piątek, 23 lutego 2018 / Published in Różności
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga: Papieskie intencje: Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Ewangelizacyjna: Aby cały kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. O ducha szczerej pokuty i odkrycie na nowo sakramentu pojednania. O umocnienie i oświecenie rekolekcjonistów i spowiedników w ich trudzie doprowadzenia nas do świętości. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej
środa, 31 stycznia 2018 / Published in Różności
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga: Papieskie intencje: Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności . O dobre przeżycie Wielkiego Postu, z gotowością do skruchy i przemianę serca dla wszystkich wyznawców Chrystusa. O moc i czystość słowa dla wszystkich głoszących
sobota, 30 grudnia 2017 / Published in Różności
  Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga: Papieskie intencje: Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń. Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności . Aby Nowy Rok owocował w nas wzrostem wiary, nadziei i miłości do bliźniego. O ochronę życia od poczęcia
sobota, 02 grudnia 2017 / Published in Różności
  Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga: Papieskie intencje: Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń. Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia z wyznawcami innych religii. O dobre wykorzystanie czasu Adwentu w przygotowaniu się na przyjście Pana. O ochronę
wtorek, 07 listopada 2017 / Published in Różności
Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Papieża Jana Pawła I, kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupów i biskupów warszawskich, Kapłanów naszej Archidiecezji: Adama Tymienieckiego, Stanisława Laudy, Jana Sochala, Jana Twardowskiego, dusze wszystkich zmarłych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie w Powstaniu Warszawskim, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Za Parę Prezydencką Lecha
piątek, 08 września 2017 / Published in Różności
12.09.; 13.09.; 14.09.; 15.09.; w godz. 16.00-20.00 – indywidualne spotkania Rodziców z Ks. Proboszczem w kancelarii parafialnej. Kalendarz spotkań Rodziców i Dzieci w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii w parafii św. Stefana w roku szkolnym 2017/2018 Wrzesień 10.09. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w sali gimnastycznej Szkoły Sióstr Nazaretanek 24.09. – uroczyste błogosławieństwo dzieci podczas Mszy św. o g. 11.30 Dzieci otrzymują różaniec. Październik 8.10.
czwartek, 15 grudnia 2016 / Published in Różności
Wtedy dorastało się szybciej Wspomnienie o szesnastoletnim powstańcu Marianie Zimnickim, pseudonim Mariusz (18 V 1928 – 27 VIII 1944), strzelecu, odznaczonym pośmiertnie Krzyżem Walecznych Korzenie rodziny Rodzina Mariana Zimnickiego pochodzi z kresów, z Polesia, mieszkała w Pińsku. Przez zieloną granice udało się jej uciec przed wywózka na Syberię w noc sylwestrową 1939/40. Ojciec Ignacy uciekł wcześniej. Należał do straży ochrony pogranicza. Został aresztowany po wejściu wojsk