Ogłoszenia parafialne z dnia 06.02.2022r. V. Niedziela zwykła

  1. Tradycyjne spotkanie Kół Żywego Różańca, organizowane zazwyczaj w I. niedzielę miesiąca, dzisiaj się nie odbędzie. Zapraszamy jednak wszystkie Róże na Mszę św. o godz. 17.00, która będzie sprawowana według intencji członków KŻR w naszej Parafii.
  2. Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18.30 będziemy polecać intencje powierzane Bogu za wstawiennictwem błog. Siostry Franciszki Siedliskiej, Założycielki Sióstr Nazaretanek. Intencje można składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
  3. W każdą środę wieczorem istnieje możliwość wspólnego odmówienia części Różańca i udziału w Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wystawienie rozpoczyna się po ostatniej Mszy św. i trwa do godz. 20.00. W tych samych godzinach, ale w czwartki, dostępna jest podobna Adoracja, która odbywa się zazwyczaj w zupełnej ciszy. Zbawiciel na nas oczekuje!
  4. W przyszłą niedzielę (13 II) zapraszamy na godz. 15.0o na Mszę św. z okazji obchodów Światowego Dnia Chorych, który przypada w piątek (11 II), czyli we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ta Msza będzie połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych tym osobom, które pomimo pandemii chcą przyjąć ten Sakrament w kościele. Mogą to uczynić ci wierni, którzy przystąpią wcześniej do spowiedzi (lub są w stanie łaski uświęcającej), cierpią na poważne schorzenia lub są w podeszłym wieku i nie przyjmowali Namaszczenia w ostatnim czasie (albo stan chorobowy wyraźnie się zaostrzył).
  5. Również w przyszłą niedzielę, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej na godz. 18.00.
  6. Zachęcamy wszystkich, przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego, do przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba podać numer KRS Caritas oraz wskazać Parafię św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie jako właściwego beneficjenta i obie te informacje wpisać do swojego rozliczenia. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub lekarstw dla osób objętych działalnością naszej Caritas. Dokładne informacje można znaleźć w gazetce parafialnej.
  7. Za tydzień kończą się ferie zimowe dla naszych dzieci i młodzieży. Tym, którzy dopiero teraz wyjeżdżają na zimowy wypoczynek życzymy wspaniałego, Bożego, spokojnego czasu i prosimy o mądre korzystanie z dobrodziejstw zimy. Przypominamy też o codziennej modlitwie oraz niedzielnej Mszy św. Szczęść Boże!