KS. RAFAŁ BOGDAŃSKI

WIKARIUSZ

Urodzony w Warszawie w 1968 r. Chrzest, Komunię św. i Bierzmowanie przyjął w parafiach warszawskich. W 1987 r. ukończył Technikum Gastronomiczne. W 1996 r. ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa. Posługiwał w parafiach: św. Wojciecha w Płochocinie, św. Mikołaja w Grójcu, św. Jakuba w Warszawie, św. Andrzeja w Warszawie, a od sierpnia 2014 r. w par. św. Stefana.

TOP