Uwaga! Zawieszamy kolędę – wizytę duszpasterską na czas nieokreślony.