KS. STANISŁAW STRADOMSKI

REZYDENT

Ur. 22.10.1936 r. w Woźnikach k/Płocka (diecezja płocka). Do szkoły Podstawowej uczęszczał w Radzanowie. Uczęszczał do trzech szkół średnich: ówczesna kl. VIII u XX Salezjanów w Lądzie nad Wartą, kl. IX w Liceum Ogólnokształcącym Św. Augustyna w Warszawie, kl. X i XI w Niższym Seminarium Duchownym w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49.

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawsie wstąpił w 1955. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.Em.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 czerwca 1960 r. w katedrze warszawskiej. Wikariusz w parafiach: Siennica, Goszczyn, Żychlin, Żyrardów, par. Św. Augustyna w Warszawie. Rektor ośrodka w Kostowcu, następnie proboszcz w Kostowcu (1972-80), Jasieńcu (1980-87) i w par. Św. Stefana w Warszawie (od 8.10.1987). W latach siedemdziesiątych ukończył studia specjalistyczne na Akademii Teologii Katolickiej, przez jeden rok wykładał socjologię pracy.

TOP