Duszpasterze

ks. Mirosław Jaworski

ks. Mirosław Jaworski

proboszcz

Studia teologiczne odbył w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie w latach 1980 – 1986.
1986 – 1987 wikariusz parafii Lubochnia w dekanacie Rawskim.
1987 – 1991 został skierowany na studia Historii Kościoła na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie oraz został mianowany kierownikiem Ośrodka Duszpasterskiego w Burakowie par. Łomianki (obecnie parafia). Mieszkał przy klasztorze Sióstr Niepokalanek.
  

1991 – 1992 rok doktorancki na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium i kapelan Sióstr Karmelitanek w Monachium.
1992 – 1994 Duszpasterz Świata Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki i przez rok wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym.
1994 – 1995 wikariusz par. Chrystusa w Londynie.
1995 – 2007 dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
2007 – Proboszcz w parafii św. Stefana. W tym czasie przeprowadził modernizację schodów kościelnych, dokończył remont CO w kościele zapoczątkowany przez ks. Stanisława Stradomskiego, zakupił nowe organy. Dokonał częściowej renowacji plebanii.  Sprowadził figurkę Matki Bożej Fatimskiej z Fatimy do parafii a parafianie ufundowali koronę. Zamówił na Węgrzech obraz św. Stefana. Nawiązał współpracę z ambasadą Węgier. Każdego roku obchodzone jest w parafii święto narodowe Węgier. Stworzył we współpracy z siostrami Nazaretankami Program przygotowania rodziny do I Komunii św. Program jest zawarty w dwóch książkach „Przygotowanie rodziny do I Komunii św. dziecka” oraz „Mamo tato kim jest Pan Bóg”. Za jego kadencji powstały nowe grupy parafialne: Odnowa w Duchu św., Grupa młodych rodzin i grupa Modlitwy Jezusowej. Wprowadził zwyczaj śpiewania Akatystu w parafii. W roku 2015 wymieniono całą instalację elektryczną kościoła a w 2016 roku kościół został pomalowany.

ks. Rafał Bogdański

ks. Rafał Bogdański

Urodzony w Warszawie w 1968 r. Chrzest I Komunię św. i Bierzmowanie w parafiach warszawskich. W 1987 r. ukończył Technikum Gastronomiczne. W 1996 r. ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa. Posługiwał w parafiach: św.Wojciecha w Płochocinie, św.Mikołaja w Grójcu, św.Jakuba w Warszawie, św.Andrzeja w Warszawie, a od sierpnia 2014 r. w par. św.Stefana.

ks. Piotr Strakowski

ks. Piotr Strakowski

wikariusz

Urodziłem się w Warszawie, siedem lat po ślubie moich kochanych rodziców, a zawarli go w roku wyboru papieża-polaka. Mam starsze rodzeństwo: brata i siostrę, którzy mają już swoje szczęśliwe rodziny. Pierwsze 4 sakramenty przyjąłem w świątyniach na warszawskiej Woli, kolejno: św. Wawrzyniec, św. Stanisław B.M. i św. Wojciech. Sakrament święceń przyjąłem w archikatedrze warszawskiej w 2010 roku. Do seminarium przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie studiowałem 6 lat, poszedłem bezpośrednio po maturze. Moją pierwszą parafią wikariuszowską była parafia Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz., następnie św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, a teraz św. Stefana. Moimi obecnymi zadaniami są m.in. nauka religii w SP 190, oraz w ALON 42; redagowanie gazetki; opieka nad ministrantami, kręgiem Domowego Kościoła, Grupą Słowa Bożego, a także dekanalna animacja duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Ponadto jestem związany z Ruchem Światło-Życie, oraz z ZHP. Interesuję się nieco sportem, wędkuje, lubię słuchać dobrej muzyki i … Polecam się modlitwie, oraz zapraszam do współtworzenia wspólnoty parafialnej. 

Ks. Jan Kuźniar

Ks. Jan Kuźniar

rezydent

Ochrzczony w parafii św. Franciszka w Warszawie 2 sierpnia 1953 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca1978 roku. Pracował m.in. w kościele św. Marcina na Starówce oraz parafii Dzieciątka Jezus na starym Żoliborzu i Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie. Od 2008 rezydent tutejszej parafii.

Autor kilkunastu książek łączących praktyczne porady z teologią duchowości, m.in.: Korepetycje z religii, 1996; Książka o spowiedzi, 1998; Książka o Mszy Świętej – w poszukiwaniu głębszego uczestnictwa, 2003; Książka o mistyce Eucharystii – Mały przewodnik dla świeckich, 2004; Książka o duszy – Podstawowe prawdy dotyczące życia wewnętrznego i niektóre zasady, które nim rządzą, 2004; Przewodnik po codziennych biblijnych czytaniach Mszy Świętej, 2006; Trzy drogi życia duchowego odczytane w Biblii, 2010; Droga krzyżowa na nowo odczytana, 2010; Boże perpetuum mobile, 2010. W przygotowaniu m. in. Anatomia Drzewa Życia. O jedności ciała, duszy i ducha.

Na pytanie o swoją pasję, odpowiada: „Tajemnica Odkupienia! Symbolika biblijna, związek sumienia z Duchem Świętym, pogranicze wiary i niewiary, eschatologia.”

ks. Stanisław Stradomski

ks. Stanisław Stradomski

rezydent

Ur. 22.10.1936 r. w Woźnikach k/Płocka (diecezja płocka). Do szkoły Podstawowej uczęszczał w Radzanowie. Uczęszczał do trzech szkół średnich: ówczesna kl. VIII u XX Salezjanów w Lądzie nad Wartą, kl. IX w Liceum Ogólnokształcącym Św. Augustyna w Warszawie, kl. X i XI w Niższym Seminarium Duchownym w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49.

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawsie wstąpił w 1955. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.Em.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 czerwca 1960 r. w katedrze warszawskiej.Wikariusz w parafiach: Siennica, Goszczyn, Żychlin, Żyrardów, par. Św. Augustyna w Warszawie. Rektor ośrodka w Kostowcu, następnie proboszcz w Kostowcu (1972-80), Jasieńcu (1980-87) i w par. Św. Stefana w Warszawie (od 8.10.1987). W latach siedemdziesiątych ukończył studia specjalistyczne na Akademii Teologii Katolickiej, przez jeden rok wykładał socjologię pracy.
s96@onet.pl

s. Anna Maria

s. Anna Maria

Przewodnicząca Caritas

Do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wstąpiła 24 listopada 2005 r. Po złożeniu profesji wieczystej w 2014 r pracowała jako zakrystianka w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanym. Po śmierci siostry Reginy Kulmaczewskiej przyjechała do Warszawy, gdzie pracuje jako Siostra Parafialna oraz jest przewodniczącą Parafialnego Zespołu Caritas. Obecnie studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku praca socjalna.

s.Teresita Krefft

s.Teresita Krefft

zakrystianka

13.02.1997 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Największej Rodziny z Nazaretu. Po ukończeniu formacji zakonnej podjęła pracę w domu rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek w Zakopanem. Śluby wieczyste złożyła w 2005r.w Kaliszu,od tego też roku podjęła obowiązek zakrystianki w Wtycznie i Jastrzębiej Górze. Pracowała również na misjach w Togliatti w Rosji. Obecnie, od września 2016 r. pracuje w naszej parafii. 

s. Małgorzata Chaberska

s. Małgorzata Chaberska

katechetka

W 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a 22 sierpniu 1992 r. złożyła śluby wieczyste w Kościele parafialnym św. Stefana w Warszawie.

Ukończyła studia teologiczna na UAM w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Wychowanie do życia w rodzinie jako istotny element formacji chrześcijańskiej”.

Przez kilkanaście lat pracowała z dziećmi. Od września 2016 pracuje jako katechetka w Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie. Uczy dzieci nauczania zintegrowanego oraz klasy zerowe.

s. Jana Cofała

s. Jana Cofała

Urodziłam się na Śląsku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 2007 r. ukończyłam naukę w Instytucie Szkolenia Organistów przy PWT w Warszawie. Od tej pory pracuję jako organistka, najpierw w parafii Wniebowzięcia NMP w Łasku-Kolumnie, w diecezji łódzkiej, następnie W Ząbkach, w parafii Trójcy Świętej. Parafia Św. Stefana jest trzecią z kolei, w której posługuję. Praca ta daje mi wiele radości i  zbliża mnie do Boga i ludzi.