Filmik prezentujący naszą świątynię.

https://www.facebook.com/100037801254134/videos/112411713362203/