Ogłoszenia parafialne z dnia 24.10.2021r. Odpust parafialny św. Stefana Króla Wyznawcy (30 Niedziela zwykła)

 1. Dziś świętujemy uroczystość odpustową naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego. Podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą Kovacs na czele, w związku z 65. rocznicą rewolucji węgierskiej, która rozpoczęła się 23 października jako odpowiedź na wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. Uroczystą Mszę św. odpustową w intencji wszystkich Parafian o godz. 13.00 z litanią do naszego Patrona i błogosławieństwem jego relikwiami odprawi Ojciec Waldemar Borzyszkowski, Proboszcz parafii OO. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli i dziekan dekanatu mokotowskiego. Zachęcamy też do wyjątkowego, duchowego przeżycia całej uroczystości poprzez możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub naszych bliskich Zmarłych w dniu parafialnego Święta.
 2. Pod obrazem naszego Patrona i jego relikwiami jest ustawiony koszyk, do którego można składać intencje modlitwy za pośrednictwem św. Stefana, które zostaną odczytane dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 18.00. Prosimy o czytelny zapis i formułowanie intencji.
 3. Dzień parafialnego odpustu jest stosowną okazją, by podziękować Wam wszystkim, Drodzy Parafianie i Szacowni Goście, za Waszą życzliwość, zaangażowanie w rozmaite formy współdziałania z Parafią w liturgii czy grupach formacyjnych, modlitewnych, charytatywnych, których aktywną obecność we wspólnocie mogliśmy w pełni unaocznić przy okazji czerwcowej wizytacji. Dziękujemy za Waszą modlitwę i wsparcie, zwłaszcza animatorom grup. Naszą wdzięczność kierujemy na ręce Przełożonej Generalnej Siostry Angeli Marie (obecnej dzisiaj z nami) oraz Siostry Prowincjalnej Teofanii za posługiwanie wszystkich Sióstr Nazaretanek, które są bezpośrednio zaangażowane w codzienne prace w Parafii: Siostrom Zakrystiankom, Katechetkom, Organistce i Kancelistce, także posługującym przy niedzielnych posiłkach księży. Wasza modlitwa i świadectwo, uśmiech, śpiew czy dekoracje znajdują wielkie uznanie w oczach Parafian i Kapłanów. Także tym ostatnim należą się w dniu dzisiejszym szczególne słowa wdzięczności. Dziękuję osobiście za klimat współpracy, więzi i życzliwości, jaki tworzy nasza kapłańska wspólnota. Wszystkim raz jeszcze, duchownym i świeckim, składam z serca płynące podziękowania! Bóg zapłać!
 4. Dzień skupienia Kół Żywego Różańca odbędzie się za miesiąc w Parafii na Siekierkach (w sobotę, 13 XI). Chcemy podzielić się też radosną wieścią, że udało się utworzyć kolejne, siódme już Parafialne Koło Różańcowe, tym razem złożone z samych panów, które będzie działać pod patronatem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. To nowe Koło rozpocznie swoją regularną, codzienną modlitwę od dnia 1 listopada, o czym jeszcze będzie przypominał jego Zelator, P. Tomasz. Dziękujemy i już dziś zapraszamy na listopadowy dzień skupienia, także tych, którzy chcą dołączyć do Wspólnoty Żywego Różańca.
 5. Msza św. inicjacyjna dla Dziewcząt z klasy 3A Nazaretu i Rodziców
  rozpocznie się spotkaniem w kościele o godz. 14.30 – już dzisiaj.
 6. Cały Kościół obchodzi dziś niedzielę misyjną. My z racji parafialnego odpustu, zapraszamy dzieci i dorosłych na ostatni tydzień nabożeństw różańcowych w tygodniu misyjnym, które chcemy wspólnie ofiarować w intencji misji i misjonarzy. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do rodzinnego odmawiania różańca w domu.
 7. W najbliższą sobotę (30 X) planujemy kolejną akcję wydawania paczek dla ubogich i potrzebujących objętych działalnością parafialnej Caritas. Oczekujemy w domu parafialnym w godz. od 10.00 do 11.00.
 8. W kościele zostały wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać za ofiary wypominkowe składane przy tej okazji!
 9. Po złożeniu dokumentów w Biurze Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, otrzymaliśmy zapowiadany wstępny kosztorys prac remontowych na dachu i przy więźbie kościoła. Według wykonanych przez rzeczoznawcę obliczeń, koszt całej inwestycji został wyceniony na 840 tys. zł, według cen aktualnie obowiązujących na rynku. Bez zewnętrznych dotacji nie będzie nas stać na wykonanie tego zadania. Dziękujemy za wszelkie wsparcie!
 10. Przy wejściu do świątyni zamontowaliśmy działające na podczerwień dwa, bezdotykowe dyspensery. Zgodnie z napisami: ten nad kropielnicą (przy głównych drzwiach) jest przeznaczony na wodę święconą, zaś ten umieszczony bliżej bocznych drzwi zawiera płyn do dezynfekcji rąk. Wystarczy podstawić dłoń, by odpowiedni płyn został rozpylony na rękę. Prosimy o stosowne użycie według potrzeb.
 11. W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok, także te misyjne, wydane przez Siostry Nazaretanki posługujące w Ghanie.