Ogłoszenia parafialne z dnia 27.06.2021r. 13 Niedziela zwykła

  1. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym Parafianom, zespołom i wspólnotom, Dzieciom I.-komunijnym wraz z Rodzicami, asyście liturgicznej, Siostrom  Nazaretankom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz przebieg całej uroczystości wizytacyjnej, która miała miejsce przed tygodniem z udziałem Biskupa pomocniczego warszawskiego Księdza dr Piotra Jareckiego. Szereg spotkań z Parafianami i opis aktywności działających w naszym ośrodku duszpasterskim grup zakończył się udzieleniem Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Wszystkim gratulujemy pięknej postawy i złożonego świadectwa wiary.
  2. W poprzednią niedzielę, decyzją Episkopatu Polski, zniesiono na terenie całego kraju obowiązujące podczas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św. we wspomniane dni, także podczas urlopów i wakacji.
  3. Przypominamy, że od dziś zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w modlitwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących. Wciąż zachowujemy jednak obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Dziękujemy za przestrzeganie obowiązujących zaleceń.
  4. W najbliższy wtorek (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To także dzień imienin Ks. Piotra Strakowskiego, naszego wikariusza, któremu już dziś życzymy, aby w każdej chwili swojego kapłańskiego posługiwania mógł powtarzać za św. Piotrem słowa: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!” Do wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnego Ks. Solenizanta zapraszamy we wtorek podczas Mszy św. o godz. 17.30.
  5. Wczoraj parafialny Zespół Caritas prowadził dystrybucję żywności dla osób chorych, ubogich i potrzebujących. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez cały ostatni rok angażowali się w prace tego Zespołu i wspierali jego działalność swoimi dobrowolnymi ofiarami. Po następne paczki zapraszamy już po wakacjach, we wrześniu. O terminie będziemy jeszcze dokładnie informować.
  6. W tym tygodniu (2 VII) przypada I. piątek miesiąca . Spowiedź od godz. 17.30. W I. sobotę (3 VII) zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, wynagradzającą za zniewagi uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec po tej Mszy. W lipcu i w sierpniu nie będzie regularnych wizyt u chorych w I. sobotę miesiąca, poza wyjątkowymi sytuacjami.
  7. W związku z nadchodzącym okresem letniego wypoczynku przypominamy, że w lipcu i w sierpniu będzie obowiązywać wakacyjny porządek Mszy św. W dni powszednie Msze św. będą sprawowane (od czwartku, 01 VII) tylko o godz. 7.00 i 18.30. Zaś w niedziele, w wakacyjnym porządku dnia, nie będzie Mszy św. o godz. 17, czyli ostatnia Msza niedzielna będzie o godz. 19.00.
  8. Na czas wakacji ulegają także zmianie godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej, która będzie dostępna po południu tylko w poniedziałki, środy i piątki (od 17.00 do 18.00), a rano we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do 10.00).
  9. Dziś, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, jest dostępna nasza parafialna gazetka. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w jej redakcji i składają swoje ofiary na jej utrzymanie, zwłaszcza Księdzu Kanonikowi Stanisławowi, który nieprzerwanie, od 22 lat, jest autorem zawartego w każdym numerze biblijnego komentarza do niedzielnych czytań. Bóg zapłać!
  10. Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i błogosławionych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie bezpiecznie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej Szkoły, pracy i do naszego kościoła. Udanych wakacji i spokojnego wypoczynku dla wszystkich! Szczęść Boże!