Ogłoszenia parafialne z dnia 27.06.2021r. 13 Niedziela zwykła

 1. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym Parafianom, zespołom i wspólnotom, Dzieciom I.-komunijnym wraz z Rodzicami, asyście liturgicznej, Siostrom  Nazaretankom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz przebieg całej uroczystości wizytacyjnej, która miała miejsce przed tygodniem z udziałem Biskupa pomocniczego warszawskiego Księdza dr Piotra Jareckiego. Szereg spotkań z Parafianami i opis aktywności działających w naszym ośrodku duszpasterskim grup zakończył się udzieleniem Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Wszystkim gratulujemy pięknej postawy i złożonego świadectwa wiary.
 2. W poprzednią niedzielę, decyzją Episkopatu Polski, zniesiono na terenie całego kraju obowiązujące podczas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni, także podczas urlopów i wakacji.
 3. Przypominamy, że od dziś zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w modlitwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących. Wciąż zachowujemy jednak obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Dziękujemy za przestrzeganie obowiązujących zaleceń.
 4. W najbliższy wtorek (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To także dzień imienin Ks. Piotra Strakowskiego, naszego wikariusza, któremu już dziś życzymy, aby w każdej chwili swojego kapłańskiego posługiwania mógł powtarzać za św. Piotrem słowa: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!” Do wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnego Ks. Solenizanta zapraszamy we wtorek podczas Mszy św. o godz. 17.30.
 5. Wczoraj parafialny Zespół Caritas prowadził dystrybucję żywności dla osób chorych, ubogich i potrzebujących. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez cały ostatni rok angażowali się w prace tego Zespołu i wspierali jego działalność swoimi dobrowolnymi ofiarami. Po następne paczki zapraszamy już po wakacjach, we wrześniu. O terminie będziemy jeszcze dokładnie informować.
 6. W tym tygodniu (2 VII) przypada I. piątek miesiąca . Spowiedź od godz. 17.30. W I. sobotę (3 VII) zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, wynagradzającą za zniewagi uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec po tej Mszy. W lipcu i w sierpniu nie będzie regularnych wizyt u chorych w I. sobotę miesiąca, poza wyjątkowymi sytuacjami.
 7. W związku z nadchodzącym okresem letniego wypoczynku przypominamy, że w lipcu i w sierpniu będzie obowiązywać wakacyjny porządek Mszy św. W dni powszednie Msze św. będą sprawowane (od czwartku, 01 VII) tylko o godz. 7.00 i 18.30. Zaś w niedziele, w wakacyjnym porządku dnia, nie będzie Mszy św. o godz. 17, czyli ostatnia Msza niedzielna będzie o godz. 19.00.
 8. Na czas wakacji ulegają także zmianie godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej, która będzie dostępna po południu tylko w poniedziałki, środy i piątki (od 17.00 do 18.00), a rano we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do 10.00).
 9. Dziś, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, jest dostępna nasza parafialna gazetka. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w jej redakcji i składają swoje ofiary na jej utrzymanie, zwłaszcza Księdzu Kanonikowi Stanisławowi, który nieprzerwanie, od 22 lat, jest autorem zawartego w każdym numerze biblijnego komentarza do niedzielnych czytań. Bóg zapłać!
 10. Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i błogosławionych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie bezpiecznie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły, pracy i do naszego kościoła. Udanych wakacji i spokojnego wypoczynku dla wszystkich! Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne z dnia 20.06.2021r. 12 Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj nasza Parafia przeżywa dzień szczególnej radości goszcząc Biskupa Pomocniczego naszej Archidiecezji Księdza dr Piotra Jareckiego, który przez cały dzień uczestniczy w naszej modlitwie,  finalizując rozpoczętą przed rokiem wizytację kanoniczną Parafii. Ks. Biskup na każdej Mszy św. przyjmuje relacje z działalności grup i wspólnot parafialnych za okres ostatnich 5 lat, a podczas Mszy św. o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Serdecznie witamy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w naszej Wspólnocie i prosimy o umocnienie nas w wierze, nadziei i miłości swoim świadectwem,  zanoszoną modlitwą i udzielanym błogosławieństwem.
 2. Od dziś, zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, znosi się na terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni.
 3. Od przyszłej niedzieli, po raz kolejny zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych uroczystościach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w nabożeństwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących, ale z uwzględnieniem otwartego zakonnego chóru. Zachowujemy obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Prosimy o realizację i dziękujemy za przestrzeganie nakazanych zaleceń.
 4. Wczoraj  cała nasza Wspólnota parafialna przeżywała radość z Uroczystości I. Komunii św., do której przystąpiło 70. dzieci, uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy Biały Tydzień. Do czwartku dzieci będą codziennie uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym według podanego wczoraj schematu. Jutro na godz. 17.30 przychodzą dzieci z klasy 3B Szkoły Podstawowej Nr 190 i potem uczestniczą w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa, a na 18.30 zapraszamy dzieci z obu klas 3 Nazaretu. Prosimy zapoznać się ze szczegółową informacją na ten temat przesłaną Rodzicom pocztą mailową oraz umieszczoną na stronie internetowej Parafii.
 5. Składamy również wielkie podziękowanie za dar komunijny Dzieci i Rodziców, którym jest nowa, okazała ambonka, doskonale uzupełniająca pozostałe meble prezbiterium, oraz uroczyste lektoria. Bóg zapłać!
 6. W najbliższy czwartek (24 VI) przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia przypada dzień imienin Ks. Jana Kuźniara, naszego rezydenta. Już dziś życzymy Czcigodnemu Solenizantowi Bożego pokoju i radości, spełnienia w całym kapłańskim posługiwaniu i wielu życzliwych ludzkich serc. Do modlitwy w intencji naszego Solenizanta zapraszamy szczególnie w czwartek podczas Mszy św. o godz. 8.00.
 7. Parafialny Zespół Caritas przypomina, że ostatnia przed wakacjami akcja dystrybucji paczek osobom chorym, ubogim i potrzebującym, objętym działalnością charytatywną naszej Parafii, odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00 do 11.00.
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej świątyni najstarszą Siostrę z miejscowej wspólnoty Sióstr Nazaretanek, wieloletnią zakrystiankę w naszym kościele, śp. Siostrę Malwinę Owczarek. Polecajmy ją wspólnie Bożemu miłosierdziu.
 9. To ostatnia niedziela roku szkolnego. Wszystkim Dzieciom i młodzieży życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Odpoczywajcie i wracajcie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły i naszego Kościoła. Spokojnych i Bożych wakacji i urlopów dla wszystkich! Szczęść Boże!

Ogłoszenia parafialne z dnia 13.06.2021r. 11 Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj przypada 13-y dzień miesiąca, czyli dzień fatimski. Podczas wieczornego nabożeństwa do Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 odmówimy wspólnie część różańca polecając cała naszą Parafię i czekające nas w najbliższych dniach ważne wydarzenia.
 2. Od dzisiejszej niedzieli zmieniają się limity (do 50% ilości dostępnych miejsc) dla uczestników nabożeństw w kościołach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnej modlitwy dla 130 osób, z uwzględnieniem zakonnego chóru. Rezygnujemy więc z systemu obrazków stosowanego do tej pory i pozostawiamy jedynie obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wspomnianego limitu nie włączają się ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione, ale w takim wypadku powinny posiadać przy sobie świadectwo szczepienia. Prosimy o przestrzeganie nakazanych rygorów.
 3. W najbliższy wtorek i środę (15-16 VI) o 19.30 w kościele odbędzie się próba dla kandydatów do bierzmowania.
 4. W najbliższą sobotę (19 VI) nasza wspólnota będzie przeżywać Uroczystość I. Komunii św., do której przystąpią uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 190 oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Każda z pięciu klas ma przewidzianą odrębną godzinę rozpoczęcia uroczystości: I. grupa o godz. 9.00, a ostatnia o 15.00. W związku z limitami dostępności wejście do świątyni będzie możliwe tylko na specjalne zaproszenia, które każda Rodzina otrzyma przed Uroczystością. Dla osób bez zaproszeń przewidujemy możliwość udziału w uroczystości na terenie dziedzińca szkolnego i parafialnego od strony ul. Nowosieleckiej, gdzie, podobnie jak podczas Triduum Paschalnego, będzie zapewniony udział w liturgii poprzez nagłośnienie miejsca oraz możliwość przyjęcia Komunii podczas Mszy św. I-komunijnej. Zapraszamy!
 5. W tym tygodniu, zanim Dzieci przeżyją radość pełnego udziału w Eucharystii, odbędzie się jeszcze specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych połączony z I. spowiedzią dla Dzieci i możliwością spowiedzi Rodziców. Zapraszamy poszczególne klasy na godz. 16.00 według następującego porządku: w poniedziałek (jutro) – klasa 3B, we wtorek (15 VI) – klasa 3A, w środę (16 VI) – klasa 3C i w czwartek (17 VI) – obie klasy 3 ze Szkoły Podstawowej Nazaretu. Prosimy Dzieci o przyniesienie świec chrzcielnych.
 6. Od przyszłej niedzieli (20 VI), zgodnie z decyzją Episkopatu, znosi się na terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie dotyczy I. przykazanie kościelne, które zobowiązuje do udziału we Mszy św. we wspomniane dni.
 7. W przyszłą niedzielę (20 VI), od godz. 10.00 nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który przez cały dzień będzie obecny w naszej wspólnocie i dokończy rozpoczętą przed rokiem wizytację kanoniczną naszej Parafii. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Poszczególne wspólnoty parafialne będą przekazywać Ks. Biskupowi pisemne relacje ze swojej działalności za okres ostatnich 5 lat. Porządek tych wystąpień będzie następujący: o godz. 10.00 sprawozdania przekaże Akcja Katolicka, Parafialny Zespół CARITAS, Grupa Rodzin oraz Parafialna Rada Duszpasterska. O 11.30 relacje złożą przedstawiciele: grona Katechetów, Liturgicznej Służby Ołtarza, formacji Dzieci i Rodziców w przygotowaniu do I. Komunii św. oraz dziecięcej Scholi. Na tę Mszę św. zapraszamy też szczególnie małe Dzieci oraz matki spodziewające się potomstwa, którym Ksiądz Biskup udzieli specjalnego błogosławieństwa. Z kolei
  o godz. 13.00 wystąpią członkowie Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Odnowy w Duchu Świętym z Grupy „Eliasz” oraz chóru parafialnego „Credo”. Na godz. 17.00 zaproszone są zwłaszcza osoby należące do Grupy „Modlitwy Jezusowej”, Kół Żywego Różańca oraz  Rodziny Rodzin. Wreszcie podczas Mszy św. o godz. 19.00 Ks. Biskup udzieli Bierzmowania młodzieży naszej Parafii i przyjmie sprawozdanie o formacji Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Już dziś zachęcamy do udziału w tych wyjątkowych spotkaniach. Dziedziniec szkolny i parafialny od ul. Nowosieleckiej pozostanie nagłośniony podczas całego dnia wizytacji.
 8. Parafialny Zespół Caritas informuje, że ostatnia przed wakacjami akcja dystrybucji paczek osobom objętym działalnością tego Zespołu odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00.
 9. W najbliższą sobotę kancelaria będzie nieczynna.

Ogłoszenia parafialne z dnia 06.06.2021r. 10 Niedziela zwykła

 1. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Ciała: Kapłanom i Siostrom Nazaretankom, szczególnie tym, które dekorowały kościelny i procesyjny ołtarz, Ks. Piotrowi i całej Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorom, starszym i młodszym ministrantom, dziewczynkom, które sypały kwiatki, osobom z Kół Żywego Różańca, niosącym sztandary, figurę Matki Bożej, panom od baldachimu i nagłośnienia, wszystkim, którzy udekorowali swoje okna i balkony na znak czci dla Jezusa Eucharystycznego. Bóg zapłać za to piękne świadectwo wiary!
 2. Dziś na godz. 15.00 na ostatnią Mszę św. inicjacyjną przychodzą dzieci z klasy 3B Nazaretu, a we wtorek (08 VI) o godz. 16.00 rozpocznie się ostatnie spotkanie formacyjne przed I. Komunią dla dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. Uroczystość I. Komunii św. dla wszystkich dzieci odbędzie się za dwa tygodnie w sobotę 19 VI.
 3. Dziś też Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca ‒będzie sprawowana o godz. 17.00. Spotkanie całej Wspólnoty, jeśli pozwolą warunki sanitarne, odbędzie się po wakacjach.
 4. Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18.30 będziemy modlić według intencji przedstawianych Bogu za pośrednictwem bł. S. Franciszki, założycielki Sióstr Nazaretanek. Intencje można składać przed ołtarzem z jej relikwiami.
 5. W piątek (11 VI) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia odnowimy razem Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nie będzie tradycyjnego piątkowego postu.
 6. W sobotę (12 VI) przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
 7. Potwierdzamy, że za 2 tygodnie, w niedzielę (20 VI), od godz. 8.30 nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który będzie obecny w naszej wspólnocie przez cały dzień i dokończy rozpoczętą rok temu wizytację kanoniczną, a podczas Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie.
 8. Przypominamy o nabożeństwach czerwcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00, także w niedziele.
 9. Nadal prosimy o stosowanie podczas nabożeństw niezbędnych zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka). Stale rośnie liczba zaszczepionych i ozdrowieńców, ale w kościołach ciągle obowiązuje nas odpowiedni limit osób i stosowny dystans.
 10. Władze Dzielnicy Mokotów zachęcają do udziału w trwającym w Polsce Narodowym Spisie Powszechnym, prowadzonym przez Internet, bądź telefonicznie, z pomocą rachmistrza lub dedykowanej infolinii telefonicznej o numerze: 22.279.99.99.
 11. Z kolei Komenda Stołeczna Policji przestrzega mieszkańców przed oszustami działającymi  metodą «na wnuczka» lub «na policjanta».