zyguła, Różę Kowalczyk, Jerzego, Urszulę, Annę, Feliksa Migowskich, Anielę, Henryka Becker, Annę, Janinę, Edwarda, Krystynę, Pawła, Gerarda Żygowskiego i zmarłych z rodziny, Hieronima Buckiego, Gertrudę Brzoskowską, zmarłych kapłanów, Nauczycieli, zmarłe Siostry Nazaretanki, Józefa, Jana, Klarę, Augustyna, Mariannę, Władysława, Teresę, Brunona, Irenę, Czesława, Marię, Stanisława, Helenę, Edmunda, Franciszka, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłe Siostry Nazaretanki, Kazimierza, Zbigniewa, Jana, Agnieszkę, Antoniego, Bronisławę, Józefa, Tadeusza, Teodora, Bronisława, Janinę, Bronisława Wrzesińskich, Mieczysława, Marię, Augustynę, Teofila Kłakowiczów, Feliksa, Zofię, Józefa Kaniewskich, Czesławę, Stanisława Dymińskich, Aleksandra, Henryka Węclewskich, Zofię, Wacława Żuchowskich, Janinę, Aleksandra Piórko, Małgorzatę Kowalczyk, Elżbietę Mirską, Jadwigę, Edmunda Jerka, Elżbietę Sztyber, Jadwigę Stasiak, Marię, Jana, Aleksandrę, Jana Sierackich, Marię, Stanisława Różalskich, Katarzynę, Wojciecha, Teresę, Stanisława, Barbarę, Adama, Halinę, Wincentego, Tadeusza, Wincentego, Apolonię, Teresę, Stanisława, Wincentego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Antoninę, Wincentego, Ireneusza, Katarzynę, Michała, Annę, Jana, zmarłych z rodziny Wiejaczów, Stanisława, Annę, Edmunda, Tadeusza, Henryka, Jana, Wiesława, Kazimierę, Krystynę, Stanisława, Andrzeja, Krystynę, Zbigniewa, Zygmunta, Ryszarda, Mirosława, Annę, Kazimierza, Leokadię, Józefa, Andrzeja, Antoninę, Wincentego, Katarzynę, zmarłych z rodziny Misztatów, Henryka Grześkowiak, Zofię, Edwarda, Celinę, Romana, Bogusława Siwieckich, Danutę Zakrzewską, Leszka Rączka, Marię, Aleksego, Marka Piechotów, Zofię Czerna, Jurka Pękala, Teresę Dulębę, Zdzisława Biały, Janusza Cholewę, Tadeusza Kalinowskiego, Marię Kozłowską, Marię Nowakowską, Florentynę, zmarłych z rodziny Korczyńskich, Chodnickich, Stanisława, Antoniego, Ryszarda, Ignacego, Łukasza, Apolonię, Helenę Kowalskich, Stanisława, Joannę, Janinę, Filipa, Zdzisława, Lucjana Pawlak, Aleksandra,Józefa, Ludwika Zięcik, Mieczysława Soszka, Dominika, Józefa Morzdziżewskich, Janinę, Władysława, Kazimierę, Stanisława, Anielę, Stanisławę, Marka, Irenę, Iwonę, Annę, Antoniego, Teresę, Stanisławę, Michała, Tadeusza, Czesława, Alberta, Jana, Józefa, Aleksego, Władysławę, Macieja, Lidię, Piotra Skolasińskiego, Innocentego Bagnowskiego, Jana, Michała, Bronisława, Katarzynę, Amelię, Jadwigę, Weronikę Halickich, Antoniego,Andrzeja, Walerię Samojlik, Annę, Juliana, Józefa, Jana Szymańskich,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Janinę, Andrzeja, Józefa, Irenę Chmielewskich, Teresę, Stanisława Kordowiak, Zofię, Stanisława, Mieczysława, Zofię, Stanisława, Witolda, Iwonę Filipek, Krystynę, Tadeusza Majewskich, Alicję, Lidię, Janinę Tadeusza, Helenę, Józefa, Juliannę, Hannę, Jarosława Łysejko, Szymona Belkę, Grzegorza, Zofię Beck, Helenę, Henryka Izydorek, Ryszarda, Jana, Emilię Florczak, Bogusława Wajland, Krzysztofa Nowakowskiego, Krystynę, Henryka Wnuk, Ignacego, Zofię, Andrzeja, Jerzego Antonik, Stanisława, Edwarda, Leokadię Halinę Czorkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z rodziny Gawęckich, Pawlaków, Strojkłów, Reginę, Władysława, Czesława, Janinę jaworską, Krystynę, Stanisława Strojewskich, Barbarę, Zbigniew, Irenę, Wacława Janeczków, Elżbiete Staniszewską, Jadwigę Paczewską, Jana, Henryka, Konstantego, zmarłych z rodziny Kornackich, Jóźwików, Tyczewskich, Wierzbickich, Rybarczyków, Stefanię Pioterczak, Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące, Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę, zmarłych z rodziny Korniluków, Jacka, Krzysztofa Kryńskich, Weronikę, Konstantego, Mieczysława Sacharczuków, Stefanię, Franciszka, Filomenę Mierzejewskich, Marię, Jerzego Stojowskich, Helenę, Kazimierza Rudnickich, Bronisława, zmarłych z rodziny Mindakiewiczów, Leokadię, Adama, Juliana, Pelagię, Annę, Zdzisława, Bożenę, Alfredę, Euzebię, Cecylię, Roberta, Jadwigę, Stanisława, Krystynę, Henryka, Dariusza, Cezarego, Stanisławę, Czesława, Józefa, Sabinę, Jana, Janinę, Paulinę, Zbigniewa, Józefę, Czesława, Gerarda, Zdzisława, Janinę, Magdalenę, Jana, Bronisławę, Władysława, Annę, Karola i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Ryszarda, Zofię, Edwarda Zielińskich, Mariannę Wutowicz, Stanisława, Julię Niedziela, Władysława Polesińskiego, Adama, Genowefę, Stefana Iwańskich, Stefana, Józefę Woźniak, Krystynę, Władysława, Zbigniewa Kopka, Zbigniewa Niesiołowskiego, Teresę Dachniewską, Józefa, Janinę Wieczorek, Wita, Zbigniewa, Ryszarda, Kazimierza Stagun, Feliksa Bożymek, Jadwigę Niesiołowską, Feliksę, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa Bryczkowskich, za zmarłych z rodziny Błazuckich, Zdzisława, Aleksandrę, Józefa, Tomasza, Czesława, Waldemara Polkowskich, Annę, Stanisława Pomichowskich, Józefa Reny, Julię, Stanisława, Karolinę Wilk, Annę, Marcina Folda, Władysława Wąchalewskiego, Janinę Sypuła, Andrzeja Feiler, Annę, Jana Zajdler Zaborowskich, Ryszarda, Elżbietę, Jana Nawrockich, Teresę Gąsiorowską, Bogdana Potockiego, Mieczysława Kalinik, za zmarłych z rodziny, Edmunda, Tomasza, Halinę, Marię, Stefana, Czerniaków, Bożenę Stachura, Stanisława, Mariannę, Stefana, Kazimierę, Edmunda, Jana Majchrzaków, Seweryna, Helenę, Leszka, Andrzeja Foterek, Alojzego, Władysławę Grzeszczaków, Helenę, Tadeusza Walendowskich, Franciszka, Helenę Mikołajczaków, Barbarę, Zdzisława, Jana Kardaś, Jana, Henryka Sałyga, Tadeusza, Władysławę, Zbigniewa Kotylak,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Aleksandra, marka, Marię, Jana, Wandę Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Marię, Anielę, Leona, Franciszka Majewskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Wandę, Stanisława Bieńkuńskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bogusławę, Stefana Franczaków, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Mariannę Krasowską, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Łancewicza, Stanisława, Stanisławę, Wacława, Henryka, Huberta, Barbarę, Adama, zmarłych z rodziny Żmijewskich, Lubańskich, Skoczków, Jaroszewiczów, Zmudczyńskich, Bieńkowskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, kapłanów i siostry, którzy posługiwali w naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące, Henrykę, Eugeniusza, Annę, Grzegorza Krupa, Jadwigę, Józefa Golian, Zbigniewa, Andrzeja, Stefana, Marię Serafin, Waldemara Malinowskiego, Marię Zemełka, Stanisława Rymanowskiego, Zofię, Andrzeja Tulejskich, Annę Wójcik, Stanisława Kutyłę, zmarłych z rodziny, Annę, Józefa Lisiak, Daniela, Leszka Juszczyk, Rudolfa Kasner, Jadwigę, Stanisława Klimka, Józefa, Józefę, Antoninę, Józefa Czesława, Józefa, Henrykę, Stanisławę, Władysława, Jana, Marię, Aleksandra, Wandę, Mirosława, Aleksandra, Władysława, Stefana, zmarłych z rodziny Paluchów: Michała, Zofię, Mariannę, Jadwigę, Teresę, Janinę, Bronisława, Witolda Aprelew, Genowefę, Władysława Pudło, Helenę, Franciszka Bartnickich, Emilię, Józefa Czechowskich, Zofię, Bogdana Miłek,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Kazimierza, Franciszkę, Bronisławę, Ryszarda, Zygmunta Lewickich, Walentynę, Władysława Jandziszak, Barbarę Zołoteńko, Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Katarzynę, Ignacego, Teresę Ziemskich, Walerię, Ludwika, Feliksa, Eugeniusza Wieczorek, Kazimierza radzieckiego, Maciusia Płocharskiego, Antoniego, Natalię, Marlannę, Halinę, Tomasza, Leonarda Augustyniaków, Edwarda Kobusińskiego, Władysława, Władysławę Bojarskich, Piotra, Józefę, Henryka, Helenę, Tadeusza Stochła, Zbigniewa Romaszko, Andrzeja, Janinę Rykowskich, Stanisława Osełkę, Tadeusza Kota, Andrzeja Stępniak, Monikę Gużewską, Iwonę, Jerzego Piekut, Martę, Marka, Andrzeja Pilch, Andrzeja Jaworskiego, Fredka Chachulskiego, Krystynę, Tadeusza Szlachetka, dusze w czyśćcu cierpiące, Elżbietę, Zdzisława, Kasię, Maciusia, Jana Szych, Apolonię, Stanisława Dębowiak, Paulinę, Wojciecha Szerszeń, Hannę Rudzińską – Niemiec, Hannę, Dariusza Bednarczyk, Rafała Piątkiewicza, Bogdana Oleszkiewicza, Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Eufemię, Franciszkę, Władysława Chojnackich, Jana Wodnickiego, Jadwigę, Stanisława Karigowskich, Zofie, Adama Pietrasik, Adama Peczyńskiego, Stanisławę, Władysława Jezior, Janinę, Eugeniusza, Władysławę Mortas, Jana, Helenę jezior, Adama, Helenę, Łucję, Kazimierza, Stanisława Durskich, Helenę, Józefa Masłowskich, Marię, Jana Dzija, Roberta, Irenę, Donata Sieruga, Tadeusza Kacperskiego, zmarłych z rodziny Kowerdanów i Sienkiewiczów,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Czesława, Helenę, Feliksa, Teresę, Pruskich, Juliana, Krygier, Józefa, Bronisławę, Zdzisława Samoraj, Krystynę, Janusza Wiśniewskich, Jadwigę Wojdak, Ewę, Stanisława, Barbarę Burzyńskich, Marię, Tomasza, Janusza Gajewskich, Zdzisława Fedorowicza, Barbarę Żukowską, Hannę Maćkowiak, Irenę Fronczak, zmarłe siostry nazaretanki, siostrę Dyr. Amabilis oraz dusze w czyśćcu cierpiące, Wande, Eugeniusza Ostrysz, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zygmunta, wszystkich którzy zginęli w wypadkach, Helene, Piotra, Edmunda, Irenę, Józefa, Zenona, Helenę, Bolesława, Zygmunta, Mieczysława, Wandę, Eugeniusza, Szymona Ostrysz, zmarłych z rodziny Welo, za zmarłych księży, Siostry nazaretanki, za tych którzy odeszli nagle i dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Jana Sochalę, br. Henryka Gazdę, zmarłych braci zakonnych i siostry zakonne, za zmarłe siostry nazaretanki, Michała, Jana Rupniewskich, Wiktorię, Stanisława Kąpińskich, Mariannę, Kazimierza Orzoł, Jana, Helenę Kuzia, Jarosława Romaniuka, Sylwestra Zyznowskiego, Elżbietę, Jana, Mariannę, Franciszka, Henryka Walejewskiech, Janinę, Antoniego Nowak, Zbigniewa Sobczyńskiego, Józefa, Helenę Matuszczak, Zofię, Franciszka Kopytkowskich, Stanisława, Aleksandra, zmarłych z rodzinny: Fijałkowskich, Siemińskich, Szelągów, Babisów, Staroniów, Przyborków, Skórskich, za zmarłe Siostry Nazaretanki i zmarłych Kapłanów, Janinę, Kazimierza Cieszko, Marię, Tadeusza Ziembowicz, O. Floriana Duchniewskiego, Agnieszkę Lisowską, Andrzeja Zabielskiego, Stanisławę, Kazimierza Fil, s. Bogumiłę,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Emilię, Jana Wójciaków, daniela Gnatowskiego, Helenę, Irenę Siek, Romana, Sławka Świętochowskich, Marię Pońską, Stanisława Bolewskiego, Bronisławę Stańczak, Pelagię, Adama Pniewskich, Marię, Zofię, Józefa Ostrowskich, Irenę, Stanisława Dąbrowskich, dziadków i wszystkich z rodziny Wójciaków, Józefa, Józefę Dałek, Jana, Stanisława, Władysławę, Teresę, Lecha, Barbarę, zmarłych z rodziny Dałków, Stanisława, Stanisławę, Wandę, Kazimierza, Bolesława, Mariannę, Zygmunta, Barbarę, zmarłych z rodziny Kożuchowskich, Edmunda Sikorskiego,zmarłych z rodziny Bubała, Piechota, Żydko, Masoń, Mazur, Sawosz, Dorożkiewicz, Przybyła, zmarłych z rodziny Lipków, Prusików, Rymrów, Chmielewskich, Szumowskich, Krajewskich, Sobol, Elzak, Cichych, Kardasiów, Obrębskich, Samslów, Zyśków, Głarzewskich, Antoninę, Włodzimierza Gołobow, Janusza Dąbrowskiego, zmarłych Kapłanów, osoby konsekrowane, Agnieszkę, Franciszka, Jana, Zbigniewa Szydełków, Anielę, Andrzeja, Mieczysława Radliców, Katarzynę, Władysława, Franciszka Kornagów, zmarłych z rodziny Zapałów, Sucheniów, Brożyna, Jana, Jurka, Genowefę, Pękala, zmarłych z rodziny Pękalów Bembenków, Borowiec, Bartyńskich, Augustyna, Janinę Borowiec, Tadeusza Gila, zmarłych z rodziny Szczygielskich, Dorosiów, Pawłowskich, Chojnackich, Tymoszuków, zmarłych z rodziny i przyjaciół, Stanisława Zborowskiego, Annę, Bronisława, Aleksandrę, Stanisława, Janinę, Teresę, Julię, Reginę, Janusza, Edmunda, Bronisławę, Mieczysława, Martę, Mariana, Włodzimierza, zmarłych z rodziny Zborowskich, Jurkowskich, Smogorzewskich, Radzikowskich, Michała, Annę, Jolantę, siostrę Leoncję, Bolesława, Helenę Sikora, zmarłych z rodziny Sikorów, Pelagię, Antoniego, Edmunda, Mariana, Wiesława Borowczyk, zmarłych z rodziny Borowczyków, s. Ilonę Zalewską, s. Alojzę, s, Stellę, s. Zdzisławę, s. Reginę, Teresę, Franciszka, Kazimierza, Janinę, Stanisława Napora, Janinę German, Zdzisława Newelicz, Walerię Turalską, zmarłych z rodziny German, Napora, Iwanickich, Newelicz, Tokarczyk,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Rozalię, Jerzego, Reginę, Władysława Pietrzak, Olgę, Witolda Szawłowskich, zmarłych z rodziny Pietrzaków, Szawłowskich, Kościelaków, ks. Tomasza Maćkowiaka, Janinę Maćkowiak, zmarłych z rodziny Hołyk, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię Kaczyńską, Wacława, Jadwigę Antosiak, Ewę, Józefa, Katarzynę, Kontantego, Annę, Franciszka, Anielę, Marię, Bronisława, Franciszka, Adama, Mieczysława, Stanisława, Marię, Emanuela, Feliksa, Marię Emanuela, Feliksa, Stefanię, Krzysztofa, Mieczysława, Hannę, Eugenię, Borysa, Helenę, Jana, Zdzisława, s. Kordulę, zmarłych z rodziny Kozickich, Marię, Tomasza Cyran, zmarłych członków Legionu Maryi, ks. Józefa Przybyło, Jarosława Jóźwika, Mieczysławę, Tadeusza Miazek, Agnieszkę, Wojciecha, Weronikę Staniaszek, Stanisława Henniga, Alinę, Mieczysława, Jasia Tomczuk, Izabelę Kleszczewską, Andrzeja, Weronikę, Marcina Piwowarskiego, Danutę Popławską, Dobromiłę Kryt, Grażynę, Stefana, Grzegorza Lize, Marię, Magdalenę Sziltges, Danutę, Władysława Widenka, Marię Kozicką, zmarłych z rodziny Widenka, Litarowicz, Tatarczyk, Życzyńskich, Adamczyków, Konrada Dąbrowskiego, Stanisława Kostrzewę, Małgorzatę, Genowefę, Romana Skórskich, Praksedę protasiewicz, Celinę, Józefa, Janusza Adamczyk, Gretę, Leona Krefft, Helenę, Bernarda, Jana Wenta, zmarłych z rodziny bednarczyk, Falkowskich, ks. Ryszarda, ks. Tadeusza, Bernarda, zmarłych z rodziny Osytków, Zawistowskich, Kowalczyków, Czarneckich, czarnogórskic, Piotra Zawistowskiego, marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, Barbarę Kondracką, Józefa Buchtę, Dariusza Kulikowskiego, Bogdana Krupskiego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Stanisławę, Wiesława Rosołowskich, Piotra, Rozalię Harasim, Wandę Rejniak, Janinę Więtczak, Jerzego, Kazimierę Wałaszek, Stanisława, Elżbietę Piskorz, zmarłych z rodziny Rosołowskich, Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Adolfa, Jerzego, Ryszarda , Janusza, Dariusza, Magdziaków, Marka Wicha, Konrada Cejlana, Jadwigę, Bogdana, zmarłych z rodziny Zimnych, Janinę Głąb, Stanisławę, Danutę, Tomasza, zmarłych z rodziny Dymanus, Irenę Iwańczyk, Andrzeja Szymańskiego, Halinę, Józefa Prószyńskich, Ryszarda, Janinę, Mariannę, Bogumiłę, Jana, Stanisława, Henryka, Bolesława, Kazimierza, zmarłych z rodziny Wrzosków, Majewskich, Sawickich, Chrząszczów, Otłusków, Czaplickich, Tarachów, Jagodzińskich, zmarłych z rodziny Zielińskich: Adelę, Teodora, Stanisława, Józefa, Janinę, Jana, Witolda, Jerzego, Antoniego, Franciszka, Stanisławę, Eugeniusza, Walerianę, Helenę, z rodziny Kęsickich: Helenę, Ryszarda, Tadeusza, Józefa, Irenę, Tadeusza, z rodziny Wiśniewskich: Huberta, Zofię, Stefana, Czesława, Jana, Władysławę, Janinę, Karolak Marię, Tomasza, Staszewskich Józefa, Rozalię, Helenę, z rodziny Ołdakowskich: Wiktora, Mariannę, Antoniego, Marię, Leona, Franciszkę, Józefa, Franciszka, Genowefę, Małgorzatę Dziurbasz, Feliksa, Jadwigę Jarosz, Halinę Piotrowicz, Waldemara Piechockiego, Józefa Sikorę, Stefanię, Józefa, Jadwigę, Edwarda Garbuz, Barbarę, Jerzego, Feliksę, zmarłych z rodziny Sienkiewiczów, Kowerdanów,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Władysławę, Józefa, Kazimierza Stanisławskich, Michalinę, Kazimierza, Stanisława, Józefa Sobczak, Józefę, Mariannę, Ignacego, Czesławę, Michała Knasiaków, Władysława Skoraczewskiego, Krzysztofa Kułagowskiego, zmarłych z rodziny Depczyńskich, Majów, Prasałów, Ostrowskich, Kobiałków, Jasińskich, Chrościckich, Kowalskich, sackiewiczów, Janiszewskich, Ulewiczów, Wejssów, zmarłych z rodziny Ranachowskich: Bolesławę, Mieczysława, Wiktora, Stefana, Aleksandrę, Mieczysława, Helenę, z rodziny Sauerów: Annę, Pawła, Rajmunda, Alfonsa, Tadeusza, Józefa, Ludmiłę, zmarłych z rodziny Rubisów, Wilkońskich, Lendzionów, Skarbków, Maćkowiaków, Mikołajewiczów, Wiśniewskich, Jadwigę, Irminę, Janinę, Elżbietę, Iwonę, Wojciecha Żyśko, Zdzisława Gembickiego, Cecylię, Stanisława Żulpo, Zofię, Helenę Makowskie, Rzymskich, Wandę, Kazimierza Bienieckich, Grażynę, Urszulę, Józefa, Helenę, Piotra Duch, Genowefę, Mieczysława Pyć, Stefanię, Jana Szlachetka, Janinę, Ludwika Wódke, Teresę Kuta, Halinę, Zygmunta Filipek, Tadeusza Otrębskiego, Jadwigę, Jerzego Kilen, Alinę, Aleksandra Rokosę, Jadwigę Drabikowską, Bronisławę, Stanisława, Kazimierza, Helenę, Zofię, Zygmunta,Jana, Bronisława, Marię, Józefa, Janinę, Jana, Wiktorię, Józefa, Janinę, Stefanię, Tadeusza, Anielę, Genowefę, Krzysztofa, Kazimierę, Andrzeja, Helenę, Mieczysława, Henryka, Irenę Jarońską, Kazimierza Pędziech, Władysława Owsikowskiego, Jadwigę, Andrzeja Białas, Wacława, Mariannę, Józefa Sęczkowskich, Piotra Skolasińskiego, Mirosława Chmielewskiego, Eugeniusza, Anielę, Stefana, Leokadię Stępień, Antoniego, Wacława Skurat, Stefana, Leokadię Bareja, Stefana Mandelki, Romana, Helenę Maneckich, Jerzego Bednarskiego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Antoninę, Marię, Elżbietę, Kazimierza, Stanisława, Andrzeja Szyszka: Annę, Ignacego, Jerzego Zakrzewskich; Marię, Franciszka, Henryka Goń; Adama Marię Różowicz; Zbigniewa, Aleksandrę Niebieszczańskich, Andrzeja Rehlisa, Zbigniewa Grządkowskiego, Kazimierza Siemińskiego, Teresę i Stefana kowalczyk, Szczepana klimka, Stanisława Żurkowskiego, Adolfa Gąseckiego, Janusza Melanowskiego; Teresę, Jadwigę, Małgorzatę, Zygmunta, Franciszka Kowalskich, Zofię, Wandę, Jankę, Antoniego, Bogdana, Zbigniewa, Kotyli, Zbigniewa Niebieszczańskiego, Alicję, Andrzeja, Ireneusza, Tadeusza Dąbrowskich; Irenę, Teresę, Henryka Orlikowskich, Eleonorę, Mariana, Leonarda Kaczmarek, Leokadię, Bożenę, Antoniego, Romualda, Pietrzaków; Marylę, Jerzego Czupryn; Andrzeja, Helenę, Feliksa Zielińskich. Ks. Prał Zdzisława Peszkowskiego, Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i jego synów, Jerzego Szaniawskiego, Stefana Melaka, Kazimierza Deynę, Krystynę Lamowską, Tadeusza Bergsona, Helenę i Piotra Duch, Genowefę i Mieczysława Pyć. Leokadię Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę, Górskich; Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, romana Pisarskich; Kwirynę, Tadeusza, Zofię sobańskich; Elżbietę Rutkowską, Barbarę, Aleksandra Jawora; Alinę, Leona Palarza, Władysła Korlaka, Władysława Kozioła, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta, Mioduszewskich; Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę, Sikorów; Apolinarego, Mariannę, Rutkowskich, Krystynę, Franciszka Czyżak

Wieczny odpoczynek…..

Zenobię Wojciechowską, Piotra Szreniawskiego, Piotra Wojciechowskiego, Józefę Szreniawską, Józefa i Józefę Klimas, Marcina Boryń, Marię Cyran; Józefę Kulesza, Mariannę, Romana, , Zofię, Jerzego, Halinę, Władysława Dublickich. Józefa, Genowefę Krawczyk, Stefana Witeckiego; Henryka, Janusza, Marię Borkowskich, Marię, Halinę, Józefa, Adama Burek, Jankę i Jana wiśniewskich, Helenę, Tadeusza, Krawczak, Mariana, Helenę Jareckich, Zofię Suchenek, Dziadków Rzeńców i Krawczaków