Wypominki roczne 2017/2018

Modlitwom naszego Kościoła polecamy dusze śp. zmarłych – Papieża Jana Pawła I, kardynałów: Aleksandra Kakowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupów i biskupów warszawskich, Kapłanów naszej Archidiecezji: Adama Tymienieckiego, Stanisława Laudy, Jana Sochala, Jana Twardowskiego, dusze wszystkich zmarłych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie w Powstaniu Warszawskim, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Za Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, za wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Za zmarłych z rodziny Jaworskich: za śp. rodziców: Janinę i Hipolita Jaworskich, Wiktora, Janinę, Sylwestra, Janinę, Wandę Kaszyńską, Zofię, Wiktora, Anielę Litwin, za wszystkich zmarłych z rodziny Jaworskich, Litwinów, Styków, Tomczyków, Frydrychów, za naszych Bliskich i Przyjaciół, za tych, którzy zginęli w wypadkach, za zmarłych bez sakramentów świętych, za dusze w czyśćcu cierpiące, Mariannę, Zygmunta i Franciszka Stradomskich, Bronisławę, Jana i Teofila Gapińskich, Antoninę Kibildis, Cecylię, Zbigniewa i Franciszka Pietrzyk, s. Eleonorę Skoradzką,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Józefa, Jana, Marię, Antoninę, Władysława, Mariannę, Klarę, Tadeusza, Romana, Emmę, Franciszka, Norberta, Józefa, zmarłych z rodziny Koza, Martę, Jerzego Lipok, Marię, Roberta Glomb, Piotra Cygal, Marię, Karola, Jadwigę, zmarłych z rodzin Rzepczyk, Niesłony, Gertrudę, Jana, Henryka, Gertrudę, zmarłych z rodzin Niemczyk, Gołombek, Barbarę, Jerzego, Feliksa, zmarłych z rodzin Sienkiewiczów, Kowerdanów, Helenę i Zdzisława Jankowskich, Danielę i Tadeusza Jędrachowicz, Piotrusia Stępniewskiego, Danielę Przybysz, Jerzego Jędrachowicz, Helenę Sierputowską, Stanisławę Adamczak, Marię Kowalik, Halinę Celińską, Halinę Terlikowską, Helenę Pawłowską, Janinę Bętkowską, Helenę Gil, Jadwigę Janiszewską, Annę Lebioda, Danutę i Władysława Widenka, Mariannę Górską, Mieczysławę Barańską, Stanisława Zgieb, Reginę Barzan, Danutę Gemel, zmarłych z rodziny Gemel i Kańkowskich, Antoniego, Janinę, Andrzeja, Michalinę, Albina Gawrysiak, Tadeusza, Katarzynę Zajezierskich, Tadeusza, Antoninę Kauskich, Józefę Niewrzała, Józefa, Stanisławę Szydłowskich, Janinę, Jana Michalskich, Adolfa Targa, Wandę Makarską, Anielę Petryla, Piotra, Józefę Jakubowskich,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Juliannę, Piotra, Antoniego, Stanisława Szczuka, Mariannę Pieńkowską, Pawła Kossakowskiego, Wandę, Helenę Zdzisława, Antoniego, Stanisława Górskich, ks, Jana Sochala, ks. Ireneusza Hanzewniaka, ks. Henryka Karwowskiego, Witolda Męczkowskiego, Marka Augustynowicza, Halinę, Antoniego, Tomasza, Czesława, Władysławę Terlikowskich, Albinę, Jana Rozwadowskich, Stanisława Obrępalskiego, Zofię, Zofię, Stanisława Kamińskich, Ewę, Stanisława Niebrzydowskich, Teresę Oknińską, Grażynę, Michała, Mariannę, Henryka, Florentynę, Józefa, Mariannę, Adama, Janusza, Jana, Mieczysława, Kazimierę, Halinę, Jana, ks. Romana, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Zofię, Feliksa Białkowskich, Andrzeja Rembalskiego, Jana Zielińskiego, Kazimierza Lizakowskiego, Kamilę Tyską, Romana Olszewskiego, Hilarego Szpajdę, zmarłych z rodziny Matuszewskich, Sozańskich, Majaków, Władysława, Albinę, Jerzego Grendel, Aleksandra, Mariannę, Teodora, Edwarda, Zygmunta, Stanisława Wyszyńskich, Wacława i zmarłych z rodziny Majcher, za rodziców Janinę i Antoniego, braci Henryka i Władysława Stnelee, siostrę Mariannę, Karolinę, Stanisława, Ireneusza, Stefana, Kazimierza, Martę, Karolinę, Wiesława, Emilię, Jana, Pelagię, Antoniego, Zenona, zmarłych z rodziny Milewskich i Kowalskich, Stanisława, Władysławę Affek, Ewę, Irenę, Zdzisława Latawiec, Stefana, Ryszarda, Mariannę, Józefa Trawińskich, Bronisławę, Romana Harajda,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Mikołaja, Aleksandra, Antoniego, Sabinę, Barbarę, Wiktorię, Helenę, Marię, Jana, Feliksa, Ryszarda, Józefa, Eleonorę, Wojciecha, Janusza, Marię, Tadeusza, Helenę, Mieczysława, Władysławę, Juliana, Antoninę, Teresę, Barbarę, Zdzisława, Grażynę, Józefę, Jakuba, Eugeniusza, Leszka, Mariannę, Stanisława, Henryka, Zofię, Józefa, Aleksandra, Józefa, Andrzeja, Jana, Zygmunta, Wiktorię, Zdzisława, Franciszkę, Stanisława Mroczkowskich, Genowefę i Feliksa Kabala, Zofię i Edwarda Rosołowskich, Kazimierę i Czesława Graczyków, Jana Lisa, za zmarłych z rodziny Graczyków i Lisów, Izabelę, Kazimierza, Andrzeja Biegaj, Konstantego, Apolonię, Franciszka Nowaków, Marię, Bronisława Łukasiewicz, Andrzeja, Stanisławę, Aleksandra Barszczewskich, Edwarda, Sabinę Kajszczak, oraz zmarłych z rodziny, Helenę, Franciszka, Wiktora, Ignacego, Anastazję, Stefana, Helenę, Zofię Pilśniak, Elżbietę, Lucjana, Piotra, Bronisławę, Stefanię, Jolantę, Danutę, Janinę, Józefa, Annę, Jadwigę, Zofię, Marcelego, Leona, Zofię i Władysława Olejnik, Stanisławę, Stanisława, Bolesława Kosińskich, Czesławę, Jana, Czesława Wawrzyniak, Bożenę Jackiewicz, Jana i Stanisławę Rosłaniec, Jana i Tadeusza Kukiełka, Marię i Stanisława Godlewskich, Adama Barcz, Marię Kobierka, Antoniego, Antoninę, Kystynę, Mieczysława, Władysławę, Józefa, Józefę, Annę,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Marię, Stanisława Kucharek, za ich zmarłe dzieci i synowe, zmarłych z rodziny Kucharków, Sajnów, Wandę, Edwarda Gawinkowskich, Danutę Małysz, Hannę Świt, Jadwigę, Alfreda Sałasińskich, Martę Luty, Krystynę, Halinę, Piotra Ambrożak, Irenę, Jana, Leder, Stefanię, Władysława Lewandowskich, Tadeusza, Aleksandrę, Irenę, Bogdana, Wincentego, Władysławę, Władysława, Stanisława, Paulinę, Marcina, Władysława, Stanisławę, Jana i zmarłych z rodziny Dziekońskich, Bolesławę Zielińską, Marię, Jana, Lipskich, Zofię, Franciszka, Henryka Murawskich, Annę, Stanisława Lipskich, Krystynę, Tadeusza Gawrzychowskich, Irenę, Tadeusza Bielińskich, Irenę, Henryka Boguckich, Janinę Zawada, zmarłych z rodzin: Murawskich, Lipskich, Tymieńskich, Uścińskich, Boguckich, Siennickich, Łucję, Bronisława, Barbarę, Jana, Marię, Romana, zmarłych z rodzin: Fetraś, Kowalczyków, Piorunów, Plisieckich, Zielińskich, Stanisławę, Władysława, Józefę, Stanisława, Irenę, Stanisława, Mariannę, Wincentego, Stefanię, Józefa Mroczków, Mariana Marczaka, Agnieszkę, Michała, Kazimierza Kucharskich, Stefana, Adama, Apolonię, Henryka, Danutę, Stefanię, Krystynę, Bronisławę, Ewę, Mariannę, Józefa, Leona, Wiesława Bocian, Zofię, Mariana, Zdzisława, Marka Gołębiowskich,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jadwigę, Stefana, Krystynę, Jana, Kazimierza, zmarłych z rodziny Kubisiaków, Walentynę, Franciszka, zmarłych z rodziny Wierzejskich, Henrykę, Stanisława Lehr, Waldemara, zmarłych z rodziny Witkowskich, Jerzego, Teresę, Iwonę, zmarłych z rodziny Stefańskich, Teresę, Ryszarda, Kazimierę, Andrzeja, Romualda, Michalinę, Antoniego, Mariusza, Zygmunta, Hannę, Zofię, Zygmunta Rzuchowskich, Barbarę, Kazimierza Tomczak, Zofię, Zygmunta, Tadeusza, Stokowskich, Tadeusza, Wacława, Urszulę, Józefa, Edwarda, Stanisława, Felicję, Józefa, Jana, zmarłych z rodziny Jóźwików, Białowąsów, Ciulkinów, Marka Kruszewskiego, Józefa, Jana, Józefę, Otylię, Stanisława, Mariannę, Stanisława, Mieczysława, Stanisławę, Jadwigę, Wincentego, Genowefę, Mieczysława, Barbarę, Witolda, Irenę, Ryszarda, za zmarłych z rodziny Banachów, Korpyszów, Dziekońskich, Stefana Kowalczyka, Anielę, Kazimierza Perzyńskich, Lidię Mieloch, Jerzego, Kazimierę, Adama Tarnowskich, Stanisławę, Zdzisława Różyckich, Kazimierę, Józefa Szymańskich, Jerzego, Bogdana Tarnawskich, Stefanię, Romana Żółkowskich, Jadwigę, Eugenię, Kamę Moczulskie, Stanisławę Weber, Danutę, Stanisława Gajdów, Sylwestra Ficek, Władysławę, Zbigniewa Krupińskich, Barbarę, Marię Piwko,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Antoniego, Mariana, Wandę, Jerzego, Teresę Kalkucińskich, Zofię, Antoniego Pietrzyk, Barbarę, Mieczysława Dymeckich, Marię Woźniak, Piotra Fila, Waldemara Fiuk, Lucynę, Ryszarda, Mariolę Koryckich, za dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa, Emilię Gierackich, Julię Lenard, Władysławę, Adolfa Zyguła, Ryszarda Plutę, Wandę Manorską, Luizę Zyguła, Różę Kowalczyk, Jerzego, Urszulę, Annę, Feliksa Migowskich, Anielę, Henryka Becker, Annę, Janinę, Edwarda, Krystynę, Pawła, Gerarda Żygowskiego i zmarłych z rodziny, Hieronima Buckiego, Gertrudę Brzoskowską, zmarłych kapłanów, Nauczycieli, zmarłe Siostry Nazaretanki, Józefa, Jana, Klarę, Augustyna, Mariannę, Władysława, Teresę, Brunona, Irenę, Czesława, Marię, Stanisława, Helenę, Edmunda, Franciszka, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłe Siostry Nazaretanki, Kazimierza, Zbigniewa, Jana, Agnieszkę, Antoniego, Bronisławę, Józefa, Tadeusza, Teodora, Bronisława, Janinę, Bronisława Wrzesińskich, Mieczysława, Marię, Augustynę, Teofila Kłakowiczów, Feliksa, Zofię, Józefa Kaniewskich, Czesławę, Stanisława Dymińskich, Aleksandra, Henryka Węclewskich, Zofię, Wacława Żuchowskich, Janinę, Aleksandra Piórko, Małgorzatę Kowalczyk, Elżbietę Mirską, Jadwigę, Edmunda Jerka, Elżbietę Sztyber, Jadwigę Stasiak, Marię, Jana, Aleksandrę, Jana Sierackich, Marię, Stanisława Różalskich, Katarzynę, Wojciecha, Teresę, Stanisława, Barbarę, Adama, Halinę, Wincentego, Tadeusza, Wincentego, Apolonię, Teresę, Stanisława, Wincentego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Antoninę, Wincentego, Ireneusza, Katarzynę, Michała, Annę, Jana, zmarłych z rodziny Wiejaczów, Stanisława, Annę, Edmunda, Tadeusza, Henryka, Jana, Wiesława, Kazimierę, Krystynę, Stanisława, Andrzeja, Krystynę, Zbigniewa, Zygmunta, Ryszarda, Mirosława, Annę, Kazimierza, Leokadię, Józefa, Andrzeja, Antoninę, Wincentego, Katarzynę, zmarłych z rodziny Misztatów, Henryka Grześkowiak, Zofię, Edwarda, Celinę, Romana, Bogusława Siwieckich, Danutę Zakrzewską, Leszka Rączka, Marię, Aleksego, Marka Piechotów, Zofię Czerna, Jurka Pękala, Teresę Dulębę, Zdzisława Biały, Janusza Cholewę, Tadeusza Kalinowskiego, Marię Kozłowską, Marię Nowakowską, Florentynę, zmarłych z rodziny Korczyńskich, Chodnickich, Stanisława, Antoniego, Ryszarda, Ignacego, Łukasza, Apolonię, Helenę Kowalskich, Stanisława, Joannę, Janinę, Filipa, Zdzisława, Lucjana Pawlak, Aleksandra,Józefa, Ludwika Zięcik, Mieczysława Soszka, Dominika, Józefa Morzdziżewskich, Janinę, Władysława, Kazimierę, Stanisława, Anielę, Stanisławę, Marka, Irenę, Iwonę, Annę, Antoniego, Teresę, Stanisławę, Michała, Tadeusza, Czesława, Alberta, Jana, Józefa, Aleksego, Władysławę, Macieja, Lidię, Piotra Skolasińskiego, Innocentego Bagnowskiego, Jana, Michała, Bronisława, Katarzynę, Amelię, Jadwigę, Weronikę Halickich, Antoniego,Andrzeja, Walerię Samojlik, Annę, Juliana, Józefa, Jana Szymańskich,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Janinę, Andrzeja, Józefa, Irenę Chmielewskich, Teresę, Stanisława Kordowiak, Zofię, Stanisława, Mieczysława, Zofię, Stanisława, Witolda, Iwonę Filipek, Krystynę, Tadeusza Majewskich, Alicję, Lidię, Janinę Tadeusza, Helenę, Józefa, Juliannę, Hannę, Jarosława Łysejko, Szymona Belkę, Grzegorza, Zofię Beck, Helenę, Henryka Izydorek, Ryszarda, Jana, Emilię Florczak, Bogusława Wajland, Krzysztofa Nowakowskiego, Krystynę, Henryka Wnuk, Ignacego, Zofię, Andrzeja, Jerzego Antonik, Stanisława, Edwarda, Leokadię Halinę Czorkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z rodziny Gawęckich, Pawlaków, Strojkłów, Reginę, Władysława, Czesława, Janinę jaworską, Krystynę, Stanisława Strojewskich, Barbarę, Zbigniew, Irenę, Wacława Janeczków, Elżbiete Staniszewską, Jadwigę Paczewską, Jana, Henryka, Konstantego, zmarłych z rodziny Kornackich, Jóźwików, Tyczewskich, Wierzbickich, Rybarczyków, Stefanię Pioterczak, Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące, Władysławę, Józefa, Jana, Mariannę, zmarłych z rodziny Korniluków, Jacka, Krzysztofa Kryńskich, Weronikę, Konstantego, Mieczysława Sacharczuków, Stefanię, Franciszka, Filomenę Mierzejewskich, Marię, Jerzego Stojowskich, Helenę, Kazimierza Rudnickich, Bronisława, zmarłych z rodziny Mindakiewiczów, Leokadię, Adama, Juliana, Pelagię, Annę, Zdzisława, Bożenę, Alfredę, Euzebię, Cecylię, Roberta, Jadwigę, Stanisława, Krystynę, Henryka, Dariusza, Cezarego, Stanisławę, Czesława, Józefa, Sabinę, Jana, Janinę, Paulinę, Zbigniewa, Józefę, Czesława, Gerarda, Zdzisława, Janinę, Magdalenę, Jana, Bronisławę, Władysława, Annę, Karola i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Ryszarda, Zofię, Edwarda Zielińskich, Mariannę Wutowicz, Stanisława, Julię Niedziela, Władysława Polesińskiego, Adama, Genowefę, Stefana Iwańskich, Stefana, Józefę Woźniak, Krystynę, Władysława, Zbigniewa Kopka, Zbigniewa Niesiołowskiego, Teresę Dachniewską, Józefa, Janinę Wieczorek, Wita, Zbigniewa, Ryszarda, Kazimierza Stagun, Feliksa Bożymek, Jadwigę Niesiołowską, Feliksę, Antoniego, Jana, Irenę, Stefana Łysakowskich, Annę, Matyldę, Zbigniewa Bryczkowskich, za zmarłych z rodziny Błazuckich, Zdzisława, Aleksandrę, Józefa, Tomasza, Czesława, Waldemara Polkowskich, Annę, Stanisława Pomichowskich, Józefa Reny, Julię, Stanisława, Karolinę Wilk, Annę, Marcina Folda, Władysława Wąchalewskiego, Janinę Sypuła, Andrzeja Feiler, Annę, Jana Zajdler Zaborowskich, Ryszarda, Elżbietę, Jana Nawrockich, Teresę Gąsiorowską, Bogdana Potockiego, Mieczysława Kalinik, za zmarłych z rodziny, Edmunda, Tomasza, Halinę, Marię, Stefana, Czerniaków, Bożenę Stachura, Stanisława, Mariannę, Stefana, Kazimierę, Edmunda, Jana Majchrzaków, Seweryna, Helenę, Leszka, Andrzeja Foterek, Alojzego, Władysławę Grzeszczaków, Helenę, Tadeusza Walendowskich, Franciszka, Helenę Mikołajczaków, Barbarę, Zdzisława, Jana Kardaś, Jana, Henryka Sałyga, Tadeusza, Władysławę, Zbigniewa Kotylak,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Halinę, Stefana, Aleksandra, Barbarę, Aleksandra, marka, Marię, Jana, Wandę Manczarskich, Wandę, Marcelego, Władysława, Sabinę, Ignacego, Romana, Marię, Anielę, Leona, Franciszka Majewskich, Bożenę, Ryszarda Komorowskich, Stanisławę, Józefa Woźniaków, Wandę, Stanisława Bieńkuńskich, Marię, Tadeusza, Jacka Urbańskich, Bogusławę, Stefana Franczaków, Janinę, Wacława, Joannę Orzeszkowskich, Wandę, Stanisława Tarnawskich, Mariannę Krasowską, Annę Czajkowską, Irenę Kościałkowską, Halinę Gallus, Mieczysława Łancewicza, Stanisława, Stanisławę, Wacława, Henryka, Huberta, Barbarę, Adama, zmarłych z rodziny Żmijewskich, Lubańskich, Skoczków, Jaroszewiczów, Zmudczyńskich, Bieńkowskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, kapłanów i siostry, którzy posługiwali w naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące, Henrykę, Eugeniusza, Annę, Grzegorza Krupa, Jadwigę, Józefa Golian, Zbigniewa, Andrzeja, Stefana, Marię Serafin, Waldemara Malinowskiego, Marię Zemełka, Stanisława Rymanowskiego, Zofię, Andrzeja Tulejskich, Annę Wójcik, Stanisława Kutyłę, zmarłych z rodziny, Annę, Józefa Lisiak, Daniela, Leszka Juszczyk, Rudolfa Kasner, Jadwigę, Stanisława Klimka, Józefa, Józefę, Antoninę, Józefa Czesława, Józefa, Henrykę, Stanisławę, Władysława, Jana, Marię, Aleksandra, Wandę, Mirosława, Aleksandra, Władysława, Stefana, zmarłych z rodziny Paluchów: Michała, Zofię, Mariannę, Jadwigę, Teresę, Janinę, Bronisława, Witolda Aprelew, Genowefę, Władysława Pudło, Helenę, Franciszka Bartnickich, Emilię, Józefa Czechowskich, Zofię, Bogdana Miłek,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Kazimierza, Franciszkę, Bronisławę, Ryszarda, Zygmunta Lewickich, Walentynę, Władysława Jandziszak, Barbarę Zołoteńko, Stanisławę, Ryszarda, Wiktorię, Aleksandra, Hannę Biernackich, Bronisławę Jackiewicz, Katarzynę, Ignacego, Teresę Ziemskich, Walerię, Ludwika, Feliksa, Eugeniusza Wieczorek, Kazimierza radzieckiego, Maciusia Płocharskiego, Antoniego, Natalię, Marlannę, Halinę, Tomasza, Leonarda Augustyniaków, Edwarda Kobusińskiego, Władysława, Władysławę Bojarskich, Piotra, Józefę, Henryka, Helenę, Tadeusza Stochła, Zbigniewa Romaszko, Andrzeja, Janinę Rykowskich, Stanisława Osełkę, Tadeusza Kota, Andrzeja Stępniak, Monikę Gużewską, Iwonę, Jerzego Piekut, Martę, Marka, Andrzeja Pilch, Andrzeja Jaworskiego, Fredka Chachulskiego, Krystynę, Tadeusza Szlachetka, dusze w czyśćcu cierpiące, Elżbietę, Zdzisława, Kasię, Maciusia, Jana Szych, Apolonię, Stanisława Dębowiak, Paulinę, Wojciecha Szerszeń, Hannę Rudzińską – Niemiec, Hannę, Dariusza Bednarczyk, Rafała Piątkiewicza, Bogdana Oleszkiewicza, Halinę, Kazimierza, Eleonorę, Józefa Rogozińskich, Mariana Pieńko, Eufemię, Franciszkę, Władysława Chojnackich, Jana Wodnickiego, Jadwigę, Stanisława Karigowskich, Zofie, Adama Pietrasik, Adama Peczyńskiego, Stanisławę, Władysława Jezior, Janinę, Eugeniusza, Władysławę Mortas, Jana, Helenę jezior, Adama, Helenę, Łucję, Kazimierza, Stanisława Durskich, Helenę, Józefa Masłowskich, Marię, Jana Dzija, Roberta, Irenę, Donata Sieruga, Tadeusza Kacperskiego, zmarłych z rodziny Kowerdanów i Sienkiewiczów,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Czesława, Helenę, Feliksa, Teresę, Pruskich, Juliana, Krygier, Józefa, Bronisławę, Zdzisława Samoraj, Krystynę, Janusza Wiśniewskich, Jadwigę Wojdak, Ewę, Stanisława, Barbarę Burzyńskich, Marię, Tomasza, Janusza Gajewskich, Zdzisława Fedorowicza, Barbarę Żukowską, Hannę Maćkowiak, Irenę Fronczak, zmarłe siostry nazaretanki, siostrę Dyr. Amabilis oraz dusze w czyśćcu cierpiące, Wande, Eugeniusza Ostrysz, Helenę, Piotra, Edmunda, Janinę, Szymona, Helenę, Bolesława, Mieczysława, Edmunda, Zygmunta, wszystkich którzy zginęli w wypadkach, Helene, Piotra, Edmunda, Irenę, Józefa, Zenona, Helenę, Bolesława, Zygmunta, Mieczysława, Wandę, Eugeniusza, Szymona Ostrysz, zmarłych z rodziny Welo, za zmarłych księży, Siostry nazaretanki, za tych którzy odeszli nagle i dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Jana Sochalę, br. Henryka Gazdę, zmarłych braci zakonnych i siostry zakonne, za zmarłe siostry nazaretanki, Michała, Jana Rupniewskich, Wiktorię, Stanisława Kąpińskich, Mariannę, Kazimierza Orzoł, Jana, Helenę Kuzia, Jarosława Romaniuka, Sylwestra Zyznowskiego, Elżbietę, Jana, Mariannę, Franciszka, Henryka Walejewskiech, Janinę, Antoniego Nowak, Zbigniewa Sobczyńskiego, Józefa, Helenę Matuszczak, Zofię, Franciszka Kopytkowskich, Stanisława, Aleksandra, zmarłych z rodzinny: Fijałkowskich, Siemińskich, Szelągów, Babisów, Staroniów, Przyborków, Skórskich, za zmarłe Siostry Nazaretanki i zmarłych Kapłanów, Janinę, Kazimierza Cieszko, Marię, Tadeusza Ziembowicz, O. Floriana Duchniewskiego, Agnieszkę Lisowską, Andrzeja Zabielskiego, Stanisławę, Kazimierza Fil, s. Bogumiłę,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Emilię, Jana Wójciaków, daniela Gnatowskiego, Helenę, Irenę Siek, Romana, Sławka Świętochowskich, Marię Pońską, Stanisława Bolewskiego, Bronisławę Stańczak, Pelagię, Adama Pniewskich, Marię, Zofię, Józefa Ostrowskich, Irenę, Stanisława Dąbrowskich, dziadków i wszystkich z rodziny Wójciaków, Józefa, Józefę Dałek, Jana, Stanisława, Władysławę, Teresę, Lecha, Barbarę, zmarłych z rodziny Dałków, Stanisława, Stanisławę, Wandę, Kazimierza, Bolesława, Mariannę, Zygmunta, Barbarę, zmarłych z rodziny Kożuchowskich, Edmunda Sikorskiego,zmarłych z rodziny Bubała, Piechota, Żydko, Masoń, Mazur, Sawosz, Dorożkiewicz, Przybyła, zmarłych z rodziny Lipków, Prusików, Rymrów, Chmielewskich, Szumowskich, Krajewskich, Sobol, Elzak, Cichych, Kardasiów, Obrębskich, Samslów, Zyśków, Głarzewskich, Antoninę, Włodzimierza Gołobow, Janusza Dąbrowskiego, zmarłych Kapłanów, osoby konsekrowane, Agnieszkę, Franciszka, Jana, Zbigniewa Szydełków, Anielę, Andrzeja, Mieczysława Radliców, Katarzynę, Władysława, Franciszka Kornagów, zmarłych z rodziny Zapałów, Sucheniów, Brożyna, Jana, Jurka, Genowefę, Pękala, zmarłych z rodziny Pękalów Bembenków, Borowiec, Bartyńskich, Augustyna, Janinę Borowiec, Tadeusza Gila, zmarłych z rodziny Szczygielskich, Dorosiów, Pawłowskich, Chojnackich, Tymoszuków, zmarłych z rodziny i przyjaciół, Stanisława Zborowskiego, Annę, Bronisława, Aleksandrę, Stanisława, Janinę, Teresę, Julię, Reginę, Janusza, Edmunda, Bronisławę, Mieczysława, Martę, Mariana, Włodzimierza, zmarłych z rodziny Zborowskich, Jurkowskich, Smogorzewskich, Radzikowskich, Michała, Annę, Jolantę, siostrę Leoncję, Bolesława, Helenę Sikora, zmarłych z rodziny Sikorów, Pelagię, Antoniego, Edmunda, Mariana, Wiesława Borowczyk, zmarłych z rodziny Borowczyków, s. Ilonę Zalewską, s. Alojzę, s, Stellę, s. Zdzisławę, s. Reginę, Teresę, Franciszka, Kazimierza, Janinę, Stanisława Napora, Janinę German, Zdzisława Newelicz, Walerię Turalską, zmarłych z rodziny German, Napora, Iwanickich, Newelicz, Tokarczyk,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Rozalię, Jerzego, Reginę, Władysława Pietrzak, Olgę, Witolda Szawłowskich, zmarłych z rodziny Pietrzaków, Szawłowskich, Kościelaków, ks. Tomasza Maćkowiaka, Janinę Maćkowiak, zmarłych z rodziny Hołyk, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię Kaczyńską, Wacława, Jadwigę Antosiak, Ewę, Józefa, Katarzynę, Kontantego, Annę, Franciszka, Anielę, Marię, Bronisława, Franciszka, Adama, Mieczysława, Stanisława, Marię, Emanuela, Feliksa, Marię Emanuela, Feliksa, Stefanię, Krzysztofa, Mieczysława, Hannę, Eugenię, Borysa, Helenę, Jana, Zdzisława, s. Kordulę, zmarłych z rodziny Kozickich, Marię, Tomasza Cyran, zmarłych członków Legionu Maryi, ks. Józefa Przybyło, Jarosława Jóźwika, Mieczysławę, Tadeusza Miazek, Agnieszkę, Wojciecha, Weronikę Staniaszek, Stanisława Henniga, Alinę, Mieczysława, Jasia Tomczuk, Izabelę Kleszczewską, Andrzeja, Weronikę, Marcina Piwowarskiego, Danutę Popławską, Dobromiłę Kryt, Grażynę, Stefana, Grzegorza Lize, Marię, Magdalenę Sziltges, Danutę, Władysława Widenka, Marię Kozicką, zmarłych z rodziny Widenka, Litarowicz, Tatarczyk, Życzyńskich, Adamczyków, Konrada Dąbrowskiego, Stanisława Kostrzewę, Małgorzatę, Genowefę, Romana Skórskich, Praksedę protasiewicz, Celinę, Józefa, Janusza Adamczyk, Gretę, Leona Krefft, Helenę, Bernarda, Jana Wenta, zmarłych z rodziny bednarczyk, Falkowskich, ks. Ryszarda, ks. Tadeusza, Bernarda, zmarłych z rodziny Osytków, Zawistowskich, Kowalczyków, Czarneckich, czarnogórskic, Piotra Zawistowskiego, marka Kowalczuka, Adama, Stefanię, Władysława Osytków, Barbarę Kondracką, Józefa Buchtę, Dariusza Kulikowskiego, Bogdana Krupskiego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Jana, Stanisławę, Wiesława Rosołowskich, Piotra, Rozalię Harasim, Wandę Rejniak, Janinę Więtczak, Jerzego, Kazimierę Wałaszek, Stanisława, Elżbietę Piskorz, zmarłych z rodziny Rosołowskich, Mariannę, Jana Skoniecznych, Genowefę, Tadeusza Witkowskich, Helenę, Wincentego Jajko, Edwarda Kur, Adolfa, Jerzego, Ryszarda , Janusza, Dariusza, Magdziaków, Marka Wicha, Konrada Cejlana, Jadwigę, Bogdana, zmarłych z rodziny Zimnych, Janinę Głąb, Stanisławę, Danutę, Tomasza, zmarłych z rodziny Dymanus, Irenę Iwańczyk, Andrzeja Szymańskiego, Halinę, Józefa Prószyńskich, Ryszarda, Janinę, Mariannę, Bogumiłę, Jana, Stanisława, Henryka, Bolesława, Kazimierza, zmarłych z rodziny Wrzosków, Majewskich, Sawickich, Chrząszczów, Otłusków, Czaplickich, Tarachów, Jagodzińskich, zmarłych z rodziny Zielińskich: Adelę, Teodora, Stanisława, Józefa, Janinę, Jana, Witolda, Jerzego, Antoniego, Franciszka, Stanisławę, Eugeniusza, Walerianę, Helenę, z rodziny Kęsickich: Helenę, Ryszarda, Tadeusza, Józefa, Irenę, Tadeusza, z rodziny Wiśniewskich: Huberta, Zofię, Stefana, Czesława, Jana, Władysławę, Janinę, Karolak Marię, Tomasza, Staszewskich Józefa, Rozalię, Helenę, z rodziny Ołdakowskich: Wiktora, Mariannę, Antoniego, Marię, Leona, Franciszkę, Józefa, Franciszka, Genowefę, Małgorzatę Dziurbasz, Feliksa, Jadwigę Jarosz, Halinę Piotrowicz, Waldemara Piechockiego, Józefa Sikorę, Stefanię, Józefa, Jadwigę, Edwarda Garbuz, Barbarę, Jerzego, Feliksę, zmarłych z rodziny Sienkiewiczów, Kowerdanów,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych: Władysławę, Józefa, Kazimierza Stanisławskich, Michalinę, Kazimierza, Stanisława, Józefa Sobczak, Józefę, Mariannę, Ignacego, Czesławę, Michała Knasiaków, Władysława Skoraczewskiego, Krzysztofa Kułagowskiego, zmarłych z rodziny Depczyńskich, Majów, Prasałów, Ostrowskich, Kobiałków, Jasińskich, Chrościckich, Kowalskich, sackiewiczów, Janiszewskich, Ulewiczów, Wejssów, zmarłych z rodziny Ranachowskich: Bolesławę, Mieczysława, Wiktora, Stefana, Aleksandrę, Mieczysława, Helenę, z rodziny Sauerów: Annę, Pawła, Rajmunda, Alfonsa, Tadeusza, Józefa, Ludmiłę, zmarłych z rodziny Rubisów, Wilkońskich, Lendzionów, Skarbków, Maćkowiaków, Mikołajewiczów, Wiśniewskich, Jadwigę, Irminę, Janinę, Elżbietę, Iwonę, Wojciecha Żyśko, Zdzisława Gembickiego, Cecylię, Stanisława Żulpo, Zofię, Helenę Makowskie, Rzymskich, Wandę, Kazimierza Bienieckich, Grażynę, Urszulę, Józefa, Helenę, Piotra Duch, Genowefę, Mieczysława Pyć, Stefanię, Jana Szlachetka, Janinę, Ludwika Wódke, Teresę Kuta, Halinę, Zygmunta Filipek, Tadeusza Otrębskiego, Jadwigę, Jerzego Kilen, Alinę, Aleksandra Rokosę, Jadwigę Drabikowską, Bronisławę, Stanisława, Kazimierza, Helenę, Zofię, Zygmunta,Jana, Bronisława, Marię, Józefa, Janinę, Jana, Wiktorię, Józefa, Janinę, Stefanię, Tadeusza, Anielę, Genowefę, Krzysztofa, Kazimierę, Andrzeja, Helenę, Mieczysława, Henryka, Irenę Jarońską, Kazimierza Pędziech, Władysława Owsikowskiego, Jadwigę, Andrzeja Białas, Wacława, Mariannę, Józefa Sęczkowskich, Piotra Skolasińskiego, Mirosława Chmielewskiego, Eugeniusza, Anielę, Stefana, Leokadię Stępień, Antoniego, Wacława Skurat, Stefana, Leokadię Bareja, Stefana Mandelki, Romana, Helenę Maneckich, Jerzego Bednarskiego,

Ojcze nasz…. Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za śp. zmarłych:

Antoninę, Marię, Elżbietę, Kazimierza, Stanisława, Andrzeja Szyszka: Annę, Ignacego, Jerzego Zakrzewskich; Marię, Franciszka, Henryka Goń; Adama Marię Różowicz; Zbigniewa, Aleksandrę Niebieszczańskich, Andrzeja Rehlisa, Zbigniewa Grządkowskiego, Kazimierza Siemińskiego, Teresę i Stefana kowalczyk, Szczepana klimka, Stanisława Żurkowskiego, Adolfa Gąseckiego, Janusza Melanowskiego; Teresę, Jadwigę, Małgorzatę, Zygmunta, Franciszka Kowalskich, Zofię, Wandę, Jankę, Antoniego, Bogdana, Zbigniewa, Kotyli, Zbigniewa Niebieszczańskiego, Alicję, Andrzeja, Ireneusza, Tadeusza Dąbrowskich; Irenę, Teresę, Henryka Orlikowskich, Eleonorę, Mariana, Leonarda Kaczmarek, Leokadię, Bożenę, Antoniego, Romualda, Pietrzaków; Marylę, Jerzego Czupryn; Andrzeja, Helenę, Feliksa Zielińskich. Ks. Prał Zdzisława Peszkowskiego, Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i jego synów, Jerzego Szaniawskiego, Stefana Melaka, Kazimierza Deynę, Krystynę Lamowską, Tadeusza Bergsona, Helenę i Piotra Duch, Genowefę i Mieczysława Pyć. Leokadię Tadeusza, Jadwigę, Aleksandra, Mieczysława, Halinę, Górskich; Romana, Natalię, Izabelę, Danutę, Mariana, Janinę, Zbigniewa, Barbarę, romana Pisarskich; Kwirynę, Tadeusza, Zofię sobańskich; Elżbietę Rutkowską, Barbarę, Aleksandra Jawora; Alinę, Leona Palarza, Władysła Korlaka, Władysława Kozioła, Eugeniusza, Sabinę, Zygmunta, Mioduszewskich; Cecylię, Kazimierza, Janinę, Józefa, Zofię, Helenę, Sikorów; Apolinarego, Mariannę, Rutkowskich, Krystynę, Franciszka Czyżak

Wieczny odpoczynek…..

Zenobię Wojciechowską, Piotra Szreniawskiego, Piotra Wojciechowskiego, Józefę Szreniawską, Józefa i Józefę Klimas, Marcina Boryń, Marię Cyran; Józefę Kulesza, Mariannę, Romana, , Zofię, Jerzego, Halinę, Władysława Dublickich. Józefa, Genowefę Krawczyk, Stefana Witeckiego; Henryka, Janusza, Marię Borkowskich, Marię, Halinę, Józefa, Adama Burek, Jankę i Jana wiśniewskich, Helenę, Tadeusza, Krawczak, Mariana, Helenę Jareckich, Zofię Suchenek, Dziadków Rzeńców i Krawczaków

Przygotowanie do I Komunii św. – kalendarium

12.09.; 13.09.; 14.09.; 15.09.; w godz. 16.00-20.00 – indywidualne spotkania Rodziców z Ks. Proboszczem w kancelarii parafialnej.

Kalendarz spotkań Rodziców i Dzieci w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii w parafii św. Stefana w roku szkolnym 2017/2018

Wrzesień

 • 10.09. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w sali gimnastycznej Szkoły Sióstr Nazaretanek

 • 24.09. – uroczyste błogosławieństwo dzieci podczas Mszy św. o g. 11.30 Dzieci otrzymują różaniec.

Październik

 • 8.10. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

 • 17.10. – wtorek – wspólny Różaniec dzieci i rodziców w kościele ok. g. 18.30

Listopad

 • 6. 11. – poniedziałek – dziecięce wypominki – nabożeństwo za zmarłych w kościele

 • 12.11. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

Grudzień

 • 4.12. – środa – g. 6.30 – Roraty dziecięce (po Mszy św. kakao i drożdżówka dla dzieci na plebanii)

 • 10.12. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

Styczeń

 • 13.01.2018r. – Kolęda dzieci u kapłanów na plebanii, wspólne śpiewanie kolęd w kościele

 • 14.01.2018r. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

Luty

 • 2.02. –piątek– ofiarowanie dziecka Panu Bogu na Mszy św o godz. 18.00

 • 11. 02. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

 • 14.02– Środa Popielcowa – g. 18.00 – dzieci składają swoje postanowienia wielkopostne

Marzec

 • 11.03. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

 • 16.03. – piątek – nabożeństwo Drogi Krzyżowej

 • 25.03.– niedziela – nabożeństwo Gorzkich Żali – g. 17.45

 • 29.03 – udział w liturgii Wielkiego Czwartku – g. 18.00

Kwiecień

 • 8.04. – niedziela – Msza św. o g. 11.30 i spotkanie w Szkole

 • 28.04. – sobota – egzamin (godziny będą podane)

Maj

 • 12.05. 2013r. – sobota Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. i spowiedź

 • 13.05.2013r. – niedziela – I Komunia św.

 • 14 – 19.05.2012r. – Biały Tydzień – g. 18.00 – Msza św. i nabożeństwa majowe

 • 31.5 – Boże Ciało – udział dzieci w procesji

Bardzo proszę o uczestniczenie w niedzielnych Mszach św. co tydzień w swoich parafiach oraz o obecność na spotkaniach w tutejszej parafii – św. Stefana, co stanowi warunek przystąpienia dziecka do I Komunii św. – s. Małgorzata

Wspomnienie Mariana Zimnickiego

mz0

Marian Zimnicki, 1944

Wtedy dorastało się szybciej

Wspomnienie o szesnastoletnim powstańcu
Marianie Zimnickim, pseudonim Mariusz (18 V 1928 – 27 VIII 1944), strzelecu, odznaczonym pośmiertnie Krzyżem Walecznych

Korzenie rodziny

Rodzina Mariana Zimnickiego pochodzi z kresów, z Polesia, mieszkała w Pińsku. Przez zieloną granice udało się jej uciec przed wywózka na Syberię w noc sylwestrową 1939/40. Ojciec Ignacy uciekł wcześniej. Należał do straży ochrony pogranicza. Został aresztowany po wejściu wojsk sowieckich (17 IX 1939). Więźniowie uciekli, wśród nich był ojciec Mariana, w czasie przewozu na badania, gdy kierowca uderzył pojazdem w słup, a reszta pijanych  Rosjan na nic nie reagowała. Ponieważ ojciec pochodził z okolic Warszawy, z Walendowa, przedostał się do rodziny. Matka, Olga z domu Puhacz, była Polką, pochodziła z miejscowości  Parahońsk (obecnie Białorus). Poznali się  i pobrali, gdy ojciec służył tam w wojsku. Ponieważ matka nie podpisała „listy białoruskiej” i nie zrzekła się obywatelstwa polskiego (był to prawdopodobnie październik 1939 rok), od razu rodzina przeznaczona była na wywózkę. Dom był już przez władzę komunistyczną zarekwirowany, cały dobytek spisany, nawet żarówki.  Nie można była nic zabrać, a jedynym ratunkiem przed  zesłaniem była ucieczka. Ucieczki organizowane były rodzinami. Wcześniej matka  – według relacji córki Heleny Zimnickiej – Płatek, ur. 8 IV 1932  –  osoba niezwykle zaradna i odważna udała się do Generalnej Guberni wraz z dwoma córkami sąsiadów (Stanisławą i Zofią) Pułkotyckich, by zorientować się czy i gdzie można uciekać. Córki zaprzyjaźnionej rodziny na Białoruś już nie wróciły. Okazało się, że ojciec już był u rodziny i przygotowywał miejsce dla pozostałych członków.

Ucieczka

Uciekły razem z Polesia dwie rodziny: Zimnickich – matka z synem Marianem i o cztery lata młodszą córką Haliną oraz  z rodziny Pułkotyckich matka z córkami Wiktorią i Janką oraz synem Bolesławem. Rodziny te nie tylko miały obok siebie domy, podobną sytuację i poglądy, ale łączyła je przyjaźń. Pani Pułkotycka była matką chrzestną Haliny Zimnickiej, toteż razem zdecydowały się na ucieczkę, a data 31 grudnia 1939 roku była wybrana celowo. W przeprowadzeniu przez granicę pomagał przewodnik, odpłatnie, który znał przejścia, wartę. Mąż pani Pułkotyckicej wcześniej również uciekł. Po przybyciu rodziny do Generalnej Guberni zamieszkali  oni we wsi Bielawy, dwadzieścia kilometrów od Łowicza. Obie rodziny nadal utrzymywały ze sobą kontakty. Halina spędzała wakacje w Bielawach; w ostatnie, pod powstaniem warszawskim, był tam również i Marian, który sympatyzował z córką Pułkotyckich, starszą o dwa lata od niego Stanisławą.

W Polsce centralnej i okupowanej Warszawie

Po przybyciu do Polski centralnej było rodzinie Zimnickich bardzo ciężko, bo cały dobytek został w Pińsku. Rok 1940 cała rodzina spędziła na wsi u rodziny ojca i dzieci straciły  rok nauki, właściwie to Marian stracił. Halina zaczęła  tam pierwszą klasę. Później ojciec znalazł pracę w Warszawie, trudnił się handlem, co w czasie okupacji było częstym zajęciem, znalazł mieszkanie na Woli, zamieszkali więc na ul. Wolskiej 6.  Halina  i Marian zaczęli chodzić do szkoły podstawowej przy ul. Młynarskiej, zwaną „szkołą tramwajarzy”, gdyż mieściła się tam zajezdnia. Po jej ukończeniu Marian zaczął uczęszczać na tajne komplety gimnazjum. Oficjalne, w obawie przed wywózką do Niemiec, chodził do zawodowej szkoły mechanicznej przy ulicy Okopowej. Był chłopcem nad wyraz poważnym, wybierał się na medycynę, mimo że jeszcze nie skończył liceum (szkołę podstawową ukończył w roku 1941). Pozostało po nim wiele książek o tej tematyce. Na studia wybierał się ze starszym kolegą, Waldkiem  Krupskim i jego bratem Ryszardem – oni to wprowadzili go do podziemnej organizacji AK. Jedni młodzi wtajemniczali innych młodych i działo się to nieomal automatycznie.
Marian Zimnicki urodził się 18 maja 1928 roku. Na tablicy upamiętniającej miejsce jego śmierci rodzice napisali, że miał osiemnaście lat, ale faktycznie, w chwili śmierci, miał dopiero szesnaście. Marian podawał swój wiek zawyżony o dwa lata, a że miał wyraz dojrzałego i poważnego młodzieńca, nikt tego nie kwestionował. Może też na jego dojrzałość wpłynęło aresztowanie ojca przez Niemców, które miało miejsce w 1943 roku i osadzenie go w obozie w Stutthof. Było to przy wykryciu drukarni PPR przy ul. Twardej 18. Zimniccy mieszkali już wtedy na ul. Twardej 16. O aresztowaniu zadecydował przypadek – tego określenia często używa p. Halina. Ojciec poszedł do dozorcy, w tym samym czasie weszli Niemcy i obu zabrali, chociaż nie miał on nic wspólnego z tą działalnością. Po wyzwoleniu obozu w roku 1945 ojciec szczęśliwie powrócił do Warszawy. Ponieważ w domu zabrakło ojca, miał Marian większą swobodę kontaktu z kolegami, jednym słowem większą samodzielność. To była zupełnie inna młodzież – wspomina p. Halina. „Dojrzała uczuciowo i intelektualnie, świadoma dziejących się spraw. Wróg był widoczny, bezpośredni, napotykało się go na każdym kroku. Tę atmosferę oddaje serial „Czas honoru”, który oglądam, a w zasadzie nie oglądam, bo bardzo przeżywam”. Ci którzy doświadczyli okupacji i powstania, tak właśnie reagują na ten film.
Tak jak wspomniano, Marian był poważnym, nad wiek rozwiniętym chłopcem, bez problemu więc przyjęto go do organizacji. Składając przysięgę przyznał się do swoich właściwych lat. Oczywiście nie powiedział rodzicom o swojej przynależności do podziemia. Dopiero idąc do powstania, powiedział o tym matce, która dała mu medalik i obrazek. Znajomi koledzy Mariana powstanie przeżyli. On miał przeczucie, że nie wróci. Przed powstaniem matki szyły opaski, wszyscy byli pełni entuzjazmu, wiary nie tylko w słuszność walki, ale  i jej efekt – zwycięstwo. Mówili ludzie do młodych, pełnych zapału chłopców: „czekamy, wrócicie!” Marian miał odpowiedzieć: „ Nie wiadomo czy wszyscy wrócą”. Tkwią w sercu człowieka przeczucia, a intuicja pozwala niekiedy „zobaczyć” to co jeszcze zakryte.

mz1

Pierwsza Komunia Święta Mariana Zimnickiego. Z kuzynką Teresą Jóźwiak

Nasz młody bohater był młodzieńcem religijnym. I Komunię św. przyjął jeszcze w Pińsku, wierząca była cała rodzina. W czasie okupacji religijność ludności niejako wymuszała sytuacja albo raczej odsłaniała ona w człowieku te obszary ludzkiej egzystencji, gdzie jawiła się potrzeba  i miejsce dla Boga. Ludzie na każdym prawie podwórzu stawiali kapliczki i wspólnie się modlili czerpiąc z niej siłę do przetrwania tego mrocznego czasu.

Marian był w zgrupowaniu „Baszta” wraz z kolegą Waldkiem Krupskim, z którym się przyjaźnił i razem marzyli o medycynie. Nie wiemy od kiedy był w organizacji podziemnej. O tym, że był świadczy fakt opowiadany przez jego siostrę Halinę. „Pod koniec lipca, był to może 27 lub 28, gdy byłam z p. Pułkotycką w Warszawie, przyjechałyśmy z Bielaw, gdzie właśnie przebywał Marian. Przyszło do naszego domu dwóch młodych mężczyzn i pytało o brata. Gdy tylko wróciłam z powrotem, powiedziałam mu o tym. Odjechał jeszcze tego samego dnia nie mówiąc nic nikomu. Był to 1944, rok Powstania Warszawskiego.

Marian Zimnicki ze Stanisławą Pułkotycką, Bielawy k. Łowicza, lipiec 1944

Marian Zimnicki ze Stanisławą Pułkotycką,
Bielawy k. Łowicza, lipiec 1944

O udziale Mariana w powstaniu (pojawia się tam jego nazwisko) wspomina L. Bartelski w książce „Powstanie warszawskie” (1965), i A. Woszczyk, „Baszta K -3 walczy” (1971). Ponadto na cmentarzu powązkowskim w kwaterze „Baszta” znajduje się jego symboliczny grób i nazwisko na tablicy upamiętniającej poległych powstańców w Muzeum powstania warszawskiego pod numerem 68/146.

Data i okoliczności śmierci

Marian Zimnicki z kolegą Waldkiem Krupskim

Marian Zimnicki z kolegą Waldkiem Krupskim

Marian Zimnicki należał wraz ze swym kolegą Waldkiem Krupskim do pułku „Baszta” i razem walczyli w powstaniu. Nie znamy jego wcześniejszych dokonań. Wydarzenie, które miało miejsce w budynku klasztoru sióstr nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137, można by nazwać epizodem powstańczym; był to przecież 27 dzień walk, gdyby nie zakończył się on dla młodego powstańca tragicznie. Powstańcy wycofywali się z Mokotowa w stronę Śródmieścia, a duży klasztorny budynek stał się areną  walk między Niemcami, którzy opanowali już ulicę Czerniakowską i budynek od frontu a  powstańcami. Czasem walka toczyła się o piętra – wspominają siostry, które tu były i przeżywały powstanie. Duży szary obiekt zbudowany na planie krzyża zawierał skrzydło szkolne, internackie (już przed wojną była tu szkoła i internat) i skrzydło sióstr (klauzura) oraz kaplicę (obecnie kościół parafialny). Strzelec Marian Zimnicki wraz z kolegą Waldkiem Krupskim znajdowali się w skrzydle internackim ( na osi kaplicy ). Marian stał na warcie na półpiętrze miedzy parterem a pierwszym piętrem. W pewny momencie Marian wychylił się przez okno, by rozeznać sytuację, a któryś z ukrytych w piwnicach skrzydła szkolnego Niemców oddał strzał raniąc go śmiertelnie. Koledzy wciągnęli ciało do środka budynku, ale musieli je zostawić i uciekać przed Niemcami. Tę relację przekazał matce Mariana Waldemar Krupski, naoczny świadek śmierci kolegi. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych wraz ze swoim bratem Ryszardem. Po zajęciu tego skrzydła przez Niemców, ciało zabitego powstańca zostało oblane benzyną i spalone jako „polskiego bandyty”.

Pamięć

Zaraz po wojnie, na pierwszym piętrze, na podłodze istniał widoczny wypalony ślad – jakby zarys postaci. Wspominały o tym siostry, które tu były lub powróciły do klasztoru tuż po wyzwoleniu.  Później piętro pierwsze zajęła przychodnia zdrowia, podłogę przykryto linoleum, a następnie po latach zniszczoną  klepkę wymieniono.  Powyżej rodzice Mariana ufundowali tablicę upamiętniająca miejsce śmierci syna. Na tablicy rodzice podali informację, że Marian miał osiemnaście lat. Jego siostra Halina nie wie, dlaczego rodzice podali mylną wiadomość. Może w grę wchodziły względy polityczne, a może chciano przez to podkreślić jego dojrzałość?

Tablica umieszczona przez rodziców w klauzurowej części pierwszego piętra klasztoru sióstr nazaretanek

Tablica umieszczona przez rodziców w klauzurowej części pierwszego piętra klasztoru sióstr nazaretanek

Czarna, marmurowa tablica z wygrawerowanym krzyżem i na jego tle godłem państwa – Orłem w koronie oraz słowami na trzech ramionach: Honor, Bóg, Ojczyzna, wreszcie fotografia i informacja o powstańcu na dole,  została zawieszona przez rodziców  już  na początku 1945 roku. Przetrwała na tym samym miejscu ( na ścianie korytarza pierwszego piętra, obecnie klauzura) wszelkie powojenne zawieruchy. Budynek zmieniał właścicieli, nawet skrzydła  należały do różnych instytucji,  a tablica trwała – znak miłości rodziców do utraconego dziecka. Było to i jest miejsce spotkań p. Haliny z ukochanym bratem, która przez wszystkie te lata zawsze zjawiała się 1 sierpnia i na Wszystkich Świętych przynosząc kwiaty, znicze i modlitwę, po prostu miłość i pamięć od najbliższych.  Najpierw z rodzicami (zmarli oboje w 1986  roku), potem  z własną rodziną. Spotykały się i spotykają tu siostry nazaretanki – druga rodzina, którą zyskał Marian –  z rodziną powstańca.  Starsze siostry, które przeżyły wojnę i powstanie, często stawiały tu kwiaty i paliły znicze, by uczcić pomięć bohatera. Mówiły – nasz powstaniec.
By pamięć wraz z odchodzącym czasem nie zatarła się i potomni przechowali historię o młodym chłopcu, który chciał szybko dorosnąć, by walczyć z wrogami Warszawy,  spisano jego dzieje w oparciu o rozmowę z  siostrą, p. Haliną Zimnicką – Płatek.

Opracowała s. M. Teresa Górska csfn