Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne z XIV Niedzieli zwykłej dnia 04 lipca AD 2021

 1. Przypominamy, że zmieniły się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w modlitwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących. Wciąż zachowujemy jednak obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Dziękujemy za przestrzeganie obowiązujących zaleceń.
 2. W związku z nadchodzącym okresem letniego wypoczynku przypominamy, że w lipcu i w sierpniu będzie obowiązywać wakacyjny porządek Mszy św. W dni powszednie Msze św. są sprawowane tylko o godz. 7.00 i 18.30. Zaś w kolejne niedziele,
  w wakacyjnym porządku dnia, nie będzie Mszy św. o godz. 17.00, czyli ostatnia Msza niedzielna będzie o godz. 19.00.
 3. Na czas wakacji ulegają także zmianie godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej, która będzie dostępna po południu tylko
  w poniedziałki, środy i piątki (od 17.00 do 18.00), a rano we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do 10.00).
 4. Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i błogosławionych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie bezpiecznie po wyjazdach do nas. Udanych wakacji i spokojnego wypoczynku dla wszystkich! Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne z dnia 27.06.2021r. 13 Niedziela zwykła

 1. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym Parafianom, zespołom i wspólnotom, Dzieciom I.-komunijnym wraz z Rodzicami, asyście liturgicznej, Siostrom  Nazaretankom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz przebieg całej uroczystości wizytacyjnej, która miała miejsce przed tygodniem z udziałem Biskupa pomocniczego warszawskiego Księdza dr Piotra Jareckiego. Szereg spotkań z Parafianami i opis aktywności działających w naszym ośrodku duszpasterskim grup zakończył się udzieleniem Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Wszystkim gratulujemy pięknej postawy i złożonego świadectwa wiary.
 2. W poprzednią niedzielę, decyzją Episkopatu Polski, zniesiono na terenie całego kraju obowiązujące podczas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni, także podczas urlopów i wakacji.
 3. Przypominamy, że od dziś zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w modlitwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących. Wciąż zachowujemy jednak obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Dziękujemy za przestrzeganie obowiązujących zaleceń.
 4. W najbliższy wtorek (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To także dzień imienin Ks. Piotra Strakowskiego, naszego wikariusza, któremu już dziś życzymy, aby w każdej chwili swojego kapłańskiego posługiwania mógł powtarzać za św. Piotrem słowa: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!” Do wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnego Ks. Solenizanta zapraszamy we wtorek podczas Mszy św. o godz. 17.30.
 5. Wczoraj parafialny Zespół Caritas prowadził dystrybucję żywności dla osób chorych, ubogich i potrzebujących. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez cały ostatni rok angażowali się w prace tego Zespołu i wspierali jego działalność swoimi dobrowolnymi ofiarami. Po następne paczki zapraszamy już po wakacjach, we wrześniu. O terminie będziemy jeszcze dokładnie informować.
 6. W tym tygodniu (2 VII) przypada I. piątek miesiąca . Spowiedź od godz. 17.30. W I. sobotę (3 VII) zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, wynagradzającą za zniewagi uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec po tej Mszy. W lipcu i w sierpniu nie będzie regularnych wizyt u chorych w I. sobotę miesiąca, poza wyjątkowymi sytuacjami.
 7. W związku z nadchodzącym okresem letniego wypoczynku przypominamy, że w lipcu i w sierpniu będzie obowiązywać wakacyjny porządek Mszy św. W dni powszednie Msze św. będą sprawowane (od czwartku, 01 VII) tylko o godz. 7.00 i 18.30. Zaś w niedziele, w wakacyjnym porządku dnia, nie będzie Mszy św. o godz. 17, czyli ostatnia Msza niedzielna będzie o godz. 19.00.
 8. Na czas wakacji ulegają także zmianie godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej, która będzie dostępna po południu tylko w poniedziałki, środy i piątki (od 17.00 do 18.00), a rano we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do 10.00).
 9. Dziś, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, jest dostępna nasza parafialna gazetka. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w jej redakcji i składają swoje ofiary na jej utrzymanie, zwłaszcza Księdzu Kanonikowi Stanisławowi, który nieprzerwanie, od 22 lat, jest autorem zawartego w każdym numerze biblijnego komentarza do niedzielnych czytań. Bóg zapłać!
 10. Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i błogosławionych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie bezpiecznie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły, pracy i do naszego kościoła. Udanych wakacji i spokojnego wypoczynku dla wszystkich! Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne z dnia 20.06.2021r. 12 Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj nasza Parafia przeżywa dzień szczególnej radości goszcząc Biskupa Pomocniczego naszej Archidiecezji Księdza dr Piotra Jareckiego, który przez cały dzień uczestniczy w naszej modlitwie,  finalizując rozpoczętą przed rokiem wizytację kanoniczną Parafii. Ks. Biskup na każdej Mszy św. przyjmuje relacje z działalności grup i wspólnot parafialnych za okres ostatnich 5 lat, a podczas Mszy św. o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Serdecznie witamy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w naszej Wspólnocie i prosimy o umocnienie nas w wierze, nadziei i miłości swoim świadectwem,  zanoszoną modlitwą i udzielanym błogosławieństwem.
 2. Od dziś, zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, znosi się na terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni.
 3. Od przyszłej niedzieli, po raz kolejny zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych uroczystościach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w nabożeństwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących, ale z uwzględnieniem otwartego zakonnego chóru. Zachowujemy obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Prosimy o realizację i dziękujemy za przestrzeganie nakazanych zaleceń.
 4. Wczoraj  cała nasza Wspólnota parafialna przeżywała radość z Uroczystości I. Komunii św., do której przystąpiło 70. dzieci, uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy Biały Tydzień. Do czwartku dzieci będą codziennie uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym według podanego wczoraj schematu. Jutro na godz. 17.30 przychodzą dzieci z klasy 3B Szkoły Podstawowej Nr 190 i potem uczestniczą w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa, a na 18.30 zapraszamy dzieci z obu klas 3 Nazaretu. Prosimy zapoznać się ze szczegółową informacją na ten temat przesłaną Rodzicom pocztą mailową oraz umieszczoną na stronie internetowej Parafii.
 5. Składamy również wielkie podziękowanie za dar komunijny Dzieci i Rodziców, którym jest nowa, okazała ambonka, doskonale uzupełniająca pozostałe meble prezbiterium, oraz uroczyste lektoria. Bóg zapłać!
 6. W najbliższy czwartek (24 VI) przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia przypada dzień imienin Ks. Jana Kuźniara, naszego rezydenta. Już dziś życzymy Czcigodnemu Solenizantowi Bożego pokoju i radości, spełnienia w całym kapłańskim posługiwaniu i wielu życzliwych ludzkich serc. Do modlitwy w intencji naszego Solenizanta zapraszamy szczególnie w czwartek podczas Mszy św. o godz. 8.00.
 7. Parafialny Zespół Caritas przypomina, że ostatnia przed wakacjami akcja dystrybucji paczek osobom chorym, ubogim i potrzebującym, objętym działalnością charytatywną naszej Parafii, odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00 do 11.00.
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej świątyni najstarszą Siostrę z miejscowej wspólnoty Sióstr Nazaretanek, wieloletnią zakrystiankę w naszym kościele, śp. Siostrę Malwinę Owczarek. Polecajmy ją wspólnie Bożemu miłosierdziu.
 9. To ostatnia niedziela roku szkolnego. Wszystkim Dzieciom i młodzieży życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Odpoczywajcie i wracajcie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły i naszego Kościoła. Spokojnych i Bożych wakacji i urlopów dla wszystkich! Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne z dnia 13.06.2021r. 11 Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj przypada 13-y dzień miesiąca, czyli dzień fatimski. Podczas wieczornego nabożeństwa do Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 odmówimy wspólnie część różańca polecając cała naszą Parafię i czekające nas w najbliższych dniach ważne wydarzenia.
 2. Od dzisiejszej niedzieli zmieniają się limity (do 50% ilości dostępnych miejsc) dla uczestników nabożeństw w kościołach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnej modlitwy dla 130 osób, z uwzględnieniem zakonnego chóru. Rezygnujemy więc z systemu obrazków stosowanego do tej pory i pozostawiamy jedynie obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wspomnianego limitu nie włączają się ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione, ale w takim wypadku powinny posiadać przy sobie świadectwo szczepienia. Prosimy o przestrzeganie nakazanych rygorów.
 3. W najbliższy wtorek i środę (15-16 VI) o 19.30 w kościele odbędzie się próba dla kandydatów do bierzmowania.
 4. W najbliższą sobotę (19 VI) nasza wspólnota będzie przeżywać Uroczystość I. Komunii św., do której przystąpią uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 190 oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Każda z pięciu klas ma przewidzianą odrębną godzinę rozpoczęcia uroczystości: I. grupa o godz. 9.00, a ostatnia o 15.00. W związku z limitami dostępności wejście do świątyni będzie możliwe tylko na specjalne zaproszenia, które każda Rodzina otrzyma przed Uroczystością. Dla osób bez zaproszeń przewidujemy możliwość udziału w uroczystości na terenie dziedzińca szkolnego i parafialnego od strony ul. Nowosieleckiej, gdzie, podobnie jak podczas Triduum Paschalnego, będzie zapewniony udział w liturgii poprzez nagłośnienie miejsca oraz możliwość przyjęcia Komunii podczas Mszy św. I-komunijnej. Zapraszamy!
 5. W tym tygodniu, zanim Dzieci przeżyją radość pełnego udziału w Eucharystii, odbędzie się jeszcze specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych połączony z I. spowiedzią dla Dzieci i możliwością spowiedzi Rodziców. Zapraszamy poszczególne klasy na godz. 16.00 według następującego porządku: w poniedziałek (jutro) – klasa 3B, we wtorek (15 VI) – klasa 3A, w środę (16 VI) – klasa 3C i w czwartek (17 VI) – obie klasy 3 ze Szkoły Podstawowej Nazaretu. Prosimy Dzieci o przyniesienie świec chrzcielnych.
 6. Od przyszłej niedzieli (20 VI), zgodnie z decyzją Episkopatu, znosi się na terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie dotyczy I. przykazanie kościelne, które zobowiązuje do udziału we Mszy św. we wspomniane dni.
 7. W przyszłą niedzielę (20 VI), od godz. 10.00 nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który przez cały dzień będzie obecny w naszej wspólnocie i dokończy rozpoczętą przed rokiem wizytację kanoniczną naszej Parafii. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Poszczególne wspólnoty parafialne będą przekazywać Ks. Biskupowi pisemne relacje ze swojej działalności za okres ostatnich 5 lat. Porządek tych wystąpień będzie następujący: o godz. 10.00 sprawozdania przekaże Akcja Katolicka, Parafialny Zespół CARITAS, Grupa Rodzin oraz Parafialna Rada Duszpasterska. O 11.30 relacje złożą przedstawiciele: grona Katechetów, Liturgicznej Służby Ołtarza, formacji Dzieci i Rodziców w przygotowaniu do I. Komunii św. oraz dziecięcej Scholi. Na tę Mszę św. zapraszamy też szczególnie małe Dzieci oraz matki spodziewające się potomstwa, którym Ksiądz Biskup udzieli specjalnego błogosławieństwa. Z kolei
  o godz. 13.00 wystąpią członkowie Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Odnowy w Duchu Świętym z Grupy „Eliasz” oraz chóru parafialnego „Credo”. Na godz. 17.00 zaproszone są zwłaszcza osoby należące do Grupy „Modlitwy Jezusowej”, Kół Żywego Różańca oraz  Rodziny Rodzin. Wreszcie podczas Mszy św. o godz. 19.00 Ks. Biskup udzieli Bierzmowania młodzieży naszej Parafii i przyjmie sprawozdanie o formacji Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Już dziś zachęcamy do udziału w tych wyjątkowych spotkaniach. Dziedziniec szkolny i parafialny od ul. Nowosieleckiej pozostanie nagłośniony podczas całego dnia wizytacji.
 8. Parafialny Zespół Caritas informuje, że ostatnia przed wakacjami akcja dystrybucji paczek osobom objętym działalnością tego Zespołu odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00.
 9. W najbliższą sobotę kancelaria będzie nieczynna.

Ogłoszenia parafialne z dnia 06.06.2021r. 10 Niedziela zwykła

 1. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Ciała: Kapłanom i Siostrom Nazaretankom, szczególnie tym, które dekorowały kościelny i procesyjny ołtarz, Ks. Piotrowi i całej Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorom, starszym i młodszym ministrantom, dziewczynkom, które sypały kwiatki, osobom z Kół Żywego Różańca, niosącym sztandary, figurę Matki Bożej, panom od baldachimu i nagłośnienia, wszystkim, którzy udekorowali swoje okna i balkony na znak czci dla Jezusa Eucharystycznego. Bóg zapłać za to piękne świadectwo wiary!
 2. Dziś na godz. 15.00 na ostatnią Mszę św. inicjacyjną przychodzą dzieci z klasy 3B Nazaretu, a we wtorek (08 VI) o godz. 16.00 rozpocznie się ostatnie spotkanie formacyjne przed I. Komunią dla dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. Uroczystość I. Komunii św. dla wszystkich dzieci odbędzie się za dwa tygodnie w sobotę 19 VI.
 3. Dziś też Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca ‒będzie sprawowana o godz. 17.00. Spotkanie całej Wspólnoty, jeśli pozwolą warunki sanitarne, odbędzie się po wakacjach.
 4. Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18.30 będziemy modlić według intencji przedstawianych Bogu za pośrednictwem bł. S. Franciszki, założycielki Sióstr Nazaretanek. Intencje można składać przed ołtarzem z jej relikwiami.
 5. W piątek (11 VI) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia odnowimy razem Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nie będzie tradycyjnego piątkowego postu.
 6. W sobotę (12 VI) przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
 7. Potwierdzamy, że za 2 tygodnie, w niedzielę (20 VI), od godz. 8.30 nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który będzie obecny w naszej wspólnocie przez cały dzień i dokończy rozpoczętą rok temu wizytację kanoniczną, a podczas Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie.
 8. Przypominamy o nabożeństwach czerwcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00, także w niedziele.
 9. Nadal prosimy o stosowanie podczas nabożeństw niezbędnych zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka). Stale rośnie liczba zaszczepionych i ozdrowieńców, ale w kościołach ciągle obowiązuje nas odpowiedni limit osób i stosowny dystans.
 10. Władze Dzielnicy Mokotów zachęcają do udziału w trwającym w Polsce Narodowym Spisie Powszechnym, prowadzonym przez Internet, bądź telefonicznie, z pomocą rachmistrza lub dedykowanej infolinii telefonicznej o numerze: 22.279.99.99.
 11. Z kolei Komenda Stołeczna Policji przestrzega mieszkańców przed oszustami działającymi  metodą «na wnuczka» lub «na policjanta».

Ogłoszenia parafialne z dnia 30.05.2021r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Od następnej niedzieli będziemy celebrować Niedziele Okresu zwykłego. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za piękne, owocne i długie życie zakonne S. Malwiny Owczarek, która przez wiele lat pełniła funkcję zakrystianki w naszej Parafii, a dziś świętuje jubileusz 75-lecia swojego życia zakonnego. W intencji niezwykłej Siostry Jubilatki modliliśmy się szczególnie podczas Mszy św. o godz. 7.00, ale wszystkich Parafian zachęcamy, by dziś ‒ wraz z nią ‒ dziękować Bogu i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata pobytu w naszej wspólnocie.
 2. Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3A Nazaretu. We wtorek (01 VI) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3A ze Szkoły Nr 190 (odwołane), a w przyszłą niedzielę (06 VI) na ostatnią Mszę św. inicjacyjną o godz. 15.00 przychodzi klasa 3B  Nazaretu.
 3. Jutro (31 V) przypada święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.
 4. We wtorek (01 VI), o godz. 18.30, będziemy się modlić we Mszy rocznicowej za wszystkich poleconych modlitwie wypominkowej w tym roku oraz za Śp. Parafian Zmarłych w ostatnim miesiącu.
 5. W ten czwartek (03 VI) obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 17.30, ta ostatnia w połączeniu z procesją eucharystyczną, która przejdzie trasą wokół kościoła i klasztoru, tak jak w ubiegłym roku z jednym ołtarzem przy figurze św. Józefa. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji, dziewczynki do sypania kwiatków, chłopców do asysty liturgicznej, a panów do baldachimu. Błogosławieństwo na schodach kościoła przed głównym wejściem zakończy procesję.
 6. W tym tygodniu przypada też I. piątek i I. sobota miesiąca. W I. piątek (04 VI) będziemy spowiadać podczas Mszy świętych porannych oraz od godz. 17.00. W I. sobotę (05 VI) Msza św. w intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny różaniec. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Początek wizyty o godz. 10.00.
 7. Kancelaria parafialna we czwartek (cały dzień), w piątek po południu i w sobotę rano  będzie nieczynna.
 8. W przyszłą niedzielę (06 VI) Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca rozpocznie się o godz. 17.00. Niestety spotkanie całej Wspólnoty musimy przełożyć na czas po wakacjach.
 9. Składamy serdeczne podziękowanie wolontariuszom parafialnego Zespołu Caritas za przygotowanie i majową dystrybucję paczek. Bóg zapłać za posługę pełną poświęcenia sił i czasu. Ostatnia przed wakacjami akcja wsparcia osób potrzebujących pomocy odbędzie się zapewne w ostatnią sobotę czerwca. Będziemy jeszcze o tym informować.
 10. Przypominamy, że za 3 tygodnie, w niedzielę (20 VI), nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, który będzie obecny w naszej wspólnocie przez cały dzień i dokończy rozpoczętą rok temu wizytację kanoniczną, a podczas Mszy św. wieczornej udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Prosimy wszystkich o modlitwę i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne wspólnoty, aby duchowo i owocnie przeżyć nadchodzące uroczystości.
 11. Zapraszamy też na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które będziemy odprawiać, tak jak majowe, o g. 18.00, także w niedziele.
 12. Nadal prosimy o stosowanie podczas nabożeństw niezbędnych zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka). Choć rośnie liczba zaszczepionych, nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy na modlitwie do Boga o łaskę zdrowia i życia.
 13. W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą Parafiankę śp. † Alinę Sokołowską. Polecajmy ją ufnie Bożemu miłosierdziu.

Ogłoszenia parafialne z dnia 23.05.2021r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 1. Dzisiaj świętujemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która koczy cały okres wielkanocny. Dziś ostatni dzień, kiedy możemy w tym roku wypełnić III przykazanie kościelne, które zobowiązuje nas do przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym.
 2. Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3C ze Szkoły Nr 190. We wtorek (25 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3B Nazaretu, a w przyszłą niedzielę (30 V) na Mszę św. inicjacyjną o godz. 15.00 przychodzi klasa 3A Nazaretu.
 3. Od jutra rozpoczynamy w liturgii tzw. okres zwykły, kiedy rozważa się tajemnicę Chrystusa w całej jej pełni.
 4. W najbliższy wtorek (25 V) kapłani naszej Parafii będą obchodzić swoje szczególne jubileusze: Ks. Rafał, nasz wikariusz, będzie świętował XXV. rocznicę, a Ks. Krzysztof, nasz rezydent, XXX-lecie swoich święceń kapłańskich. Obu Kapłanom już dziś życzymy pełnej radości w codziennym naśladowaniu Chrystusa, Dobrego Pasterza, a wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy we wtorek na Mszy św. o godz. 18.30, tym bardziej, że czwartek (27 V), w tym tygodniu, to Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego i niewyczerpanego źródła świętego, kapłańskiego życia. Raz jeszcze: Szczęść Boże!
 5. Również we wtorek (25 V), o godz. 19.30, odbędzie się kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z obu grup.
 6. Zapraszamy też w środę (26 V) na godz. 19.00 do kapliczki przy ul. Czerniakowskiej 42 na ostatnią w tym roku majówkę z udziałem Kapłana (poza naszą świątynią).
 7. W piątek (28 V) przypada 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas piątkowego nabożeństwa majowego będziemy szczególnie prosić i dziękować Bogu za dar jego beatyfikacji, która ma dokonać się w Warszawie już 12 IX br.
 8. W sobotę (29 V), w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 26 diakonów naszych Seminariów przyjmie święcenia kapłańskie i przyjmie z rąk Księdza Kard. Kazimierza Nycza swoje pierwsze dekrety z nominacją do posługi w różnych parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętajmy o nich szczególnie w tym tygodniu i w dniu samych święceń. Być może są pośród nich i tacy, którzy w przyszłości będą posługiwać w naszej Parafii lub dekanacie.
 9. Caritas naszej Parafii potwierdza, że majowa dystrybucja paczek odbędzie się w sobotę (29 V). Paczki będą wydawane tradycyjnie między godz. 10.00 a 11.00 w domu parafialnym.
 10. W przyszłą niedzielę (30 V) podczas Mszy św. o godz. 7.00 będziemy się modlić w intencji S. Malwiny Owczarek, długoletniej zakrystianki w naszej Parafii, z okazji 75-lecia jej życia zakonnego. Siostry Nazaretanki zapraszają, choć wciąż w covidowych limitach, do udziału w Eucharystii sprawowanej w intencji Czcigodnej Siostry Jubilatki.
 11. Wszystkim Parafianom przekazujemy niezwykle ważną wiadomość – w niedzielę, 20 czerwca br., nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, który nie tylko udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii, ale dokończy też rozpoczętą rok temu (i przerwaną z racji pandemii) wizytację kanoniczną naszego ośrodka duszpasterskiego. Już dziś prosimy o duchowe przygotowanie do tego wydarzenia wszystkie parafialne Wspólnoty i każdego Parafianina. W miarę zbliżania się wizytacji będziemy informować o szczegółach tej uroczystości.
 12. Pomimo zniesienia niektórych obostrzeń, prosimy o stosowanie podczas nabożeństw kościelnych niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza, który udziela jej według zapowiadanego sposobu). Pandemia ciągle stanowi poważny problem w Polsce i na świecie, dlatego nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy w modlitwie do Boga o jej ustanie.

Ogłoszenia parafialne z dnia 16.05.2021r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 1. Dzisiaj świętujemy Wniebowstąpienie Pańskie, które rozpoczyna w liturgii ostatni tydzień okresu wielkanocnego. Pamiętajmy, że zbliża się koniec czasu Komunii wielkanocnej.
 2. Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. We wtorek (18 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3A Nazaretu, a w przyszłą niedzielę (23 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną dzieci z klasy 3C ze Szkoły Nr 190.
 3. Jutro w liturgii będziemy obchodzić święto jednego z głównych patronów Polski i metropolii warszawskiej, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. A dziś, kalendarzowo, przypada dzień imienin Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy o jego trudnej posłudze i prośmy o dary potrzebne mu do godnego reprezentowania Polski i Polaków w kraju i na świecie.
 4. W ten wtorek (18 V) kolejne spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy Kandydatów z obu grup na godz. 19.30 do kościoła.
 5. Podczas nabożeństw majowych kontynuujemy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada w przyszłą niedzielę.
 6. W związku ze spadkiem liczby zachorowań spowodowanych wirusem, chcemy wrócić do majówek przy kapliczkach. Wspólna modlitwa śpiewem Litanii loretańskiej i zawierzenie Matce Bożej może być wspaniałym świadectwem przejścia naszej Parafii przez covidową pustynię. Zapraszamy w środę (19 V) na godz. 19.00 do kapliczki na ul. Podchorążych przy Łazienkach, a w kolejną środę (26 V) przy ul. Czerniakowskiej 42.
 7. W ten piątek (21 V) odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy na godz. 19.30 do dużej Sali Domu parafialnego.
 8. Wspólnoty z Duszpasterstwa Akademickiego UKSW w sobotę (22 V) poprowadzą w naszej świątyni czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Początek czuwania o godz. 20.00. W programie jest przewidziana konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego oraz Eucharystia. Zakończenie ok. godz. 23.00. Gorąco zapraszamy!
 9. Caritas naszej Parafii potwierdza, że majowa dystrybucja paczek odbędzie się w sobotę (29 V), czyli za dwa tygodnie. Z racji na ustalone w tym dniu święcenia kapłańskie w naszej Archidiecezji, godzina rozpoczęcia wydawania paczek zostanie potwierdzona za tydzień.
 10. Pomimo zniesienia niektórych obostrzeń, prosimy o stosowanie podczas nabożeństw kościelnych niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza, który udziela jej według zapowiadanego sposobu). Pandemia ciągle stanowi poważny problem w Polsce i na świecie, dlatego nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy w modlitwie do Boga o jej ustanie.
 11. W tym tygodniu pożegnaliśmy naszego śp. Parafianina: † Stanisława Grzybek. Polecajmy go wspólnie Bożemu Miłosierdziu.

Ogłoszenia parafialne z dnia 09.05.2021r. VI Niedziela Wielkanocna

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tradycyjne kwartalne dni modlitw o urodzaje. Na szczególną modlitwę w tej intencji zapraszamy podczas nabożeństw majowych w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 18.00. Majówki odprawiamy przez cały miesiąc o tej właśnie godzinie, także w niedziele. W następną niedzielę (16 V), przedostatnią w okresie wielkanocnym, będziemy świętować Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pamiętajmy, że szybko zbliża się koniec okresu Komunii wielkanocnej.
 2. Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3A ze Szkoły Nr 190. We wtorek (11 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3C, a w przyszłą niedzielę (16 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną dzieci z klasy 3B z tej samej Szkoły. Spotkanie formacyjne dla Rodziców odbędzie się w ten czwartek (13 V) o godz. 19.30. Zapraszamy!
 3. Także w czwartek (13 V) zapraszamy na nabożeństwo majowe połączone ze wspomnieniem 104. rocznicy pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza św. o godz. 18.30 będzie odprawiona za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej według intencji, które można przekazywać w kancelarii lub zakrystii.
 4. Jutro (tylko w Warszawie) będziemy obchodzić święto głównego patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Wieczorna Msza św. o 18.30 będzie sprawowana w intencjach powierzanych Bogu za wstawiennictwem błog. Siostry Franciszki Siedliskiej, założycielki Sióstr Nazaretanek.
 5. We wtorek (11 V) powracają spotkania dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. To ostatni etap przygotowań przed czerwcowym Bierzmowaniem. Zapraszamy Kandydatów z obu grup na godz. 19.30 do kościoła.
 6. W piątek (14 V) rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu zapraszamy też osoby z tzw. „3-komunijnej” na spotkanie całego Zespołu odpowiedzialnych na godz. 19.30 do dużej Sali Domu parafialnego. Jednocześnie zapowiadamy, że w kolejny piątek (21 V) odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (ta sama godzina i miejsce).
 7. W sobotę (15 V) o godz. 10.00 w pobliskiej Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie 5 alumnów naszego Seminarium Duchownego otrzyma święcenia diakonatu. Pamiętajmy o tych, którzy wkraczają ostatecznie na drogę powołania kapłańskiego, a także o wszystkich maturzystach, którzy stoją teraz ważnym przed wyborem swojego powołania i życiowej drogi.
 8. Wciąż apelujemy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza udzielającego jej według określonego sposobu). Przypominamy, że w naszym kościele może jednocześnie przebywać 35 osób, wliczając w to chór zakonny udostępniany dzięki życzliwości Sióstr Nazaretanek.
 9. Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 190, z terenu naszej Parafii, ubiega się o remont szkolnej stołówki w ramach konkursu, który organizuje jedna z firm rynku AGD. Możemy im w tym pomóc głosując codziennie na tę Szkołę przez Internet. Akcja trwa jeszcze tylko do końca tego tygodnia. Jej opis znajdziemy też na naszej stronie parafialnej.

Link do Listu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Ogłoszenia parafialne z dnia 02.05.2021r. V Niedziela Wielkanocna

1. Wracają spotkania formacyjne Dzieci i Rodziców

Wraz z ogłoszonymi przedwczoraj nowymi zasadami łagodzenia obostrzeń sanitarnych chcemy powrócić do procesu formacyjnego Dzieci i Rodziców, który został zatrzymany na czas III fali pandemii. We wtorek (04 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. W przyszłą niedzielę (09 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną dla dzieci z klasy 3A z tej samej Szkoły. Spotkanie formacyjne dla Rodziców odbędzie się w następny czwartek (13 V) o godz. 19.30.

Zapraszamy! Nowy, szczegółowy plan spotkań został również przesłany drogą elektroniczną.

2. Nabożeństwa majowe

Wczoraj rozpoczęliśmy tradycyjne nabożeństwa majowe, które przez cały miesiąc będą sprawowane o godz. 18.00, pomiędzy wieczornymi Mszami św., także w niedziele. Przy tej okazji wyjaśniamy, że tradycyjne majówki przy kapliczkach, z udziałem kapłana, przynajmniej do połowy miesiąca, nie będą mogły normalnie się odbywać.

Niestety wciąż jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczek i zachowania dystansu, co utrudnia formalne przeprowadzanie tych nabożeństw, choć nie wyklucza możliwości prywatnego ich organizowania.

3. Msza św. w Intencjach członków Kół Żywego Różańca

Dziś Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca w naszej Parafii zostanie odprawiona o godz. 17.00. Niestety, z racji obowiązujących rygorów pandemicznych, kolejne spotkanie całej Wspólnoty KŻR na razie także nie może się odbyć.

4. Dzień Flagi Narodowej

Dziś także przypada Dzień Narodowej flagi. Udekorujmy okna i balkony w odpowiedni sposób, dając wyraz przywiązania do naszych narodowych barw i symboli, także w obliczu Rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja, którą będziemy obchodzić jutro wraz z Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. odprawimy jutro (3 V) według porządku niedzielnego.

5. Uroczystość Matki Bożej łaskawej

W najbliższą II. sobotę miesiąca (8 V) w Warszawie przypada Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, głównej Patronki Miasta. Z tego powodu liturgiczne obchody święta głównego patrona Polski, św. Stanisława, będziemy celebrować w stolicy dopiero w poniedziałek (10 V).

6. Nowy termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania

Przypominamy, że został ustalony nowy termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. We wtorek (11 V) rozpoczniemy ostatni etap przygotowań dla Kandydatów z obu grup wiekowych. Uroczystość Bierzmowania ma się odbyć w naszej Parafii jeszcze przed wakacjami w czerwcu tego roku.

7. Utrzymujemy zasady bezpieczeństwa

Wciąż apelujemy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza udzielającego jej według określonego sposobu). W związku z ogłoszoną nową zasadą obłożenia wnętrz obiektów sakralnych, w naszym kościele może jednocześnie przebywać 35 osób, wliczając w to chór zakonny udostępniany dzięki życzliwości Sióstr Nazaretanek.

8. Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

MARCIN KOWALSKI, kawaler z parafii Imienia NMP w Międzylesiu i BARBARA MARIA KOPAŁA, panna z naszej Parafii – zapowiedź II.

PIOTR ANDRZEJ DRÓBECKI, kawaler z parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Aninie i GAJA MARTA CZARNECKA, panna z naszej Parafii – zapowiedź I.


Narzeczonych polecamy modlitwie naszych Parafian. Gdyby ktoś znał przeszkody, uniemożliwiające zawarcie sakramentu małżeństwa pomiędzy wymienionymi osobami, proszony jest o kontakt z duszpasterzami.

9. Szkoła Nr 190 prosi o wsparcie w konkursie

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 190, z terenu naszej Parafii, ubiega się o remont szkolnej stołówki w ramach konkursu, który organizuje jedna z firm rynku AGD. Możemy im w tym pomóc głosując codziennie na tę Szkołę przez Internet. Akcja trwa do 15 maja. Dokładny opis znajdziemy też w naszej gazetce i na stronie parafialnej.

Szkoła Podstawowa przy ul. Zwierzynieckiej 10 została zgłoszona do konkursu o remont stołówki wartego 80 000 zł, zorganizowanego przez firmę Amica. Konkurs polega na uzbieraniu największej ilości głosów (jednego dnia można oddać tylko jeden głos z jednego maila). Aby oddać głos należy:

· Zarejestrować się na stronie: www.kolorowestolowki.amica.pl (należy posłużyć się swoim mailem i utworzyć nowe hasło do konta na tej stronie).

· Znaleźć naszą szkołę po kodzie pocztowym 00-719, powyżej 350 uczniów i kliknąć „Oddaj głos” i głosować tak codziennie do 15.05.2021.

Jeśli szkoła uzbiera największą ilość głosów stołówka zostanie wyremontowana z funduszów firmy Amica. Z góry dziękujemy za oddane głosy.