I. Komunia św. AD 2023

Dokumenty zgłoszeniowe. Pobierz…

Informujemy wszystkich Rodziców Dzieci, które w nowym roku szkolnym będą uczestniczyć w przygotowaniu do Uroczystości I. Komunii św. w naszej Parafii, że planujemy Msze św. I.-komunijne w przyszłym roku w sobotę – dnia 13 maja AD 2023. Zgłoszenia dzieci będziemy przyjmować przez cały wrzesień, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Duszpasterze