Ogłoszenia parafialne z dnia 25.10.2020r. 30 Niedziela zwykła

 1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą Kovacs, aby wraz z nimi modlić się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, z okazji rocznicy powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy również naszych Parafian do modlitwy w intencji tak bliskiego nam, nie tylko obecnie, narodu węgierskiego.
 2. Z racji na czerwoną strefę epidemiczną w całej Polsce w naszej świątyni może przebywać jednocześnie tylko 50 osób. Przy głównym wejściu do kościoła (pod krzyżem w czarnym pudełku) są wyłożone specjalne obrazki, które wyznaczają dostępną we wnętrzu ilość miejsc dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w tym samym miejscu. Zabierając je do domu sprawimy, że mniejsza od nominalnej liczba osób znajdzie się w środku na kolejnym nabożeństwie. Prosimy nie zabierać obrazków na zapas (!), na kolejne dni.
 3. Cały czas obowiązuje dyspensa udzielona przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Zostając w domu nie popełniamy zatem żadnego grzechu.
 4. Wszystkim przypominamy o znanych nam dobrze zaleceniach: obowiązku stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, o dezynfekcji rąk przy wejściu, zachowaniu odpowiedniego dystansu i przyjmowaniu Komunii św. w procesji do tego kapłana, który udziela jej w wybrany przez nas sposób. Prosimy o podchodzenie do Komunii z założoną maseczką i zdejmowanie jej dopiero tuż przed celebransem. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za sumienne przestrzeganie tych reguł.
 5. Rozpoczynamy ostatni tydzień nabożeństw różańcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku.
 6. Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania wspólnot i grup parafialnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Podobnie musimy uczynić z parafialnym punktem wydawania żywności Caritas, którego działalność zostaje zawieszona do momentu poprawy sytuacji pandemicznej. Dotyczy to również tradycyjnej wizyty kapłanów u chorych w I. soboty miesiąca. Księża będą odwiedzać jedynie osoby w bardzo poważnym stanie zdrowia oraz zawsze na wyraźne życzenie chorego lub rodziny. Prosimy w tej sytuacji o rozwagę i zastanowienie. Ewentualna wizyta jest planowana na sobotę (7 XI).
 7. Informujemy, że z troski o całą wspólnotę Sióstr Nazaretanek Msza św. w dni powszednie o godz. 6.30 będzie sprawowana przy zamkniętym kościele, tylko w obecności Sióstr należących do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Postaramy się znieść to i inne ograniczenia, jak tylko sytuacja na to pozwoli.
 8. W przyszłą niedzielę (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. Uroczysta procesja żałobna połączona z wypominkami rozpocznie się o godz. 18.00. Zapraszamy, naturalnie z uwzględnieniem znanych obostrzeń sanitarnych. W tym roku, z oczywistych względów, odradzamy wszystkim wizytę na cmentarzach w dniach 1. i 2. listopada.
 9. Przyjmujemy ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe powierzamy w I. tygodniu listopada pomiędzy wieczornymi Mszami, zaś roczne są odprawiane
  w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
 10. W zakrystii są też dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.